Skip to main content

Full text of "Sri Gur Pratap Suraj Granth Steek - Volume 2"

See other formats


oj^t ^3W& &3 H3*T fiRUf SRI GUR PARTAP SURAJ GRANTH VOL. II (in Punjabi) 
Kavi Churamani Bhai Santokh Singh VftjRt : 1989 

?rft^H?y : 2011 

cpifotf : 5000 

: 181/- §u£ 
mo--u.y:- 1571 2^5 : W^fte %3H, WU f>: 5-6-7, WTO H^cft?, H^M, fto?^ 41-3ft, ^ftiflf gpa wm yam 3. 'orfe-ftaB' fwacw s» >fore i 

3. fens &3~vxon» uab-tfi >ferw i 

U. feH2 BT§--ri) Bg W^TC §^ tft-€» HBTS5 I 

€. fero Bj§-tfl B]g wra mbhs 1 

t. fore Bji-ri] cn§ rmtt tfl-^i kbis i ... 

*. feHS BJ| tf) BJf ufddlfe'tf tfl-Hl >fel75 I 

9o. fore bj§-jS if ofdd»fy >Jbts i 
9 9 . fore bib-b! bib ufefess fll-^ HBI8 I 

"""" — ^ 

93. fore BJ§ 3BI OTtra tfl-«i WBT53 I ... 

93. fens aj§~i| bib fft-^* >fera i ... 

98. BraWtf-feOT^TTO HBTS5 I ... 

9U. snf-gra>fe^B sih ktow-^ hbt*5 i 

WB^i fe 3bTB vfelHIof^t ixrfe^iS ^ifMH^ 1 ,^ fe»n§^ 
BJB >fBI?S I BJB ^ tfl ^ Vtf^B ^ OTi I 
offe &H3t I J$ BJ|[ rft W^ira §3TO 3 ?>rw ttb?5t | 

ri) gra ^b^ >ftr?5 ! ^ bj§ tfl ^1 sro step I 

T$ BJB °ftBfe >%T?5 I BPJTO yfe §UFH I 

Eft Bra Brg hbto i fu^ & miB H&sfl Biter § wbb i 
Bjgffiy vfora i vfei ^3 fu^xi I 

flfearat yhbi yxbot i Bifw tjras*, $3 ufew cra?n i 

Hf33rai 3 : XJPB?* 1 I Tigu ll S»Xif! o?B^, grfe ^B § fa^o? 

Bras* vfara i §3 "dta^, nrafcra i 9 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 

9 
9 

3 
8 
U 

t: 

tf 
90 
99 
93 U 
9g 
9t£ 
33 
3? 
39 

3a 

BO 
«B 
8P 
^3 

93< 
989 

9U3 
9^3 
9p9 
9C9 
9CP 
9tf9 
3o3 
30tf 
39M 1»t sfl to >fere i **p eras i 

£j 3Jg ware vfora ! OT,^BT oTO 3 gifeggig I 
^ to »mw> h%tb i gyi after, «?3u) ^njr fears i 

^ TO dfddlf^ >ftfT?5 I HfeBT| tfl ^} T?giT^ | 

T$ TO ofdd'fe >fera I <&*t ofer, f^q) ^rqr &e \ 

Eft ^| §31 >%35 I H^T3 ^onf *w3 fewu I 

J$ TO ftfo I ^TOIT ?it4H3?5€^lnnf5i| 

THTg^T I Hrf) KB tit? 3 gr^ V>fr^ gffi 3si I 

Hi TO H%TC5 I H^rm ? laflQQ I ... 
TO^3?> I #H? I 

TOtjgs >%h i ir sura Wot fi^l yw ^d i & i i 1 

i 


O 

1 IT 1 H 


98 
9U 


=?3c 


9g 
9? 
9t 


3£8 
PC3 
3*£9 
3oU 


=?3 


39? 


P8 


**£ 
33U 
383 
3U9 
3£o 


3o 


3PC @UT3, wife I ; 

VMTO-^Tfl 3ra OT>o? ftW5 (w, ^ 5^ i 

WEPT* MfiUSS 11 

EN WW"SI e W3 to W - 

3 »rfe to fe9 i fore ^ ^ >£ormtf 

feu (fei & ft 8Sa w to t*a;#rf to 

H**3 1 HtWtf ^ ft$ W U* t few a **fl 

^ S%t tot ti i tftS ft™ y)TO^ § iferf >to to 1 98 vfens 

31 mf § feM^ sas 35 i >to^ 1 to- 
(9) to fcgesnfiRH to fcgcp w flggp »fsra v ctm 

TOwr-ftm to oraro yai^ 9i ^ fr* to w Ah 

? 3t, l>{ife|^f^mq^^Y)fe^3^. I (3) 5>m^T3Ko?- tff 3ra Too? ysra i ( ^ ) vwot wwjto ^. 
fey? wnmn fro fest >fen<5 Btff t *ra i^J ifenB* tjk i bt^ rfl & 

ftft 3ftf § nroci tws fe^ w tits i 

i $ wfffe w 3% i \^n» wot a 95 

(m)%aB, Bfowfl^t, wife, I 
to 3fe«w w ft i OTf sfo *jfU3 8e» & i tinQi 
yM3 jfe ft I l [TOjfl^g] 

TRfH=ftfl I feH <Sfe' XR *r fenrgr 'S^cTO!' *5 ft 

fa fdl^tfcre' flfearg gu ft,f<fl, «tfb3j||ufti J 
*fea vre gti ot9 &,o?^feof fou^ snW? sflfea 

UTS fHfevHi Si oT^I tft £ fori 6^3 few VflB § ^Sfig' 

tsu 3$ YUcrea ^rrftrotf ftra n§ ? cra>fl suftmn fe^ fw feet 'tfaq-feo? uu a tfsig, §h ^feur zmm (T* 3 ) a 1 

feu ^ u?> wot u rnu*? i us o?^ rB § of^tfTi ^5 ftmra 

ofU^ fHFI UU yO S fe^ ? 3* 

<9 § nfddld ^pfe' fefo (vpfe) TO ufe ! 

'^fuai Ifl oft <s3u' feuik fe6»«6 ^fe ii 
fen uu feu Tre furi faw fe c^l tfl ^~ 

9 § "^ifddld tfl oft 33U II 
u€ : UU offei feu €UUi fey U5# i hht^ feu 5 
nvfc $ uiu up TrftJH tfl feu ug wfirai 8 vhotu tu 

c 9 § KfeurayTq^ v>b oreft w# 's^^foug tfl oft & ufe 

HUTC5 oft§ US I offe fi^U rfl nffU^T g| 5fUfi tS 

uu5i ^ ufaw 3fenn hut*5 suf fey?, vu *m§ fen?- 
ure-wus Hfearu-tfl 5*3? ifere, 3 fas* s fey us, uu 
u~uu feu fenfe feyu us I »w faire tju* >fer?5 gu 5, vu 

USl feu oT^t tfl €l fe^U3l 3 VH^UBl U» H^TR !> I 

us fen gu3 feu nOT ^ feu tr:- /"~Ys § Hfe^uyFnfe' 

S^fetS ft ©H ^1 feM 1 2515 TW yiVBfe ft, 4 ** ^ ^ 

S vfere & fu few u> sro 333* a i tu^ 1 9f : S !- _____ 

*H13 *5*ft S3 UlU y3nj ^ 3fau) U* /^P^ tfl 
YHlQ ^U3o? UU feu fe3*W$f fe^i US:- 4 9 g yqfeurai^fe || $ 

^fijUTg tfl oft ^bu ii' ne^fufeu feu sfl 5^tit8f9§f ; 
>fer?5 nirol um feu fu^§ us i Eflfc] ^ons VH^q a UFpfl fee 4 H3fl' 3 I 

[l^opgi] 9 6 T1|U ft, >>OTT3- 

fec7 & wg ^Uo? 5 vm Wi\ TTK? ^ 4 9 §' 

[H?] TO fee* gy? jy gfe ^351 (v>RrS5 yg*j) yru3 [ufe] St* ft I 

fife] fdl, 3f^-85b<iai 1 

^'Fodig] ^ifodid |U ?J 1 gj§ = nfffe gjg, grew ^1 ^ng, ^ftj= 
wrega §Ii=cra5 orfbs'y ug^gi^g 1 \i§afiw^3U 1 
[^3] TT^te otwNI, fegfeui?> wHw$y fegiro own^l, 3^- 

gg HTKB fe^ fRH §H sg'Ridjd S I 

fR^i TO fPB b §H ore 5#lfiTO ^ TO ft13 5 

C7U3T ^ &, =P§ ft§V| Y>{gg fea ^fevHi fe:- 

fetf §rf >farai ynj3 tj?5, 9 vfera fe gig *iftra* mm 

vfodiy ynj^ ^ S3 & § few yn^t € tob feg fegfwsy 
$3 S 1 feg §3 gig feras sfgi tjr gjg tft § t*tas feat 

few feB W4 € fWt feg W§ 315 "IRA TO fcW3 3 

«8s ft hb*iu3 f%H (few %) § fegfeujs frft g^s 3 
ft 1 §gr §fe nroai ^| fftfl ^3 yhuj ^ nwf ffe^ 

tfl § ^ii &]i § wfe ^ vmuS ^ fe^ §S fas* 

iters* ^1 TB^, KUT^H YMg S3 ? ^ § ^OTferH» ftl 

gW-rMTH 3g H ^ § ^ Y>OT ^ era? vR5, fe.- 

(9) 5So<id S ^ifodiy 5, §a erra z^si fey nfegra gu 5 1 
?m m (w^t hw) ^ yugf 6^ &, §dl (loToTig) grftrag 

(iM)ft,(f?m^TO) *i ft, (TO & ^iS § feu|5 R# - 9 Ho^i 3 §R ^1 ^ § Hi) fe^cS OTT 3§ TO I 

(VH) 3gcPa "^ifOdld Hfadtd ^ feur cTO yoR &, 

to* to i airei 5, feCT ?ro w% 

5 % fe^ ^ !l, ShI 5hI MOT $S §Uflf* 

©res ore Wongs fom Sift oto fee to to firg w to 

ffq 5# gfijgj Tar fif ora fa TO fftl feo? TO I fetf |gi 

§ ySTW ^Tj5l HOT fee ^HSrer Kig §5^ S, §0 

31553 Y>?orfb 331 & Ytfg §W ^ ^FPtfTF, froi §^ ©u 

fiSt, ©5 4 S# * ^ &J p f% TO r§ fee? 

ygr? ^ fl?^ a, firo to gu§ ttfl^, nre^q 
f ttfiflg yare 6§ to, fi*tf fe^ 1 feft cs few x^id ^1 5?g3T 
yoma ur@^ a 1 feH foTw § feft to §^ ^fe^ fo*fl ^ a, 
feS !fc fete §3^ a, fefl to 'fW ftj^fl, fep 

f 5 ^ TOfe 3JEft, ftFfl 33 TO o{Wi3hW W 'oTHS §?Td' 

vjorolnf^ to 1 sire arj, f&o ara too? bt^I | ^vb ?srf i 

ttrffe oTO fe9 t# V^H3^ feo? WgiH ^55 ?5TW § go? 

vftjTg fegr)^ 3T fe^ 31 i>ffi W^>ft TOj 3 orfei 

o79§ § iffe fegi feg fH?5§ TO I HOTB^ 

ijM 3 ^rferf ^ HfJd^ld ^ fl 3*33 foTCJT a (fof &3 Y^Tfe 

oto ? us § ijgpHra ^ fen 3^ ? feg g§ TO ^ fej^w 
B ^ 1^ ^ § fee b£ to) 

9r H fetft fifei feb7^ a fir §d >fe xjtt fey^ 
^fHW feH TO fe^ TO I feB 31 @H fe^RS 

^tS oP35 §, 3 nisffe fe^ fto few, t^r ^| ht '^ig' 

fes? h^ri i?n ^leT^I ^1 to! grt, fen § fifS 5 

3o7 oTBj 3? §fl § fetf ^ fegHol ^fl 9^, 
TO! ^ >feg OtJidft ^ fel3 |i 333 TO I WJ?5fl tft b[b sTOf ysfm i ( £ ) \jdyi<ju vhufto h. 
vf^B 3 ^ml, Iff 3i# fa pra^ ^ fgsfi»p § 

>ffev>if femn i wrh^ 5wt ill, €n^l Tjf^i, §ro 

Vj§T^ ^Hcfl 3TFl I era UT^ V/fo# 

4 pe^ ,w c f^7fi-offe3i-^33i' ^ ^g^?> ssafl Ȥ 

feHTtttf § 'ttftTH #uT 75^1, 'offer ora?5 fe'WVJ'H 1 S^l 

feyre nf^ru5 9s ^fgt i fen I 2 3b Hsras nvr ^1 fee? feB 

4 a fa Trergnl (fiTOP W») niBHT fe* #i€ hI, si 

ytH33 OT5 TJB31 3 vht§s ^1 "feu^53^ oft?) 3 4 333* 

H?fl §3 ^ig^ 3§ &r ?> 'nrag femes' 1 ^ 

trel § gfifelB o?g?> *5U1 few ?TO fe%H3 feH o73c7 

Hdljil feo? OTi 'gig^' 3fetyt I HHfed fe?^ gt teH 3 1 
331 >fe} BT^l, SP3^i $ EBT^ ^ 9fewH, ftffl ^ »OT 

yn^tnn fe^ few ^ tjig (=33) eras ^sfl I* 1 3s?? e^tnn 

§ fi§**rf TF^YMi H5, MB TTBTJ3T. ^ oT^tW $ 

(H fajfew ^ frafl xai Stop, sffesr, _f% 

BT% 3 drl'ddi ^gg g^g ^ fife feg Hska 1 i ^ 

§3T 3f, K3 §^ h1 n^sn 3$, ggp § 0^] 3$, fesre ^ 
o?^t feB §51 5 §w f ?>th 6 arg^i t?n TrerjBf fe3 

feo? 'mgM ^-Hbidl ^ fynr^' ^TST fell, TO §73, o?t?5, H3 

? 3s ? ^1 oT^nn f feu fynro fe^ Ibb* I fen fe^ 

§ feim? 1 VMd^B-'JT'B^' ^ nf^rg?> ^ KHg W H3 XiP ^fe 

?Kjf gfenn, hs^ nfl" vra ^fenn ^ feg fee? 

# 4 HBq3l boht ^1 ^rel 5' fes fen y# I s fcnr ^ ftiws D i 
fud'aUdd (ttoto^? s^tf^o) feg H3 twt^Iw H^v>n g^inn 
^Si-Hys 1 , ofhj3foreft, fa$p&i, K^gH 1 , g^, faMt^sn I &m ^nmifife^uTH fggi 3, gi g^u fee fen 
fenm ^ fere zrra fguT:-^u fee to §* ygi^j Tjgjgi 
wro el &, &r 3 : Harass! §h gl, 3?75 ra^ h# 
fen §tp ei xj| i %m\ tf 1 ygT3?5 wro fee t^r fe §r fes 

©T^t SF§T, fel3 fife ^U3P ftmTB WET* f^p ^ 1 jpgp, 
§ ^Tg ( muse ) H ^ IHTV^ few ^TO 75T^ U£ 

§-Kgm ( musa ) § gOTSt 3-KHT (mousa ) I WTO fee W5TH 
ffeo? ift, feg ¥ HcSf 3 fee I fe^ § §^HT t^gr>(H 
tftotf 3 ^nr^lnf^ Vp-fevHT ftimr ffl. E<3 srf >flfrtf 

3 §@few § VHHS 3 iTOH § vTO dllQ'tjl rHi TO, e^fentf 
§ HHTHTHT fee otecS ora^nf ^foi 3 i^flJW § flfegpg 

ores ora^r U5, fei S p § 3fey el UEl 9, fei oT^tnff 

§ fetf ^ fwug Set & §d?>t § fee^n, bu§ ^ 66^ A ot; 33 

wrotw £ K^ftra § MS e^3i ^1 nd\p&\ % wf^vfl ftr% 
l^tnn sfl ofer ^ §^ ^ %^3T § "ra*nir§H" 

flrft V3T3^oTfe3T(^ 3y-£o) feefetf F feo?g nfi@^r STl 
tffer §5THF0 (§31 Ho73t), (i^era), §§" (gfe) | 

h§ot § 1J3 t# U5,fai ; fife ^ 3 'Fra^TufbS a»i^| yfl 

(fefeuiR ^ g^), Tg^gO (frffeo? o?fe3T), 3 TO^vht ((TOof, UTptfT § 

afeoT ?rer3? vxife), s wbuth^ (^c?, fan? w Ptf^dfldl f*f Wfofgr § ffalft § fefl § : 3 fegwi fee 4 

fetf i y*P >feg g§ to i fife ^ to ngfra ^1 tft^ ^fotf 

<s# TO S^W, Ug o7^1w § fef5 3§cfl,--rRr fe &□ 

5 8] ygj fey^ 3i mucn vfera *fej e np^njs f orae to 
to nwsl orfer fee *jsfe3i, fen^e, en 3 f^OTSst 

$ Hd»fed' >fel^ TO, fefl KUi oP^H § fee fee fif3 feft ^§ 
yfelT}?i TO?jfe^§STJS3iHgtJ§H5W^Hl o?3€ TO I 

wh> 3 1 feu fyv>fT?5 feg^ Sh fe^ fawi I 

SPSS tJTO fee V>fTff fefl ^ c^H #j W§ TP, Svf §* fevJ fe»TC5 

tto ggu fee Is forw i §g phi vHifenn fe tot iggy-^Hi vp#- 

yro- ar§, >fea ara n^n^e 3 ait, faga aie 3* §25? 
§3 e& u^ots ^1 id, it in f ur, § 'ps-^etf ^ 
v 3crai ujg u^g 3 ferv>f, yg o^tw § 'fes-Heai' T^S 1 'wra' 

W vfeg 5* I fsk^Si E« yfift KUT !*§ W§ HTF o7T^3 

fee Km*? e* »n^Tj5 orae» a, (§3, yarae) of? 9, *sa 9) 

^g^) et HgiJ3t § 3orar fj 1 §g -^d^WlM* 

(of3*9, 93) fee 1^ HUfafi e r>fi^ MS § TTO o^T& 

fa 3 h31 ST3I fee org to h§ f*%r y>^1tj i 

§^ § 7$r vrai^ igeu § *0wiy1u§ fee 3a ^a©r nro, 
^t^to 3g s^l 5 y^i ai$, to vm 3^ feS adt, 
? •H^iflw yg3^w w hu3 \mw~ ¥ ^ >B & 

yr'dH'2'<I V§3 oT^W § >fk?5 fee §c9 ^ TO^l (Wfl) 

fe? § w ?5i §3g| 1 ^gy e 1 ?a w& fijRT grf 1 yrsgf^ 3 
ftmn, u&3 ot^I H^Ri § orae au to Yxusf) orfWd' d 

TR753T ^ POife^r Hare g^ | v jidHd-'d fe^ feof 3a 

fsV fegorr ^q^dlScSH' e 1 feorfew, fe^ fee 1 'f^j^' sfi feo? 

HTO of^t tfl 3i? TJ?5 I nfru B ^ Ki^tR § lire ofe 1 5 I vxu^t 'B^fiTHR' 

^th o?fe3T fee vtfuj ^ ufe3~enw : etn^ tsi (viinftw) § 
tgUtea e tot?> fer^er &, ^31 ££r ^ne ofer & ffen ^ 

'Od'^'ylH <5iW HgroT^R fee Hi Kgt^ § W oft3T 

irSf w 8 feor T^rrft ^ 3t § vHTfeHUIro uro 3* fe* ^fe snaf! ci fer^r § (^ 5 fa fej »^ 
fa3 HtjH § fHto § 9§ u?> ? §^ h f% orfe3i § feras 

f ^TOB I '»FtTO mas' ofer 5, >>ig W§ §fl W&Z 

§ ^ f^te ^ frara fe^ faft gtrtft g^Todl Tmfgw 
fefl yong o?fe fit* fifri rft £ vwst ^ r yfbrf 

^VMT ^ for fel 3S § fe»(T, & I git 5 

feo? vxoto § ©UTO us, vwg ?&(p& vwm § 

TH^ir T3^e cfer a, feu fctf ^ HSU^t 

nw£ raugl ^ 3 urate ^ o?fe *ft S fe£ 

... 

v>ra oft ym feu^ ^ ofttdftqd oflS us wfl 11 30 11 

fefrWfTTO for foq J 4 ug §f §srg§ 

§3rfe yig ^fcft§ fero ftfl 55T^fl §U 5TH 3T3 
Scfl »TO 3*>IM ^btU 773 "Ere fod ' U'd BfU 

H** § t^B rTH cTH oTB SuhMT II II 

c7fe-§a s# g| ; h a s fe^t gs, g 

^ *H^iBHT oT§, fegr (So.S^q) firi W VHTt^l 8:- 

™ n n ^ § h 2 fu»nu o?U^ ui fir I hst^hts ^1 u?, 
fH^g SUHS, feft § TOT TOT r« UT I fl3B ^ ^©rvr to 

pfcvtflNut it^m^afefe^^W', w r ng^' w 

HCp' | ife^r a fe §U (fist) VfUWHHT ^ ^r^l t a,v>{g §U VHlfe fem 
W§B>TH5, fUKft, TOT, nraTO 'oT^' TO TO^I a I tH^^I ^ ?rao? ysra i (90) ydy'du v^tcro 9. 

cSV) 3 Tc W'6 ^ 25#, tW 3U S3H>T^^ 

335 feri ZFg I ytjifcfly n 3? n 

fell 3o[i W <Sw£ HT^feSw 135, 7^ ^o?TB3 

H1B ^4 ^ l^?> oreH OTH 3 fa^r 5^ tfe & 

fa ^» 5thI fit* fifo ?fl §tf fe^H froi fcr^ ^ ^5 

ttfifc 3313 3Tg H i RjtfA § °T??>, fa 75^1 ^ 'H 1 ^ 

^T-KiH<ra HA'to ^t§^ 7J?> I fa fS* ol^t ^ ^ 5, 
§3 vtfBT?^ VJTB 7ft, TOT KTT55>F?) 3 few, U3 offer 

o735 flTofl § wh (T^erg fy&rfe § ot) § W cTgg 

35 I 'TPofl 5 feH&'H fa 33*H 35, 'c7fa5 

OOT^ ffl TBTH T^grg fllSrfS ^ c Tfe3t-T?iof! 5 § ^fe^ ot35 
W£ oJ3S 3 YtfiQyo? 31553 ^ Cflggi c73£ 35 fa fiWTOi 

to 5 i Kraig fzji ^ f cT^ HsraF ^ fa I ^ 

c?3?rt ©5* ^K^-U^Tq' ht^ & i fe^ 33* ffti 3i? w£\ TTfftra ^ 
f> ure 0*35* 'offe-TOs'-'offe W5 3Hra'-&, fa fas 

fafe3 t ftfet Tfl, fa QzgT % ffi g f%it grip 

#WRmH rm 9g,9pt^%^1 tfl^l^ t3^nra^f€.35 

H5a^5fb oftfc ^cTO 1 gufe & 7i tTO 1 I! 9£ II 

^ o<d^'d |14 VM^d'd' I o?fe ?>g 3TO S 3?> TOi I 

Sft «3l: y: V: vyTlTTO ^tf >fe 3 fag \!d>TO rft ^! 3T| 
&r?>o? §^ # § t^e ""fcSHd 'd cS ?5Ht ^3 %S n{ry^ fa 

§ >% H3l ^ HOTT ofgH €H US ? 3^ §U nfU fsfc %^ ^3 $ gu^T fee feci totr ^afevxT ?^ fe^ ?§ H^J 1 * 5 ^ 1 

§gTR ^1 <J?>, ?>rfa fe^ >fe§ T35 I OTTi- 

§sfb ssftra fes ots <3ra sfo 3 vnfb 1 <n 

w [e : a>te fan aft W <* 

*fe ?a ^ ufb^ w fens Ira ^ >fer?5 aftow ft, 
§r fa* ^ftw & fa y>FU § pre 3 feuitf i cOT ^ £3 !i, fen 
§ U3T OTrer ?r fa nws"§H 3 ©fawn! § hto^ § tw? 
^ mg to w> ^ifodid § wo? ^ 1 
nra^ ^ 'crfi-ft^' >fere ^raS Yifgf wsi 3^ »j§3§ <j?>, 

§HT faH flWB ofg 3?> I PP§ ^ VMRJ ?> oft§-^, 9tf 

*iff,vra sisfrtf ? wSywiH ^ pfe ft§3c* alfe ^cb! !#3 tea 

tUtf If 3^<# "TO ^fe^l 

?th ?rfi sra ife fy«dd»<s% ^tr 

BTTc^ 1 gWcSt, ^fe #H >PB <fca?H ^ " h'Rw -h § <ro wg tosi, 3. mi 
Hfera fey 3. p& § prrfb^H fen 

>ffe9T=feg5 3138, gafe ores ^ 1 

3 gTfl HHT j ^ feu 

HIS Ho?fe=^75 TO^Wh-fW, 9H», j fegj 

S^@U?nf<s^ 3. ^H3T§ fei?5^ o^?>^ j 

^.•8 WWW I ?.Wt#r|^| 
3itfl=fifei t gi^f ^\ te w9a 

^> ^TPS ft^l tos fen I n^jg 3g 

(*l) *5 3 fa? «tfi I (h) § ^ , 

(h) ndui ua*4t* t%y„f rij gra sis* ysro i ( ) uggraq mipna 9. 

%in?fl=^ra (=ifeg) 9 few § <fo fes, f^. i 
feui5v^=feu^ 5ftw tei [fro, "fey^= 
I 5gg *g i urfe^ug] 

m *ftft=mn ^ yi^ i fen ? mi 

^5^^=^ ^ -m Bras ^st i 3 
ot^ (feui?^t) fa g?>, 5 ftf ^1 ftfc ^5 
3©tf? v>£i %p fe* ftaS xnfg u?> i 

ore* rnifenn ^ i (§9 p9 .Ss=*u) Wy fe^l 
cto Trajpl i ^ 5 firS gfo i 

^1 €feoa 3 i fat" fire etch fe^ Tnfea 

^ Bfe ^ #5 ^3 Bl^ fef ^ tt ^ 

3 HTo? m?i (<sfe7 sra^fte ^ 0 (331) ^ 

ygisBS ^th 3 craw 3 ^ <ntf ?>, (hS)^h^ SHR^g 
tkju (3cfl) * &,(^l)a9!(i^)f^_^| 
(fe^T^r) 5g S 5 , (§§) ^ (^o^.^fi J^JKZ <TO3 I (98) ygHT^TI vXtTBTTH 9. 

¥ X]\ pB o^5 ^| fr 9 ofTST fee (htS o?^T 
nHsocid &, fsk §3tof yqr?> TO^lw u?> ( §353, 

vfei*! TO §S ^M), (|) fjti oH^T £ ^ if (offer, 

s^l ! ?r fee 3**?ie ^t, (f ^) % | 
o'hmwI feS rif, (t|) ff ot?53i e»3t, gW el 1 en^ 

(feuf?>oTOtoT) e ?>TO o?3?> ^TJ# tJTfertf & i ~ 

SF?— ftflff faA? H? feMM ' d eT? fa 

^tfr^feiJ 'spse* vfera' offe fH^WT nfOTcf feof TO3of TO § | 
v^fen fee & §tf I 5 *n*gf <m ^ feo? cfH &, 

9 trfdcj' Vtf^frftSel gfe Vlcf fc^ ^ foq fee fP5? Vtffe^ Kt^h 

Si i 'Eraer' up 'hcwbI' w w 'sts^ 7 fee? M fie^ ^ 
m3**3 rkt?? £ YHrega ^ ^ot^I &, ug- feq fee ©h §~^q ^) § 
Sgy^He o^ifs^l ^tnrrftm^ a,fej^l ?fl ^ fisW &,§e 

^ ero >>TOre o?e?> ^ttb gte fee fli v$ "rfy fan £ y>r^t 

^ wra, eetf el e^l, ffef # 3h*53t, §e n^HFt fe^ 
&, fet^l el enof, ge?i e 1 yora, geir er nte grftw egas fej 
§n>^l fie^r 8, fee"ef : ' fkq tejjis |r ^ e v>^>fl 

^S|^§np 3' fro §H OT8l feR §k ^ srfe fi?M 

a i 3 orfe s v^usl offe^T fee firo t3 >feis' cfeSf ne 

gfe ^HlniT n{T^ csrg M5 o?g & I m §H fee 9 HfeH fefl 

gttei of e^r a §h fee ale erg g| gg^Si e* §n§ §??h?5 ^ fojrg 
frifa ^<Ge» en § g]e en, aht® § = to^ e 
fe^ fwniT5 ^f^W es, feq s^l YMni ^ rnaig Ktra 
31 @d eras ^ 5 fiqrr fee M §fe feggt^np fe, 9 fen 
^ fe^ fe^^ fife (911) §5 fed H^d^i EP3 

grft offe^r a§ 3* *§3 
^td grftw ^) &, § ftarg 

3Tfl of fed' ^ o?fe tfl £ 
3.g^-OTT55? ^ I ^ ore 

fepi ^ §^ 3€, 3i 

3^ 3"4 
^ ora K 7 ?^ 3^ ?5o7 fcjdwl (3H^t tHT Hid drflw feg?) 

fen rrq ^1 ^rl 

ti^ani 1 !r 3* yraij^ ^ 
^fei drftnp nd^OT <iio<d1 § 

^ToT3t<TO 35|^ o^?> t^Si 

Horal i § fen £ d^ 

d^n yw^us ^ 
wviyw ort 're 1 ' ot? 
fen ^ y>eg t^tb) (few 

fedl-Hto £ 33 ^ W3\) % 
FTqrg+^T= 1 4 Ho73l 

feur?5 fen 9^ I 

t^of feft-xSgrt H^643t 
H5, W^3 frra § 
3s i gniF fOT ^ feB 

(tTO ^SSt) ^td dT^V>f 
>fe dT§ 9£ <J5 I H Wo( W& 3 €fe (§t?) § fee? «2d£A oTcf^T qffif tfl 

tfog^TTTO TOfl, fcB7>^ life, f%3, <m 
>}^>f^r3 ^3 v>raB vx^y 115 11 

fe^ 5i TJd §W T gWH, 3355 T 3335 

( S P aee )ftlR§fef25iwl| 

f&3 5^=tot <^r, 5 ore ^ 3t i oto fan vra 

§^1 nfflB ST UT TlS | S 13 ifey 3 333TO 

*fe=* ^H3^ fee at i w&e i fan ^ m& 

fafiWW fefr ira feu 5* foKJi TP H$ foT c fo 

i ftro ^ *§U 33 ^ § zra n>f & I 
?kjF i 3 nw§ nru ? tot Tra ^? fn^tfT 5 i 

9? 5 I fori ^1 fHTO, tfjfy Vfel®,^, 
f3TTO & I §FTF 315 <fl ?># §R flgq § | nrag=t^ [ ttr:, ] 9 to ?>i h§, 9 zraora ^ ^ I i 

*H39-S) htB ^aara, to est 1 , iqfe fen wSs Tqgu (^d ^firag I) 
3 %to (tp31 fg^ feg n§ l : ^flo?)~ftea ^ ^ ft^ 

B^-itfS v&vtf\ § t?^ offer 3? fe? '^h tosi sra^' wftmn 
ff yare to' i ffekst ^BoT feg ? flmra 3 ^fe ft§3 

ttfUSfereffe §, HT§ fwra, 5<tf, vfe W& 9 W, 

to wpfc 1 , few 

9a §^ ^1 5<jF, fej ire* 5135 *jp^ eras b 1 9^ rnRra f£or' % 

fUTTIo?, 'fee?' § ^rgjfl feB 'H^ifo^toW? <J5, fffa §§ tJB I 

rHarSJjftfes gi**J Trfba wwS feij 3b§u i£3S otb8 §h§ 
BMHoiTg era? vJSjfn^^lf^^feo? nfoTOugy^funwQstyaR! Si 

W3M| Wife q §giw gi^t I 

■jfofe ira intt #9 vfeoc vrarf Adi>sA i 

[ $=9, fee? I (in) W3M I ^UH I (?) iS=9 I | 

*Trflgg 5V>o? ycTO ^gpg ydt4djy ^ yt^ rife 5Hftmfr fee 1 
rm *m wtfr § ire »>fj fenf gun, yq^tai i ffej* i I Kfe=Wo?3l OTT I W|i*=y3fc I j 

ywT3HT (| 5) f^o? Sr, fi?3 ?f, wfe 5* I s , 
^ (3§) ^pw, faro, fe, ^ng, 
waicfl, Bcs gigif °^ ^pHiril, stfe, ga?i, 

31%, TJIVigra, H§yf, § €^fe*rf #rf IS* 

^-fMSH §5 fat? offe ?fl g w§ feq&? 9 fe3T & fa 
&a ferrc §wra g?>, m hbu offr &, firo§ : fen ^df 

g3 I fej TlgU Vtf3 YtfU^ W%! offtra fen fe^ o?fe fll Y>W§ 
3 TWJTT3 faH |?M fag o[3 93 ^ I fau§ |U fe^ 6vl 

W45 fb§ fee §r§ ygrs §y ? 9 #ii zis:- 

§a § : tt§? 3 1 mre, Tra t fe^r, fe^ 

fra 5, frq atjt 5 ?>dT, Hcd] ^ ^ ? f^dt v^h 

^ ^ % ? Qz} ^3>% ^ 3*13 3 HT? fegrfl fe^JT § tfj TO yam I ( 9tf ) Vj^Higq vxq^nH 9. 

»ra "H^ 3 : >PS ai§ ^f^bM hu>p ? ftre ©h§ 

us 5^ tot go? au" us; tu & -fee? iffy f%, 

c7B3, WfUTfl ttiife ftqgfl ^BoB^t Ijg SHHoPH 

oT3 UUtw U3j fP §^ ^OT H"€dldl § yai3 Sof W^c? 
3U US; §^3, §3 3 HOT TTi§ SHRoflUi fe^ 0 3U US; t£f 

5T^f fa mars}, gsmj^], ggfi, 3*u ? tpu! <^of3 fn 

of^g YH§j SHHoP3 o?u uul U I feu 5 fe^3 flgq offe t8 WJ§ 
§"§ 3^ VIS feo? YHoraoftF ? §UJ TjgWTHHT^T TT|V %U 

W ©Flf SHfloPa o?3 3U US m SH^oT^ 
YHS3^ o?H UU US fe? Si ft : SKFloftg o?U fop Ui ? 3 1 

#t ? § f% f£ 3of §H HOT ^'F-Jdld § 

sus* feg sxHoPU o?g uu us, wu cJifudkj ^ c h3 nnS^' 

HUM ^ ^o?th §" §H§ fs? S^ >T3g Wl, § HgU €T 

feu ofa? TO^ US fa feu T^T" fu% fe^ 

Ufew UU; feu cf^l rfl ^ y?P &, ^fl3H & ? Vtf\lj| fe^ §^ 

HtJrt'^feHE^-fe^g^-fe^^^ 3 : W3\ HU^ U WT^ VfHH, 
14UHT1U, ffmT UU 3 §"14U UU §^1 S#, fe§To< ffcfl fe^ 
fe^§^ feu 6" I feHc-qra f- U:-@U ^oTO HUTS ^H5T3l 3 

offe S flwfru ^ VHT^ U, fey^ ^ifodig VHTfbHT UTW T ^ifddl'd § 
Ufl3 ^ yU5 UT7TT?> ^T3T 3 cSTH TOT >ffenfF u, nfcl 5" 0% t^l ^o^vht 
3 : f\33 § ^Tfe § fuWW & I H fi?fl f^3 1| 

H'foy'6 us i [firq:, fey=^Tusr] i 

13^5 KH^ ^^c^ vra Mfdc^fd WEi I'M I 

" yuS3H=[yUW-omfl I §3H=TO^] f^OT fi^3 

vh^k], §uotu ttp ofiuo? 1 yuH3^ (y^i53w)= 

^H^U ? fe?§ Wife ^ BTd^ US I 

^§ wu^ u fl^ra fee vgTe 9§ §^ b *UT5T3^ U-WU I JSfl gig OTTB? yoTO I ( 30 ) vraHl3H 9. Oarag, ^sSt 9 te, tow wfe i ygSnn §r 
femRj vgy § crfg§ us 3 #31 usl 8 
t^gr a3 i crfe ?ft ^ fen ferre treig feg 
ygre 3$ >rar ygyr 5 s &, S vi?s gg c?gH <3g§ 
©^fottfl ir gftr§ ^rg S§ gg tri 5^St I 

14gH=^, ^§31, UfoBT, KOTOS *WI I 

ygr^g=5g §g, ?ftg §g, hsw fan fe* 

Wfe^ hSo? feg feg vre war & § Ytfgq ft:— 
<J ^jwifeof Sof firo nff tfft i ^ten 

# fe cffei & TJUHlfeorf 3 1 f%l a I ofe SI* fifa 

rfl^l wgis gig ot>c? §^ ?fl § 'ugi^g rra' crfte 
3 : feg & fof nrf^ra frpg feg 3©^ 
3 : §^§ war: Hp>n, fen§ v>rfe g*s, gig ^ro? 

gg?>=gg# ug i hh=>&I i #esi=?>>racpg, 

wp §^t, fa* , i?g=Tjg^ i 
■qfe=qg^, gWS, *>ra^— cra-mg=*gg ug3, wgte & 
Hf^^S qgS § qg§— v>ragfgi— 8 | J 

HBW»(!5 $ (gg) sis* (§s 1«) t [mi a asra §) @%h ugrff 
V3H 3, {»tg nd^j&ii) vignggi ? (^) ?ra 3 (wvi) gg! 
^gtf vjg -qg3l §3 hep ugS flgl swTOig 91 1 

§ tttftjra »tggT3 fere ^rfl § . 251 fere ^fl 

ftf § u?w § gwfl 7$ gig ot>s? §^ ?fl § swS 
otfe tfl §cj § gg?>i 3?^5Ti4g cTKHopg ^g§ g?5 1 

ygy f Kgr^ ^rub feg vpit §gt ugyi 5, f?si 

f^H §g g?> 3 n^g, fe^fl, igi3 nvfe orfg«T?, grx feH?> 

wife n^g, o?^1g wife §gB, Sg $w wfe §8mz $ fa, tte vHifeoj H^*iyg¥, fen vpre § ygfetf I s ^ vgw 

sfe, 'v^h' ^1 ygtTi nftpsr | ^fb? TO, 3 sP* wfe OT§ 
YHfao? 3t i vifoS, wagS, nnfe § ^ orfre to 5 HvFfe* 

§-UBisa-w*re to i w^bj? tree 6 ?dt ttl ft guvn 

to, §d vigr^g orfter 9, wnjg £ fe*§ ?8 rf8 to i <*fe rfl re 
©cjHUHTfen^ ft w ftf Ml *p * §ereTO, 

J^njsreMgt? ott toi(™) to vrergHi 

*yiOT HP ^ w * S i t^^?3gw^^i to:- 
#3H, to, s<3 (gg^3), vnt, srer, IpS TO 2* fe^3 c? pg efts i=Tg I 

oKte & f ^oft & sng 1 5 

Btf*rg=TO §5 ^ TO c*g?S Utt^nSl 

3 fuw a j ^ vra ifa^S 

^fei U fen HZPIFB 1 3*5 v>rarRT?> 3 s qig 

gs, ^ foS sm >feg gi§, ig fire 3 

§ § <J5, fegrg TO ^(n§ 

feei^arais' § B5 orgs ^| sfl) ^ g ^ 

Tfer t^t) (mn^) 05, (v>§) to TO 

2^ ^ ^ ^ * 325 g^) 

* *a u?> 1 ht§ uajT £*, ofStigT § 
*3rf\ 3 s , hht 3 ^ ? ^ p ^ 1 

§g (fT4g oft)) W$ 3T£ 0^5 ^ fet? US 3T Tqfegigi § 

W-fe* 3a fer <§a ff fee? fen ^3 ^ui3 f^M 

3 T#Jfl TITO &] I fH>^ gfow feo! <fo^ HS ^ U I fl^^ T g 

te? to egl wwt3 fWlw fez^ ? vb gfbc? ^335 ^ 

feei g«S flr# § fej gg| 3« fe^st53T vxgsns ^ H 

W * jpU* p« & J W, JtRgi « Tqgtg §f^T § ^ 

2^ §3 §3 53 fSxj ^TU3 S§ i TOT ^5 yrv^_^ ^ 9. VOT^fT: TIUH, vtfgg ? cPM, Htf € ^3T US, fen o?g§ 

WJ ©c^f § §£Tg ©q^ig ^ 3 TOOTlvHife fe'WH^ <TO^ o&u§ us I 

3. fe^rg ^ ^rro e ^tht— fen ora§ vxnj §si 3 v ngpffg 
<ju usu ? §u eras US I 

3 . Trfbti JOTS fe^ fS feuj?>o{rJl ppht?>? ^ o^ff fefii 

F Ul qUW US, fen <*dS offdt! US, of^Hi 7F§ fefd' Q ofUHi 
— ^ fe%T ^fenji § gp§ feg 

TO & tTO fe^f uS US, 5 *HB3 U^ fe^ ? Utft fc^ §^ 7J$) fe<57 
feu^ 4 fe£ ^US U^ Sr£ US I HfedTdi tfl § UU£1 

feu nrpfte & ? fen §u Tqfegra § to, TifeuiB ?ft 'yu^HW* 

fawfrtfi, WTO §unqoP | unj3 u^ u§? I fan F faws *qu fFl F^pi 
^ n{T^B S^t 1 1 f^qf nfei § feof^-^g^ fs^ str u§ us, UoPfl 

§ XOTSJ ^T5§ 7 fed'dEJ US, fe^ ^ Hti^ ^ ftmtfS T^M 

s' 

§^-7$ V)?3TC feTOS g^"H7?TO5Trai 

^es=KU 1 hh^t 1 wyTufefe 1 Hbro=y^T, fewu i 

fe^rjq Ut I [m:, TO5^=WU] I 
UU?S=>TOUT, §5 1 [14:, TJB3T=v>fTOrT 1 tj^=^OT, 

HU5=fe I (£3 gj| VHHd vfere' ifer §fegr § •wai* 3* wT, nnf^3 §-hh: ( BiaHl fuel w^l f-^ii, h^m aaa | ^ TO OTo? yoTTH I ( 39 ) Vjdd'diJ 9. 

^5=>fei | 3of ftf 1 *53TF (^) Ud?> ofa, 

rij (to) nfere ?fl) fe^^ST § ot? o?gjs ^Tg (zjs, 

8W— jfl to v>fere ^ tfl ? tMHA i fen 3cp ots Sfew era? 

o?TW5T UTO ^1 fe% HHoT&i fe^ ^ So? YHU§ feufljf 

iSfe 1 Pfl I ? feH fe35 W few Uftftft ^35 offe ?ft ^1 

fyw'di fetf niygi feB 5 1 % feH 1 53W> § ftra 3"feH<fl 

y^-^pfe TJ^B 3H 53?> V«U| W y?>TR?> II 

§5i § feR 5* "«^W r d oraoT offe tfl f?si ^1 Eras t!» wrai 
£5^ <3?> H "q^S § VfTBoJ §of 3 ?SKTToTO c?d5 <35, fe^ 

fe<j § fa fr S fes 3p fe«s nan <tf ft% feui^ oti 9^ 
*H3 vftiT? oraq jrra ^ trrf i 

q^i-i^ Vl^Tgi Tft "Safe -fl^g, gtfq ffl cftdfd Kq y H»cSi I 
■fl 3^ IB sfai Traifl fe"HB feB fOT 3 fedlHiAi I 

vng § utr feTO-3s-*>{gg ora^ >wq 3, 

&H»-VI5 tfetl "utfl xftM Iffa] xjRVft | Vgrgi=-^5 tTC US 3*3 "feB S3 3 Hijte 33W 
3t£M 3S> S3 33W § >fo 3 fee? TT=p g^T 5, fan 
F §31 *MofT73 life fa3»lfei 9, feH § U3*3T o?fi§ 
3S I <f?5 fe3 feT3 TT3 B 3 3 TJUcifl Wdltfl 

9, fey? ^1 g^u § vfer § ori% tfl & few 9 1 

Tfl=«dafl I SDfe=TO^ ^53T 3<fl 3, ? 3lfl 3 I 

^tefe=ofte3i, the, ?ro i >fq=f^% i 

^TTOfe^T? 3<fl 3, lft«e«H 9 I 

ofHS3*=K75ife>fl, cJWOfJS I oTH55 135 § 35, TJ3 
^US* fe^ 33 ^1 3^15531 d 0 § feW53* ^ ^\ 

fe3§XI3T=fevnfe>fi?5 ST 3S $X!BPl ofH® U^l 3 : 
»M5VI3ffe9l TO£ fai3 § Krfenfi feg I 

ITO=3i5, H3TH3 I S=t^, fr# I ^=8tTI3 I 

?|3=^33 1 33 t =3f3*>P 9few I 

P3Tft==^te, S§ I [fa:, H3H, T13Tfl] I (w) E33 3PP § 
[fa:, * + 3fl+^=TH3fl=Trf33 3tf, sl=£] I 
g€S*-feT? 3o| -j? *IS ^35* ^55 35:— 
r &Z* § 'fea' I g^ft § TTT%-o^5-TJ3 3S I 
H3lfltR2 TO5« 35^t§ § fe^ VH3^-T133 
3tf § 3£ JT^) 3of ^3S* TO ttdft!) 3, 3* <fl 
TO VMOTW^ 35 I 

©S^^^Ua § [ fa: ©3£ ] I fefeff I 

fedlH'&Mtf^P 9 ? fefeYHT*^ (cftfls) I fe3 feoT ^3?>1 
few 9,-^3^-^3 ^S fc?3 oTdt? 35> ^ W3^ 

f33» 9 I VHaftFt^^ofHS I U3T=^3cE I 

3* ? 3T§) Yjfere (wftra) tft § *33 OTi ( => ! ) ^uii us (ni uul), uus* feu) fee* ^nr *Tfew fomn & 

(§U feu To? UU^) HbTS UT3* US I (tTH t 63^ ftf a fa) fat : 
(0^*5 ^5* U ©3) 143*31 (B^t 75UTUT. 5) (fet 1 U]U ?TOc7 e 

UH3 uus ^ gi| ttfere fll e uusi p v^f) fi^g gsl 

U Utft & I (fa^T of^55 ^ feu) TO§ ^rret. (fef Eft i]| 
tft ^ UUgr) feU of!U3l (ut) -fe^nq 5WS53T (o7H5F 3 UUS* 
^1) feS? frldt &, feUHl43T ^UUft fSUgvBTUl 3353 &, 

fa^ ^U3 (vj^l STO) 3U fe feu 1 B7^5 ©UU feoTO oT fe^U* 

&, M 1 W3, TJU3 Utf u uu§ (viutu^i sro) gfewi fimit 5, 
©S f (UUS <*H35) ©few fsl (fesf) fa? UU US I (fif U fe 
U?T Ut| YH3TU tfl U UUS ?JS 3TTqu}c??*5T 3U3, VIU feS* feu 

feo? ^rqr ?^few femn & fe feu-fiyu="Ho7^1 ut37 to) i 

fet o?fe fll HfddlU tfl U UUS* S ©W §§ UU^i ut 

fee? fe§T33i feTO5U US I 

Ufa«» f& «t fS3' FRS 05:- 

9. §3 ^T3i uul & I s.fgg^y^tui^Qug 

s^Sof u uu Oh feu tjifeviS 

Sfe§^UM>fltR? UUWSB : 
fe3fe3UUUSI ^feofe 
§Si U UU5T feu Oh 3 @Uo7TU 
^HU 1 U I 

3. oflu^i i 

3. c?W*5 US ffuw § o7WS5 US 

feu I 

y. fu H"H' 3 1 wgij us i 

U. UUTUUT STO ^Utf ^rg fo^ 
3 1 fPu Ufiiu US i 3. SHSUSffUttM 

e. ©u 3 1 feusy & i 
u, f^uif^urui 

<PTji j?r&Z 05:- 

^ . o7Kl-feu>iof3l U^ STjf I Mure feu t fe o7ksi | ^aws st« hu^i^I yna sdf, 5^331 ^1 ^ are yrei i ( 3? ) yggtgq mma f^e § g^l | v^t @uht §s otto sra BI§ tJ5 J "afe^^ 
fee? YHt3K yHto §3 fa Tqfegra S §<refl fifefl 3 nrasft ©53 ^ feo? 

OTT£5 fe5 oCH& | ^g?5T §W 75^1 v>f§ ufagW fej §§ 

cF3?> BTHcS "HtTO "HcS 7>WleP3 fecS II £ II 

(™) nr^i bt| nwg?^ ^ hto ^3 £3 ^3^1 & i 
opgs § 31 ora »iora ^3^1^ nan khot I s & i 

(ni) ti^B & HB^r § ^ ofig^ >fe§ 5 ^nffe, are arag yra l ( ) ygsigq vwtnitta 9. 

1 — 

I Sy^o 3f, fPs?> Hof^ fog fc*> 1 vfegtaryfl 1 J 
pjsraB ^ jb, (feffe §3) cngs <?g?> g?> ttr*> 

^& UcS, f<tf § ^gs* IGTft^l SKHoTO 9€ i 

SF^-Eft YHH9 ^ tfl St f%H Sgr vRS, |tf ^1 

rffer § §y p o?g?> ^| fopgi §7>i £ 

^75 9 ftf § ^g few | gt nrc ii i sftwrgf § 

f$ § § 15 fesra us, ores org^ ? gtre h?> i 'yjtra' 

fere e yg?> pnaiB^is 3s ^ fero"? 33 3 

^5 hto § 7m 4 Hiro ra' wfaw S i i fat yi[ 

>m %■ W*\ % fagut offer a 9B <yg lifer t?T w>' wHi 
fop ^few fe^g? £31 3 tp§ SS gH&ro = f^% or? § 
wrfttw 3 : ufb§ h§ i fen ysng § w£ <yg to iter' § 

a 1 ^ 'ftf * HB *U3 l/fe? orgs flftr' 

fa vg Ufai gg?> fe% ngs HKgHT ^1 sfl rag phot 9$ 

3* <fl vffer gg, fe* crg3 'spg^ orgs' nnftfyHi fa &g *>)§ wg% 
fa ong^i vg ^ 'o7g3rg' iraS gy§ gs i fafr fast >^ 

11 »wb ^^©n5§o?gwTmuTU|ifl gng^ § I 1 ? 
vK, ??r§ 'era* wn mongs org feV, &qg w ?fl§ §fenn i 

"H^ ^s? TOMB ^jd'fe ^F5, 

V|H TORS # ijoTTB 3? ofe 6 I ^ 313 ysm i ( Ptf ) yg^Tj vxtrana 9. YtfVre ^JH aTO *5g?> TDTO TI%, 

Bi^=igi3 I H3=H1B3, 3*5 ! feH3=3&3i I 

ufe=33^i &, 53 ©ra^ S I 

fes pfg fefl § orfS§ 3S i S=ws i 

ftry *=fe? 3 feg§ I fafir f ^ u5 1 

cte8=fe^o? [hh:, o^55:] I US Sf 1 7531$ 3?>:- 

o?75VR5 TO ofes 13Tfe=V|TUT § § fc»<*$ 
fg\JT r§ US I (*H) 3^*5 ^ W3S tit 
o?3§ US, flfeof f^g *l S*H &, 5 SS toB OT 
ftTR? fes^U^ H3BT rf§ 35, ff§ 1^5 B3HT3 
fee tf§ 33 1 5o?--fes ?3ife eS5'-^ *H3S 
fe3ftf ?f§ran: - (Wl ^3H5)3esft §(H3^f^ &, 
3Tf 33HS) 13^*I=S^) § ^ ($fcM>tife 5) I 
§3rfe=teyT©^, gcP§g» I W ?3^=3S5, c*U3 I 
TO=TW3,-ftl (y>\) \f% I ff=^r|,TW I 3^=trei3,feP3 I 
cWS==5^W, 5?hTy>P, fif£ oWH 5 313 S 3S § 

35, oC3§ OTS Hg, ft^, HK^ 

t3^HT § STH Bg 3S I 

3lfe=W5l ^Tfe 3 : # ^ ^ 

WEflS g3t1 fs§ 33^r of^ ufe 5# 
^5 I fefl 3^ H^dld' ^ 3T^-3^3- 

fecW3 & fa §3 53131 § yi?5§ 35, §Si § tfl are 5T5c? ijafTH i ( 30 ) yggigg nraarg 9. 

§33 tj?>, feo §<j feg^ a i 

v>rtte=y^ftiv>iT feg, ?rdf Sore ^ 
nnfemn fee <re^ ft, ire Oh e #3 33131 § 
flmre ores § ongs vhu^t feres '335 €fer I 

wite gi^ foj a 1 
J 3i?T=pfl [to:, I W5=|?5, ggg 1 v>fer=^xfio7 I 
I 3U3 fmte=3i43 fc*j=3U3 3 : Hgr^ 7fe?5 

s?3T few5§ tjs):-(§3a mm) w$ (§ zra^r 5), (are m>re 
(§ xra^ a vre are trans u^) tws § uctf 3 i 

tjot § ^OTsJ^few € 33 § (feurfe us ? M : nfo?re 
vwg § sots) § I fg^ofS feyr f§ us i (fal 1 
fern ^ gas i» s*ss) xra us (^ire* a) (^fe^ 
^) fws fore fcs (^re fe?s ^q) ijoto ore (fe^n) a i 

(fi# |BS igS25 SiB) §>flw (| pf & fet 4 
?ra)3H^ §§y 3 (fiqt 1 ) om?5T B § (for) HBHtTd m 
u^t S) i 

(ftii* §3*1 feaws giS »to sfcfi ^5 (fe^ ^g^i 
5) fet 1 (l| vH>ra §^ ?fl fe^K3 fee) ggigi § ^ nfjjfe 

€BH?s? ®ss (3g) tpS fe^" ^9 (zjcs) ug feor vibi H3 vresoru vra?>i 7=I3?> .feQig II II 

lj| g@) ^tk 0F| (tfl 3lff) TW* § §^3 (3 VX§) ?^o?i § 

i § §3 eras ^rg (3), (nw ^ nro^ fe^ig w 

Q^crfe Tmtei ^fe xjte "3 1 
ytjsra ute femora bch ste fen 

irofB b*to, ti§f >>f^77s nrate 1 1 

Tifegra gn^TTi vjctfn 

§w 3th?s eft ?> fefg ate u II ii 

^ f>rw>, feo? #4 ?5 th > grHy3T^ fe^ fee? 3teg ^te 5 53t3! 5 

fiSHof^l, for, flfegr, flS) fifrP I (y^j)=35T, 3tS, HU, HOT, 
^1, feo? ^vn^Jj BTfl ^gr ? V3", i*5, feo? KT^t 

3hi t^3H fee, fee? opsins sfess, fens ?>th, ^ feo? 

?>iH, UHofa fee fee? VTO ^ ?>TH I WSong ^VMigr fes I fq^i feo? jjIot ysro / ( 3p ) ygH^gtjvHijjntrt 9. 

/" y«o?B 3§=VPS} S*35 SB I Uyora=H25T, "TO I 

ftf &, oJH*5 3§ 3H»~ fe*, fl&J 

niUaFS ©are* 1 1 
Kyfeg==[HTf|=S^HT | afB=OTS l] S^W ^ fees I 

735, g*B^ feg ?ot 5# 0^1 1 
vrao?g=i^ 1 (w) vte ^) wm era? bs, fa Tee <rc* 

Tin ofa^ 35 STO 0TH8 H6 rfe* ?) I 

m*®Q y fwSl, 9u 1 y^=F »ot Ss» sfl otto I 
4 to^I 3tu^ fr tiftfl ^imtiire 6 ^ §'flm{T a,fen L 
J ©tb3 ^ ^ w 'sig' gfa 5 1 [to, otb] 1 
§fo=&j 3 s wb*s otms srefl 3 ^5 i 1 33* 30? 

ttf^i & 1 §3 §§ s»g w$ 9^1 5 1 
BW=fer 1 (>*) g™=g^ro ^ 1 

(m) g\awa feu»3=w ^t© 1 1 

?raf3«=7ra^l & Oaas), ^5 wot 3 mb ?re £^ 

t*3S», tTO&-, tTOS 7 vJ5 I 

=raiB»ftjH, ^bs, oTotb, "urai 1 

fafU<fl<V =g^ vffe I TyjWB f! Soft 5 s , MoiJvflft I 
^ dfe I oT^fl § 3*, <fo I > 

WW-tTB ^ 3^ (fee) BTK55 ^H^ (fait*) S, § S^W ^ 
feBS § tttS (»Wtf)feB3» ^5 SB & (\4B 3 TO <fe 

ore§ S (otto >dte & 1 (fee «*W5 ^) fisi ^us wferf 
ifllS w§ (few br § ugrgi fiiS k# to, (feg ?re few® 31) 2*13 (fen§) a,(So?H® 

3») W?3^ § Wte 5, (fqg) jqfeara grH^Tjq ?fl § 
fa §^5 3^1 W*53i 3" rHtVf 533^33, WeT^t fee 

Hof^ 5^ TRS, (fej? o?H?5 fUH* (*<3tf 

R3f (fsffffo nn^apt § wfi?> £ n^g^r 3" p§33t §3 
sts §w <jfe> (to) tfi 

^"TO § oT^S Stan? XH 1 H^l 

«| 3* >fe ?ro ft, B3fl § s| feu* fe^r 3t§ § nnfte 5 1 

feB ©vfl TJ3tl, 3 @TO WITOT S Vn^l 3®T fe^ yf§ 3* §T*5TO 
^ S,3^ 3HT §VT^^ nflter^ ?>r§^75 Wfi §313 1 %Z5 

faas u^h^t jt-Tgtfftfe ft, ^nlvn^l§wtea i 

V^l^ feof3 3 fei^ (>fe), ©Ht*l Sfeg ttdft dEWl ft, feTB^fMl 
%3 K^te^a ll§ rxr§ fro H^fe gq pg ^5, Wgr I §it@^ ^5 i 

ft? fro 9* yro 9, feu wte3THl 3^1 i ig 33 ^8" § 

V*g STO W ?TO7 a, ^ SIS Btajgi, gjrf THt B^r f ^ 
SMS ^1 B3^i 515 S# faffe ^3S gjg gTHOT 

?9 % # §TO BIT § ^i ? Tjnfo <3?>, H<jf 

S^HHP *fife fe* orf% 5flg SfW55§VHTO^ 
lOT fag v*S Sfeof ^fl fctf §§35 fa f# ? T?^"^ 
35 ^ Trf33l3 § ^ 51 §TO S§3 W 

3T?5 feu feig &* I 
TO ^1 § V03g US I 

S»| ftPT3^y«raj5 VJ3tf3SI 

^| ftw»3 $ x^feis ygw 05 1 

W «i| feTO % r H3 fe3 ^'-YHBTO (g%3 
*ftiWS fefiw fe3i3 75^1 ftm WJJflfl 3f9 ^ j 
ifrpu 3 few wot € hto ?>#, 5 ^gf vreiug 

vfeg ?5vjf nK5^*5 VBPI ^ U3 fftT § ^f%?5 BUS 

uura ^te^n 3 3 1 i^ora vnf^ u<s i yrf3^ra ?fl feu 

Uc5,UU ^3 ^ fa *4^U^P $ fa fetB TO ^l,feff 5t Hi ^ V|cf=f ?njf, 

iqur fe^i Vo^i ^-Sofl 9 h| uus vurre us, ub^t gu3 

3 rP? US I 3 UUSi §3t § SUp UU^J; "RS" UUS VIUTO 

mfl § fitf 3 1 yTM3 ora? U5, tfH^ § feujSoP^J Q§ ?>uf 

fau|5on^ UUS V1UTO WU feutfji ^ HTS 3 s 3 rTO US I 

S3t=TJS?> I VHUt3=§s31$ yrg^i [yxu^I, y>^^] 
ftlUtlS=dtlAdid I 

WUt^TrfSofTU 3 ^few£} 331 I [fel: , WU^] 

S5U*f3=§HUi & I [^UFft, 75U*teS=§^ I *5U?B, fiM] 
[ tW=77JH, UUHU^ I §§ : =SW|oPU o?UUT ui | ?p=eui I 

§ U^iO'd US, fas* § S*H 3 : TFTH & ? (ff) §ST ^ SU* 

3US* 3 SWfloPU ora^r ui I 

3*?— rg to wu^is ?fl fiw ts3W ^ y^s t*t& 

US I fw 3 felJTH § fei ^ fro § 1 

w us, feof gfaof 3 §??W xngSfao? 1 S offe tfl od^ 

fa ^fkn^Tr^ § g^^Tg u?> 7 fl^B faB fe^rHT ^ Q^^i^nn, — y rf? ?ra Too? yoHB I ( 3M ) yggTUU 9. 

tthott ^ & i fefl ores fe^ ws\ fexi & fnyi vx9# 

fe^rfs ^ ^ fen w?> ^fe, 

oTO Wc5 3Fc5 B*?> T^f ?> WTO ft?^*, 

f*B ^ fen cs ^igt i 

fTO X?> #3 ^Hfe ^T^} || «R8 || 

XlTO^ttPH 5§ I fe3 f y>ro VPH sfu* 3t ft I 
oTO=o7?> I »{T?>=U3 I ^TO=dnG<i' I 

%0 YHfeHT(S $ o[?m 5# 5^1 I 
§5>ffe==WB I 1 feW^ feof fe, nfctf @qg ^) <^df #Sw 1 
(to fire cfc (ffii *P BBS 99 3^ ^ onGe' § yiWctf 

(v>WTg) VHTO (§tj § Y)feg §gr$ g^r 5)5 (fop fa) §h(»^W) 
fiTO MS d'd60id (^ra) VHB?^ tfr%) oTHTF § %Mot 

fV^Nl sra she?? weto mm 

ftessr wJIdo^ &, gg tfl vT3di£l § gu^ ^ i 

*H3q-Ef] grg. ddd rfe * (tfl § 3 US 3=) SjjTe fas) ^) 

•R?ft^q(H^t ^)faw5 TJ3§ (fiTO H^l t HH3H§ fa?) ^ 

5ff*-WHf5 cTH25 #H ^"fl oH? 

Bti^t ft We* aife 3fe fare sg gj3 rtto i ( %9) yggTgq wots? 9, f^n^fe ^ <w 9*3 <s ^ufe w, 

§ fen 3 : Qwddife ^ 3 (>ffew) w S i 

fo?>=3?8\j fig | 

^Hes*=H?s ^fTHW, fsfer, fore* £t #bt I 

w9 i ^ 3tQ s vrafe KM=H L 3 1 ^ff YtfrS I 
W=3& I U33l fe^T fco?83 ^§ ¥T§ 5bt ^5 I (vh) 

SIP fegMS & ofHTF ^3Bl foffl 5f3i 

wtf, fa? (^) S t3 fte? bh£ in^ 3 ?re ^ sre ?h w 

(**^J)j5nBV( % * TO 3i (foj BTS5 sfl) STjf 

(^^ g^^)^Sfe3tKfe «S33r(sfi) ^ ?STJT t^, 

$ Op) u^siftfe tfl i gg^ a >xt^ f ^ u?> (&)) n(aJzfifuto 

-feH ^ f?B^fe ?fl tit BIB BBBlfft? ifl 3 vf%3 tJHST 3 sail cfl3 OTSo? yspHi (3t) Ug £fi BT| "oddlfe% ^ € F ftW gig fe£ of| TO gi^, TO 

Tit%"ora ^ fetf w, &a to 9^ tft ^ ofg^ 1 ferft 3^ erasure 

€ ^53 vreigg, 5 HH'3c? §g TO, §3 3t§% g?5, Ug-fitf § 

•r offHHl g?>, § l| tfl % ggs ftm^ § §ire fen Trgy gi 

^ §w 1^1 5# "ssd, feffef h?> 3 fife! fereo? u^g-q 3* §g 
snt 1 g-jra, vg f<j v^gi feg 3 iroS §g ft# ofrfef 1 ^few 
gfifo & 1 § gig ?fl ^ g^e ^ gg^ § Bi^-ngrg to b : & 

fe-xi^ § ng"§ 3M 3 1 S^o? vp@'*? g?> I fe^ ^TO fifernfe 31 ?>teF 

S !l, to rF5 S ^rfeoT ?5#g I 3^3 o?fe g fcT§ 3 3^ f37> 

§uhih ows, orsw fife, fiferHfe, $ gre ?fi g gg^ |U1 fu>ta 
f 1 Tflt 1 gs »ra fw f^i T^§^xio?75#ifeH^ aj§3 ggsmal 
©into tjg § yhuj ©umts gs i ^gr-Tfl "HfHBra Uftreife 3 T^fe q^fe Y>{U1 ?pfe I 

^fe vre 3 f*ra § feftj fnfti wfe mjmi fefaftfo=B : fcdfrtf 3 ^gi rntfw, Kgig I w% 

feqi ^ ?>TM=U€H, Kgr UgH, W^g, o?SU, K°fe, j 

fg, ?>te, ^gg i } 

ftfq^ §g g?>:-9. wfe>P I 3. wfbtf 
3,W I y. urii^ I U. TjgoHH^ I £. H3ifffq)l 
9, gfiqgt i t:. grgvn I tf. n^UI I ^o. |g TJ^ I j v?=ggs i i WTO— J?ft TifegTB dddte tfl ? 5th fanrf^nn uni (?tr) 

,U?5, (ht^ TJ H§ K?S §^7 ^) TO? § era, fan I s 

(fa I) f?rfiq 3 ftfa yR3 1 

§??=o?H*5 I §infe=§MT§ , TH3<5 I J 

ftrafow (u,) fgrel isR yr^l feg ifcm ircra fea yg ^g) 
¥33* 3few fag u§ (^0? fe§ ^ fes) g^R g 3oj fevF §1 qq 

UTOi, ggyi <7g fag 3) iqfe 8, few 3^ HU3 cfa^i 3U 

w 5, (yg ^3 §n £ H3g fyrfe (oft§ 3^ ^ffg) 07^5 j# 
yg §0 ynj3t f jq § 3^ srjf 1 f a 3u^^^ ^ gyo? feu Eft 3[3 sror ysraM ( 9o ) ygHtgn ww ^, 

€ feo^ feg fee? § ^rg, fgr^ vn^ fe^ yg^t i ftra 
§ 3^*5 vn^ 5 s gy^r feu @5i HUTflon ^ S 3 mall 

jktost &, §d *| 3M ft i S^flpf tGn&faEp ^"WtSJqfl 
gtrer ^g^^fe^fe^ ^tfesjrawHuftj w fee iw§we» 

3U 333* ^ yn3l ^Tpg Sl ? feH fee ©R§ ffESE F 5# 3^ I 

Hf3^-^ (gj|) ufe fens tft ci $fcf 3** § 

$ ar§ ^fa fens tile OT5 ?ro §nfl anft i fe^gif^ 
Horal o?fe tfl fanra xjgg 3?g 3§ us I gg ffl ft dl 

H^^?5 >>f^ -g jSftt oft W3t*rf}| c?% ftjH vrat ^"H W TP*? cTHt "Hi I 
^3?> oTW5 Vjfdf^HcS VM§M TO, 
7P4 Trffa fl |W ?> 75^t Tft II 3o II 

| s*5=*?3 i fsm feo? 5 e 3 f a feast* fifft, 

WyfeT3=yHi\RFl fe3^c? I (m) W [ffa:, >HTjfe] I 
I 3Tf3=feg?> I (vx) ftf sfl >MTO 

^ tot cf^j § ere 3fifbi§ ^ yoreH* orag to, 
BB^i fee vhtS us ^3Bl ^ fe^ faqfe 
9 sre us i 

fe^oraMi=o(id1didl s» ^31 1 
sto=Etodi ? firo i i^nq offe So? 333 t?p n^»tf ^ 

^ 3Hi=*fe>fl 1 g**, y3% Stega 1 fa} feg xjtf $f *fl 

fen§ iwts tjs 3 ssstf bt §i fc^p? 

I Tfl, (3f k) qft gwi te (ftf ) 1 i <s3 us fevn ^Ytf ^o^t^r ^gft I 
(m) ^o?75=TO3 [^i: to] SU US tfe 1$ W33 § I 

(H) Po^5=-RBI75 ? TO I TO SU ^U US I 
(fl) Tl + o?£5=-RU3 oTW § ISU USHU3 oTCFeBS^UI 
§UHTS=fW4-S I Svff a ©w, feR^ §W I 
b^MsotI, ?rgs, 5=3, [kr:, XT| *5^=^f€ SwS', 

neu^l gi3 o?U?>i] HcJTt? ?f TvgS ifefl, ?>tef 3$ I 
(vfl) ora?> o?USi I ^ S5^=o7fel ?vdf HS^ I 
§W S B3l Tfl=FU §UKT &3 sffew ^UUft Ul<3 o7U?ft 
^ S<ff 3 I ^ HB 1 VHS^S 3^ feu 

Itffflhm® §37 5 fecJH£5 oTHH J?ft UTg UTB fgfaS ?ft £) 

(«BS)-«SF fegSj §S* (U3^) ^ fUTSlw P (H#) tffe** 

^ VHTofTH ^ feutf S3 & § ftlfi feft SSfl 

6 fe >F3 S ©7 feu (TTfeae tfi € UU£l §3 VP? SU S) 
>>{T feir) <]5 | fli fe^oTUVP 3 w k^W 

Sir (ftf ft) oftS &, (fa §3 >n?r) 5*331 
I (^) ^vx» & ? firo feu fa us) *Ts>fl ^| (sre ) 

^TT^I 5 1 (iT| niTO ufo 3* feD 9 fa $ UT|) ofafewnjfi 
£ BUS oTH75 n^VH H§ US (fa fflTji ^ §UH* ^ S3 

o7^1 f Stff, U* ©Sir?) SU WHT 1©7^W ^\ US (UU3 
feu) §W %£\ ^ STjS UTC5 

|W-fe* fetl srfe ?fl BOT § o^tf ^ ^ ^5 H> ^ 
§69 § Kfel3 e'^^ US § 75^>fl ^ fe^TH §5i f^U ^fl? US, 

H^V>n rTO, »^ §UHT feo? oT *rfew ufe^ 

feu orfgnf ^fe fei ? UU^i ST?5 §w fkS 5 ^ s# 

?l» T?^, cn, SUi ^ ^o?75 U^KT ^ eoT^ fHH^I VU feu i 3 ^1 # ^ fe^ ^1 1 

8, fee? feu 3 3^3 ^ foa ' & fa ftroc? u^w, 
3g§^^fejfe^ fe^nq ?», fa h »raw hot 3^3 9 

$ HU3H,^<3H?> TFP ^ fH3*S & fa HS* 3* §5B V>P3H 

9. HfeH of?5 H=?>3 U?> §W I oT^T ^ 

9£ fet 1 firn § f&z to 1 u^ 1 

3. ?>tf Hfe H-f 0^5 P=?>3 TO HttB ^U3t I 

[h=H^W, on55=ofSi] 
3. ^( ^ TPTO 3=?>9 U?> "RU^e Setf I [TO75=TOt] 
B. ttfa HoT55 H=5§ US 3^VP & HB3 § I J_H5S==^3J 
U. feo? giQ ^ H*3 iW VPS cl-?>tt faR Ho?*5 H-%J UfS 

KZte $<r£ 3^-sS"f *5§ faPI (=Tfa) 3of TO 3 3* |W Sro 

€^vp ^1 HofB ^-fe>n s feu ^ ora ^5^5 3^ §g» ^ 

TO ifel TUg U^'i feB v^f feP rP ^ S fe S^W ^UST 3 Htfdd'dl 

^ agiggl § ahs fee s# nfen^ 1 8« ) yawn »ron* q. 
B3<5 H^fe HTTO ?TH We W^c^S II II 

*RJW=^m I ^=§gr | naH+*p*=?» T33H 31 ] 

vH3 W?3 itfg ft I |§ § p ^ ^ 

w art, s^rf | 

>*§ra 9§ i (m) felHH, 313 &3 fill i 

* JW 'i4 rtiraH^p (to) sgofi 

wp efQss (w), (§551 §) ^ « sras (r H^ra 
feS3 TOHgRieft TO, fo? fee rmx* 3 saw ' 

e§n «c fro 9 a fife #m wnftw ^5, 5 kttotos* 
re, > way iff f fiSaa* fed § EKsrerefl wto>*?> to 

^^^^^i^Ib m few « Kg*. 1 3b 4* 

fe^tOlrtg XJ3H m t=fl§' fez, YH#5 
^J^TC I ^U93T 333*5 H8-T5RJI U I HTOT ^ t^75K ^ 

wra if (tadl roe?]* j gRf^s^i 9*«m* nfe tar i w ©^?grfl|iflf^B^t»^ ifasl org 

fe^l i ira 75^="^ o?g era fisro fezn, ms <gH8*ei 9 

MOTF, V3 fife**, fei^ »fe I fillW I -333* § sfes 
^P§-fe<3 3T25 offe £ ^ feR *5^1 TSifl & fe F gifl 

fnlS fife 7^ fawnfl, otto 3 nfe fyt ^31 9 fegi ifl, 

El 'ftTH^t ? #31 ^l^J^ fe 1 ' dl'JW, rftW^, Hnjntf, ?>oP 
3 ^few <J I §H t§ cfe*5 fife ivft % 

til -S3J5 9 §S tis 1 

3lfB WTO <*B^ faam^fH ^ fe^r ^-HbrHti 

^^^^^i? ' **® it ftt 9 ftwit pfM 
fere amai rffig to8 <3St fire wn nwft > 

gife=Bi^, ms^I 1 gift b» 

c ?*3?> itf gs 1 

a~W^|TTO5,B^|?flip,te fat* *ww eu3 
us i m=m<zm i 3v§=3xm, ura>fl i c&bw fee §^ht § 
us i ffeu fo3 fe^T^ nte \raM i 

W^-(feH ijS feio^t tR f| ifl § &jht §W if §$ 9 

( : ^hi fat*) §, tfl fci : ) mpbI § irood | 

(few fat 1 ) »ot fetj put©^i ?j (fet 1 iqfegra) ^ fe% 

(fe^ wu»Q'e us) 1 

(^HT§)^§ (faT) 3M3 vxrf^ (feT flfe^U tfl ? ?£) 1« 

(suf wff^) I 

fe^ wf] cwei b (fst 1 Rfecnu ^ ^5) 

feo? fu% (s fe^ &) I 

3TU 331 §^ ^if TO UU Tn?>, (V3 €w fe^ ofi8o?*53P 

?> § WfcuiU tfl cf&c? 3 L Ufe US) feun |o<&o<3i (ul) <?rui & 1 

hohhS feu Tqfeara f ^ S^h* § 3^ § 3*5 eafew 

Uf^^nji €g4*fel § cng ^ £ 7(^5 fsu?t!3i ^ offe rfl UT}3 

^ §tf 5uieo? o?^r ^ Tre§ US fa firo feB §^ § rHTBUS 

5 Hi oTC5o? 5 I T^ftfe fifife **ftte i& wfe itfefti Wfeiwu 

vne 3 nraftj|=^3?> 3 oww (^| <|§ 3 freaks) i 
|^=|^ i ?y i fifee i ?y i 

3gf^=3go?+f^e=33on ^ a*tfl i ><&e 

yf^=y^4-f&-iMnr ^t^tf, ares i 
ivra) 5 ofHs Shs i ftea u?>, >r) HfdoUd 

Hc^ ^^t(^), fatf £ fd| era ftr§ ? (>h3) (tfl 5) ??tgi t*i<£€» 5, 

5wA»di vro^l gifavrf (§ wu) gre^ 38 (35 

Oft^f^' tft ^ v)3i 3ffo§ TTTC TX> I fife iffl § 'fi i 

VT3^ t f! $5 *S 3I§ TOS, c[Tg tft ^ § v^U § 

jjS-pi fiSt §"f-^ sto i ft* 3tf W ? §y §9 sft§ i nragrgg 

fe^ SWo^l ft, Wlf 1 §U gj5H § feg ^BHo? fevJT Tfl | 

VU^ 3^fn^t3T55T>fl ttinj^l 3m 75^1 TWTC 9 

UHtTT ^ gr>fl ^1 ^ B3o?T ? >Sot oT3? % § ares 

wm 9 §tf « fen vsft § is fir§ i " 

<s vjfrn Mm TOt ^wftST 

II II 

I oftfe orfs 3T^=fcng ? fegy §vft grs feg i | slcna ijoTO i ( avf ) yggigq nrcPTOR. 

5^BHT |vf| gog 3?5T feg i 
^s=^r§ i (v>i) ^5=tfl i It 1 nra^ h^w ?m 55^ i 

3*35 feg §3 l&i ^351 o?H75 l£f*53 5, tW 
BS33T § 3?? fes 333 §91 € 3T) <J?> I 

3T?rf3=fecra 3$ vJS I HsI'feH^ m I 

^^"1^1 tfl | rJ3Si§ TO* §UHi ^ TO fa fiW 3^ 

faftj" 3<srf fee Vknn tff3W (Hfe oTTO) i£?*53 S 

jp 8 (fef 5 i# yfe, crra ?ft 3 tres cthh) hu£ 
H^3t (gvft feeirfS3 3 era us), (cth^^I) §HH3^i 

(TO ^ 3T^i ©3) gifl H3 g^US (3TB tfl) VTR fer ^ WTO 
fe^ ^5 75^ graT3i #TRTO!3»fe9 tpfe ipfe 

33? 3HS) TO fe?> TO 3l)<E> I 

(to i| w§wf ^ (fe^ i| 3 ft«-vK mm ?5*ff \n ~m&, (faf) ftfe {zmzs & ia) fei 1 ) 
333* (§) nra flip oms 5 1 fifa Od'HcS $ IT? "eft flfcW cCfo fiO^tJ^RMl 

gr^=HT^ B^l flvft Hi I 

vraavra a^=>ra: >ra:=^J ^3 1 3i?5 & gig o?e§ US:-) H?> (fee) Ko?3} F3i djg Slf^fe fw fetf) 

ue fefi $ aria (ht^) wfp 5# & i 

(to) ^Tfeo? (guj) ftB ^if^g VoHB 33 (feUT tl 

TO) fee (33^ Hfi) (mry ^t) TO] (|e gift) efe^ 

OR? VT^IT ? 

(to) (e\ft) rft§^, i^H el §3 (?^) sjqr gfevtf 

is (dfeur (fen 7^5 fee) fH^7?§ I 

el sb! prere ^ nraife (35^1575) (^|) e, h§ sfewti 

5^ (fen ir) W 35§" I 

"S 1 ^ — fijni rft feHcJ e^ § fe?re e^ e ees* 

ei YMTgrq?5 ne ggs? el HftH* ores nrS U5 9 

ferj fe] ^ ^ fe K3T gjcT el ^<?£5 H^3l U 7SS W§ 

Se fep el gi^ il wi ?sijf 3ul, nius 

wfeewHH ^ Oh ? 3cbi fee fen^ nfel nrasifl 
ofae <J?> fo? e e*3 wyg ^te*e el e^3 gtra I nw§ fe3 el B^ T ^f 
bbI § ^Tua ^33 ee Stfe ^\tm 3 : 3^ H*e 5 we?>T o?ee e?> fe 
fey? ym s' w§ 7 w # wis otj feonf ^tra 1 

t*5S ^ fe?Ffl ©<si el Tifg?) ^] ^TU3l U, fefi o?3§ ee^l g% e?> 
fe "5.^3 H3ct fee few J5§ 1 

fen |3 fee ofel ?il e fen fens ei y^i ygi 1431 ^5 ^ u fe 
fe^ 3b Hrrog e OiOT se? e?>, fen 3g n^ig, e^ ? e^^, Ufa, 
OSgg, ^o?tet"fl^or5df usj to fe U5fe>l§>fsfe^ 

frfW t3 Ul vR5 I 

fen fmm ? vj^re 3 : nra @h Oh fee firfl vmoth 3 ; 3 fen 
fee u, ©si e fe^ e^ ^ fegpfi tsbt tSit & 1 

a^aM^f org ^^o(fe sfefo gff^e ftfui, 
^fe ^ v>fu| >fe 1 to -fofc "fiB^ fifol* 

Wi=unj 1 §e=^*5 1 1 

u^3ta?>=^t§, 1 feftfe=fe?> ^1 w*v y gefl 1 
ofT5?=on 1 vt3T3-oP3-b1 faft fe^ ?>w fe^ fnfenf 5, 

KH^5=3h I f^=HWU, TPS I §^= _ 3d|i« I 

l^l 5 (»<) 5 I Sftfe^ I 

fefr H^=5 TO 5 W o?3 V>OT3 3 TO 3 

L Htrefsfo^+nrafif^yy o?hf5 i ow<3 post vm^ 1 
W3S-§t : (>r ^ Bg) if^e ftfa (si 5) fe* ora^r (I 

(fare fffitf ftfeji ? §3, (*>£) ^few (§) gOT, ofefotf 
§ : U**fi ^1 f§3T (*>§) ife (tTcra §) f€3» I | 

f^3) (n§) fau££gpK (to) (fi) ^ ^ ftft, (firoSy^v? 

(TO 9) 0^ f^3 I ^1 TO was? 1 ( U3 ), ygwcr wott* <? fcgWH 3 *>W%) H3i § fen 5 (fof) 3 »io^o? (ft*) 3i 

(wvg) ^uap (ftgg otfbsifs wjp) 9 w& i 
^S— rqfe^ra tfl e ©ra^nn § fere ©<y e ftp fusM w% | $s 

yh3t^ orf§3 fe^ ia Oh nranm cree us 1 feu niuTsft §^ 
ftrfl gu^l h feife fee u*rei So?i ? Tire a >X3 U*PUi fe?>TH ^TO 

<zf$3-3% cSuT ^B T HH cS ^T?>, 
>m ?> ?ra BH ?> 3B^t"§ I 

tW ^B >fvf ^ j^^vdti 

[ fefl=^TV^ I 3i3*S=3»dAdig I 33?>=tTOit3 I J 

, H3S— tfl flfegra tfl § fe^e ^ us) (3 org 

5f^e fm lfl§) 33" (3^) TTtfl 5# , (I) HU 

(3$) crfte vfeBT s#, 3§ fe^ sdf (i) h3 ^u^p g*fl 

svff , >r§ *H?ra (Snlj s# (3) §& ^3i?fT (3a ^f!) 

(3 to 1 () 3§ # b^*6 (9a &) (^) >ra ^cfte 

(3^) 3^ 5W-, -3U 7 H3 (n{ife 1^1 is) h§ fee fei (^) ff) offe (vx^3 3 nreg 3c7 9 g3) gra | (3^) 1335 
<3T, (b) tk§(§i) nn 33 us, ? 3^5^ train (§u i 

orf^-YM3o? oft vnfro g^te foa ^h?> 5, 

^oT5 fywci3 v>thct ore hi 

^ Cra?5 twi, 

^ >f TO ofH^ft §§31 3 II Rt II 

(" mfeofsJHH I MTfe=^TUt,^TTB*MT I pqfl:; uifl I fife), 

5=§3 I fefl^=^t I «S5=vMl I 

j v>iHa?=Sof 3 : gfe, mfl org esi 1 j 

(w) Hctf ^sl <5i33 I 3*3, KT^ ^5, j aft to *jcto i ( uu ) ucjyw wznm 1, 

c73c7) jflt 5 fl5, T ff^l* ftcfa JSvff Tft, 

^ c|T| $fisk fffa rfl I 3. ??3T3 feg 3 (t^) 5^3 

ftf&ju^grFi 3. afa 'gg He*) gig ?fl § 
SoT^ 3^ ^rafrf^ 3 are i 

'HOT— (sffe ifl^ft gift* | % 1 4 v>n^Tg ^H?>> ^ KT? 3^ 

#3) few gis (*5B|) ©3 b| (n^fe- 

>ra 3) g3 *ra i 

^5 fe) odiiHdl € Bctf S W?cf VfTS (OT5) HcT3 

tot sbhs trara ? y3 is? (t W5) ^cW"{^ 

331) (y, firo bu§ 3) §gr <hn ^ ^ 
^5^5^ forp (<^3 3u1 &, <ji fan feg) §^ TO3f| 
(S^ ? ?J, §*) 331 5 (fa nRi^ foj 

oTB oTTO oT^?> Ufa fe^ ft^ tTC5 VfT^f i 

BIB iJjftjB JSfe XcSdl fc lcb j^ B ^lB3 oft orfB V%H oTTgt I 
MB Htcl 3B oTB %Bfe t fofe ^fa^B ?>B MB?> H^t IRtfll sai ti§ 3§ *j?> i fena oraS "gnj §a 5 "fifw ? 
3t feu »feu f^ite, flrre i 
i g^^=s^, fau§ to 3s 3fl mm ura S§ u?> i 

| ^3=^331 I Sod=So?Si* & y>rag WHUdttf .TOP 
I ~U l-3cfi-^ 9^ 5, feH>TO 3 S t*S a I 
I oT^=755f I H^=UT^ I oPS=^fe, "^SfUU 1 I 

v>iTg]=y>^ fgft 3cji I o?g=<p3 I 

i Ire^fts 1 1 utu=utu 1 ure=*§ u§ i 
Ses=v>wf, i J suT feorel i 

W^l=Hgl I 313=31*5, feu I ^pfe[3=uup, fuusF 

wSuT=>ES TO) H?> § yfe orgs I 

yg=f^r i ira a fer§ wra vps- sjfnW, fil© 1 -'^ 3te 
tju ©ra igfe uufe' i %u feci ^S^n-'xisy w 
§3 5% B'y uru u^u fen § ^uu § w-i tfld'Hft u£ 
fare? iss w?l 3757 uu <b' i faffa Tife^a tfl 

%5?=P TO 3 S3 T}?> 3i tfr yrfe3 U^r ofSfeBi Stff 

f^R to^t i yld'Hts us 31 yf?3 fequ §^3 fsS 
of^fod' ftwfc^l ferq flo^r u,3 3te ft 

OTUU iu7$ 3 feu 75T#?>31 #OT^|f),t^ 

o?^ tfl § nra wftra ^tero ub qaw 3te ire u§ 

fuu ftra uu usi 
uuf3=uy uu us 1 * 4 So^' u uu nra^ fee htb us*, ulfls 1 i 

ifm t 35 Jkifl *5oT aesthetics | Sryf § llfew ^ fii?3HT (^HS ores ^ §) feflKiS 

^s) ^e e^ §3 §efl fefq sfrfl 3^ & 1 

<j)few oti (feB ire 3£ zrs) (ws 

^5*fo»tf s) zftfow ^1 fee nif 1 ) €to «j?>, ft# 

iTO (fe*) tfgj ^femi $ *WcS ?TRg ?T# feoftf) I 

sra (fee) k<s § yfe oras (fijvHi) fezr ft, 

(?ra) Sai (^\rw) onifew t?t gsl 3^1 (3e to!) vh^ 

fe> 3le xra (fee) ^ ujKrf e 3£ ?y g3 (in, y<fl) 
yes fep^T (tfl S vxnj) hts^ §T3 xres oflS 3^1 !i 1 

fe^ us 1 fej 37 Uld'Hft 3, 3 foj fecn & fa yes "RTosfl £ h^t ^0 
tres oftsl 8, fen fesr^ §3? el w&zftm3 to & fa feot vnS 3* 
yld'Hft 3^ hw7> ^rafeBus, ^hu^ymoi yewn^ ym^tw fe^ 

TK5 3^T3>TOfe^3^ ^ vJSfa fsTR YHfaoM MS 3 f^T^ vpffe 3 §0 

feneM^ 3^ hsS fewei fee rft§ §3 1 §u fis^ 3hst^ ymSo^ 33 
ve fegSore feafeone §^5 § y ^ ^ 3i tree ^ fro 
^3 e3us, <ro f^re* i^e £ oreryfiT rts ymSbi ^ ite f v>reH tree 

^ ftee3^ tfdw^ ?r, fer] eit^S^ ^d*ft oft^ &, ^ & fs? favrdl 
BIB "HW hi W HKIJcTO ^?5t \ U5=©7V^ 5 S5o7 OT5 S§ T|3 I VISoP, 3W3oT£ ^ 

Ky >fe im=>fzr ujqg 313 WHojidd 3 1 & I 
3TU=cn£ fe^ I >TO=HT5» I 
j B?3=g?> H?> Q gul U ? g^fl & | 

'OT? U?>:-) 755f ^t?5 U^~(f ©H fe) 3?5^3 (§) #8 

(uh u?s,) >w§ ^kr^uuu?;, fe^a gxof aul & i 

(fe^) H3W ?1 ^ ht^t ^ gul u, feuu \jg crefl 
to atf (fare) §sfl) fuHT (wif g^) 

o?H55 §3 (>pS : ) ffentf £ #3 TOT UU US I 

(M H?k)3 ygsl ftl) oTRgflqu tft £ ftra? ^t ofB 

few 5, 3g (t^) fom^) w^t |g 3 ^ u i 

S^jc— 311 t : TO y>n% fapj gi^ 3 : oft^ TO, §P ^ 3 of^l 

nffl 25tff H?> gisT: 3ot : nfe?3 IoT- 4 ^ y>TO oft 

feSPfl gsft orcreftqg wt\ oft5 H?> Hiufj fetjd?Td,-niu^ W ^1 ?i gjs feTO §v 3 gpsnS fe^* ^ often! 3^, "crro % 
us, ufijsi -HfeTg tfl ^ u§ ^fenn ^??>t, gte'H?fl 
ttms$ v>§ f^f e f^rsrvre § ..gw § ya?> guc? feg arfsfe wra^ 
fen^fl ^1 d^r fee 1 1 dtebi ^ Wo? tot kt^i ? 'f^re 1 

8 I is Irfbti b^ 1 ^ € § ^?5T tfcJWcS, farq feg 

^ftjBSfegfll Uigsi^U^ ofl^S, fe^^Hi 5 ^XH fes §31 £dW 
v>fsf US @H ViSxra wgfe ^5 fUvH^ tfl »T§t n{d^H y>{t§^ -^ge tE5:- 

«^5^fo??7>rwfo oftftwffiwS tra tff b JkMfe i 

fefe=fo§¥ 7 ts&xSI i feo? rfW sfa 1 fen xra 
orfue ^7 ^ ?ftr 3s h 1 a i fe3 ^ ™ [ 

3 I offe feB rMoTTO § WW ^'Qti' ' 

^ire us, vra offe tfl ere fa irfF 

ri% | T[ nldd| d i ^ few HTO "f 2 ^ >rf^ ^ ^ 1| % tfl 

fee fe3 fe^T3 flfeirai € Hfew fee gti^tfl rfl §^ 

vis: — 'ftid^ iXSTO fifgi ufe ^dlnF i' 

§ *£T^ ?5tR ^ HTHOT tfl S^l f^rrg§ Z3?>:- 
6 R<3§ ?ta§35i?2 sife Wf3^]^ rife "Q 1 ^' I [wwms 8 ^ *g era ysrer i ( €° ) ubwq r>mma <3. 

#5 to fra 1 ^ a (9) gre J (feg) foil 8 fa (re) 

\JH ^rggj § *^ offe f?[ few §Q fee fare 

1 ftreite & veto § >*fe&a-$ sregftqg ?fl wrei swi *rc 
fe*OT ora^e us, 3 §g o?g§ ?fe?> § WJ3S ? ^isgs 

^»fo»|i 3 : gfgebtf US, §Si^ fg^T siff 3g^, orf&§ US 5 

p5 § f§T U^l & ^5 I 5 ore?>T ^TTjfel jfl 3 s# u Ttfswr 

§g 'far 5 5 ore?* s# Tit 33 femn & §g 'fa?' a I 
fe$ ttf few feu €tflT Horegs, S ?f &r f 

^^W^?' feorarg otei 5, feg fee? 3g |s ^*gi 
feojgrg ojg§gs-fe >*tw fe§ ?># k^i feg§ 9a &tf 
^ <35,§U feu US: feof3i H^ht u?f fltxtf 3 oTCT5 t*3T3 feu 
US ^ ^TJi@^r US, fauTcS: t^t, Krg ^grel, oB75 I 

p§ y^te ^tw 7j§T^ot |tf ^ ^ iai MgiJTOT g{f3 era 

33 tl^WUS V>B»WS i*5feo HS§ W fi^ §S^YHT US B 

3*-y>f3W un-fe^ fss s# ^i^w, few fe^TO fe°^w ? 
<ra vhi 5^ gs i ferr§ ^ tfl s-'feQ' odu^ vfsm t\% m 

feu iTfe&sf wflOT f^fa£ : ir^'fu fe^fs^ 

v>w75i gg s ^T-'f^ t^fes' ^ ^ 5, 

tiB^ & fe »wt t^Ito fe^ 3? 3 feT^ 4 mt^ $ §>n feg § 4 ? -Sht fe^ ^ b^' 

^ 3 vfe ^, fen gfe I efe mi feus 3 53^1 

us mug ^ £c? I s §3 ut^I i §u fern uu 

^th! ? §u ^ us, feuTrf^ f hmot ?f?^Sf^ flte^^s 
feB, fa feus ^ stt 1 sfc€t}S b £5 ^gi o reu| ^ few I ws 

?h to §i fe* ife* 5fc^l|itaB^wilWBBv8| 

vra fU §U fB? feure ^fue US, 1 strife 1 to B^^ 1 ^ 

§ST ^ HO'Md ' ora^i ST, rtfcp fed'doi 3JU ?SuT 5^ I 3^31 jgU^ S 9 
|si § ?W ^ §^ 05, fa rT3B fas H§ 3^ fiw orfu§ OS, HS ftrfftfl 
l>nfe^f3Ho? XTfe^T «fl 5# wfsH, 143 VHH4 § VMOfS ?5TH ^1 STfl 

& fa 'pgr fm* ?fet sdF, ffiy to f% rite* ^tot rite 3' , B few 
»w§faue sra3 hs too b§ i feu 331^ y€i nn^te S i 

S3 

feuv^uufa 3*>w§ I? *i 9 a&ia 3 te£ us§ufcug*5 
fe3T§ s# u trc, 33 feu 3 fa * v>wS ? ^* gst§ flfeuja sro 

fe€ 713$ US @Si fci? Hfedld ^ P3^ §H o?U^ J, §il H# 
7BT3 # 3oT^ <!oP ^rftW W 3T5?3 3*3 t WB§3 fife ^8 

U§ US I 

grffe-ifegg* wm ©ra crag era 

irfo "HB ^2f5 HI 3^cT?> B^tW I 

fire vHfe^g g^tefti vfe Trfe 

Tl# ^ PcSdU'd ^fe orgg=ur^ g^r, c?HT3 ut^ i ora=ffe I 
offe=o^-U^ I H3=HH3 I 3^=ftjfe I 
3TO3 3!=3cra gvfi fgg | 33i»>fT=Sj!, §5 uf3 I 

VHRI^T v^nqgr ^ 3 I fd»F | 
s^fc(u=HTO fU) 3^ TOT3 I ^ 

»fe=tR5, U 1 ^ I | 

€3=ttcp i ^rari vn3 fe~?r, 3 ijts 3€ 3* | 

VH| VIT5 y>fg*q fpxrei § ] 

[fodM'd^fe^ o^§ ? uawr I 3^ TO VHrRB" vray§ | I 

'HOT— (3 <rat |m h§ ig 1 enci § ^ i 3) wra u^l 

^aifitttf sbflnn *nfe fed" (5155) 

3H5H §e (§) 33 firfew & 1 

fwf to) gHSt § £3 (^) (3) gal |t| >» m J (3) 
wfq3 w§ fi% ftro (ful) TT^g (%) n^tf ir 313 fe-f 1 

(feri &) 5d (TOtw) mmi 333 (feo?) »rar mi $ fo<? hbt 

(foj 9a) £PdW gr^T' ugy ^ (33) gggig »p 

fuW 5, (VHB 3) tN ^ I A ^3 3 3§ ofd^l & 1 

fuHi ^j©^ ^ di^ld3', ate gnl HHd% § nrfro b§t^ 
fe* aftra ^ °?5?> 3ht e ^35 ^ hot ^ orgn^ u$ 
fSgw § giflrfl fyi 3 : 3^5 ^ ^ o?g?> ora^ 3^ §sr 5 

^H'dl d 3 : 3T3 §S «t Y>ir3Ho? ^ Si« ul €H§ TO, fira feof iETH§3WiTO> 33 WW S%S feo? 3^ ?>!>( fe^ 

^ §3 35^1 vn, 33 v>im§ ef§ fe^s o?g§ bb ^3^13 S 53- 
3^ 5 § ^ o?§ i -jj, ira fro of^l ?fl «ro fe3 wtro 

o?3F 3*3, 3 ^3' I 3»l I 

i * 3 3 3 W> oTO U I 

site era 3^<tf "h^t tf^ tfx 3 iiikii 

f 3316=331^, VI3ftH3 fuW3, fer, ofld^A, 5TH 1 

f^3 3 s §5^eW u& I nra^i 4 fe^q' 5 : fro 
33 i&|T3>fl fi33 fe#>H OT5 feci |fU 9 I 
fen TF^W fe^W flfe § HH'dio<id ora^W 

3?> fa §ctf ?> ftra sth ora ^ 

oT2^31 feTJ & fa 33131 >F33I ^ 'f^3 ?! TWfe 

31^1 3^ wet flftra mfnfl fe^ 3f3§ us, *r 

^oTO ^fon TO -otfoMd , nfoffeTO I o733 f^flvrf § 3^33 gU 

tRH-jfe, u(3, | ©H? 1 §53 US 33 31 OT? 
f^flfeB Ufu^pS I ©U rites Hb73 US UU fiftfl 

Pt^^S I U3 feo? TOT HHed'^ ofUS 

xftu^rflutfli Tfen^TS i 

feTTO "qfe=^t mux % tpus ^rg us 
fe=feSB ofgS I fl^5=^T2 I ^HS HUH 3 

fe§T3S I fe-T^H (qi^ST S) (feTTO=) 

Uofl3cjTTJTUS^3 US I 
§H=§HUi I UUS3^=BBS-l-§3o7=UUSi 31 I 
33S=fiu I VtfoTHc? »OT wf 1 c?U3 US:-fa<J 3 U^i- j 

Ihb $ §3 ku feg vp§ 1 u§3 yis S, 4 §e fi s I 
h^s uTfe'Torfe tflx^r ofSTO feu t7vrei"S fa 

hu T *m ^ |3 

U^ tt,~~§H feu WU §^"WT3 Jft fj 1 

WUi^ feu & fa §2^ § iJUHS X^STO U13TO^TS 

u ti^te* 5 1 
ysfls 1 

of^S faUfH=[oreS=o7fes I feUTM=feon§ I VX3TH] 

3^, s 1 07^5 fe^s & ferw &, naf 

WHoT fHUS3] -r>fQ of oTX o?US ^TOi-afgwr tl I 
VHUfife=o7H?5 I n^fcfe V^=oTHH? ^u3t $U I *W ^ sna o?gs ^551, p orgs 1 £e=§ i a W ?to feo vre 3T, c is ora'^t 1 
uui y?> I §^ >TOo? ?fe f^r fee ^ zft >ra Sh 

dO U3 I feu v>i^g ^jif^r 3f 37 C K§& 

ft fl^ UTK &=Hd (fe^F ©H3^) m TJT>f (ujg) o?5 I 
>T (f?>3 §OT o?9^) TO TTH <rf I 

(h) v^Mldyiti 05 fa ff wjs Qnd»t! § 

•§POT o!3§ gy TTH 3^ I 6 tP I f d 
1H& f03 5, (fatf ^t) TO 3dlS (fee) ijH &, 5^ (fHHdS) § 

(h^ ?) (Ssn bus) ras3^ oras ^S, (3^3?) 
xterfl, (fnifl) xraw XPdSi) vfeft 3^ STO ^TOS fi^i § 

% ^ fee HU UT^ (gr«= #*f§, o?fe) TJHd" frfl ^ 

ura (fe^T?>) g few a, y>ra vhhb? §h oras 3 fcmn a 

^ zfe (fe^) H : TO §OT ora^i d* I 

S 1 ^— OS offe rft V^lf§ fe%^T ^3 ^ fe fw tfl ? >ftnB 
ora§ 05, cS^H €TTO TO <fe fW*' I § p v]5 fa 

7FH -cRo? fHU SO?, Ud <TO ^ d^l W 1 ^, PT3^ ^ fevMT^, WXB ^ 

vf^t fasre 4 ^3t^' ^ fiw^HT 4 fe^ I I^STO STO vjoHB I ( ) UTOHq^fq^nH 

fi* 'fe^' ym 'wags' 3 < J5th' ftfynfi % y& fttf §ot S i 
>r H£S \fife' 3 1 orfetfl wril fe» § Hifaicrel ge3 ofgrf^ 

3 %3 sth ^t^, §^ tfes srawyi §, fro ir sth 
bh yn43 3i, Oh fee gfte w> i Wfa 073 >reafywr § 
^o?g <3s, urar fee b] §h3^ 'sora' mM ss, foq 07307(3 
tftP fee a flf3orrg Ond'td' ? ^ §h Ai'sPor^ 3s 07307) Son 

§ feTP35T, T fifuS* feji § feS § 60o(d 5^1 fe3UJS3* 8 I 

psvfew ^iHg] 4 tH3^ ^ ^3 (3303) "sro fe^n yiM#' 3 to 
ws ysu ? or>ns § orfe tfl ©R3ie ^1 fHua ^ 35, fa 

Bra ^3*4 B^fl, Hi 3ra ^5oT yoPH ^§1 feHTO Bp otfwsi fee 

fete e fTOi UU fe^ WFfl flifog ^ ^oTT,"?^ ^i&fioft 
^ W^^e, 3 YHT3H ygig ^ ^oP »flfe Bp fey *feg feu ©$ 

sflnrasi fHus? 'ores fearo' ^ ira^ sys* & i feg fm'ti § eusi g 
yik-Hof3l ^T-orfB? us, far^ ^ u fa-srH an ^) yn^-^l fs5 
3 s 9^13 1 3 Hifog fw *fl § si ires fee^n ^ hs, vu 

STH 3 VHT3K gn§ ^ §H3i€ (B]a>w) $ fd! H?5* I 

irair Aire us i 

I 3 B9 ?fl § ST^i fri 5 f^oT STH faifew felvMT u I I ( & ) J fen gss fe^ 'pffern «^fddig' tot fear I 
J ^| ^ 3idP, yfe v«€i tfe^ iai ssdrer & fa o?fe f 

fo3tlA =o7gg ^W, o7d?> ^T?5i I TO5=ujg I 

vra^5=x?5 fifes ^TO 1 I 

fcdU«d=feB% I (ttl) H<S feg TJd?> ofer I fc*T§ 

- 

sP^-?™ § §i4 ferre yro fes vr£ i£fl o?^ rfi § 
fee? 'Barrf, t(rP § c rV **?^ o?g§ to, 9h »r^i swrore 

o?d§ TJ5 I fed §H ^ 3^1d eili d5, ^ ores Sqrt 

cfes ^toi 3 mre^ i fe<3 gsl dfe ?r# ere, wu ferrg 

v>reT^ S^T feg IIS 5?fe ?fl ?5TH ^ ^ fWQUA c7# YH3 3d 
WUT3HT £ 3d$ o7H <JR f^i ^ feq^rg Ud^c7 ott o7d<Sdi I 

feof Y>ffe$glsiy| <*?p?>T I c^st oTO TTH^g ?> W II II 

f Sd=?JH5 I oT^=§H I YHfe&g=wrar I 

\ of jfl ofT55=o?«Hdl ^ Ttff I WST=dd I 

H^idtf" 8 I 

& r!U W [W- d[: ^: S3-^J§ fel 3Td >fe STO? rfl 

fe^ Ffti-'^lfoli did T^iB ggnHi 1 [si: Is ^i: 
t^OT-^^Td dHTd-^1 & I t$ gig sisot yaroa i ( £t ) ydyidu vxtnra 9. 

orfetp (fe^) 5g t=tos) mdMi^i^ S, 
(fen o?g§ nw) fee? (xjgfisra §) § vfl (wgi) 

8o?=fel? ?M3 feH I 

vciSo?=v>nt5 ^3 t^b fe* 1 

TTTOl=5 c?3 I HtWdl'd, faa ob* »>P§5 

vrafb=zra a, S^i & 1 |g era & 1 
offe=fvig»1 ^u^lfe^ ora-of©1 ofT®^-ifl toenail 

5 c sm o?fe' 1 >ra^ ?Mfew gar IP, i gailS 

VTVKTH orffer 5 I fen Ut? F *>OT-oTO § ofetjdl 

wi offer firel jfefl 1 |t*5 €i nrag 

6 w 3 offered 1 p ?i gi? 

fea-zrafb-€ ?rotr:-n-f Trafb=5ril ^ong usf S i 

•qrUS offer & 1 i^fgr ofSHfa UT^ § ?>r*5 gfog f€g 
fej 5fe UP? |# j*5^, fa^Tc? 4 fo7H 3T» §- (ftsf ^ ynJ3» ^ TO) rmzrw t\ 

^ & i (fevi <?*5 spto tpgS wxs ^fe^ § ytq 3 

ffensro vnatTO ^tfew 6*^4^5 twfw twtw 

3^-3 ofTH^i *iS25iM*W§ USf^ feuR*^ 8,5^1 

533*53 §tf ft 3 ww yas S3 8, vra 5 fenram 33 jw§ ^ 1^ 
efbaS^s §Mt*n & i ?w fimas a® K5 9a ^afc** 3" <jot top 

ww- **t§i*fti to MM v ft, SSrtfqM §U?PH'tH2 

? as"* rfei a, ^gu ft, t 3 *W V 

nlf guars Yjfea yarOT 5 I 

Sutf-jEraS 75>4 w HM tibi orayi few ft BtHfg OT>» i 3}oP, gWl 33 ara [fa: , ferw] I 

333 qgw zm 1 r 

feu &fa oC&i V>ra U3H 3* vft 
3#, SZff 31 ?ufl : , 3 €<53ft W3 § to fait I 

I 3^ j^3=fai3 pngra 1 J 

Wra-(?rai3 fej vras3) sraw (?m fa) m*3U wgra,*i§ uaH(?m 
fa) 333 3 3h (su) flT^^TH fe, feegi <j?> 1 
(3 faig nigra fee <to u?>, (ere) §^ c?^ ^ 

(W^ H-?) t^H Xjrg^ <JS* 1 

ft?n fiwi gin wg 1 ute trai tites asmi 
nrit 3^3 ssifo if i riw fa *t tP^fb tth Shi ii a J « 

TO 6 ™tS 3 Ho?' 9 B y 31 ofi^ 5^ USl[fa:,TOra] 

3»3 25th fags £9 § <j?> 1 
*fa§To? o?gw ?ra si« zfl ^crer &1 h1 s»sof ysnn i ( * ) saSdis gnctf to *re?3ifBufe?> era ?> 3 gfe bt^iboi 

H£5 Ug?5l=^75 ? UldS o?gS I 5d66~«5?kS I 

fare ^1 tin s# i 

1 HTO- HU g- j&gi, (waft*) itf, §" (PTJ^nn) feT^nn (fe* : ) 

VM3 7}H : flX t^rfuiT I (vH) §H fecS (f^g) g?5?i?> 

33§3I?3 (3T ofo) fefl 3 : fljft) ofasf ?># 3 Hof^t 

(fa tW 3 : *5%) I 

^ T ^— xgsi tto tr, 3 iar fes §3ia i i^n fe^r >te §u sre^fl 3331 

dfb WZ$\ I §H ^ ^ 3T5T3 ^ #3 f sT^ra^ft I 

fh^oH,¥B 3f?? clfe I cS^H few TTW^t UTO 118^11 

I ysflg £ ore! §atf &3fl5 eg i 3ja ?5TOf y ofm I ( ?P ) VdHW WETC! 9 # 

ia=i£ I 3feorfg=i%^ I ST^t=o^1 | | 

a tamp (So?f ^1) i 

§ §few y (Soft) &ar Oaf are i 
?rn ual § bws 1 a famn i 

tWfH "ft ^fl I fe?5 tTHlB ?> W^felsB* II 83 II 

6=HH3 TTH3 5, feH^ &s- ftff TTO fi^i a %a ftTCjf ?TO OTTg #£t § u^t €^ & I 

WTO— ?>th §r ate (n^ta) ftf 1 wnq 5, fat 1 yp- (^) 
(3) ?fh mre (as) 6a ^§ (3 ^fenn i : ^}) ^§a as, ?rw 

I* wf^3Uf^=on3T si ?res ^ i ^r^oraarara i 1 
^arfew fes a?> i 

trai-(^) STO S# TRlg (&□) f§3U|?5 as (©TO fe) 5 MS ^PS3 

(vrew) !i, ( ferffe §a ^ ® often suf aa) i 

(a* §a) flara ^ ^s> ^feyx^l foa a§ >f§ *STH ST*5 OTH oTS fli^ ©raw P§3i ^flH ^ ^ ?kJF I yuy us f3 suf hhsI fa fe^s sro s# ?ra ^wurSw 
sup nrfs-n i 

^fbH'cSfOHioidVraBTMT | xjfi fea^fl wftjHH nfnjriiBBII 

f vra3a|=(5T>| ^t) i^tu, §H^1 KU^3T I ST* " 

srg-ye ^ mgg Si ^ feu & fa nmf mi ?ra 
^fjre fessfl itef? U*, iJB ©u fcfb t?tu 
^1 ire «fea suF VHT TTo^i i 
HToT3=fg%iT 3few i ^rfodld IT TO BfevHi I f-HOtfl TTU3 

f<*W<*iJifl=fejren3 STUB ^t&, «3BTP gy^ ^TO | 

v>rfb>B=[nifb=w I vra=#ft] w ^ggfl #ri) i us §3 

tfe^ 51 ^U3 TOS' S^ e TO^i, 

§51 83 €^ Vtfit 3* §HS §31 VP3ST, 
feg m ^ftfl cl J 
WUtenW^i W4 I HUT6 fe© 3 s § I 

Htft ^551 S, nfenisi 1 

*H3^— US fe S*H £ v^U §, (fa §fl) tW T U§ (VUXHU §) 

fen fa* £ ur^i 5 (^th) fl^(uT^ t)) 1 

(lIU) 55ff (5*H ^ feu) U331U £PoT3 («o?, 3) 

TJS §3 US (t~ facj t?) WUi ^| Hq! 

*ffr?fe3 US 'SP^' § feTO WW RHS§ us 1 ste<5 dfdd dfod g^BHT^I fSU 3?tf o^fe cf^ ftlS 

tl3W II8MH 

Sfa3=3fevHi Sfenn I (w) yf^3-^fevMT J 
3^ t^^rf 3^5) &Ho?^t 5 I 

If WfOB tfl ^ gisl K% g^3 #g YXKRl & | 
33 3J?3 ^| fiW5 fe^ §3, oflM3, H<P5, WTO ^ 

933 S 35^^ & ^" ^% ^nq3 fl33 ofa^i 5 I 
feu=§H§ I 3fa=sk& I o?T^=^g | 

^'fudlg § <j] g?5f f^3* 5 | 

VHTO f^B 5TH 3i) P$ ^ Bfenn H7> >fa 
BTfo^ §TO (§13 J§ TJ?>) 35^1 ^ (felfl eras) 

o?3 3D 71<S | 

|^-T P^fH 3 HfeW WftjBtf -g ^THftj oft H^BUj qgt$ I 
TC5fc ofTTTfe ^ q^t Vjd'Hc Sro ?R ftl3 TiTR ©SHSt I 

wh^I 3fe 3M3 ^g^fe TP to # y^fe ^rel iibSi Jj) cTO STSo? yofTH I ( ?U ) IjdH'dU ttTOrTO 9. OT=OT I j TTSTO >Jb US, UtSTO ^ 

©d ygvrag e trarg fe3 5 I fenf 

tfeS (Eternity) ^ (Emblem) ^ i4gg^fo=fR, oral u"e?>] i fera=fn^1 1 

fep § ^ TO' orfU€ US 

W3W3=*uvp l y 7J® oflUt <0?> I *H9S— (^ifogg ^) pro sth 1 ig*4 § ^few^l ^ ^33^ WHA'dl 

(fa* S) MU^r (§) 35* OT5 (35$ 5tf) UaS (v*U§ fee?) fire (§3) 
^5 ^| Bi^l M el I 

OT* ^ HUT3H ftl^rft tT^^ 1 S (ftTO> v*^) §5 (fe^) #33 
(gt JSTW KUBH §) ^UH* €aft 3ctf Ugr^i 9 5 fan (?^) § 335 

HtJrt 1 — rffii gcnsl Krgui § yfrro ygyi ferret ^d^di:- 
VH^Bte, oC^fe, M3"3^, VtfW, ^m^fe^l^^^fl "to I o^fe=o?fe+ wfe-wife o^l, gis>te i 

5Tge=33T3l W3 e feof V>TOTB^ £I?>th | 
flS^rfe=«^o?4-Y>iTfe I ^UHT 3 ^ig U3 H5c7, T35e?> US:-(fe5i ^)H-^W?l(?>TH §)l 

q?5=*tS U3 I qc^=fei 33T3, (w) v35 I 

W39-(^o?37fl 3o? e* n^g yfijg wgg 1 

g^F fee-ft (f^w) m fl^, fa* fate* (7>th §?l 
(%H3*3 see! h§) ufos^, sn*5wte, fk^es, aige, q-, 

(9£ §3T3 US) I 

efee^, v**W*5, ©XR, gK3, USTO, gte^g, for, (3) 

9? fee 3 ?™ US, 3 o?fe itf 3 fe^i3 fi?3 UR, &) 
fare^flofetfle eH fee, Son fee WH Vfirq US I offelfl 

§U?>T f^T3i § WU^i fiftfe fegi^ oTUS B^l f^B^e ^§^3^ 

us, fa ?™ rTLfS §<y £ weuT3t yr^l 1 eu *i§ 3cjb1 -h^si e ?ps ^g, 
sw el £07 T^feyuu 3s us 1 

»wt W § HrfS orefew §^t ^y>iT yforr § 333 3t{Ri 
fee VHW yf^J fe, fee? 3}o?r & fa H § HUT3W <&3 ffe US, fen «tf fa 

Son S iott vi3i 3e us, t §a <rie' s §tf e fen^ ^31 tw* 
es 1 

fue fe9 s^ fife : fei 3 TO T ^ h^I m <fiq i 
f*«j pfeuatn § faora sfl gjf % pnftra rft fee w£ tto* 
tRSs-^npi, gr&vfc*, sig^, 5, y??>o?Tfe, v^sr, lyp|)> 
Y^fT^ ? fegte, 3$>p?>, i 

orfe-^T?^ ^fe vifel, 3?5 fel I p 
o^dcS'QsM ' cS ftp, 3?> ^faft tF?> ftjBl, 

ws^Wfws! "hh^ts ■gte Ht£ HTctf 

nrartf i TOlsfe^ wgi=T^H3l i wan 
nrai^ ^ft fen* & I H^=^rg] i •4 fi=pi=w^ H^n?5=3 esfcw ? \te ™ 8 1 f?m § iff? i 
wsl=Trf3ong tot, 3*Iril, Tpg i 

>R5 oflS HSWrit 1 § oft3i 9 H^W 8 fife* I 

P3^S ? =WS § fflt 1 H^W ?> offer 8 B33!?fll 

^'=fet : gistw & H33]?> § usr^ few a | 
u]?>M[ fe^rg oras 5 3t S are}, up 

3 fete? ?TC5 35t) UgT^sst K UISll 35T 

? nOT fire TJ3^il [fl3+3p=] ga, 3M, iwd 
toj 3 iras ores ^ra § ^ 5: so?, ira>fl, 

TRWR=Tpre vm, TO § ^ wgg <]?>, cflgS, (ym) 

TO JS§1 U 33 

§ w%p 0 gal wasij §135131 ^ (opS) H^te 

sto 3 (f 2 ^?) §9! (s&n fuw S) i 3ran § 3§^n ^ §31, gg^ ? 

^vJcS (3w) & I 

fens ^ Wj few ^ 3 *i^?>t (feS) oft^ vis vhb) -^iw ^ H3dii (fkR§ §cj ?> vs^3 

TTO?> o?3 few & I 

€>l^ 35? fecT 3* feu fa W ^t.feg3T, OT^t^T ^ 
§31, YHrfe £ g?m ofa3 Ss^kS U?>, €TO fe] fe (?H ? 

ofg§ ^ree* ^ wt, w ^ §3i ? srer* % 3§3I, g^ri ^ 
ukr, ^ ©fix ^ u^y, se>fl e» (othss), huh* ^ 

^TUS (Sn), feTO ffl € ^ ^1 ^5}, fire ^1 ™ttj, f^few 

& uptt ofl^T 9fpv>n nSdie ^ §3T, §u tto f^s ^^^73 

offerer 3^75 fe3?>r 5 fa?>r>l § VH^STO <TO §tl W% 
fftft* 33 35 I fen orf^3 feB ttTB TJB^of UR3T, ^e^ry^T^, 
(mythological; ^ , (mythology) ftwfey^ £ 

fipraifew ^jf, fenf 'hot ^ ofei*' nrfyv^ 5, fan 
fen si a§ vmzft wa 3f 3e 3?> 1 ©ret iB 'ti3>p§ 

feu 6 fa-*5iH SflF U^yr ^ >fo3 § : ^TTCS & foR3f 

fa ? ^BiU £ ^^tj^T5 fee ^1 Y>T3t ^3 TO5 §31 H»§ 
£^35 | 

offfe-^TH "HH "H^ H^cfi "H, 

ife fai^d! I s are ?5vrs^ € i 

H3 3 "HSBl tT^tJ ^e?5 f% 

•Mythology is the poetry of religion. 
fReligious truths. 1$ ysra i (to) vdyidunrana 9. 
Wfg fen vjng ^% tT?TH *3fe, 

"H?> "H3 ! S5<31 ^t>| ^ 
TTO 3 HTCT^ BT§ TITg "H TKPtf 3 11861 

J" ^^fUH 1 I "53=U^ I fog=fU3 fife I 

f^|*=eTJ5 I H3 H^I fl?]=WB 9T£5 ^ | 
gun f?^ #3T ^tqt ufci | | 

BB§3E5M3ia Vara ^fl-QTO, fl^rg/ vF^, I 
v>nfg=>TOi, %83 I [^fe? ^ I fe, vM^q] 

^fbof^SB^few & i ifbo^^fem ^ 09 fe^ vht§ 

WJQ—flBi, U^., K^S fH3 , 33*, §3, 3TU^ feB (fat 1 ) wfa 
Gffi HUcf feu* & I 

HH3 ^TO ^ fa) 5 ^ (ȣ) f^Ttf ufew* S 
W^ife (5) B3§3T?3 1?? (fecj) ?TO fe?5 OTTO feB W 

*fftTC5 3^ fes Sl-TT^W^H '#31 u§> 5 1 

3 4 t^' ^ '$3*' 3i, 3^ mrer ?J '§375 3d3l' Eg 13 ffltg 1 ( t:9 ) UdM'dU Y*V?m 9. 

fen & i 

HT^t ^ fe) firo ?ro H5 § "g^fe^ & 1 

9 ngy h?> j (fs<3 h§) gs 8, |5 9 (feu), few oreS 
H33 9S (^toi !i thi) 5 (fa fen §) sfi (^foll) 

*3& fa fejr fe^ fe^ ^ ?njf iTOT, fen ofro yra ^ war t), 
3*3 o?3 § S3 I fUrTF 5; fa OTPE 1 3T TO & I §33 ^ US 

fs? fihrer dtj^did "hbt a ? fen ore% ^ tot^ &i 3 9 >ra ! §§ 

5 fa ©H d^60'd § I S5#, 3T I Wkl3i fea 

^ fi^d (?>i*5 f?>3§ ^S 1 ) V^OT !l, 3*3 fen £ 75%1 I 

5Tf%-yftfldld #Ht gitfl >TOT oft Wft, 

■gvns vi^g wot vr fr§, 

^fe fife t=F§l H ^ufo p I 

K Trey wfe^vfe 3?> m^bi 
p 3t oca, X7S >ra I 75^1 tsto bh, 

"H^^TO^Htt-n^-flTOnStll Mo II 

\ yj4idld=H^,?vR3§^ THTU^3K^o(d«S^i65i|[^T:,^Hra] ] 
o7513=H§ o7U3 ^ UdF I W^bI otf>i3 3*^o7 3>OT ©73^ 

& 1 fair f to) o??>t3 fro H"^ ^ ^3 1 
[l^ofl,fe3] (niWrei-i&t $ of5T3 l STttJ fa 3 
o?<93 ^t^ara el fen grfl 8 §a ^1 otddS^I ^1 & 1 ^ 1^ j 

gg^r g 3 feg zj! of § ora^r 9 1 j 
(w) 3bS=33^, to 3^ i Bo? ?i ne^ §g filf 1 | 
WdidP-g^^g fog sot Sfaw gvi£ § ue 1 ^ } 
or§ o?g^i 8, era era 3 ?re tTOre» 8 3* j 9B=Brfl i usg grfl to tra firfi 31 ere) €31 
fof ?Rr O 1 ^ 5, vra »fe s# Ic/QTot 1w 

f?TH fee yvfe ^ 3Bl UT^l 8, 3 MS j | ) feH 83*33 

§ whs] §h fee fciw ?r i 

(mb I §n x^j u^cn$"diT 3 miS i^) 
§ w>raq 75^1 gg§ fyo?5 oraei 8, feg ofS otto 

faT (fal? 5) fmfi (fe^) flgn-fpisi fe^ vp^ 7 
grfl fe^f mi ore ^1 ^ff & i 

(fef ) *?r wgy x?> [ (foj as) §s 8, *5 % (f^3) few 
TRTHfe <fl y?> TT^T] fe^ ferTO^ fife II M<* II 

^UST=fHUU ? flTS, foTUXP [frf:, «^t] | TOU^^fe I 
T}VIUJ3=#U I HTO 5" "fe TOT ? ife fe? S f^uj THT 

utuhI % fan "ots prafe § vxrfe 

VH^ US, §U UfU>fi 3U § v>TO ?5tff o?U 

Hsfl i fes vrata ^ 3i tJROT % 

N 'fe?s? per u, ft ^rJt 3h1 
utuhI ^ §^ His # cre^ & 
sts vra HoTF 1 u, ira §u gyw § *>feu vn^ 
§ £te fe^ >ral s#3i ul | gfe§" i 

suF Wo3 ? (lira |) tfcjHfcw dl fa ?rai3 fee u^ fetfr (*h§) fug^ 
oT8c^ § fi4W>qi I fevJ Hft vtfq iq cOT I 

^U5T=ferau' 1 niSUT=v>i?aw, feu 1 *fejq 3^ njff yhu^ j5Urer S-U HUtf US J feu & TO 

^>|B^^ § mm (fo(QTo( |) a"% ( ^ifudig ) ^ wrfzw ufenfT""5 : >ro=fh i S i toafe=feftmn fee, tun f^e i 

'HOT— (>ff> ufe 3g fitq o?g§ 35) fwrel feui sro (t§ ftfow 
8) ifeg gu, ss3 I flmr o : ^ feg 5 nfi 5 (3^ 
rf£ fe^) 1 fttfrel f§ui 5 (b§) pi§ vreigg fif"3 o<$ 
§h§ § feferw e gigg Hura fea^T 1 

(3) ygy \ (3) «w ^ (fa) ftp! 

fife 5 s , §u § g§) H 5 s3 e^reiil 

*SW3fr I WB^ 5, §Bq^ 3 Afe I s , 5 OTH% § 

§ fS"f\ i%f> bt^ 7j$ 1 vrfbS feB pggi mife 
So? 3 ^Tre fes flrefl wfe Sof ift5 us 1 
M 3 : H<re f£p*fl § s : fSffew sflS 1 

K^te=HT5y tf §«3 I ttra^r §3 fe^BS ^TO jqfS 

xrro fas bu$ fawB 1 wfe=*Mu, gxfl 1 

^©1 1 Kfe iftB=fdl o?b3 rftef^is 1 
(5) ehsyxb fql 1 (h) *ft3 >fe=fe*fe 
#fl 1 'ofe 1 feitfs 3 few c Hfe' ^ 1 

WS-gftvfe t vfe (i faji fe* ab^, {m sfo) 

^ *3 5»H 3 : tf gfew §H &H § (I) fef ^ 313 #?>o? yofTfl I ( tU ) UHHTgu nfq^nn 9. w vreT?> hrN orfe sfes >to i 

f&m=ffW feH 3*, 3M, A3, I 315 5Uf 35 I fc3c[IS I- 
D>t=53? I 315=313] 

iqrgis=fflfl fee as, 3H, H3, |§ are 3g i [a^sfe, 

Hf33+3!5=3p I TJT3!3=3 3Tgi HH3] I S3=H3 3" ygi^ HH" 5 UR33?-?3 I 

% Hiftjg tflj 3]3 VIS 3 1 f?3 H3"B ?> I oC& f 
fiwi§ 'o^Jltff 3 iSfel € 31^' ^ ^ n<3^ 

ss*© 1 ? 35, yg-^-fe^ VJ3 5 3 U€~3tfe, 

Sfesolfa? 35* I 

offe=orf%3T o?3?> ^iH I W3^e §5* stftotf ?) S 
nraiH fe^ VW53 ^ S3 offel 35 I 

g§ 35 1 §313 xhi feyT%4-feB=f3i»C5] 

VnS=>TfeW D I H5Hi5=H"f5W 3 >P5 fei tl I (w) H5 
fe3 H°f5W ^ I 313 3JH WfcjB fft »W3 u5, 1 £TO 3^ o?fe ^fe3 ntiy? 35, 
(fe~3 3fe) H5 fe3 »% B§, M3 feH *X33 fe^ 5PiS3i J5if I 3*oreg fi&l ?fl Ho? YHgg n}§ : siQ^ 

3? T?s:-STH tTr^ fo?§ : 

WJS— qre tfl e W3 feg ?>th § fe^His i is jraais ItT 3 : 

[^h^ 1 ^eg-fe^rs* (h3 fee) nil fa nasist (h3 fes) 
H^did i3 § fee sth § tfl yeifew I i] 

(gl S|) 251253? (§9? tfl YH3 flj are) aifsfe fiifci (t8 
*HU§) S W*J (i 1 ) RiH § I s ^ offbc7 ofo & ! 

t^, ugis (i Eft are) gjg tfl feu gro) waS" 

<}?>, sfei u%3 5 to, flifenii tj\ (fen fifte §) >ffew 

3 MIR fe W 3' & I 

(ia) 3 way hs J § §p ?>th ? ijbtu § : vH?re 
3 fem ?r, (feirei o?Tgi) fe# : wfew i 

HV6'— <p JS'H § 'feg^ T^s' 3 : 3s «i o?igS vJ?>:- 

t^RiaiSJEJ fen flis if M^i3H ^ftj?> © I 

U^fe feU^ure If ?53 tfe ^ 3^ ff Trfsf ^| I 

^flMtrg zftiiy Trara ^3?> jld 9 *?fd -g tlf 1 m| 1 

f" si^i5=fe^Hi5 i wfe$gf3=ywm3 i [m-. 7 wfefe] ] 

B=3c7 I fegTflf3=yofiHH»5, »Hfe3 I 

f^raeiS § H3 3 ! TO $ Kgr^ fe^jl feg fe^H 

$?ra 57 H3 3 : lj^e Eft gj§ % Fnfbg fit § fma 3 l !> i 
fefi ^! 3lna! Bo? fe^ o?fe fll I ygi^, tj) % RTfcra 
^ fart as i 7$ IB ?5T?T5? yofTH I ^ S^ih=§t] 5 fea to i H6^-tite Tjig*WUl s S i ^ 

§?fe=B^i, 3^, ygre^T I fefl fe^ §35 

§-tm wtara-fen ^ ^ fs?tn D fa §w ^Bie 

HfcfiBngt) l4dH'3WT H^rrf f%B (^H fcTO*) &- 

(ffi35(st) tfl^i (l]5, cfl) 6<3, 5*cfi (f A) §3?> S WHS 3^ 

E?Sf§3 (3 cm 

(ui e3) si 1 5<m am §3) %35 f# (fe?) uara (33) 
B^-njweHi ucft ya^, ure ure feg fewuor fa t?3 5^1 

cl I WecTtT?} fof §0 Tj^ W^Vd !>, §TO «fe 3few fl3B etft 1) I 
vra fl€ 5TK fli} 3* §3 B35 Wcf 3 ?W §,3 W ^ tfci 
a I fgnfeBfeH!^ fen a fof ufa^ §TJT1HT5W3i <5re3 &, ^ 
5Tjf §€l I S^W 5T?5 f U UHTcT^ & I AS ^BTS^ & 3* §3^ TF3I331 

e>5 sras ^ ot^t vHugi m&z\ nw^ sysret ?>, forii 1 ijtft 
& i any ^ yfeg gfew ?te § ^ H ^ 

o7l3T J 3*3 fecTBTS 3 : ^ 3fW, 3 ©flS 3^ § H3R31 ^t? 5 I 

W^l H-?TH vnql^ ^dldcS ^?5t "Hfe I ^ i &k §r feur^ ^ge fa f?m sth flu 

,7« I mil 
(ty) H'5-"qT| & ? -TOiu|i~y>OT | 

^ra^S (orasl vratyay) (ftrH^s § fire) sis ?« 

(fe) tft sih uh sro (foj? fea) 5fl famo 3? : <fl 

sraS mft sas* s 'flgvi § sih ? wife' 

(3 few ojg^ ?>th §) fqp (feg) xjigs 53? , fes 

313 1% 3 (fangs itoI ay§ 35) ffl^ : cn« fe<3 msI >roi (»tS 
uftra sis feg gfirel &) 1 

"3^— 335, vitj55, flung, giro, H^g, nufera wfe are 

^ftrarg 3 31 3?>, fetf gj^ §rre Tq|u S H3o]3 Trau htoV 

51 8 I fe3 §ft fed>o<»d 3* fP5? §U & 5fl 3* ufq 0^51 

8, §31 RTo?iB U3H33 ^ I fqSgfl TSo?3l Hqg *H3U |U ^T^T 

H|U 3 wgqis &, S §u mnj fof^ nf §} Tq|u U3is suf oraeu 
H^g efcra, fe^, wfe to3o( ?w gl ^iQ *5 ^ I V9offe ifl SH^US fe W TJg ^c?3l § : §U3 o?3?3 3T§ VRT yg^T 
^€Tfl tf, §U Hfli y3tf fe 3 ft?H^S I fe^ 3^3 

fes §33 fawn nra qu^ ^Tj$7 Qh § §ai fee Sfemp femn 3? : 
tfjB <W tr* u^ vftf aitf ft, vra| #3 ysftTs* 

fe^^ Bel nfe £q fe^ wq^iH ^ I 

j" fori 3=WJt 3 : I YMfoo?=^q I I 

TTc^^te, #31 3*5*i I F§ W33SS flH^d 3 s 8 I ^ 
J TJT^-^ §3 ^% ^5, flW€3fe^ *3 faew I 

[ UT3fe=ir3 I 3^=313 fif"3 I 

>> ^-ib^ ?5Sl 7^ £ tBI3 § rfiW 8 (fe ?FH H3) »fU§ 

if ^ 8 (^f 1 fo?) ^TB fe^W (§3 H^ff S») STH 

?ro 8 fe fesw ^ fee? ?s=f| 8, fen #>ff f^%i fxra ^75 

^ fli>P?5 oTcfc^ tot gi^gr b/j^oft g^i few feimr fll, §t J5# 8 

Vd fec^T ^ y#8feR § §9 y^^i^no eri€ 1 ( *° ) 33§ SF feofT^ flT feo^ I feo oTOi So7 ^fffb 5, fe"CTST3 SfI 

ysnj o?to 3pT sfe 3 1 & i 

y?> Tft <JJB WcltRS HTfH^T^) i fe ^ H XfvTH 1 VHftfoT B*ret I 

I » <TO £i rlH few, (wy 5) mjt £T U43 (<3?>) ©p (h! cfTO 
W) 3" ?>1?~ tjg I 

g 31? 3 §t wftra m t$ ! ag % ^ § ofet ^ 
zsii 2 oth §3 §g m& 3g o?^ «| ^ j feg <tf p afcr* 
fofaw, 'BMfefer 5 fa wgis fa3 3g *mh3o? 

stff gra % Fnfej ?fl f 3, fara ^ « ?> fgH 
5 t fee orfS tfl as c ig g is' fa* ^ 

femtg ^ i| ^3 § vhtu <£| 

W$ 3 143 §Rf tishts ^ H tfl ?> rm-£ 3 : ^X) offer jf, | 
I VHS3=5fetyT 9 Hg^fl ITOKg | "j 
•uW^f^ «| 
I ^aiH=cns-+--qTH-^3i ^ ura, ^ gr^ ^o? 1 fCTTO I 

^fenrel f^l (3^) 3a sra hot |j ? (3? gl) 

to gist (fey? T«g^ |) <es 1 

<fl ygs3r&, m ^g-mm g^^^S 2 ?^^ 

feg^g eras sro f^S H3353-ril gifift fifa *3 « 

^Hfddid y^3fy 3e srfg g'fl v^fu feopfew' 11 3 §g en} ife ?> 

^ feg & fa gi§ nwge? tfl ?> yhuj vjg3tf SfenS, fcpH»S 
(iW) 3few gra vra gr| uwr tfl § ^nfuw 1 fef 1 ^rfe 

(gn? Prows ufemi) "5n f sra^ f^3l, 3^ ql !§ % * T ftra" tfl § 
gra gn^l fekl & 1 

faffe si g@VHat^i^tll 8*wt3P#i iqfeong gra gp 
Trfra tfl «t 0^31, f&g frri odb fe3i Si 'ws 3few fe^ ig 
afe €) ®3 en« a fo? feg fewgr ^ i§ gp wftra tflj i^h^I ^ 

§si ?5Hl gl fegr fgrmi S 1 

fe^ mi ^ ^ f^rfl ofl§ gs 1 vifbS sih & wfbHr ^rfl 5, 5 
rfe ^ &e 3o? i^l »^ ^ 1 us ?w M^wi fe^vl 
sTH-^fggig-^, 5 grg^S, % fe^^i ens ^fgrg^i ^3t-feB3i3 Tragic* £ ^rfap fe* flg I 
re § fgi W7ftz 8fe 3 s9# || || 

H3=gH§lJaH3 I («,) WBl § fe§ 9 KJop, gig g, 1 

fega^W 335 I far Hgfew ^^^H 

^ZlV^S ^ ^ U ^ ^(TOU §) 5 5>W (as) 

few (wfend e ftg) 'gifbfi' (rim) fig fa^s) 5,3 g* 
^ 5^ (§ fens) g^few Hwfenfy §g s, orait 1 
^-fco3T?> § ¥fq WH 1 -fl e(fe wg 

-a, , II #5 II 

" "li^ll 

$fe°7 f&H3\ 5h9 feg U15-51H-3 I *3<Ij § Tqrfgw § fey^ 
feB Ul<5-3S-& I fejq ytg STO 3S, 5, jtfjg foj gggp-gj (jpH 

3) *wS3 51 (* fen) 35 (fire) nraijra (g gu fire gsi ft, yg feg 
wsws !i) wifHg 1 «if53 fen o?a^ fegi § ?a S wranros (53 3t 3i 
f%3 §3 ijora^5»H |g Svf 3 n^gi 1 

<*tf Wf*53 § 35 5IH S» &% gs fa ^ 

fire wraths st fo=r H a, fen yg ion 3 m 3 fa mm 
fe^n S 35 fif g a 31 f 5 vsm 35 fire 5tfl : ug us fire 

3351 ft, §g tg-35-ST >ngg 'fefc, OTS H<S' €3 3 

tfcS ft I sfl, H5 35 § fire <ft t I 5 

feotSg nw5^g1fef3 fen3ois1 feg ( S t H &) y^sg gi 
(wsg. ja ei & fe 5 ) nalg * (?j yjm, g, eni us gi fens) 
wjeto (orfSt g5, yg §fe v>^§) ^ ^ , 

§'3 ya=ra faff 51 qi yts^g '% s ^ , ^y^^,^,^, & , gwapryrai i«) ^t^yhot^ q . .3 fH»OT H:u 

^*=<ji-y>%p i [fen, gig=v>iTgTe?> era??] ag- 
fet3 ftf fi&i 8*- 

ymSB i p eras (ysra), ' (3*3) ^ (wanra) 1 

YHf^3=3 ft?3 51 I o£ 3t of^ 13 3 TO I I MM**** «fea*5i 3§?> #3*5, ftW3' f^*rf i^** 

<35 I (m) §37531 I (?) o^l fcfm^l "Sji fife 
^J3?>=U'<3H f 3>P o?g^ T3?5 I Hf3=^ I OT) feaSTS Zfe* 3 : fiTO3^ (&) H a §H 

0 ~ Mb'-Siw & nrea* ^, was* f ua ^ 
*af?H 

g» ferr 5, via fa B) nfe 1 

" *i, 5, 5 9 3§ *ri as iu fsm mOT 75^ s# as, fe£ ^ 
htob 9, % g I wfaa othI 31 4 ai' 5 u^rt-graF, 

u^^ar, St#3 fea fliggfegynai ( j yOTgg ^ 

3 T 8) fo3 | ^o?rfe3 ofe , 
[p^f-W fa |) ^ § (3 S TO SiB) 

WsH §fc oTO ?>fH3 SI S, HS F vhu^i ggu €B ofi^ SfH3 ^ 
TO§ fei IHT fefl fell JlSSJ ? V>TO cTO fe? RHUfl 

« Sujtf 5, fen t§ fo? g# htS 2 §h§ ^ ^ 

hs 3 v^u^r §h §g us 3* >rc §g st *t 

v^offb un gul x*w v dm feicre kg fiw S^r & 
fa g# W *tfb> crfb §5* us 1 fl VfH §h mm ? 

UU tl 3? W3W TBI mn 51 gjq 

5?^t 5, f^s <hs' vbt '^fb' ^ifo 7 §^ias ^ 
3<ra c?fue us fa sth §h vmtt v a ^ 

f * , f? ^|^ ^ 5TH U3T ^ « ? Ui §q u3i 
^? F ^ S# H5f ^? « ^tfb STH §R 4 fe^ XTOT^' n^*pfe3 a 1 ferjg & fawu fln^ b 5 rwuiiw-a, 

iife' c*gfew §R fc^ VHU^T & fir3 h?> 5 ^te 9 w& % 

3§ H : 3% fee *5 ofa OTF H5^r, ^ 3 ^ ^ oft HoK*T 
5 3* 4 ^Tfd' I 

ma ^ fe <sf ?™ a yh^§ ^ ?™ a ?*<3 e m^ 

eHa 3 fife ugws *5tn§i?T a 1 * § wt£ 

55, f*3 * 6 ^^' IJSltsife tfl £J# TR5 fa 'H' ™ a 

nranres gifl »l§ ^ § V 7™ a ©a vpra t?|v ^ 3 fen nrai^ § §3 
y^t^ g 3*33 fee wsl feo? WKHl ^f^^afsrftfflfoTH^ 

e a* fee fe^ uthi a, §h 1 a? 3^ a fe vf wot^ fee 

W H& fee* W<3]3 a, fee* v^TO V>^T a, Tfe §a 5 fiFW 

faHeftawt? >mt3>^ fee sfew gr;, >^ fee ^fsffe 33 3" 

f^3 H%55 oTO §T1 fee f H €T3 ^ '^H^ 3 3fl^H fe^ Wfll 

w fe3 5#"^^ a for §d c nf ' a, noire ^ctth ^31 yora t^|\4 a, 

'fjgy YU3 Hlf ?5^of §^ ifl' 5 VMH^ 3^ 3t^3 fe^ 

rtfi flr^^^i floy^TfeoT fen ?stx gfe»^ a, 3 trararg fe^ ^ 
fgvra^ o?gsfj ^ fn wznw S yu43 3^^ fe fi^ ^ fe^j faHVra><T3Hi § fi S f fro S§ §* «tf ^1«J W 

* *rt rt' *[ 9 i feS § 8 'ftro tori' 

(admiration & adoration) fog, ^ § H g ^ ^ ^ ^ f ^ 
TC5*U <ft ^331 i3l*fif* | cQ| ?fl & ^ftfW & fa fiq^3 iq^jTg fee? U^l 

ffwS w& firefe ii st5o? vrfOTdl utf3WU n' feg fep 

V€ § wfttW a fa fe3 fi^3 3, W ^ 

firefe 5 TOHfy gt Sfe ii 5 feu rfaw 3 fefoq eras 
orafk ygnjfe 9fe 11 5 ubhjjb I fires"? ifei 3^ ^ ^ 

^fei Hi fij33 TOiO 5T?5 vfi 3^1 3, TOR-fal fc^fe 
331 Siy >fe ^RT^% II' 8 fen ^(tjd|g ? XfB ?>t3 fcddjg ^1 
#fiw 9" fiTC3 HStfvJ F y§r^ 9, ft 33 TTOra ^ 

wi ht^3 : v8 **fl 9 1 fen stf fes to fegnjs ^ y fk§x^ 

vra 3 wnS' f?wet feat ?>re ferj w& few fisb ygifew 
S, 3 nnu fero sdf 3, fang sraraig ^ rmj\ vjivb 

3 : fan to 3% Hp fe^ v>w^t@^t u c ^ifb ^fb ^rfti ^ifb ^ifd i' 

Pifv ?l, i ur| & § 9 ^to' ? yona y?gu 9s ^ 1 
nm^ ysnn O ysnH ^ 5Hl ? 9 1 { rf B 5 fra §m §, 3 T ro 
•§37>' §h ^ Hf4 i 1 &3 ^"ysns 5 Tret ysna nny I t fift 
fas hd>% fei, H^tei feg, fa tf^fei fa^ ^tt? vi?^ vfepg 
3 nero fl^3» 3 ttp yhutto 3 ? sjj^ tiSgi fap zfl ^ 3, 

^t €t3t 3 I 

w ^? fa tft § nfeyiTH g yhu^ y>e gr^ f^e H] era v^na I ( tEP ) yggigq »ffCTTH 

yufew fat 1 fe »Tyg 9H3i I s ? vJ?s § feeta T?>ra^ ?> 3 
gy^l m ores eras ^ i off? ^ vrs e qj ara 

VjoTC? ©313X1 § WOTTO 83 3" UP fee, life 3T3M3"4 T^fl %3 

feg sfl S ap Me § mgg fe~3 tes, ^1 fe**a ^ si 
3H ?rrw*wiro Y>rf?J3 I 

'i' vraofTo fe^ f*3 1 § 3 i 

3. tf] 31: ^* M: f : § 83 YtfxnjnHfe^ o?fe ?fl 3 fcr 9:- 

^lfb'3»H *H33fl TjfUTO I fa<D oft HOT fl3T l£n^S I 
ftTO fl33* orfa 75ftnHf3 9 I ?>fii Stfl trfs, Ytfy&Z 3 I £3 I 

»faoP3 '31' 5th 9 V yzm i4ftre^5 i £3 I 
^utf-vtfwa 7=3 §?a ndS3T i fea Mora Sf^'" i 

3. Jfl is 35ft M: f : WOT MP § »fe 3P fe€ o?fe tf) f>fo<3' 9:- 
3H 51H YH3I3WS HTO ^ vpfe §qi?5 OTfe If I 

^fb n^of ire fifi fere 3fe faircs ggfi 

S 533TB fesfe of§ Ufe ^oHH fan 4 |' I 

9 ttTO^tl HXH feRKT^fe 3lft Mb rfddlg II 3P II 

8. gjg U3U4 ^ s. ^ 50 § y>fe 3P 3 1 ^ 

mggfl iu g »ra 1 f3H ^§ ^fe o?5f 11 

3H 7^ nraiTO mf<S3 1 orfa 333 '|' fs3 n 33 11 

M. M: W3rl ^ P, >5| 3 fe^ fefew S:- 

•••<^jJ fgpHUl vre UIt^t | 5fe ^3 firo 33^ li =?c , 

'">rs gft fil farai &fb s^fl i ^5fy, §no? h^jI 139, 
-'i' fefe grw 1 'I 5 t§?>n xfe tpw 11 43 i, _*fl9 f*m y tft ) yggigq 9 . 

£. urag *jj tWtfl Hifeg w^ui^offeflj^fezn^:- 

ft 

t13 v>BI3ora?S 3 njife fe> 5 §3?> o?§, 'iff' I 
s fe? ^ W^i I, 3 offe *j| § *HUt Ufo3 <K5, fere eflfew 

51 31? wff fug § yhi§ <*fe ^ §p, f^e to few 

wgj TJfi < nragfl ^ Sots ctfu§~ ?># o?^- §u fen S 

§0 ^55 UH^, £ v>ffl^ ^TO' ^ tK, fflH ? W.ra 

ijaraei & i ^ ^th to it ft 5 feo? uh uffe &, i fen I s 

gjw 5 l' feu odrra fcV3l feu ofg§ U?5: <#' ^ § S t 3 
'fes' (fife) I US ^ uw:-* y>fea ofg?5 y jqate 

yopsra i' feu y^u-g g| fcuais ^ fecn i ~ 

ura ora§ tw* ^ fee? 9u ui55 u fe orfe tfl ^ 
^ ^ ^mcre i4uh^u s?fl s iju 'Tqfecnu' s^t a 3 t fe3 zfl 

fey^l §^ ^ Sut^ ^frvxr 5, didydra^l ife sa § nfe feg 

o?U§ U5 I 14U3 §-iju« g ^H^t fee ^ifoBra vre ^ feu3l fe^ 5f^] 

*feu ^cnigp wfbg si ul offe tfl £ o?1b' as, el H^-^rfo-T feu vxtres gu, v>m^ ora is 
B3 ysna § hh^ht (uhS)* i tfl to am wfaz fe^~^ 

- |u ^31 a 1 fln^r ^ @§ Wolfed i m fe^ 

Hra feui Tflf ftr mnj g feg ufewn S i to*- 

[hB: HtJH: H: U, Wei 143 

_ P ^ ^ fee, 3 TTrg o?fe Tfl § wig §qg 

man 1 ^ ^ s«ff & i 

4 3T 5TK 8 vHOoFa ^r, v>{3 Y HdM'6 ^ 
t 4 ^5 ^ y3 TO oft"^ II BI^ 1 fUtfl *rfa TTH^' II 

Tfvste <§ r d tfl wan 3 yfe fcrf3§ s id 
3*(Sth nraunzs nfe i <5> [ TOTT5=Pl]S--fiT^3i | fan feg g§ 35 3si - 

WclS-fes ? s^? ? gl (fen ^ 2) ^ ^ **** 
(&jf) fare ftwfew ora^a § mi 1 e um 

I s fp§ ^s?s orgs 1 teste fera nraiS ? 3^ fe* w^fl 1 
gfeit gfftfe 1 for* 1 ^ w> w£* 11 e 11 

[ ^Tg^ f=Tpg 5ras ^ wot, ya?> ^OW I if I 
3Tfe=^^ 8d ^5 fe€ vrfi yas tl 3 

§ugr-^ro^ ^1 ^g?> <jrgi ufe §3#?>l 

gran ?nfsre 1 fe5 3th y^te 1 ue 1 

eg^:' 1 w% ^ ^ fejt 8 §re ?f^t> 

W3>n &, ug a §a ?g?53 1 fir§ 31 ^ T ^ffi^VSS'i (909) yg^wEros. trafe tHuife-' fl^ffl -|| 8K O p #§=3th §5- gTH==^(tei eras ^51, 1 
3 uis me fes gtet 
o?g feuT & 1 

(»0 ©a Trf3 fos vhto 
fen fe^ TOii f fee! < ^TO|' VHB 9 fa feu ©H 'to 7 ^ ^ 3 fanir 
<*s yai^i 3, 3 tth! tree § fetf^i § ^ wu feyi^i ?># WK$l W ^,33 ttfppBUFl U\l U YtfTy | 3 §fl^ o?U H§ 

foTH HUTUUM § ^ BS^T eS ~3i §U VHBTH feg ftlY>P3 JOT ffel 

C ^rfo ^ifb' § sf"5 feu I) 1 feu '^rfb ^u' fsuure § t^feni u, 

feu # f^B feft rXcrfu § feu* 5, few y§*2 

§TO vfeu^Ue § §R§ fOT §31 fee WTO HU13 o?u feu 1 U i 
UUfii fcUcp ?rr^i fe9 *S' § i ?ujf' ^ fet^fiT U, ^lfbl| 5TH 

feu unH3T53 T , mre nra^ ? vhto ^3] m §wu ygre 3 fecr 
t> ? 5 ferre* fiT»u<s ora?s ^rei^g ^ fsra ™% cTR, @wu, 
n^Se § fmm fee t^i 7 ? |h§ htqcs fee ul uh ul uro^, 
uh ^55 5g^, an v^t^h 3#3P$ n# 3] feu uufcuujs 

pi w yiH w w feuuT ? ^ i fei feu : 
JTftl?J| cSTH fef & fe feu ¥ sfew 
fe^T ofU§ I ^ fefl frpU § fee? flUfe 

H>rafe 3 vamw ^ fen ~feu w §u fen feg 

^f 1 U t3<g JF§ HUlu feu n^THXT U; PPU fe^SH^ wu ^1 
§U, VHU^3 ?jfe?5 ? §U VHT3V|7 ^ feu U ^ | 

»rarqcSi BfU5 ^§ SHI §H§ nfee 3" giUU PPU ^Uo? 

U3H §U UJS U a " m^n]^ «Hl f^H 3 Tfttt ^ f} fsf 

?5UT ^U & H% nfeu ?TI^t | fe)q <<?TR§<?' § : VHOI 

US Sfer I fefl 3^T y^-ufe ^-^f 

JBo? 6 I flfe ? § 1U ^U^i U, »B fev^R 

U§ W4^| fe?3T TOoH 141 § feH? "-H?5 § 4 ufe' (fifu3 

&, feu §tot f^yr^ feee u, ugl 5iw fen feu^ I s fu»n & i 

temS IWM: i ggj ? cTO~B?fe fll ^ fe^ ^ sfl fe? \ 
feu fefl HHT U fe § 3i feu3l §^ y^U^ ufe TO^ U 

W Uiyi Hf5 3qro fei flfeg^n |g fl^^i 5, UU ^j^Jo? 
^ ^3 feiq <?T]q3~S5iel §3 UU>to ^1 *5WHo? ^ 

51 ^ i fefl 3^ 'aifcfcr ire Jffi & I ^ g o?Hl ^ us, 
fend fKU3 <si«s Ms yua ui <3fi*k> *4fe+frB, t^= ^ OTSof yoTO I (903) uawaTOnH9. 

fer^ #i§ to 1 feu fee rrerrow ft hsI § 1 few 331 
3 t b wrag ^ few g«H#^ 3 : er?§ m 1 cPh' Mti-UH' 

=8fena ? ) -qi| 3 : !) I §U ^ ^313 ? €trai ?>U? 

fefl feg 3<3 PjMF^ ^ c3U (W3W) T3l W feu 

ui2 fig glii ora feui & 1 vng^i §□ Tffe^ ?fe h§v fa ftro 
feg th^A fis 3^ ores U5 1 feu @u 512331 ^i ura w^-Tqii 

s# vu feu* !i 7 yhu yhusI fteasi ?>t?5 w% fe^ fe-Rvre 

©3143 ora^r S 1 feu 3u §Mo?ig1 gjg I bittit fe<tf 

TJtfenfl UP ^H^i, feu^i 3 $fe?BM I ^ fe^ ?>»H 

I feu fpre yraare tf^i 3- ijm % fe§fof fen fe^ jp 

cpi £ ^ "Ufa^ WE U?> I TO 1^5 ^fa^Hc^T 

f'^i 75TH feu & I 

^ fee? 3u *jfu§ ^ few ?p flo^i & ! §u S 
VR3HT3U ? YtiZIT^i 3§ YH^3^ § ??HT3 : vifesi ufbsi m bra fer I 
fen feg-^ro^-WH fe^> ^ 3 "R^i 5, g^l iVhs 3 : wot ire 
fsro ^ 33s1 ¥P &, fc#fa fens ^ rn^u fe^ S, m 
rPU uul fen?> suT, 'era fsOT^ tifyni^ S) 1 gifift 
b! xai fens 5 vtf3 ^h§€ ?sih 33 § ^H^q 

€ ^3 1? & I S £U ml Xi^ f^Wi 3T3TX 5 ^i^of 3^, 5 fo| H3 fe^B 
^ TR31^ >T5 tJ?S, feFi o?3§ feu ^fe^ fe TO- 

suT 1 feg^ %r fe? oTjf are] 1 fsrr^ 31 ^ifudiy 

UTf^fe ? 3TH^ T?B I 3 feOT3^ ^kl 3^1 ? feOT3' 3^ & fe S 

feu i-re flu^s vh^ttbi ^ §3 ufferg ^ ; ho die 31 § 
^ g«H §y ^ mFitt 3f , K" wrff i"33 ^^pf w^ u"t i 

wot] 3u1 fei ^?3^ 11a fe^a 1 ^w^? Sftfe 

oT9^ MTfew fli T^S | 2. .8 vH^ai ^ "6 1 ?>th v«nai a i offerngr § m^g*" gjg < ^5^^5or , 

5*H JgHB tWfyg y^Tg g | 3 ^rgg^ vugg fe^ 

*5E^? 3* fell c^H gfe 3, §g few irei wu YH^rg 

fee TOSS fl|U 5#U?> [3 feH^Hf 5 o?^ goff TWfl §SU?>, 

^TO^ pf3ggi >fe 1 

Zjfe Ufe 33T vHofTH I fefNH I 
c?fe ^& giofTg y>ftfe l 

t^e ^33 wji fcra fare^ 1 331 fe^ vjfe' 75TH fcHoW 

^3i*fll 

^njg fe^ '5^' (5TH) 3fl 3 «3<J 
o?fe?P fetf S^B grofig (^57 xj}) 

ftrnns ?> gig ?raT fiw sro 3tb i 
o?fe tB fen fee U5 fa pfeflgT fes ^ '^rggs' 

ifl, fe3 ^ fa Tqf3^gi £ V>^3^ ^1 fol ™ Tfl | 

|§ y>w gfe ufe B}§ zjs, 3§ ^1 v>^3rg 'g^' ifl yg 
flnj ^jfe' ^5 <^ ?™ ^ T § , ^ 

^ ^ , ^5 UcS ? vg feBS 3 1 feu Ut5 Sfer 

felirHT cSUf I ofe^cfT fee ^gong' ^ gs, 3c?rg 

YH§§ 3e ^ §^ ^3tg ^5 flgi ^ff 

3few. fl^ig 3 1 ng^B tflT 3i §U 33 fW3t gsi^TH ^ ffi?ra^ora i (sou) yggigqwiTTOs, 

£feT^r I ey % tW S^ % ufUK nfeg 3 : 3*? gfb 

few 3 fcy^i ^ *hu^ fee*a trt§ §b u) gg^fe ^ro^, 

>>rar es§ (nfe fee) c?fe tfl orfu? us fo 
fstnt fan 3f3 fiw ^rftrnH ^ ? fa? fe« 

STO fefo? (giTO) 9 TOT 3 of? ^i f ddjd 7 5TH 

UW %H?> wife n^gi & 31 fen ? §9 THUS §S1 
VH?3^ e H§V| e* HTy3r3ofTg fen ei ?fet eiU^i VU olfe 

?fl ^ 'fete*' ©ft us j fea ? fift ue* S fa ^Tfag vre vnsra 

WT^', fege ETJ cTUHi ^7 HHfW fcflW Ut, feH ? STHiS^HH 
W tfl S oTUH o7U§ foTUi §H er mr^n^ fe^?> 3~ 

fuu§ fee -qtc^ ? fee 'fets?' ^1 ©3x13! oT^n, fen? 

IH3^ fee ^Tftrag £ gj^T, ^l^i, 3To?3T, o?U^, fg^i fee 1 flr§ 

^ ?g ? ufyw few at i 313 foddi£ stw 3 1 yure 
rtm ^ & 3 < T7|u e» syTCTof' fefi si feS Ho7?5 fee ui § iraois 

5m 3 1 ftf HUTe STW ^ & * mg> oTUH, wfe 

^rre* (fiq^3r)' gYHw @h ^ syTiaof 3t, fiwe fee*g c7cf?> 3 
tots ynB 9% 1 

€er OTI3J fee o?§ wr^3T3T ^ynxjof ^ ifddid ue 

szfl 1 fen vra ^} bt^th ?fl er ^07 &:-fe crsg niuieai 
o?fe tfl er 9 kS^h ^iftBra' & ? fu ^ A3^f 

IB yn^U ggfi e 3lflU nfe n# efaop 

f^RT 3^1 tt^TOl I PfHT^fe Wfe^5 3T3T?fl I 

HS^e fefu fflU dP^fO I ^DH^ feu ^1UH SB^fb I 3« | 
c7T?5 H3l fflU oTO ^KT5T I cTOt Hfg Vffr S^t I 

TT3TS rfjfb Aid'^e oTfb # I oT^H f^fc o?fu W ^e ^fu U] 1 I 3U I 

33Hfll yHT?sf3 I ^fOdVg F ^ OTSfe I 3^ I ~%5»^3^ §W 3 : t3ig yfog ttMPtaf* vre ^ ais * jrtl 

HcPS** ^igr gitf giOTP, 9 Sfefl 8tf I feR fet 3 ^8 

\ fen^ v«gg feuel ufa3 $ & I j 

W33-3§ vw^i § feo? (ora^ 3 ^'f odjd sth) &, feu 

^ (3S) "efaw 5, (fen) ff* sin e fw^s cm 

(51®) %05 (5W >PS fHH^e §51 & ^) fa* I ^ 

tngs (51^5) (^n uito) u^i & 1 
3*S-g§ wui V 4 tf Htf V 3 1 ^fU3J3 SiM ^S^ 1 S, feu 

^ ^ifec? u ifev^i a, at fa to sth, fe^ ^ 

vito wra ^ feu gfevHi a, §^ uuw ^ ^ fani3 
ferq fg* siw fit* tr, § m fim t? ftw^s ofcn w§an, 
v>ra ftraS fe* fe^ 3* fat ^hhu I <? 
f&s sSaft * Ml vx# 'sn*^' ^ tans' '9^' 3 _W 

§onuj3T 3 m*m Stan, §u f% #fi §fe uiuft 3 *wt3h 

U ?n§^fl, 3 m^H ? W3W § ^3U *5§ufl I ^ 

H35i-T$ -h^}^ ?>% fe3 § I 
YHHg "HfeqrH, oCftt ^ife II £ ? II 

oJU^nii US I fc^3l ?™ I ^9 flfi ^H T 

S3 UU, U?,£=?, €3 I *^ I I 

i J - r t^OT-orfu If ^i-orafe fero-n] 5 i j£ to (To* yoiro i (90?) t&epm msm h. 3f (>r) 3 t| (vgRHg TTggis fas) 3* 
faNg |) #3 t^fe^ 5, (ug) itdibm fere) 

sF^~srfe ?B S v«u^ §Qu us, 9a 

fifo ?fl £ ^ v>rag f£q ofi§ I i&3 ^ra fi$M tft £ Moo 
v>OTi el fee* ifcj fetfi Tfl 1 $ <jj§ % 3h few sft 

ifejvran m ^fktfmwq wsu wh win 11 

^R>fe=fe3 >fe ^ K75 VH^r HBBl fufr, fl ^ §Fl 

ve D, o?e v>Ttra >ra , woma uiua 3^ 
(are ^^51) §51 & i ftjp >fe 4 feB S?3» 3 : 
fern ysra ^ f#| 1J1143I ^ Sflmn * S 1 , 
^ratea § §313 *5Ff stk ?we 

(vh) S«3 oft3i v>fyg, ue HHe fiRH fee 

^ ^ nmj gSj y*3t=J fa #i fas? 

pi § St W 5 tTV§ 35^1 St I 

(^) fefi K3 W tW flTS ^TO ^oTJl i>pfe § 
y*5 *rag t^i /^ftTOTfe >fe Wife St I 
(h) fee *9 §' § glfl >fc^rHiye 3?>, , >HOT-(fe D ) m\ (^f03T|, Sfajfig fe^ *fl) ^ tofe !l 

(faQ'fe feu srg ht) fgrflnF ftrolvHT ^ ^ § (st$) 
hct^I (|ifl) ira £^ ?r fera) »rS vftra ft>ra 1 

c?fe ?fl h§ ^iftraT| 5th § *W3i ? T$re sfarfe ^ 

US I fUi UTg rH^gi »ra vfe YVRTB ft§3 

us, ora^ fens h! ^ nta>fei ^ 

OTS Em? US I Qg^flfe 3 : HcPt? t[nB W3"K3T3^lStjtW H>H3j % 

*JtaH5 3 1 5 1 15353^ fen 3tb feu & fa 5g"#R^ fmft 
>fs rre us, su s^ fly & sra fmft tot 
gfe ?fl £ & 1 §u ^favfe^ ^few 3fH3 3§ 

US 3 ?9 p ? Ho?§ US, Hof3l S# e 

TTof§ I § feu ^'flldlB VIE ? »OT tt^TO ygy e WU 

3 UT5* € VHUBi § §S US, fa# v«TgTq?> f93 UUH^TU 

feu Bte 851 fen s uss OT5 yhoto yuy ufe 
§u us 1 vHora Vera vnn firol § wti ^ ^rrai us, §u "Quh, 
rutty m< y ifa, n§ vreiugr § >pbo? us, fen ora§ ©usi ^ 

^ M!U3l hsI & 1 feu gfriH3 §^31 firifl ^ suf ^ is us 

3 oft3 U§ US, VJU feu ofU3TU ^ ^114^ owQ^i 5, 3 

tu h^bI i fijyj €*3i S, fen 25^ n^S* ^ & 1 

fen ?U feu o?fe rfl Ul feu 3^ 71^ U^T t 

fe— ^Tftrarg \ie Sten W3 six & ftm § '^-vl^fHo?' ^fer 

^TUl§, f^fe offe^'vfe ^Ufku ^VHT^USfefeR^H^ 

ytT^u u^g fn^sl ^tkt-^to^, ufe fevs, ^if^E, urw, § n^fe 
w^i ^ us, 3 nrag wxe 5"^ fen ora^ feu ttut tj\ 

^fW^ UU 5 I feu UUcSi ?W TJT 5Uf fflTTe' V(UR 7 

nTtiU 3^ HtflH3^ U# 3 H^c?l § »Tyg ^tflH3 51 <fe I TO UHTU TjUfl 

^1 uirp3^T § Y>fg f£& ^ 89 feu offe tfl fe9^ mm nnvj 

HU^S o?U^ UH I Tfl^T:— 

U3U Wltl UU ^1 ^ o?t§ 1 tj3T\| flcfI5 TO HTf j 

uru ireigg xul us 1 u<5^ v^ife # xra us 11 «r 11 
u^i W4U* ^1 §3 Wi, nfe «»3STO£vJdA fticOdl ^1 VHrqW YMgrgil^H 

ora§ us, uu ^. u. 3i. u. bt§ Q*Pd<* fee §h*5 

hsuu=hs 5 ira ^5 i OTf hs fe^ fs^"H 
c?d^ U 3^ HS ^ Utf T^rsf ^75 3 w& t 7 
feu fe^ fl^ U, o?^ HS §R 

^u=btu i wu^ & feu Big v&u i 

OTS ^ £ HS S S^H W^P ^1 iTCT U fa §H '¥ 
feu f^%5 SUf TToft! I 

btu fte=B3u te-^UKau, nto* I 

(vm) W fe^ T 9. t^-niHQT3 (US ^) 

I ^, v>F<ffe? oft, S7TO 3 fe'WH^I wfe I 
3. §3 5fel =d M6):fl 5* I 8. ^U3T=^3TU 

fa&y wfe i 

(h) STU ffe^foai, THAU, H^H, niMdyi I UU* . 
I feu gfe 3 HSU* US fl33l W YtfTfe f 

55^1 I HUT^r y>RHU £ US, 9 . rHcTH fiftft HU^ 
U, =?, fat" fo?3 KfUHi t ^ s^oF^ ^HUT, 

w nnfe us i u§3 §h tivP ^ f^s »iarau 

§ufSOT ^ 3~ ^ iu ui Hm^r ^5Hl 

HH^t ^U3 "RS I $M feU3 nsre TPU1U ifo cTCBH =?, I fa) T §3H § fe^i fUFfr, §3>! 3" TOS I 
(?) nffHH r 
(fl) fW3, ftf^ 3T?5 I 
TO ^35="TO sT 1 ^"^ My t^W:- 

to nro^-ftfeuft £ to v^d^"d i apw^a, ferpH3, 

3^ faH3£ 9 I (vm) »1TTO:=cW, 3*5?>, 

iftorr, wd'Wt?, *fem Tar hhh ^ hS3o( 

*H39— (tu) w nmg fn% (3*) H^ra u?>, vrawia e fc^ite 
^3 vft § ijtu «ra?> § ihs), to* 

nTOHi fen ^t) YHtgg^ (=TO?> o^7p) m ^ i&W & I 

13^— TO - ^. ai. ^ -§ro£ §W« ?f ? fefl o?g§ fettf 
§ Wgg foTiJf &, ftt^ ^ H5 § A3 fLmF^l OTT^ tl fefl HfcUg 

fern &■ I fea wW ^wfaw foal nwgi ^ ftyflns feg vfl 3of, 

fu fee ^gs75 era Cf5 us ffl fiwgs fo? 1| fe^ YHS^t ft© 
ik »f3 § §3 4 nrfH§ gn fet?T 3* fvfet~3 w?> § Rmra 

fere § grftw g^T ^3 ^dd<s o^h! & 1 5s feTO 

W ^ 3Tjftg TO-fo? € ?5hT§5 ^ fell wfeff 

^ ? 3^, T^r, 33, ^P|3 ^ »ffH^, fTO, fifg ^ BIH, 

^"^3, 7S3fl ^ HOT, o^W3, &Qy ^i, Effi, 14^1, OT13^ STH, $ 3?3 arao? yorar i (999) ysHTuunrcran^. 
th^w us 1 THoBltttf *fes hss us Str u fuu%- fetJ w 

feflgo^l^ra giofl RTffgft^ fe3 »<5^feur>Fr^t3 

gsral a firo ifes 53Y 3 1 

fen ?o? ^ 3u »ot ^Three us 1 ?fh fee^T ^ ti, fe^t 
8t35,fa^g fuFng Sts fe^T 9 a us 1 utu* feCT fu^r nfrff 
fife 'u^U ffe' ^ y^ugi fef npi 3* j fejT buyv* fe?rp fe^r 
*^ifel|' vre §3H 1 ^ne H^w-fee^i ^ faQ'N fe3 »fe nren 
33 § SStfiCflo? US, feu n^H fe^TP tou us 1 S wu*r 
B3W Ytftfgr g o?fe ?fl 5 of© 35 -§3/ $ fe^T3 njiHH feCT 

^ u i fei ©rfe ?fl ffirre ^fuug § efrfeCTir qns 
fe%7P -nfBHi s yvi3 u #s ^*>W*5l fe%^~ 3 1 ui 
fflH§ n^RTrq stS nraw § ?F5Si TO 5UT UU *fU3l u^ VHtf^t & I 

3 fefl 3o? £i feu oH3i fe 4 ^TgT f^r £i fftj% 

fe3 3T3 »HWg us' 31 fen iHo?3l S^S TO^o? 5" *fe $-'TO!5S 
M3T3 Ufe STH l' M*P 5«"* H'*J 1 K^i ^ yfesji firq^- 

^3>ta3 ^ STH u I ^ #e 31 fe^? S ^fev^S a*3F 35-J?3n$5- 
VI3 € §3 »fe 33 35, feH o?U§ @5i fpTp3 ^ ul 5 f 

^fe tfl 5 fe3 fcfJTB oT^ §3 §33*3! U" ^ ^ W$ ytffwft U; 

feu nrap fliu^i u 3 c^g itf' fed-TO-uro &, feu~tr: 

ETO^ 3" ^TU UJ^i ^qgi ^5OT 35 I TiTgr:- 

?33T-HTTT3^ ^ V^UH ^5 tl^fU feu^t tpfe I 

3T33T^ S TO (33) fef ' orfug U5 fe fe^ feu 33" S, ^U3 

»mT3 feu *5cTO "S^r TO ufyv^T ^fe^T suT, vra feu ul H^U 
& 1 wis feu uju fWT3 fern t^3 hthts % to ^ feurfl suT i 

VU| UU't t^i feu ^fuura mi U, W^Ui £ fOT^fddld sth 
§ i/3UT^5 ofl3T U, UTU mwU feo? feo? ^ fRW ?TO 3V>feo^ 

3y% 3s feu ut75 .uis=f tr, gT^] 3ru^m ^ urre ust- *HS fll S feu U^U fe^T feT^>T US I jggjgsigst gggH ( 993 ) yd akin wtftma 9. 

5:— ^75 Bi^t fod'sny 9 fen 3 3fe' 1 nra^B §n 

far* ^ s^f feu vhtu^ feSgig ^ ^ ^ 5 1 

fed, ^ifddld 3TH ^fl "dTd H'foy fee ft?"^ dW6 3 f°TE ^ 
OS fo? @EjT § ffor ^ifodjg §" ^nis tot 5:— 

6 Hfedid oft ^ Tjfe prf=T offe 5TOg dTdfav^J Ufe o?33i 

'wfl h rnrf ww ofl siaS trar ^ fcmres % 11 I f3 = : Ml 41 

wfe ^3W, TO TO d?§W ^1 fed) #>tf ^Z^Ivht YMTfe ^ 
fei feof gfogg ^| fcrag tr sra fyfevfq fee) 1 B"feu f^i 
feB TTO & ? § ^rftrar| Hi feo? YHoTC5 ygy &, ftf 1 gf 1 

fWH W§ vJS I 

gi^ fa felj >^ % faWdS ^ & 1 fen wjf 

fa fcm § feu fern Si § feS § »fed3 1 fe^ ^d^ ^1 

8. feiiTR, T7TI f3§ I §D VHTpvj 

•qr^i wd&g\ 5 1 ^ YH^id ei pra^ nOT HB>< 5i3i 

3? fe^^ 1^ &:-HTT^i £ fe?p~^3 vwht ? y>5% y>% 

w 3S 31 ngH § too HT^ ? 4 qH W ^oTO ^ UJd' *rg Hc7fs=TO Hof^W, 9 ^3 <ES:- 
T7TTO=@H <TO fHSHJ (^f J?) I 

§ >R %S ^ I oPH §q wfe § 1 

^ si f o?s $s ^ Hor^l i giei=?>§ yht ^§ r 

§ Wi^5 Hof^ I U€H=fe*>HS 9§ Ky, 

TO TO=«ig Bc? 5 ygg, vfeH, f^a, ete Ih^Sh, 

^"N) TO^Wc7=ft>Ht § feg *Tg (vw-rfs § ^flg) 

^ (>ns) fees gig gyp gs ? (tht) Big Bctf § 

jrea ©y^H g?> ? rmm gai»§ us i 

^^""^rg nTygi ^ ^fjaig ^ tjrH^s >nS ^g wc?- 

5^ jrotf ^ g=? ?>Tff 3 fes fee? § y3iu ?ra v>fl ya* 

SEJ* € feg^ <§u^ ygs § u8b rfltsn I tfiji raSntf 
fe^ feg^ ^1 uf §g ? t^t igi ggi ?yfeyH*i r>ferfi 3o? 
^M^ 1 ) feg ^-fudlg sflS ^ ^3iU 5i?5 ^V3 3 T&m t I 7ff to 7>rm vara i (998) v&fxq ymhw ^ 

StJoTO X^T HcS ^ v>^ ? few IS® >W ^5 foflfi p?>, 

©h 1^1 S fiw<p o?^r & I W 7 mto ftra ^ fa 
uroij y^fe, rni fife ores ^rg -fen c?t H , §tj, §3, kh ^wfe § 

pfoR p« 3 vrawu^ ^ vpjil ^ re^ fefl *M v 

TO TO-W^l (f%3, y^, o USK, 5*3 -Ri^hxi fetf 

3313 § 3to> ^ y^B^ ii i ^ Sai, feroi, few? 

few sgw €y%EP~| ygis oT35 ffo 1^ ^ 

5# f*^, gn^l ^ feg ^ ^ff i«e»^ 3 I** fe^ 

uai e^i 5 i nra^ sroa, fe§<3, w^t, f% VHTC VH^i 
(twai) fe^ § mi to 1 3 1 

€**r-f?>M feiof eft "P?> "HfU TO^lfH ^ ^3 I 

(gifl) ^ d ^ fe^ $3 (»m w% to) 
feufc U5, = (S) vra (^) § fife § fe?> fe^ >re ^5 1 

^—fjft vh»to fe% ^ ^ i flo 3 ^ 

TtPTO §<5$ TO, feo? TJIfl H3 § to ^1 ^ 5, 

\py fetor 4 W ^5 ^ 3 i |B P 4 133*5* W** (9911) VtimQmmt*. fe* a rii?i 33i w fe^ Rial khht 

gWTO 3 ^ a i p Brew*!* « nrite j|| ^ ygsiH 

raf fef g<B i ?^ a, ^ ^ &) & 

^ 9T ~ »rt Bifs fegq & €fe s iiqrfb fee? ffife' I N« M5 » 

^rfe f iws gi§ 1 mm otto wi 

r i^ 5 ^#5^ *ffb§ 1 (w) ^ i i arfb§ j 

9. W§M^=4 3 fag nfel eYXTH S5o^ 
3. oWM^=ffR5i fat? ^>>fel UHHT flT^, ^Tg^t, 

OT* ^? ^ arag, v^gi, o?3W wfe 1 , 

3. wtxw=^ m y&\ § is? ufbs ^ 
a* ot, wm } asa, 3^t, ^ wfe , 

to MTOS=raw, wot, ofh, i 

™ Wf) M* 1 331^ § (Wig) ^ gjfet ^ fnmV 
<K5, (t<3 §<l) TO M^gi § ^ ^ fl^T (us) f3St B^-uh^ 3313! w ftes? U I eot, fHH?>T5, fi^, to, 
vagg3l fesrarif 8 i &n fsa 8 fa w^i ? to w> 

TOfeW 3o? 5TH S» §91 rJOT 3t! 3o( YH3g W3W 

i t?ui§ feg §a$ gfas ^« yg^, f^3T, uf^, fe^ wfe ^ SfHH^ 
top 4 ??h B fe * ^ ^ 51551 ^ l f 31 H: 

gt^t feg flt# § 3^ & | fewUo?3i, ufe3T, 3 5^33** j 

Ufe\3T 3 W53~§ 53^ 35 faej 5155 WT3H1 143WT3W § 

?PB §tTb^ f 3 1*3 5*331 § f^RSHiB f«?3 W3 vtfl U33 

vnssi c?g^ afire*" 8 i fi^ sj} 313 aha flifbs rfi £ ^awirai ^ 
efe Qtn ii T3f <jfe fas wf§ s §*ii'f**fc* n 
mwz' ? r>feag 3 € gnra® itf ^ sro trfj ^ ? 
^ifoara i 

~ 313 vj3n4 B^fl afc ^ ^t^F p n| Bf i ? 
cfe rfl"! 31315 313 upng t? rfiw 8 i ^hp- 

bwii3 ^19 o?3 : 1 fffflS y^fe g tot g9 1 ? 1 
5^1 €l WRlne i ft^3 ? »ra*n fe^ Hofl tsl 8 

^TR^?=fe»^ , Uo?3i I 

z)fa=uf£33i i yivr Bl^ 31 Uf^3^ I 

^lfeV=W^ I lofc UTM3T ^ ^ WS? \4TU3l 8 I 
gTH §^=S^3T | flU^l 3 f§% 9fl HV531 I tfl ^ oPB I ( 99? ) UBWIJ YtfCPflTa 9 

5 3 Ho?^ U §ST 5* 3*^ feu U fof fett U*U Uorng § 3R?> § 
(*ws=) sy »s srel feu u*u niyg u^u ggl p^s us I 

fc.lHOI sflgra S*Sc( ^joTO S^d'U WIHnjj H3 feu f^r f} : - 

9. naw-Bg §s3" nfe ferfr ?P3 1 ^ui "g^i rnfl Hy 3 ^5 3^ 1 £a 1 

3. ttra^-ftra TR5 otTUfi F13S 5 o?fo!F So? WJT^ i 9 TJS 

ufu § 3313 3 h*s^ ?fu u*re i £u i uuh! i §us orafu 

l?fu US >MT^1 I fls 1 rMS W4fe I 

8. *N-wag ^firei| mres c?fu§ i ufe a arRTs aife 3nefu§~i 
B3U ueiug s*h mqfci i fiwus orau ufe gto i i 

§B cffe tfl Hi UT: M: fl: Uip, ? ttfa 3 feu fotte US:- 
feH Vl^rgg *HHU 33\W I ^3Ui**U fefl fefl# ^tW I 
5 IF! fukfe Ufa »^11U1 I § 3 WUfe SUlfe fes HTTP I 83 I 
*H3H feu fa ^fUB1| S"H I ftlHUS ST?5 nfeiBH 5 fU3 
fij3l el feoP<3J3i ^©1 U 0, §U Wll Sgl U OTTO 

5 UU^UU 3 TO ¥H U^ US, feu ffa STH VHiUW 

n^PlBi feg S S 9313 fu3? S 5 yV3 U^ U I feU S T H ^ 
JiOT ©fl & I 9UT3 AS fS ftt§ $ ^ifU3]f fH»iq 

U3 HUB fefei 35PUI o?U§ US I 14U UUH73U ^ feu^ §?tf ^ 

— — u 

fe3^ ufe fcu fj: R 5 fe3^fe flnj ^5 S S3' mfc' II l ftsr - M:M 

^u uu fiun feu ft'H 5 uifeofu feu* u 1 fen mu f| 
-§3^BcS ? ! fiTO Sfe ^? §Tl^ I 

f 36»s!dS=cfe feu yfbs WE UTfe^ I "1 

uiu=fiuu i uiu=e i sfe=§^U3' I ) 
*uifu§^TU uo?ig ^ui us §y-|ro U^U-M^, rfe PR fe« 

WWTH & I U1H ^ 3lfU5 3} U^U Uo(>d U US:- 

(9) 5 fclful ^ ST?5 ?5U1 Ufe, flH-ote', UT§§^, Ul^sl I 

UIW THT ^o7§ PUS ? Tin ^? uis feu ^ §tTO=§iTOi, uts^t 1 ^ 
SUS=tli3l»Hf$ U'U H« tHT3lnn, T^UHS, t&l, JJ^ I 

gas=Y>rcu I 

WTO— (feu ^ifosra sth utg (*>rau) suibt ? grS ^ w$ a fto 

US I fas? & 3s1 (sto) €Ui got? (feu) U^S^T (UUT !)) I 

uig ^us* § ut (i?u) mru (us, 3*3) uu n&rai § 

HS 1 oTUT. ST fefliu I 

Sl 1 ^ - 31§ ^1 Slfe offe 3 1 H^U U^l 9* o?U si fesas ?1 

far^foi ur§ 51 mfe fes to gyg fuw ufuuT 3 1 S ^fbera sih ws 

feu fe§ : 0% foT fat 2 UTg !4oP3 ^ UlfuS feo? tu| U$ WflQ SUf 

§39? 1 feB §?kjt arg $ srfbfew & *tot are 5UU31 3, uu §u shI 
feS feir ©or el 3, tiu ^rfuare sth |m uifui u utus uu^el^ 
S§i 3 »F€i Hy §t^T Sut 3 1 

§3 W5 *u§' I [gam* 
§fl?5 1 ttlUlS SoT feu I 

TO 1 5*ft 1 fefl So? feu I 

STSot fHHU3 §5? II J feo? € fflHUS o73S ST?5 I 

[vm: M: m 

feu t^3l §^1 suf, fen ur wu>fl to, ratf I tiuh 
^ vmtot ss i fen 3 : fetf fc$ huh f sru ufu ?tfu us flfcuiu 

t# S rfHW cl:- 4 H3 oTUH io?U TO II T}3 T1UH fsUTO VPS II fes %of 
STH WTTO II S?3H 3UH feBTu' || I"** t« 3 

XW:- 6 o7^?5 c?UH' 3UH H ufou 4, QUW o7UH' VHSgrgj | t** v: ^° 
S STH TO UB>n ?T S I »ToT ^tf feU €P W^US fo7 uf H^oTS 3 o73 3 : 9^, ^S-U^l, ^g]^, SBSft, STH I 

(3) THT RTU, U3ST ^TQ ^1 oTu ? SfeW 

uig, ^§^s1 utu, urg, ^^yt utu, w ^ , 

(a) 3 UTg 3 1 si 5s, Sorat, iri vmrr] ksI^' fes? feu u^nr 

kt^t, nnfe 1 ^ UU3 £g nfeg ff us "irg^gST^ 

3TflUt 33 feu 3) 'hUs' vhto ofufe' 31 y^gg 

(fe) feus* urg myui 3 (7^) xmw & nroig fesi) ^ g $ 

^ >£j5 fefl^ I VU feH feu W °53! SUf I 

i r ?^Mpnfa?>=? S^nr fli^ ^tht, 5 fi?g fes? j 
I ^5 hot & 1 fe^Rf 1 r 

^5, 5 (ffcl) H<*=ft € ttfera ^ (fetf § feigjejg ■'^firajl' feo? y^g ^1^51' mi ?l, §u 913 s 

rR3l Hgy & | ^ vvfyg vh^m vuwhw 51 3^ fe e 
us, wg uuhot ^ 9s9 tree us, k 'yawip § 
fHHTu § § <uaftp' § fetjsro *u us, S 

f^H 1 ^ «HM I TFUH§ ^ 3? TJH ^ HBV| feu 3^ 

g fa W §H § §U® 3^ ^7 S# ^>HT I ^ y^g T 

|0S 3# 31 fe§ fef §R 1 VH €1 fe?3 RU14 <W 3^! 5 I S T^re 
§€iU5 KI3 3H3 Stff, feu 1 fejq I s mi IN feu Qh"S, XrTO €1 

fcfirrro Oh feu ^ ? ?53 5 1 vra nrtf"" Tqaluir^ 

W sih til o?u m% ut 1 ^ HTgr «sth fly^' 

vst^m feu MK o?? jj^ig^lg g ^ 3^ US 3 

ari gs5l c?? bo?u § 5?§ fe^i ra Tu ^ ^te^ *t TO ?^o? ^ era i ( 9 so ) ug^Tgnnro^s. 

fear fif viS^if^i a ftr wSM& # fHH9R orafenn wi t fiOT 

guo? feu a ^feara otj & ?te udtoa a 1 to (nw^^i) w 
grsi §3 ^h' 5f^e-^H-OT 1^ a*, Qh gifl giftMig § vai* 

&, fen 5ral <fl 3 3 Modi ^ TO ^ftTO ^flfepf^?" TiW- 

€*J?> ^ WW 3 WW! f^ffl ^31 

srare i few ^ sra^ 3§ff a i 
| wora=^Hottra 5 9 ^ 31, w nro of© fes* 
tug «t-*««^qi1 

M35 feB ^ig foTHH^ <K5:-(s) TO* I s 

| (3) 3 tWSCT ? §tf3, flH:-OTJ3l I | 

| (8) 3 I* 35 § W» ^ sfe I | 

^ H>Rjy rfl ^ yHicf- 

fe^T 9fe 5fe 5 TJT? ^fe fftdjfa I [tl$l X n oT§ fei stw^ S ^35 o^5, fflH 3c^ 
| 3^ 333, PTTQ ora<S 1 1^ VHTfe | 

9>( 3H 5 3^ ^ TW §3 (3) fl^TE ^ Ffe I j 

fere S fejtf (fe* §HTfew> fe) t3 3^ 

g^fl frro i3i p ora ei! s?> t 

1 fcjT ^ 5, «d§>t 1 <j§h : ^tvncft & 1 wfeura ?fl ?> rfaw 

S fa uIh 1 HUTS 3^1 & ~| W~-U§H tfouj 111 & H: * I 

^'si^feB wfo II fe^UT off* 31 gjg o?* owfo 11' 

t** 7 ^ H; "J I <5TH ^ 5?HT^ TJ© H |g ll I grassy™ i (W) uggrgq ntgnna 9. W5 ofl ?pfe i r 

?$th fTTHBS feonQ 5 I *W gov**- Kg 

(e) xfcrest-Hs ^ bt^t ^"^5 ^ ow^g ^ f^ro fes fro w 

5"^W3W TTC T £H3t gfe T fe3^ ^l^fiW^STO 

§• pil vte fe* san© v>raTO *5rHS yon*' v^b 9 

^ 1 d]d^«o<:- Fife fefa 25^ fcfr II Pfa faW3 

Tmmn ftfq 11 fefevx» 3U ^ ^ ftmns 1 ftmr§ ^ 

§3X feYRTO II Bife HOT cTH?5 II S Mp3 

§ II W51 33§ 33 ofl §3T || TWt!3Jfl ^9 

fe^3i II fej §P tl?> § Hfa 9$ II 13 3»H 

If ^ 11^ ~ " ****** 

^ral=H9 I [fifet, OT^ I tfo^t, ^ | fa:, ^R^] I fig 
§ TO HOT § I 

3^ &□ §S I 

of^=?y, uni i 1 nS^-g^ §te sdf, ijg S s^n fe^ 

3fe T3>f3 3* feTO DOT TO SSJ 

oto ®^ to i ?m feg yfo fey 
fora (*U») otf >fee to 6a sih (ivfi) **J« 

w wara >iffi ^ fa «3 ■ ara" fttf-Tsf sifting i 

«aaHbra^wfe1w5(sa)ai w to, §a ^ (^fbip) «nj 

f 3 (?) §) 51 (SW • tWSi) W (§H) & (3) Wi€ 

9*VaarasiHS fanfl to t : ate ya« # tw to* & i <pfl 

^ 5 fe ufeTI, ^s, 3te^ wf€ to § : fo* fifti <*# 3^ i a 

3 ?re 3* §3* ^® vnu A fwH3 h\ ^fc^ra fiw^s feti wro 
gxRssstfff ygBfe#^>^ fen§ w ^ ^, fcj fef mm mm tew* fe* 1 55 Sna^ ^^ifegfufels 

=?. few 3^ 3V, WRS, yiaTOPW >HT^ of^H ^ H5 T ferzfl 
[fefe H%I?5] | 

Sy'"^ fusg ^ sras must ^s* mh- 

S<ft5H few3 »is c?g : feui<s fe^ i?ti 

^ vuh3 i 

3e=»ras fe* flf § orf3§ <J5 XI3 §fl 
K^ifeH 3 € §H 3 St, fej? 3UT He^Stf utf 
«3J !fe 31 feo ^tl? 5?^i vig yrs HiS. ftflff § 

»fe3g ^ HHis U5 | fen gijg |g § §^ ^ 

y ^ ^5 o?H5 14$ US | (w) p^i ^ ^ 

ff Hp Tfera (i| 5T5o? 3 ott (S) ii^i 31 vg^3 

*PU) feu|?> H^" ofc? fli^ | 
g^-g^ tf\ to 5TSo? UoftH yrgi vfi^ us:- 

Tf ?TOc* fl* I4c*rj3 ir otf c^p feu Wfe I 

lltoll 

*orefrtf safari fe* ire-g- S oT U ^-cs^ Mgsnn-iTO D I 313 OTof yoTO | Tiftj nfti fiftft gtfe 1 yfo o<dd«d 9$ nrst i 
ffifcft M^^t fiftra eft tra i "5 h^h fe^ it^i 

TRF^==fe3 I j 
< y?5=i3 I Wl=fofl I y 

4f =%^-S^, 33^te €^ I 3ra?> o?3^, fei 1 3b1 I ! 
orarcf ^i=€ras «didii 1 3ra g^an j 
(vh) fere Ira & 'era 1 3iS§', fen & ^ wot 3| bto^ 
tfh usl "awn i 

*H3Q— (fen (Ml y^3^h) j$ (to) sto? yora fe^ vifirol otep k fes 

o?3T3P (fflH fe^ T$ TO) A? ifl §) fk?5cSr 3 

fe3 (313 S^c? rfl § fefeZTO V|3 143PTW3) y«3tfe (€» fac*3 3t3p)l 

§3 sft (ire) ?re>o? (^ tfl S) toS »^3T3 (Ss , 
fg) gi^ra sto (5) 63T § fey^i, (f3) iWI 
s?33 (in) § en ©ys (^) ^ ^ren i 

(ig) ftrS fiN fiftil 3te (fat : ) sotbI, fe3 or3?3 

U3 W§ (i3) iTC fW ^ fiftft (fflt : ) U3tfi (B) 

^ (TO) wfsre tfi § (fat 1 ) 3M3 (fl^ri 3fei ^) 

^ m§ m t& 3p 3«T3n (fa fiw §) 3ra ?fl § 

(3 <?3?>) ^5 W UtQc^6I I 

TTB^S 1 —^ gig ofo^ § <5^ ? §\4o? fee ^3S«Sof3§ 35 3 
few I s 35*3 «S ^1 TPS tffl? 35 I 

nra oftaf3 TifeB T fire ^to1i>?3T75 orafe wferas vra^it ocufe "rofe ygwfb feu ^ §^Bfo "hr 

§3 fHy=8:ra € ito fill fife, firo^ bIa ?l 

Z3@>T § ttfea & HH3 7 Eg 3K y: ©: WW 
U U »fe 9] fay W=f3W¥3T?fl I 

y^fo=wet ™ #ir ^5 feoi to 1 

*HOT-gg (tfl t3) csftesi (3 >f) s^SS ofcfl ^ (3) >felS5 

feiik § nofeis p ora §s ^1 S 1 

(|U1) fsjs (fgi feuT T^fefl feB 5 gra 0^3!)? o?B3 ofHS 

(<TO Til §R §) fl? H~<33F I 

vH5im=^tetn, w& 1 §h§ § ays §¥3 1 

'flS VMf^T Hfag' fife? feg^s S# 

S, faffs? fs^of 3i ftet* ? mft ore <fl fc%o?i § S, fat 1 J 5? 3? 

fa are ofo^t gvfl § p o?gs ^toI & i J 

8, ai| ©ft ftnfl (ten fssra <ra) 5^ 3 igiet ?), 
§ ?a o?gg ^5} (5^1) §251 e (fsasw) ?xfr Si i 

33 "Hfe fHU 3fezftn$H l^cft offandlltMl 

<Suj^w 1 §5 ^ 533 ers^aafl 3 I 
^3 ^3 K ^fo S=§6T gvil ^13 ? ^ «U|§ 1 

fenfef3 WU=Tqfe 3 rfel 5, fee* ?l I 

o?a^ a 1 

w*5*p irael & 1 Oh § wth §5 fes jjfe fe ?ro 35531 

^ §3 Qh fe^ feof] ^fl %B WHo? 5 ^ !l I 

5fe VHf H 33 3Trat c^ftj fS3 ©3 ^ qrfe II II 

3^ (33fes fg) mite 3S §5 ?n^f 9, (fea) fena @xra suf uiQ'tfl, (to $3 fa fe3 fel §o?th[ 5^ fag 
ffl^ 1 fef" fevl 3*5 fPfefi'HdllUfH dW'tfi fe7>375 ?l YH:, TOp] 

^a^rqfb=§^^hfl ^& gi ? to ^gsto* 31 
*H93— (u§|) Hiora (ugy) Ste (rhv> U7S fvi few gjg otelfjifl 

?&\ feWA«6 o?a€, (§3 ft*T $3* ^ddltf (^rol 

fl) fen 5i faS 3^ §^ § (argcrteil ^t) ftSai 
{f) tut (re) §tf ^Hdte is) 3<jt 

S 1 ^— ^ faS 751 fafi 3^* ft§BT WE, TO fa« oP35 H*c?3 

yfci pfeftgi fire *H» til to 3* ^ we vks, ah ^ gsjr 

Hfefe^i* 3e=ftogr i to, ure i ] 
fes3=w?> fefew, TO 9sfaw | j 

3 ra^i ?) fa o?fa ?fi fan hs § irau ore% 

?fe fa § Frf3W3I I s 3T| tW f "ffi^ 3 

Oh uaB oft3 i (fg m) 3® is (§vft) fefcl6i6 y043 5few, (?>t UT. TO) gig 

?m § (Qw |Ul) i=f §ai (ms) §tar few, (pur) w?> t?3 feS 

fefn nt Bra ^t^c? Mora ^ra y^raq 

l ^U?>fe=^g^?S I ^rfe=\rfbs£T wppta | J 

t^-SBfg Vt SIRS ^T§¥ wfe eft *R5 l 

^ "jfe c*%u h^u m°i 33l t=m ^n%T i 

fife fcfoe* fef^gftrer tjq WJ -TOTfeR^Tof^VfeTi^i 

*fe*S e feo? SJW fe^ iPS &:-fef3 Hi IP ggfl ^S, 

TOef ydyidtl, cSTH HfcW yd6^ ?>th ttfg I 

feTB : rSuei 8 fa tfl ri) Bra <TOo? y&m § to ^3nj gufl 

9p fe^ o?3 3U US, V3* <5iJf feu feS fetp^ ^^35 & 

*JP oraa^ *fl & vhtu to pgq ura HofT§ jtf gig TO 5? yonH 3 fe^ 
HW5 ofer & i fei* u#, ril to T43ry gua feg ^ gjg Too? yoro ^ 

M5 o?BST, ^ »^ ferfl £5^ ^ dlitJifeo? I "Hi TO S^Sc? yoH3 

§ 3 § fofawT feu ^few & fen feg ^ Brags fezfvrar^ fese* 
VffU35i fufr VUTOq § fOT §^Tgq aC$& b I TOof 

fee to 5^ ^gfevxi &, 3 fenf fes I fir S 

^ TO STSo? ijo?TH € fu-ftnn §-YHq^mH-feuT & % grqi iStei e i fl sra gray ysret I (*3°J yg^gqvOTRna p. 

*ra*=ww i wAlfe firs, sra fire, <ra 3fl§ i 
>Pt ftw i §>fe=flT3 sto i 

xq>Pft3=mi% feg ^, 35 fe« t^l t 

of#^3=^J^j I [fa: Sfe, fifft, i 
3^3=3^->ra 1 

j >fe^=n{1TOn4?> QfevHi, ffettP I 

^pfe^t^ra fee i 

fiqfq ^ fcfa *i fefq v #i sMnftt, fefa, fart 

fafo (oPVranJ) ^rg g[5 eft T3?5 ! 
§^vfer=3^ [3Tr]=33 I H%» [>ra^ 3 : ]=M75 fifes 

^ i ife ores i fere § fe^w 

39fei=^i nrag tT3T3 aa?> 9 wot 1 
ft, ©a w^fera 5 i Eft gig TOo? ^qPH I ( 939 ) Ij dfcl'd'U ttJTCTIFl 3. 

*ri ?^ Hc7s fcai yas tfe firs* i 
(§a) -mil t <js #§ (fei) §h% § 3 i<jre 3 fs\ 

(§H§) (fe*) TJKtJ W§ (t<flw *3 iflS (3 

?>)fmfl'f&fl farfl (§) ffl tS tot, flxi fe* 
^o'fec? fcre § |fe gtre ^1 i 

3 fUR3 : fe^ T#3Ic? ffl ^ 3 @<J nf€t 

nraerR & fc7 fi% fen § fegfeu^ wu3 ^ is i 

o?fe tfl fee? feffl 1 ?>g T®r% e ^ OTo7 HT9^ § 
>Hrfte?fl 3o? fe* otfu? U5:-fafa fcfa fofa gfa ^ ^ & I 3 
f 3 fe^P wfe ?TO t^TH § H^l |H3 gtf^j & I 

^-3^ ^ftj m*? fires 5fe i 

JFTH B*H TTH fHZJ H^fe fl?>l^ SP3 fe^tg | ^ i 

J §qrd=of J57TT^ ? Ko?^ I rTH=^K I ~ 3H=^gr I 

(^!) fei § | (>f) H%i fflcj 3 : 
(H^y ASH ^t) §TO S I 

tTH vfe^ ? HKI5 (&) @H (?5Hl &3 fe) PBfl HH 1 ?) 

(US YH3) (§\ft) ^fegi ( g §gi §S ^ S) ^ 

§t^TS§i ^aflw wgyi§, *ri (^) <^ 

"HTJ fli Hof^ (PISj) ^3 firferHT | 1 

1 Eg to vjora i ( <*33 ) ygsrag w^nn 3. 

(mn?>) ots 1 

fet* fei d Ini 3 'wfU Ksra hob o?| mr§ r aw » «J 

*nMla -roe^ ^ troTfli fifa ft? faura w^Tfxj 1 

Si ^ to 5i<5of ijonH uus ^ btto 3 : 8 1 I 

fl^Fg=OT¥, ^U3 ?3I ^ 3 TWOT 3 : 3 
XT3=qTgs 6?U?> 1 

o?g^=fgui, >fcra i [fe:, eras, orasi] 1 3fe=foR5^T 1 

£31 (gp gg?> F fa flHTfl 

(3) to (|vft)>^R3 feu* ©rasai, 3^ (ff) ©?>r ^ yhto 

w§53 feu fs^ OTfl ?ro ssu u?> 1 mfeul preu feu 

fe^t 8 i ©o § feensi ?>nF5 utot©§ : w§'ui 3 feore? 
WMsPf% & 1 9a wfcoi 3^ ^ feui?> ue us, afero ^ uto r§ 
©<tf ^1 ftraa 3 3oHn{T gvra woi vubs r>RW3 mM 

^ DOT fe^ feu UH3i |^ & fe 3^1 TrfbB tfl 

WJP u W^^g TTh^a fee tTOTft ^ §j' Y>iW3 d<663* til Bra cto? >joTO i ( <*33 ) ygsngn mm \ 

3>ra tsu fe^nro ?5^ T i crag ftra y 3?> ip ^a 1 1 
fe^T-ira mhi Oh mte^ ttm tot v^fe od^B^ -g i 

fflN W^fe* fife U mife ipiH IMI 

feqT" fete 33 Sfi 353!€» & fa IP ^3] ?TC5 ? 

" ftsat ofer 3^ fife* i H ^ 

fare (fee) fe?^ (3! sfl) fes? y£o ^ 
§Ut? "Horei 1 (h) i$ f<mn to £3 foe 

fee feo? nfyg & fafvitos 5# ftra Ho^? 1 

W% WeW § SH^te =p c9H #e fe^ ^fe 
^gpM%tgis^^, ?fe I [8^, 
HHfe=[^=^,Mf3=HB] I ^ETC?* ^ VHT3H fefelHlfl & I J 

fc*TO (wgr'feo) §H (3rJ3 ^) SuaS c*3 fe§ I 

(h§ fe73)gi3!«3(tfen & fe)WV| ^ fa^ to feo? feo? Y>wa(st)a§ 

fira^ (fe^ 1 ) §ua to^ioti § ^ €i Oh ph^ a,@a 

(H>1^) cTfei (§U1) Vjff^ ^ 8 I (f?W§) ffW (f J!)%^ 

tB iff§tK<feff §<? § fere fe*)fc3 <fl #A ^ I* 1 a ' wm?> ofte n^ife to 5 i flfe 3y ftra 3?> 3 y^wi^n 

faf VMftwfH 8 fee ijftraf Bfo^Tinftf H3» 375- 
SfS^ 0 3m H?ll ^rai II 3H3 f fe HIH cfe 'nf3 
^ SH^* WHS ^tftf 3 write™ * feq 353 

R3?> ^r* i y?> 3 tv# §B ,,f ste fe^a --g ftftnf 0 
it ^ tTTf 1 figre" i vrainre f gra ?>'<ra -r fa?>*i* 53 
s w 3&jrcf 8 3^-iitfnfwn fee X4tf3 o?t gtfe feir* 
fe3 ^t- 3sT K 3sf* if are 3 feftr « ?5te ? i y 7> sra 
^ ir 30 fesm^ *i fefe^ sra frin 3s i^Ts 35 

fa^s 33 <* <res 38 ,cres orfe$ au ^ * Bfls i 
fes fifefe tfe wf%33' 3f tn fefe 3ra cm _ 3te-ii 

3te 80 1 vrsftj TOfc fan 3fe3lf§ 8, f^*s^<^lW<?ll 
nfH 8 ' g flg -h fog^t , «^ f ^ V)R3n3T | 

fcif 3 v>rn^ "H ^s fqsn^i %j, ^rH^ ftp^t 88 ^ 

[R Rll ^ S3 -Hftj feR || ftnjw 
g^3 8 ' f3^ 'CT B e I <-f373T5 g|3 >flTO fevJ S»>j 1 JT331 

3<at i p ts 1 * 1 tfqfes 1 ^fffflai I unjrHsw ?i "fes 1 

^f«35H tK(Sfl 3@fj]) a 'TOig I 5,: fl SH I ^fan 3^i| ao gy>|^ ?, a<l §3oi 

gas^re aw 1 35 33a 1 33 ot yew 1 38 feaw 1 3M Miyi 3 ^utfei 35 W33- 
tiMl, 3t fes £' 1 3,; ga ^al as 1 8o w3 f3°-s 3«j 1 m ms 1 ea |tra 1 f fa3* s3 vjrf^BiK" iwaiisflfeii ip a -Hfe g>8 33, ¥3 

W3 8 ,Y«H1 7> Wfe, ^?53 3ZF 33 tJTfet u | cfrfecf 

wfe -h fe^B ofts, oral' sra* YHfete" 0 

rita" TPfei" i ^nf3 wre scj m^s re?5 fsrq, 
mj ws gra w%r« yifet i 'Tifeoran^' ^f^rra^ 8 

I5f3 w ToT3i 3" *>re 3W ^H^RT^fe? ?' IR8II 

^?5f3 33 fe£ sra?> 'Hfij Vfe II^MII^Il'^ vfep? tft 
TOU %MlJ5i J fig 313 ?>rH >|ftj TO I ffe 3?5#¥t 
3§ I ^33 tJ7>"H UH3i tj fit l|<?£|l 3TO eft 
far* \W3 % ^75 wfe U?3F° I WI3t?a?>' W'qratl 
^ I T|St WM eft >rftmt 3^' 11^711 cTfo-Htnfere 4 3H 

?ra u ? i srau §^?5 fe?i -Hf3 aa 3 5 1 -ms hps?; S3 

*3I§ I MaW)' 8 W 3H cS Brtfil^tllU^tfe^ 

3» yew v^t^i i vmrj orcfmira) i^t'iinto^ 
# w are ya?> i ■c<&vi& g?? ao "ire"* 3tf a ^ras"* 1 
*3 38 "H^aira 3 " cr* -Hfe 53 §*ra at 1 31© ^ 

^Htra 80 ' iRonilfc T§ vfc ©^ | ^ gjg 

f y fosraa 8 ' 1 1 era eft gra fp& -Hw >ra} ? 1 '-ran *{h 

Kf^"Hf§ ^y^^T ip^ii gTjsf tp^g ^Cf!??n i f3?^ 

nfenraa f^cT'w 1 3te g^g 33 #h ^f^t \w&** hbh 88 

"•JBifec! 1 a gaa 1 i y§ CW^1s"TT" u ?if l~sfeTi 

5 oil3l 1 Va i *3=r§ 1 ^swra'a 1 "faa 1 1 ^igw 1 

™{m ware si) H f 3 ctg3'g §aia§ 1 ^usg 1 ^fea 1 ''-Ts-qg 1 1 

""(sii gig 1 ^au3t 1 '"ageft fea 1 5<i vM?ra s tras i sa fe?; 

5S fifqi3 1 3B fe?Tai af 1 au ea assi ^wusi a:> «33 1 at aa3T i s< %! 3?i 
""am 1 8<l aa5 1 3a g 3 i , ^ S , H gig5! , ^ , 3M(:i , b1 , , 

"gaiaa 1 a,: Ha a 1 ^S 3 1 1 80 aaH 1 Bt, ?fyw 1 faa giw-w , B3 ^r^ , fi^fa £ ^felfe^T3 3ft]3 <3"H 3^3 TI313 femf" 

f WTf °IRMII Ttfk3f* WHfe* few 5 * vjfe W^t I ^ 

if <9cS^ eft "i^B gran "ware saw "h?> tot^hwto 

ipS ira Hjn fera' 38 f^FY ti?>n era* v>^ti^ wp^i 
s<03 Iran 3 3 * feufefa y^liflyH m\ w?>f3Bn3 3t ii3oii 
fitf* "Hrn oft 80 vraswSf i fMVe me 8 * fe^i Tranft i 

, ^ TOl SRT I U3t TI^H feyt fetT W$ H^SII 

cro ws* 8 * ffi^ 88 ftitir i n^r *r feu 8 " 

H §>ra 1 3 3Tfrali a 3tB ^ urafqitf fe^ S^i ^aisfsjBFis i 

■Hrcwsfc i **m til 1 1 88 flJ3i 8M tre1§i ^urai 85 feei 8 *§* Si »»?5 ii 33 ii s^-f^f 1 1 if gy 3 SB few q)§ fe- 
W& u I 3*5#^t Xfa feTI TOU sra ^^'Jiia^ii 

STO ? II38II VHTH^cS >itB fw tr^ ? M3i£ ^dH ' ^Ptf " 

■Hftl 3flJ3 3 wr^g feu W || 3? II £^-crfa sto 

>f^ TiH| I TJT^ftjf tjmre^ «?t?>T ?>tg ' ! || 3t II 
23*5 Sfoy»iyP* I W?>fX3HI ZTH ^ arfu vir^^ | 

cffe 30 ' II 3tf UW&t vfe fmj T|^?t fe^ H ^icT 

W?5n^T i 'graftwt "3H Ufa VHftjoC r^ 3 * I fire TI^ Tlfe^ 33 
SjgB^t II Bo 1| ^-sra -Shi #3 sRJT, t?fu wf a 
?>f^ 3u l ^tf^p 3 V>fTfef c^R ticTH T^Tg^' iis^ll &rert- 
■gfe T33 3t sre?> TTHTfe 7> VHW I 3*3 BTGPH ^F5?> £ "fop I 
3?> f tui cffe I M^t cS^oC *fdH<S W5f U83II 
offe "gfe c TlfH oraH^i ^?5fH c^cSof §3 qfa | 
>^^Vu>PVfflllj^H^ 80 lc^f3 Tra fl^T 

(gr^l) i 5e w^ yis i ^ i ^ H^i i ^ §T «a 3* ln(i#| 
vhtAr f^3li t^^^^f^^^ ^ Wlu^^t9fl9^i ti) gig gigs; t[5PH i (sgc) yggigq WTO 

fe§3B , H83ll tig 335^1 TJife I JSTO WHTT* ftifo- 
■H Wfe I offers XJ[?> q^?> ©WW?* ?5<B ! fj=cT M3- 
fxR^rii 88 II &ra'-WR ^ 3]3 3^ vfe VHVferTOl 

i|?r?>or y?> fe?* fey ?j £f ^tfo n BM n avrf-^) 
v te^grf gv^^if37> V3l 3* n r >rai^t i ?5^5n 9 337> B 

3*5 feW!5' g l -gfe offo flftf 33oTO^'|l8^ll J5>?5 cTO: 
<?> W5Wf <*f | 3^M3l" 3H ^ 3f I 3i?>or ^ -3V 
SU3 MTtft I ITH Vt oTO nfe f ^ fesrail8?irara Y$}& 

I 3^3 fn fen 3133* YHHEt f ||8tl| ^Hr-ofa «PSI: 

fe^fM II Si H«««rt-f375Sft TTH3 T 3^fb cTH I Wtf Bra 

?>r?J^Tra wi 1 y?? ?s3 aw gra X34t^ <, ° 1 y?>- 
^taT vjtfti tjfe' 11 vjo 11 firat 3s ara fefe" tTO 1 

HRSof ygra^'iiM^n nf?> orfn jsto ferai'" 1 VWSTgP'l <q?|3 

71 M3l ufe grgl 1 criara^ 3 flk ^i-et 1 >tfij fwst 
3J3 11 tjsfo tnra ?>iscr 7>fb?>, 3H 3~v>rafb ' vifgnfe" 

II II fe?> era ^thi , 3^3} f3 ^tTU 

tw , igi& eft nfe rarar htii^ i cpgra rara ywfe g» 

M8II fflfe Wife M3j trazitife^ 3^ut I ^ 

3 ora , « gi?5t 1 3*ftj ^ era ifo ?5i75' HMMH $ ife V?> 

s <j?rf sra 1 j s stg frai xwra 1 agfti era fauin 

tf Hgi§ 3 1 ^grfl ?t tflgfRTO 1 ^ass?w 1 •''few, Stere i ^hsw i m yfcSt 0 1 snw irT^ f^H 3 f Ut II M? II ^-*5Tg 

if wre ftra ta ?> £h* i ftrai *e * fefa* 3 * qt i few 
iBfe fa§ : feu vra orf w imfligi8 *re?> §w i ffi 

33fe aM faf fevrS* WWtfb II do II Htf* <T>T # 33** 
Hl^i^ HvP^ftj I YtffBM 33lf3*° tJ313 fe^'d^PO 5 *' I U3| 
li 33oH?5i II tlfii "Hftj HJ| II II 

ware gitraf 8 ^^* 4 waWe^i fez? h*^ 5 * 
hbbib oriu 4 Bfti fira aiftfe* 0 n u 3^-*ni gun sreS 

M3B0ish ys m WTC cT3 3 ° jflst I Wtt^ "H fen 35 
*tfl 33 ^T5t 3B I ^§ *TOB oTfe §3 MRP* S^l II » 

£811 4 fe<S VH^TO <S £f tTO II ^ £ v|f^ 3t OTW^I 

'fl^lte cftfe "HUT^ -flT^ fe^i 3^ ll^^ll^-'HftjW 
yftreitfefVw 'drib lift vflareVW C M^W HB3^ 

ffWfc M Ri W i^fHTfl i*g§.i Wi*#Si 
^"feerjgi 1 ,^ i «t*oii a8 xra=fl ^Hsft fw u<j crasi 
" [lJ W3* % i^^i^hs § srr§ i fesi^SRfe i 30 ^ gvfl qui e$ ffi yran (q«o) ^garag rtftmm =?. 
cTTOf MB I TOorfcf ^ of^t feu ftW MB I 

fe^§ feu vw^n^oiiodtRfe orora ?5lfe i?W^iTfvafSre 

Hftj ftfcf feTPW* II7SII fecTSpf ^ 33%3* I "HU Wfe 

ire sto<5 y^m ira™ -wis qfcp™ i tots sre* ti 

&es**| UIBHT fos vtftbibT 0 I TOfe 3^ "H 

fl 5 gfea^H^idl ii7Mii yrg ti^i^ n?> firo ^ivrayj "3n 3 

fiR@ Bt3t 117^11 TO TOE 98 feoC fifei* 4 ^T^t I fro 

fifefl eft Bte oturg} i >j^fe vra^ sft ggni i gra are 

ui FHi i 9 w ^al i*S§ iraip i u ^tjt ^ ^ 

0 oti ss^ £3 jtf Big ^t: ^: S^arj nro^na s£ i *fm$ *w i %i® 
§wg 3 : i H °*rfew f i ^Tsfia P^WP'** i q3 *3<3 i H8 Ssi i qu #fl ^ 

(^) fe^i ^ 4 ugn 3h 5 o?fu3 n s ^te T feu §<y ^} »fe 
♦vn^L S-wra ^ift mAs €^^i|t? vr^T=h-YHTTO life s ^ I I <*?5 33* H 9 1 H TOfe fggtf fr Ml feW 

"HqT3 i fewi^l WTO STf tFJI §Wtl Qqifd \\9£\\ "H T?fo 

ocfe m Htoll fife $ ^| ^ *™ ara xproii 

m oOW Wtf*^ I ?> fa3?> ^ifn^^ wot, 

3 7> yi3tTC oTHH 3 3*3 Vf31 V3W3 ?> WW 

YtfH&==rfi+K&->\'& 3 1 cffe I 
cJlfe^HoBl I fteMfe, m I 

yj=fe3 Si, ^ nwS vHiy § 9? fe€ fro 
i " ^B-^-xfl afire us i fra §ai us i 

a fe weans 1 ?># Si ^5 fsjs 

3oTH»^ fuw 3375*^ YHrgg <gg?>T Tuff I J uai ucrr=Bgs mm u) us, ^ f$ ^ ^ 5g 

[ Sift 5 & I ~ J 

(gg ^ #) ^ (§) ^ u ^ ^ * 
sftfcrtta 8 (ftr) 3f (tfl?)^ fegws qwb (jwr) » 

(UB offe feZ3 5Uf feBTBe ft?) *U=T (sf; ^ fgg (5) ^ 
(3» §<]) %B?> (S) 25? <ft WofS 1 ^ ^ T 3, (v>h fcgws 
ofHS & (§H ^)BT3 fey 5 #pT§ 1 

(U§3 3 HfeBT| tfl € US) §3 5T §3rt ) 
WUg 3313* {m) oJTHST (gfrrf o?g) ^ m (^|) feR I 

(ob ri?) feyjro ^ (g^, fas a* affe «ft y>e fee? 
€ nwa toj fe* to! 335 ^ if ^ ^ ^ 

ofSU fag (rai-tftf) 5WBI 

^ mfaffl r 0 fefeanr top** ira* a 11311*} qisrfiqgf 

f W fei gig. «ra3 ? i H t ft, Si^ 3 § <g , 
fan 5i 3^ 3^ €lofi feraaii ( S ) njas e> gs§ ^ 
t?^3n 1 »«B-fea gu=1 grjsi fig h) ores sral i " mwi gT grate £ unfu ^w?5t B i ^ 3 onHfo'cftfc 
fen i ret ? 5 j5M , ° Swraioft" i ? gtg^« ^ 

ute 375 ynj<5 ate*" 5 1 ^ra 3 ° yfteftr ste'* 

* II ya a3 ^R 38 * eragi* gijfl* I T?fe ftj^ 3?5 ^fij 
^ ^ MB ftffew^^l feHfes 3?, 

VRSK ttJ3 8 ° w ,| so || ^Rn-flgitf" H§¥3 8a cftfe 

^ » <*<*ll^ll ^ ^ WJ3J 8tf I 3»© 

ra* 3-S feW i cr^m -eto3?5 fgyg w crat^" , gus 

€H23i I vril, BtflHl I "atu i ^wesu^feiui* 0 , a W*£ 

^ |8 °MH' 8 ^^ «W*M«"taB 

^e^i 83 ^.! 88 ^ 8 ^ i^ai Wyani^a^i^gigi^ 

11, «f5ll 9^. gi^B I ^j^W m fo?< 3 ^'^t u i »etH *a<f^ T&mi 
ftps! § «M w> HiaB n n m%3 vrogw* «rara 

vnsf 0 1 uh» 3 *rfe <re^* iwbii 3*a 
qa w via* wftio{' lB qa* qafe sfa tfa™ i g^i^ife ?>ra 
Age i¥, ftraS* 3^t wcC 3la(**i«Mii*r^irSSac'3 wra*- 
q?> cfa>i 1 33f3 ,,; issi 3-i W3te' i 'viaSia via 
uai3?r 0 1 vra-w x^'^a?>^ ,l -R?5'3^ " ^ n ^te H.1 

Y>rf3 3a ^H3d 3t: gvi %?5» §t3 i fe?> vh^s 3 * tpfe ?>fa aa3 

II <*t II Srai|(nf3tl3|>ifil W 337> 3^ g 3 T fe 1 ^ 
V^5§^ c?fo fe* 3375 80 fe8Pfel«€ll WlOTMB- 

•wcf w3 crffcows* i "H t3i§ 31a fgnwt 85 1 -t&3a7S 
§ fesn ?> wtfifas vwfe£s 7>itoi 83 vrel iRoirejsFa] 
^ B8 -Hfe?^Rifeaaf HVHf^g ^r'i 33t p W3# 
sisfrasfe fsrera A wst iRsuffen sta* 3 sp3 
i43^i wfe 331 fofl ^ ^rtifena tT* to 3fa arei 

<TO5i a feT^I ''t^gfeHtl^twlfHifn SPWl v ^5H5i W3II S uftJ3€'3l 'fall 

3 mril §3 ' ,0 *'* ' ^ 3B i > "WSi ™ a 2 a ' 

i^fewas i "V*!^) i bus 1*3 3 are! (w) atei « aro i 
^omrel 3e1 i ""wh^ i a<l ly fen s ufaS wraana feB wara $ nraH 

a " 8 iiu3 1 ay a^u 3 : fas' i ^ §' afa3 i a '°ras I 4 u%i at sy 3- afas 1 
^ia I 1 vra 1 ao H'few hb f via 1 3, hw 3 : aft)3 1 3a um 1 "afenai 1 
88 hh : 1 a,J tB ait 1 3li re 3' 1 3? aa3 1 ac Sw 1 a,; wna § fes' 1 BO Ma 1 
8, uiu gu 1 85 ao3 1 8a fsafe3l 1 88 §R3l 1 8U e« aal a^l 1 

*gis1 m ten tfl a *8 Ira xra f^3 as i w" ?w wbhsI gaife eft Btfe ?> ¥^ I fa§ : uife ttffe$3fB a #7ST'l 

fefP tiBi #5fti ii*s»n o(1dd<s fe^Bu 

bI i nrf^^ Bfe b dt ix^§ ipraif Tf3i wfe i 
fiftcs tjfe?* ws^'fuTfe'iRsiitraH wh* era* qtetf ^ I 
v>f^ b§s ^ st^'i -gfe offe to bibi?^ 0 oft tfrsft 

§H orfg VBH BB** "W "tellRMIItlBI "Hftj BUf^f^ <2?5 Y«- 
o^ofTi^Bi^ cOre*' -HT^n^i B?ofTB qrfe fen B^ 8 I 
iprg TlfkcTRJ BM WSM T IR^H§OTT-ftS , H <IM ora^^feoTO 

■HUTO Bifl IR7II ^-fc?>3 BB?> ^TOfecSBTf^ I §^ 
TR ?>i?>cC BTI^t§ | fc?BS TP >rfU MB^rfe 
Blf 3 Bftf a f^H^IRt ll^ift §^ W$ I fctef" 
^oT ,t 3t "Hfw*B! I WHM 3Blfe rfBIS MB^Htl^B >Mfe- 
53» flWS c^th} IR£|| Bl^cS "HftJ ^B^B^ tFBIl oR5- 

Tjt f^t ^W5d^ II SO II ^ fro <Tr3 II @UBT-onB?5 a5 

BTB W?3TB £ >T ETB33 38 fa3 Wfe I TOB rl^'H eft 
^ yjfore TO^fe 5 * [ || ^ || "Vi Tlfe 

H fe3 ^3* SjftB Si^of ^1 a I ^fsm S I 3 rHiT=ra I *fUB& I 
M flcfT3 €i o?TO 9 U3H13VP I ^UB I P U3W £ ?5 I ^f^H^ § I I 

*°W5PH I M 3TH ttf I ^o^VM? I' ai, %Ml ^3 I **ft?*sr WTO §<fl 5 

3 ifei 5 wfegiBi ^} few 357 5 : 5 §^ 5rfe°^ |m' 1 fei 

gra 2PBe? feg g § ygi^et 5 1 t%% '- ail tfl &f§e f M IDS I 

1 asHi 1 "wsp 1 1 ^uife 1 ao %i 1 

n^ggi etpfli ^yais i 53 o^a i 5B i*3 i ,M fei i ^f^g i v fro, 
^ 1 ,t =eAl ^o^' 1 yea i 3 °utu i ^^^tabi 9 ^ ^« i i 
w rot i M ^fiw a i 3M a uh €5 gig Y^jf^ =r!§ [ a<s sna ei 1^ i t$ gig Too? ij^TH i ( 9s£ ) yggrgq Ymma 3. 

^cP?^ 0 eft ^Bt? 113811 "RM3 , 8t3 =l<l 5 313 s * ?> H^i | 
HTIora ^B" 3fa VMcSB 58 irai^ 4 II xraa tP3^ Tiftj TO 
feBW^ I tjfa* fog S3* of^g BOT^taMH ^5f*5?> 

^wyd 3<l hi gig 3 *! Cfgor Qsvt 81 mio^ 38 1 smft 3c* 

rift ?TI3 3M "^Bi?5t^l^Tq^^ *1 ftj3i^l*£iwf^ 

■fn? xfd fro to gjjdlTrfe fe^n BOT3nf*ffiftj 

tTftj 3§B1 at: 33 #53! STCSt ddMd' 11 * HTcS c7 W3 II 3? II 

3 |b 3foa- i3 88 Trarat 8M 1 333% >*ft isfe 86 

9tJdldi 8p II 3t II f33 "Hftj 3*5 cS^rat I grTOOT 8 * 

gu^fe ivvntii ?>*ra a<Tfefe *rea fi^i 
TOTOTOT^ftTfe^n 140 1 urai ftof« orafe 

41 wig etf ^ gitw 3 gjiwf (gu)ug^ e 1 3 t?g otot 5 1 i g g^ m I 
vhbi ''to i *§sib fSb &i i H<l §R3i ^otfl us i ^fennsi 

3st, 3. a. >To?3l ? u. vfeiw £ v £. w*v ^ B^sl, 

p ^gfti^igi^^gT^i 5B ?gB?i 9u ?^^i^gTTj^ vd^fpfttteSte 

WH3I ^Kai fH3i 3a g7gtaT ^iyg gsi i8 fly 5§l aw §g i^to ^1 
^jMMMNn at «®i 8 °^ri ^fea^ ft 85 ^^i 83 fcgi 88 ^g!H 
8u HTgTi^H3^ fji 8t sign?>, OS, f b, i^fw M °^i f# I 53tf #if *ff WM^ y^T° II 89 II Bt ?TOoT WUTH 

mrarcFramP* "fee "h^r "tow ns^ufrra cft^s* ^ 

BStaiM^^^B^t^^UH^ 118^11" fetlW* 

TO?? fto&ai m vepg 4hu>"$m6 vrayteriiBeiii^T^fe 

^ Tte ^r^ifey^^oTO for? fctf Hfu ^sti?ra vtfOTBT 

Sffift QS«4n ^ **cp" f^ftj mre) I H¥ 3t crrfecH 

"aWiiaf € I 88 3h3 I 8U €H^ fcl Mm I 8 ^fuj§ I 89 *53 I 8t Hfe 1 

^ tl I t^wi tns^rs usqigl p^te 1 §si § § otT§ 

hJh^ ^Sl ^,fB"i #1 WflTO <fl HjJ & I SPSS*! ir ^ 

1HP ^^ n ^ S, feCaifegii^ fesi & i toi fes fuj§ f 3 s ^ wwi* era mrtA&" * *reire>r* feu^ 3 H861 fe-a 

TO»OTt B BtanMfeqfe "TOM argT* fW cftwi 

fe^H TO^if* 3-5 ^ ^ #3 H3?5^IIMoll 

"Htut I cTHST VMTfeo[ fcmfc 35 cfiq»3! I fc^c! tl^H ?5t?> 
Tffl W^IIMail V{H #3 K craft) Y>ra^ 38 lcft^fqW3 
f5 flw TOT I Wte^^Wir cT fifTO -qr^^ 1 fv- 

^ga stf 1 ao Hst 1 3<l e?is1 1 3 *f ol tesi 1 a3 >i<j 1 1 38 *r oraa e*A 
sras! crae 35 1 3M c?df & 1 3 ^sth 3 1 8:, fe*fl rth ti 1 at ura 1 
8ti 0^ t 8 °gn*s 1 8 ^| 3 5 eras ^ro ggiro ^ 1 

^15 ?fl ^tygg w>h ?lw 3 grew §fr ufoi cflfe ^^ q HMMH"HH f"W ftj3 ^B^IM^^RTS^fe^ 
oflgfe q^lfB^ 3 Mf3^Hi gjsfcft? Ti©ir33 wafera* Brftj- 
■HoC* TTOH M'feoUW 9 SRI <TO5 I fe3 ^33 3M 

ores fgmfl faactitf fW ^vife^ gl3T i ^ vwto 
ens ftai w i fa§ gp>f £ iMta^mteft <snet sra 

TWfe^ ^l^te^ilMtfllftjYl falS W> T «4H >TOi I V|T333l 

qfe trt?>1 ugoii ^ a fente 3^* mre^ 1 sreg 

^iraTi '^wa 1 ^fcral . "sto Si 1 1 s qre feral 1 ' 
1 «iu3 fee 1 ao fcn3^ ' ™f&&} 3331 tr 1 ^fegi 1 ^tfaii ^ 1 

fe* fofaw a fa few® « t?i RiK Tft, 

©R3 3 SSJofl *S>fl ©TO STH W3B$ U3S3 f Otn 

3s 1 vna^l feet yfll w ^fl s^sbI % fen f^3 fee 
weasel o?f€s^g# a I ^. 

t*fetflei ^ifoaig 5 ^rag *fc fee era ar 

nra^ia § w fee ^313' feira <sra§ us 3^ 4 trara gig' ^ t^M 
jfei-^ us ($3 wo? to) 1 3 ftrs « err w5 to-^to ^fe fefl 
sui 1 ygr§ *f3Bia iu wgM' 11 »' ^feli ^3 Sfe fee «uT WTa»i Tm bibs wi^f ii £3 ii tfeft' fwr* tcr? §3131 
wz*? ^fifeu fe^m oc^ ftro^ifef : 3 3fe feu m 

Sf^ifgH-fcjfe ^ ^TraBrsP^feufgnfgHwftjor 
^rel 1 tre* Sam 33 H«i% 1 gr* vpn ws$W4- 

3f au n£tn vmh ?ra gfegit^HWTHi^ 1 TR^ 

*£*nsi 1 fg-HH vMof re fifo bis 3^ 1 %h tfiiJTO?* §h 
w^i ao ii^^ii fegrf * ufe, Ǥt fen 3i 1 fmf a xfi- 

"H a ^ 3 '-4oTOtl9o|-fig3 ^^TWH^gsftRi 80 1 # wggig 

H?ra tuului 1 vjrai^cT Trfwfe §siu' 8a ifro ^hts 

W 1 a aifb§ 1 ^1 1 "353 1 Vihi *»>e! ShI fiw a%i c f?ro(sa) 

f#f (H5 §XJ Has ) fifq 3 3IS I <S33S H3I wi"* 6 ^ 1 "bUjJI sgrol 1 

"^M 1 «a*i 1 * B ae H 1 ""mrf 1 ^5a« 3 1 "w? i i 
?'f5)ugi^i '"waa gfawssi a, gv)3li aa «i sas i aa 3 gsgia i 
a8 3few i a,J H«sil sn a <H?n wifa a > B ie (as a jro * S^fT^sifaw 

I a8 S3ot ? I a «HOlS a 1 ^s", a '„i e5 i I a *g 3 | ifeji | 
I B °Ssft, «ragT3 lU^g HH3 I ^ %3 I "'yjfl I 8a 5TO 5? fl§ I 
SHts 3 I 8M ?HS sHB I 

*yai? HBaret, ygis srol 5 arrafl nea? f a i fw: m: grtf wfl f*n 5ra ,:! mfe arst gfe wS« n ? 8 n %M3 ,a §tT ftro 
fif*35*° TOHnon^i Trans tors <s trea w€t\i?m 
B3-I w ?-ftr fef qift* , ^w^fen 

MtUt^ ,| 9j £ || ^ ^f 3 ^g} Tiftf* i 'Sg^jnj} 

^ w3^mj5Mfef5it*Trejs-- fm^mm safe, 
tw wsi ii 7t ii trmre 3 " t?ife-ofts fesi?>i?>T i 

^ crefb i** *<ir yw 3 * II 7t f ii feofefa trsx 

?jai^oCimf ^cS 3BIHfe M<5 MB °l WJ] fa^ 
31? fgijT I *Rg cfqi 3^ 9 ' tg" ^ „ t g „ " 

'SefewS i WFWPayipii^Wi^rS"! sill 
gu treTw stag sgs Sg, , *§gfl ^ ?1 (HT3 , efa^^ 

tiwMroa* i «^ g fj 35 i «.«(|^f ^ few! ?1) m ^ ^ ^ 

JST?!? 3B ^vfSsi 3u S3ir^=wlk^m3i a ^ 3 §i 
^%-| <rai BO Tra3l § § i > H 1 i S3 HH.a 5 1 8a ?i i aa a^ § ^ gig ?reo? yam I (sup) -M ■ - -- orffe-Y)?q 13 gqg fifol 7>31?> fij3c< #^ go(3 W^q ^t, 
TTH^ 7> W^-Stl #^ #73 cTCS 3175 8Sf xfl 3TI 

TO nf3?S ^BfH I f?>3>fc5 IHII 

~ r w3-o?fe3i ^ feof eys, fan fe fus® >P8 jjtfi 
5f^%l|^^St^lgfe^ ?n§ l ^ 
^xra=Bftjg-igi, o?fei f feir I ys, astf fe ire fep 
^Ptgi vxa^ ufaS ^r fetftft 3i i 

1l4%T=flfeR5t-orf%3T SI fee? fa* tofcufe?q 

S3is=&fl, offer feof fa* fe VM^ig c7^ 

tsr 3f i 

fij3sMWI 3^1-feof offer ^ fa* cTfer fe 

§o73="5oJ3 ¥ USBoffe S I fa3 feof #5 § 

yWd offer | ntgq pr^ §3 3S, § §^ offfer I 
| Y>wrgg=^q offer ftp of3 ftTO 3 

nOT cflfevHr ^5 weu^l ^ I 

fg=fexi I §H=TTOTS I ofTJ5="RKr I 

offer ? | £735, fen' § *oP85 fe^l' I 
§H feQ-frTU^ ftffl €H fe ?>r 2t §H ?H 
fe ¥d&6 ofa^ I 

cPH fegq-fe]^ | fiw H>? : ^r 9i @ H HW 1 
fe «^dd:6 ofgsl I 

^ cRg rp gj^ 3 vf?^ ^ I Ytfrp dl^ * f of^l 'nBT^' oTfu? us | 

(§)§UT 3refeu US:-H3I5, S3TS, I 

(vm) v>qp 3ts=h3t^ sms, gare, sans* i 
ui 

st : ul UH=cre;R fe=u & ur? fei^Fe m f w$ 
i fqara, 3Ja, uro, us-, gsresor, o?ust, gtew, 

i fe*tf UT?i § TW§ fes? fes? | HJ5 w?>hs 

I § ftpS ST^i vnrfe feu 

J 8^3 3 : ofaSr feu & UTs* e1 iflH*1 U I 

S S^ UflT fe§ : gjq ?)i ^USS 3^ 3T 

uls un o?f%3T u, nra^r api ^u^s orufew 
3fl fe#p u ??t# i 

B^ T ?5^] ^use ^s, fen fe§ 3 orel ara 

fey U? US) §MHT, WSUJH, §3Ugi wfe fl^ofS 
WBofTg US, o?fe tfl orfu? US fof fesi e is 

L ufe i€ h§ suT *H»p i 

(fi§ vmusI o?fer feu 0 uu u^i flfi for) ng$, 
wf, ftferafl, serl, fid 3s1, ysBo?3l otA, ^ <7te, 

SH 5fTf5 ^ tu, ITS, YHUTS ^ralsl ehs suT w uut, 
(fejft 3$ offei % I fegru feu ftp for) S^ 

BHi | STS^VoPUT § ^c?TU I (^U^S ofUS §) is 

(ufe-iu uf? us, S to) suT w uu i 

(foq o?u§ wul crfci feu) ujs su? u, vr (wu) v>ra 
feuruT(?-u)ui^ as 1 ! (apT b1) US feu tFSU u (fevl^l 

oTfel) W^M^I 3 T2^TM 8, 
^ feo? dig few feu Ugtj Q ? g^i ftTB U" fe 1 

*Hcns, S^TSj ^fs v>i TOIS P^T V>iT?> | 

flgiS^STS ^ : T1UTS ^ 3U!Sfu gyrs II Rt: [| [o?fe UUTO I flgasggffpai (sue) ipaOTwrnroj ^ 

WZsfa * ? fe sis, ? is w f s 
3? <js, *s fea aswi d» ftfl fea a fa fe"„. afe3 l *■ 
Hoiasis wtggtgl vf >f fea< as wfefew 

il wusn^ «d afei stf «h fea«j 5 s , 5 wi frowns wanfl »^a 
fee fetal &, §^i<rei oh . ..»-•. 

faffe wss i5> Sel sal : flfeara si ata3l a i atoi r«3 e 
uh fes= feoro^l & i nmel aal f« €■ h» » 

fusT afe? si gas' 9 atrt a i fsa ara wrars «3 f »fE m a:~ 
Irani T^t* TOnfe* Tg^Jife 3 3j?>1 ?> WSi w*3 8 fl 

feu wft Tret v?> ^?>* "I * " % *sb ^ ii 

3Rtfg I 3-St #3* fc* «m H?5^l 'feW tT3 1 

qrq* II a H ^S3f° -fl Ur3^5 ,<l M?^ 1 1 3 ' flJ 
fag* I TRSfe ^ fet* TJ W^l ^3 V3 ,B 

feBfe™ aratf" 5 TR5r^lll8lnp^' ,,, ftfcf stores' i 
srafe Tsfti spot fitf i Tjfe 3 foufes fwi 

W$ fiffl 13 WHS fegf3H 1 oTO H TjTBTr TOTOlftW 

"•u^o I 'IranPfebiTi^i i B Ht3a'3OT5i M feaHB i «nta §*ft i J 
a gnH5 i i «ura i ^ rro i ,0 33Jfli 'Mfe «i js«f 8 1 w 3aJ 
^ fei, i5l i qs ^n § i i ^»>ram i ""resS i ,t ijanRi' , ' s «a 5 
§fb§ : M feafewi '"yw a, wifte^i "ffe 3fe*«ii aa u« i tai feai 
*fiqf 1 gran e< vi 1 ^ f^an nj^ve' 575^ S, ^ fen wrara 
^? srf -Tire, ian ?1 31931} 3 5^ >h* 3j5« | waa t'aasi si are 5t5g yofi» I ( ) - yaHWi wcrana 8 

w^a* vxms afTHif sua gjj gif 'afe vwiy #h fen w 

5ft fefci <?tfl' I '^cttf 3 Sftgi^ o?s?5 1 VH'JTO I HTSVfe Iffl 
feTUS" TR^K'SU* iRoll gtjgof isre HC! # I ■fif 

Bg^'HS't H?J5W <,8 I33 oTTO foTTT tf?>"H "H?> >^JIf5U' ,,s 
Offe* 13 3§3 l^t^' II <l<* II T$ TTOof oft §F53 ,,: I -H 

^ 33ii?5 g?5»^l i vj3 ^nq Trflr -Stf 6 >¥airsfi ^ ^ fen- 

S^tfe gnrsf 0 |i H $rrai ii fgiufg^of" oft ^Te nfe 

3P8 3fti 3 ^iferaui 5 * i-H^Mrnfey 58 wsl^tRS 

VHH'fe^ II II SveTh <uf3t -goT" ^ ?Fn" fetPW 5 * | 
S'teoT?! urfe 39 ] 331^ * 33oPfooT' II ^ 8 II g<F5t^?S 

^ ^OTte c^tf, BTOHS Pfel, 143^1 fctoWigdl ^Z3\ = 3T*5 iff I 
fr§ HTUH5 £ 0^3 ^31^ Tqrjbg V«5^ o?3 3D US, fesi gfai *r 
iraflW^?5TS W3Q 5# I Tqfegg ?ft 3 WU^I fflOT l^j §D 

ytr^^i § : «^ ui^ HH^^wfe m urfq ^fe' fe^ ygrs 
Sfgf!, giof! i%3 ufefew^ tfl ^1 ^u^l H^qf S Hfgf| rfl fe^ & §?53T 1 'rag fe3f3 yhzj fetT^^T ! fiTH tlcSfi 

kh era "htuT 1 Tciffi nra^ orfe^^w wat u 11 ^tgui 
?>3 8 fW fare fjifef 1 fe <s ofl £ TgRre gre *fr 

S55S W%TcS "H^jt I tttf Itlf' fel OTOP 
Iftgll §zrt 11 -gfe fet^3 "Rfe 3^?> 3 "flfeB ofe fegig I 

w KCifo fire fi vw^H^t ctfiii^Hi cra^tifiRtii 
^ i vhthiJb 113 fen Tfin i ires! few* 8 twh 33 

■fi"H3Tlfl- I^BBcS cTtf^^ ofi?>l I T^H 

wrel fen BteT* ii 30 ii €ubt ii era ^ y?> fen c<^l 

c Si?5cT fifo fe^Tfe" I Tjfe oTfe ^5Hf mi^r * 
!?5TfelRSIli^ll 4 gTfeo( W^ftjfy^ 8 Vl^^'W^^ 

gfe vfq w&w*\ n^^g toot tTOte^^^t! Q Tc< mm 

5?> *$f3 B^llR^llcTUft C- R3fe crfH TT3^1 ?5Mlftllftf??5 
TO oOf* >^i^lfi]^gUB ftfW^gT^rg^i ti^S 35 
fe^ 3*3 33 V>if3 Vi^rgr II R"i II &ctfa ^?53 W^t I 
WS?> tl T 3 3e TKFSt I 3H 3U iRf3 fe-R W 36 fe^- 

rfl I Q M§ fe* I a o?^ ! 8 ^§ Vm I w ^fl 51*5, fa? § I 

6 3a?>i 1 1 t OT 1 1 *<\ffe 3 1 ^ gu>fr 1 q5 *sw few & 1 
w§ few^ i ^Tor fe« fee vB crtb feur 5 1 trftj l fW S3* mt^fLI ?5Uj a ^Rfc" IR8H fet^B 
VMfH "Hfc^ TO HOT fiffif Mfasnsi SgfH :, fg t: UWf3 

Tratf guT* ii ii ii yw^* IRH <fM 

ifc© §b hRT - 31 ite" fcriNl* 11 *d 11 t# 

ife g«SnRtll^K5^ Hfif' *TH3 3t S?>^i| SHB 

flpre! 8 ** f g fe<sgT§ uo i^fecra!-H3sfe u{l ft^fe^ 1 fen 
wfS ?5fe^^1&H?fe^iiaoiiora 33^* feu 

*fes fe^ i *ss> w#e 9^ 3 i HO «3T 9 few i ^(§0) 333 I ^vnflftw I 
* 3 >fe SoiS i * 8 wi«Ji »pu§ i HM 33i3 *s i *^fe» fe? i v gsfi i Ht: gg3 1 

**fe* fadto* I 33 &flw 1 38 gT3l I I ¥ifSl I *^ few I €t 
fisais 1 3tf ^ fee 1 0o e^ 1 8<4 #$ 1 8 *§^ " 1 88 **&b , 

1 go n£ 6^ few 3 : [m: y %w S fe^o?r^ T 

*^thihi arc (fesnjrare) 3^9 fee* §u=? f % 3 l&i 
froi 5 1 mnre u?> feu 33 i^w, faro* 3 uai fee 3t yefa sdf 1 

U. Hi^TOI ^.OT3^ 3IJil3T I ?.§"SH)l C §€^l tf dl6dji«ft I WRICKS- W fe gyft feaf ^ j ^ 

?S ^wf 1 ^* wfe * to 3131 ii a? witetw*- 

fffe <3>Ht I i tTOfo w feu ffa tjiRt' n 38l | 1, 

ram srra fetra ara sfeForafe fegrgi^ ^ 3^ . 

giqfe uatj WltSAMltaAl VM^fu gg Wtt? 4 

yf' yC ^ sfe 3? 11 am arofc" i 
m< T yftre 1 crfe 33 fas gte aa ftt?s 3u vtei"* 11 

SnSSf^S ^ ^ 8 ***** 3S|B ^ 1 
art* . *fW . -Swm , , ^ , „ § „ sjj 

U3S 1 , -US , *fe* fq*flfc 4 , 

30. W3> tU3l 33B I SS. fl3l 1 33, 3,3^1 , Boll cP*5 WFStf 15 "H^5 Tlifl I VB^ feTH^^ Tp 

8SII ?>3 7>*i!\ ^fe WStl ^3 MB 3*3 3^ YtfftloreT I 
§fe ?5W 1R #H'l^fH 3l3 c<TO 3Tf'|l83ll§ra II 

sres 3^ -r% fefti oral ^ to 3% i tp^\ cfafs 

>TOT I WH fHH^ B8fi foTR WUt'lcTUfu ft^ cSB 

<STBt I '*?>yd "HH <S creH* ft?i# 3? ll88lfl^ 58 * oftfc 
3^ TO yife mf M xftj sm^fe TfT?5f € WWZ ^RHIcSl 

fed ttife^c^ 9 I c*"H£5 7T3 oft fira "ScTT H8MII B^f' 
S^Rftf* its} i w5 ferT cTO *fa 3p i'fel i 

'fiTO cT a 7>t?>oC CTH qgtfi I feWoS Tra^ B cT ?S tTCfttPl 
8^11 ifeB cTftl "5 V|^n3 | BTTO W §<F5T I 

<3BfW5 3u cS^M i HBcTcS ftfel?>ftj c^TH fefife! 

8711 ?>rw ct "Hftl tralfl I l^rp 3 " ?5^R II 

^R If^t c7TO§?5 ?5^iq^ 3^ WR fe\?^ T ^HBt:il^ n 

zwz\*°vz> s^r^sgra fetn^^ 3 S^ ^ i 58 g^i I is} ia sifts? >joPH i ( qgo ) ^jsnan wwro a. 

eTBB 3 3Bc? srfe' l| 8rf II 3v?t II T)?j3 H?^ ferr 

f 3fB> I Mb 3HB T13 15 W?3iBT I B'W f!rH?S V)fl3lB i? 

UfeoT' iytTfeftf?,^ WcSfziB^i II MO l| fe] fiffi 3 

n^ftM i fife hbs* fiw gfe *f3 £f i fen t ^bts 

MB 5 eft 75^ref I Uig VIBfij 14BWB9 U^t II M<* n ftetfe* 

orafij 3Bfi3 gi Tiigre i Ttm tihih nfij 5fe © tfibib i 

3B3 ?>B75 c? cTBftj ©tjtb' | ^ix g^ifg £ ^t?> f ^igi n 
M3II ferai || ^ f3SfH a -Hftj Wp. VXte 8 V|B30J I 

M^i3s y mb* orauftj tpv ii ii Svst h 

•Hftj" 18 'fi'St I offB flgrg fg^ ^i^oT si>|i I i^i§ >j : 

tT?>B "Rf I 3Hj3?";Hfij WkJ B3 I 3 ^B?** gnfl* 
W3^° II MM II t IB ?> Blflt I B^l feira 
Ufe "Hf I <TO5T ?>ni Wgg fHU Trat^ I VBH 3B?5 SB" 1 
§B Ufij ajslf'llMill a«B I^MioTfl 53 75^" '?>' UW> ,U 

^vnpi i t =Pj^ i t ^ Vfoj i *VvJ fe^^TO i H3 fe?> i 
v>ct^ fen i fe? i ^to^^u^ i ^^fl i ^crcl i 
ao y^ i ^ Y&a i ^fe*T^ i ^vfeji a***^ mm ""van i 

< W yfb3 TO ? § ^ RHH, fef 1 'v^' 

fem^r, few fe^ r»T§ |i fe^ |rn ^ul 

0>=yay i ^s=sd1 : ci i v>ra=tjtf] fen uay § &i ^# ?i i wfSqT^ wfcr* 3^ § 'vhopu 3 ^ c yh^oC\\7> Bte B uifnu 

§ <5Uf #f,TW! Tft* U I WR feu ?> r?>cf ^ ?>rH ^ W 
^fe^ Tffe fcsi&e fed 33Tf3 Wife U 9 HM9II ^^IIMBU 

uuy era crafe to feirau ciics 1 wea ^te SuiteS* 
TO^fisn wf s iiMtn 11 wife" feaira* ftre 

f^felcJTST ftisfe *d3 »fe W33* VtsT % 3f° 
iff 1 feu^** I xqt§ >f5 14§3^T 11 Mtf II <Sf6 

feu vreBiy-if 3 5 Ty Hdfn* 8 ifen wmi-c? nafff #^ 
ttht -Htu! 11 yis ^tbi § : fa wf* <$iut li^oii ftrgnr" 3ft? 

W^fu 33351** ut 1 ?>U SU "H3lf3 VuF I fe^ c*B : 

>T cTufu ^qrgr i § ufe f^ora* II II ^ ll 

K5 feU ^G?f?5 ll^ll II TifU3 3OT?> cT g?5fx5 

^^ 3H ~i U^U feu "Hutu >fH 33 <§ a5 - 1 c7Ufe TOU** STO 
fccTB* 33 I t?yf3 7>W W^UBlfU U3i 38 II £3 II f3U VfH- 
^3fu 3u W&f* I TO TO 3P B?> UfH feTTO&i** | fau 
feftl fou^ -yfl^ 1 fe3V^3 8 ° ^qf3 aH ^3 ufe 

^ e=? IS ^8 II fefe ^ to Too? yo?TH Bra ugg^ '<9H uas' yp^T 
gg^S ?>ih annus?* i a n 

ap 3^ Ho? i 33 ue i 38 w.ti i 3M flrS : i ai iwa few ^ W I [s] are tfl ^ w® sto] 

ug?> ff3>ra flu #n £ i tpw foi #J vfa ^Hre "h ^Ki 

feO, -HH^r few "H Mofri | ^3cST=ra^o^ 

*J3?>, zra?S B»3?> BU?> WHcsW 3^ OTH ^ II II 

<3fe=fen^ 1 vns=vn«s §^ 

tocnfc=fe§ g^fl [fe : > few I 

fa5=fviOT,"fe55 1 m=w% I >ft=fet3 I 
tjfrggjjg i ^lu=53 1 feu=?rere1 1 1 

wra sres* <fi Tfl, §d ste fafewp, fen t nnfe if § fa 
£ff f fen* flit & if^e W*fc8o«»3*w» § fcng 35, 3 
3 fet? §§ mfetf § T^e ay ^ 3 fern fte >teS ^ ^ 
^ I feT] fe^ITO fcia% s*fl 2 <J5, ore ste" 1* 
Tiorelw Tics, ore 5# 1 

~ fHS fer3 o^l tfl £ YHITF^ 1 fe^ Rtff feftW fa 

nuff 5 3^ nwrana «»^fe^-^snsi ^nro^'-fe^ nn§ ^, 
fas w§s ^8 yftaf § mwm ^ fe3l ^> vfegt few fe^ 1 <{ 3ia?>=33?> ^3 I 33S=tK]Tt3 | [for, 33^] | J, 

| era^H c?g?s vigi^ & ig ^th, fen hh€3 

(HTO) pf>fe |) g S re o?g5 ^r$5 35 | 
|Vl HW^g T 3TO ^« flvPS | 

S) aws w oras (UcS) ? fo? (OT g) 

feoTO 5TH ojg^ ^tg I 

fe§ Y*3T<3 3" %HT ?T5 H!355 of^ ^TR (3?>, YH§) 
§Ml »^3 ^ ^ § pgiR ^| «grg 3?>) | 

of^S feyi 35 | 

^ Sto (fifi) RTfeg I s £s OTta (av) 3?> i 
toi flqg ^ i, i, v| H ^ T ^ ifei<rS c?fo HH^ 

II 3 II || VHTKfct W3c5rI!B HO fSu^T I ?5te 
Hfei" WH3 H:i ZTOT 3 I WH?5 att c*W5 ^ M ^ | •Hftf vp-sl vnf3 sfe ^al ii 8 ii sra "Hfti 8 era" ^ ^ 
•nt : i * ? 9 ferra wis flif 1 ^*?>* wra" 

I W° ftf^H foe** 131 fi3T a II M II »ft«5 >lftP 

fifea?' Hif3^T y i <raai?tf 11 *ft5U»at 1 Safe" 

f^t H?5 oft V»rfe S^sT I >TOf3 Ufa ti^ a ws? fsl I 

aifb odg g?i 3" vm&t ?rrref;f 8 uranw^w 

^jll?iracf 5^ 333 M I TOftj ?><3 WHlfcJ -5t3 w l 

?5'giftj ii t ii wail ga 3?> g^ra 3 " 1 i wfe ^ «fe ia * 
re i w^Sctfa w w?i?> 33 itfoina i Cfe wate «fa ^vm II 

II few II ??H1?5J 38 ^te 3y 7^*3 M7> Vlfirarst 33 313 1 
Cj 36 <* S 35 ^i"5 3t cia 3 * W3 11 <io II 11 

wjrs 80 ureT y^' Ba vra 83 hs 1 tnat s^re -g ^33 33 • 

II II 3^ 3?5,ifefti 3<^ 8:> I W5fa "Hfti ftB 

^^11^3 tra^ viB^fe 8 * itefe 1 35 sgTs efe fi' ^fcti 

II to sfti whci 1 ftercf* vrrai3 yo yfeM 
><ftT t reftrasal wre?" gaife" 3 g^tbt Ts fti wfffe"' 

^ilT^ftea aaiift 1 3 »a fea 1 8 tra' feat ^sti ^aT 1 
'■simi ^\ % #a fea fat i"e >?3l 3s 1 ,3 ^3 fe« 1 

^foa*" W3§ <35l ao f>(STie' gi| =; ' , feH*Hil 5:> H'S ; l =,3 W^l a8 i€l 
faSl^W W5l a,j fuwal ^twal^W? fU3'l(m)U3_§ HT? tfll^ijH ScR 
g5l a %>fe ll ao fM<fll 3, M3l 3a Hi^ H3( S I aa feB51S! 3B Sc' 331' I 

au aa1of i a ^q i 3 'fa?fe§ i a,: p?'? i ai M i 80 € 1 8<, uj?aw i us vj^3 1 
m m i 8S wR3i i (w) y??si=v8j,gi i 8u 0gi 1 8 ^wna i 83 «3 3 i ^yfe trefa ii <?s ii ii ^fq H nra §^5* "HTH § 
>>raftio( 3 ^i4^^ 8 igfeo(B^ crefs nfe mwg 

?5^t flifig || ^8 || gvsfr || ^ o(fe H*25 V3?c( ^WidfvJ I 
M^fe TOJ <S TO7> M faP&f I Bfr? stfB tRScC* YH^ tP- 
I Bfe ^T?5?> "ff IISM II fi^ddDfeW 

^BSnfelHT •Hng3T°ofttT$H^?>i l|<*£|l craft UHTWH* 1 

gap* &m$F* i £ sto5 wr vafacroT 18 i fag yhwT 

otbt || -Hfefb p^i^of ifH -HcS cfBOft TOZf* feu^fe* 0 I 

W3 mf^ft nfe "HfeB T 3 iwtii ^ ii 

^BzW** f^l*B TOR f^ 58 * ^1 

to ivi aft* Bf¥* ?^rsf ? i tre >traftfe TOtf* fe^i- 
yinst iistjii ate*** fa© : -gfe^ sreT i sfr "s^ 30 feaf* 

fwift i feu ftfeT<TORt ^te T <*fe# I TCPS fa 

*5bi oCfBH y?> 1 ?ra ^hh snjB treft is w^ft 

ii tPfe BI^^IR^II^IIS^ 33 fW> 38 STHS 1 * ^ fetf* 
fe^3 39 § I tFfe 3 * feBHHftj^ tTfe Bft 8 ° Tift Y>CT3 

^ftf 1 11 33 11 g*g ii fegnjfe fea fefti oto 1 

^tn8 u?> fee i ao fH5^ I Ha wu fee i i ^fen^S i 

■"Wi ^ i H? to i Ht =?rai3 fey i I ao twii ^StSirf 
to i "vHtfl i ^j^Son § i * 8 h* ^ ^ m i i gsra « i 

Breta 9s i [feis , w^=»ifM) i (m) i ^m^ 1 3t ^ ^ ^T?' c?3?> £ ftqu ft^jig I fee* grgg fecf 3**1?^ fjfeT I 
<Nf ft«S fe* Bfu TT3 sgfet II =>3 II >jfe*fi3 fctl Ujg 
W§ rlfefl I tRSSt 3l tri! 33ut I f3?> ?5U]t c ^Z3f § : 
ftal ? I ^ era -Hfti^-St 3 ^Td^ if^B II "W § c?U : 7> 
©33 I 3^ 3TS?>T 3lf3^r fl§ 3 I ora "Hft] H 
3S 1 "SBM^cS WSfi fe?| 3*3^ || 311 || £u*t || ftp 
W33o* Ti d ^fc73 ^ ? c7H 7^ ^fe "hth I Tffl?5 §1* 
1"° i3& TtfBS^ II 3g II 11 »W 

ftlHlg' 18 33 11 c?§?>t gri "Hfu U sT^TO^ I fen e3£ 

fes^* few^ "5 ^te fen wff 1 w$ S 5" <s fe^reS wwn 

3t 11 yg^° ^R3 HRt^l 1 3 : ofo g<jt tw^ 

csfu wret 1 "RrRcT^ i*jf% »f^ftj 3^ ggi 1 wrt sra ?> 
^ v5?bt' 11 ^tf 11 &™ 11 ri^) 3 : m^Tfe sfe 

?> 3 I era Slftj vtfcf* feSTfeS fcti *3 oTBcS^^ 

11 30 11 §Mtf 11 iJgfH "Hte^^ Tjgiro sftr 1 go?f * flu 

"ff fllfe tlc^f * 33 I W^thri^ oTBf3 fe3 "Ht^jt I -<JH3 
"TC<5 "Hot 53 VflTzft 1!^ II fej ^ 9P IUT?> 

csfti ^fuura 1 5fe Tmi?ftj Tife bTb! i rm 

oft cSftj 3f3}- II 33 II ©3 fe^Tg c(fe fe] fefa 
« s s^lnr ^i3i fe^^i ^^tbti Hw fac!UT feg v>ii^ ^n^ii a) era sr^of yapa i ( 9£? ) ^ d ^' du nfqjp^u. 

"H'HT|3t?5 vfe 3 ftj3 oTfeHTHT q lM?53 ^HJ^feore wjtl 

wara^ftsii^M* II fw^ 3 g^Si <| 

#3TH "§F53 1 3X3 ^ZJ3 ?> fg ^1 1 ^3?>?> cft£ 3T?> 

wnroT i 3*3 S3^ >re ^t"h foaua i ^tel ^tib 
arena imlii a S^fij 1 wfe areata i §^fu f % c^fri 

TPfe' 11^ til §^ II "Hfe oCfe fetWB cP?5 sjt?>1 | 53) 

whot "Hfij a$vre^ 1 farg §g naqi ^ik 3g i g?53 
cra3 cs $ fifti 3B T 1 van* >i : nra traa i 

3"H 7>fa 3^fa 11 80 II SfTfooC ^ TOsfal ^3 I 

XftlH' S5fa ?> Hetfij31 33 I W£3 V>f^oT "H^S ^fHT^ftH 
-$fec( W&tf TO M^fellBSHUfe 3§<S HM ?ra ^afUU3fM T l 

frit' giorcs Kerai sapps** 9 11 11 mt%% "h <;n?> fes 
wft 1 feJT tifti 3g feg xjfen^ 1 ufe w^a *i 

TTHT^ # T>l^ 3?> fa W> BCfe WV II 8$ II ~5rr3T „ -53 

8i*3 tSU i tf fcnc^(S)fec5l 8 sis* ^H^nra^i fe^crai ao (f "a) cis gfe 

% § fnfew yfl (feu fl^T3 fe^ feecnO^^fero 

?il 1 Ht: ^i 1 fll wis ^ifew §mht ^ gu ?1 hot §3 srag ^33 ufn* ?3 3 i wh xra- 

^■Hi fo£ 8 ^3^3" ^'118811 lTfo3U^ 5 f^fufo cfl 
YHUT 8 ofoil ^251 1 f^fl ^ fafe™ ? WBTf W25» 

ii 8M ii W5f 3 ^ssr* faf *tof33idr* i sftJ tPJfl 

>Ia I fefl fe*3 £ W> ^fe V>TO I tl3T3 ftl3*i 

^ 53 are favT w3 1 33fe W3 3M gfo ,u ireftj i wf* 
H5 ,t vta^ i vara" 0 treT to •resfoB^ 38 

Tflfe 33 H8tll ^vhI ii TRiflOn 38 ?k 3Tj1 f3JiW w I tl^ e 
fM?5 orfg w3 c*gf3 II 8tf II tffW 8 * ?T>Wl?5 8a 

•Hfe^HiB 88 1 era 814 S3 atfa 8 * fti^ra 8 ' i fa 
fi¥uiTH7> feg i wfesj gra df-d3*!3 8,: ii «jo ii 3*143 
ot fen tb 1 H3'*3 BimsRiiTi'ifeciig^tTR^ 0 

vtfgJsT flat I gsfe few -hs 1^3 S ^ II MS II ^11 
frrafe tcraftT wfca fafa 'fl # s f^fe I 'VJ^S 
VJ3T375 \J3*j ?> rg ! II ii iv*f» || qg ua Y>j3s U8 

si) 1 a te €s 1 tis 1 ^ho^ 1 ,0l 5s si 1 "saw 1 1 

(Mw it w sftra fli^)f3% : i ao ygB ferow a, fefvw i 
si U3l, pa 1 aa ftw 1 '"ura 1 a M afeo «g 1 ,|S re? 1 "?o 1 

a8 W? Vlfog I 3 "3i3l I 3S W3T 8 I 3 'f£s' I I 3,f H§l I e °l?3 I 

8<, ag3TTOi 8 *|Wi 8a fw s m 1 88 §S5 1 8u ot (M i 8 ^€3fl yni 1 y\ gig ?reo? yora i ( ) ya^n wn^ua u. 

^ Sb* I lpT3 T§ ??5^I ! I 33lfB t?3IB 

W fe^B 5 c?H?> *3 I Wkw5 3 ?"R"3^ €B?> M <5 II 

II Svsfl II SCfo "Hfti VFZE ^ cSB^ I i*5 P "HfB-fiHlfH 
H3IB B<3?> £ I TJfH t?M^?> ^BcS Si 33IB?? ^ 

^t* t^>| ^ II MB II $fe TOcS ^ I oTHfe 

^3"H ^1 MlB "Hte faq ^514* £3?^ 0 | ^Tfo- 
H]f ^ BB^^^HMMII^Ilfejfeftlft^ 5 T^?^ 3 

^™ v& waftfe "iwfe i are mi£ Sot 5 tifu rifti b 
^ wfe m£w ii »re3iR tife '^fe "h^b* i f=P^xjf 
?> Hife^ fetf* ne^ 3 1 3^ fire nfd fen^ tpgfl i ire 

VMt^^ Tife ^^fe Waft IIM9II 3^c5 ^B^fB 50 fr TTO I 

fcrtTwfe ^ mini -to! iiMtn ftre ferafe whb 58 wsfi i 

fe^3 tlfe ?> 5*3*1 "BH oft NfijHTW* "Hfa l-feu 
W13^ TlfB feB WSl II Mtf II ^ T II ft^ W ttrafisfc 

fire H^iioii ^ n f ^ ot 30 mi3 *t aa^a* 1 ' 

ftreB 3 * ferrel-i feB fe^a hbb3 : uh^tb i ^3 

H HTBB^ 33 Wf II iR II tTOt tft "HcS "H^ | 31^ 

b^ "fra oc^tb' 1 wm y?> ^fe^ w <w i crfr *hib ; 

TTC ff 3y ?W T ^ 1 ^ftT K wra 3 * ^te fira f?i@: 

t =OTH ora^ 1 tf So?ra 1 clo ^?>, |3 oras § 1 ^uk&s § 1 1 S3 ku : I 

**$3k I 33 B3fl I 39 «^T<5 I 3M to I 3£ |Mi !l I 3 *i2# I 3t: i^ f ^ to <too? v^th i ( spo ) yg^ggnrtnpH U. 

tre fe§ : w§* ii ii ^ n wrsti^cs nra^st 9 

fH?5 t^ftj t?T?5 e I ^MB oTH R&(Al 

feTTO II £8 II &nfl || feWtj W5c5 Vfftj ni^B^I I 3*3] 

^iftj -h^t^ | fag 3^fH, fa3 ttefU "RTH | f^ftj, *N 

fltfs feor^TB ii £m ii 7>tt nrcra 11 g?>fu oCvjt^i i gajfe 

TRcTO eft ^qfu fMWRi fora^ TTafa ^53 ttiBfife* I 

■q^cs^ if* oraftPS »fW3 vh^i 50 ii n ^rar n v^fe tji, 

cfidPd ^5<S tt£5ffe II £t II otb* || gifecT ctH ^ 

3t lip VPS^ || || OTft fifHS^P 

^s^iftm <sfxi 3fiftj OTftj fei^Tf 117011 girra ^533'" 

$31 fwafil I feR fefq fe3Mf3 felFBftr* 1 ip 30 
5^ ififeH^ TO' 33 I era fcT3 iR, stewsi 1 11 ?<* 11 

i^ 1 II ?5te T gifeo( ^ oft T1$cTO 3a TTfe^Tlf II 3 fw 

qfedt or ^ T?f3Hra t« gnf M 11 ?3 11 fefe to ^ H^fl I 3 U|§ : | 3 gc7c7 I 8 3<B J^lSl w fl TO tfl 31 318P 

* 8 €t! Hy 3 : I 5 VfH3 I ^ to^ : ifll ^ I ^WBSH ^ I I 

^ o?fI g^3c? Ho^ls ©Tfys? ore fe§ 1 fyis^l>-Tifi] ^song ten 1 $ 33 mm yaw I ( HPH ) ygaigi, wpto s. tfflW 3M Hgi^fo §=fl?5 "Hi^ T^gfe fife <5"gt I 

* <ji?5 apfe 3j?j| wfe ififs TraHtjcft^teg-gii 

■ I 

I »*fo=IcJ I 

§S®=3l®^i W-Wra TO U5 l y§3 5TK?J 
^1 93 W feo?TP| 3 1 ft, § fejfe & ^ ?^ 

f^ ^fes^THPprftiiag tH5 i tB| 'fa f®i 
§ y& § ft£ fe^5 3t?to crae* fee^i & f 3 
oreafe=u% 3s3 1 fe^fe=§^, 3331, fife? i 

E^as* (feg) ^K«i (^ig) ^ft a 1 (»b wusl fee) (^|) fe3 <re? (§ : s#) 

e gul & i ^ 

(feg fbss&j ^ fa*® 

I cjrjs ore* ^S"n>ra ^ as fas, §<? i) fife fi% (^) B*ft 

(§Si | (^1) Wfl^ 3 3^ o?OT 3few 

w%^V(fa 4 m ^ ^> fe^ Si* 

^1$ oflcBl til gfi8 3 xjlfe) Bt fe* 5ifl feRfe3 

3 t^f i 

^ nra^ vStaMP <ra fe* 3^3 ores* 3few >fei^ *n (fa fa 
Ii) fetf fe^fe 9t, yf®3 3i) i 

SftW®* ^ II 1^f0 II ^pfaftl €i*5fe ^feH TT 

ife^ H^f* 5fe fclTCS II 3 I! wa^fl ^ ii U9felRHW§ 
ftTTO l w£T%fcT W> t^Tfe l-ZTH SO?! ft*P TlNfe 

fife ii a ii as) wiwrfti* 4 ""h ?> irei^fb Treg QO 

^§1 33 I a 3lfofew ?>TJ5 I »WW I ?>TO ott^ I ^% y%3l 

f ^ 33 1 *°*i§ i Htl tra i ™mt ™& i a3 u^ 1 dm i H8 §Hg i 
5 °^m?> i =**3sa & i p=, fM3i 1 53 (irq g§ § S w v|) fft s# ^if ^ i -Rfe— I fW fe^ f^rgr-of?5 g?;*^ ?5 tPf "H3 HfV- 
II 8 II tig 3l MdsMd ' SHfB 3'3'' 3*3 3W3 I wfeB^ 

^ftjBi'S Ti3af 8 TRF§ 3J53 313 "Rai HIS™ I HlfH^ 33£> 

^taT ara to I'aT* safe* W3 umii 11 tra- 
ils 50 if* a : wfe 3?S aifa 33 h^ 9 ora*ajfa* u a^ 
f3^f s 1 ore 35 3*?r*iT csre ,,; 1%fafc 30 5 eras" #b 

faaQ fERStaftf sfc g?>net I <rewa 9C TO* wfe 3^ 

s?st ?ra gita<2 giatlre'a w^ngT 11 £ 11 ^ T 11 Sf» ^ 
si ^ Ht<sH tw 1 Hfaof aftr w 83 dfa^fe 88 

awa to 85 -en h I M^fe at* ^ fefl 33 i* 8 *' f§: 

ff f mPeS* djA'faft '' 0 #i tB %a t| a^ w w 
sfifaci "R33 tP 1 wri w giftr 'v»%?5^ a M ^te^ 

3 WTOT 3' g "flW g ftW^gt I t^ g ° ggf 

,,: anfl § U3 1 1 ao £re*5i ^^Btl a '^3i as 53t a8 fuf §1 
at, cra ^ «^?5i 1 a<s sra fee "afa I at <sti ^essri 30 ^3fl ^tob » 
aa §BB,sraorei 33 3iJ?i vrai aB gs^a,snai i 3M ?% f u§ ?3i a ^i 

esaHi fe«i ua r>nasi w3 u3 '^liSi U8 ewfgwi ""ua^tei ^faresl 1 h) ara m& ygra i y q?8 ) tjagrgq mew g . 

3*3 f3U *i<5 oftR W75 gisT ^ti vjiqt -r v^^'l 
t?'?5 Nf3^i?> wftjWR SEWS* W> cfl£ vx^^ts-feu ^fe 
75 53T^ I vrl 3*3cW5 TO ijif^3 : faim, g'H 37? 

•Hfsw?? 3 3H to) 3 75 vi^sM tf ii f-es? fes w3 vpgal 

^<q ©^'3 f ?> v«?> Wfe WJTJ 8 3 I ufe 

wees?; nff5«a fj 1 *nfe vjfo to to ofojt w -rts 353 ?re 
org i s, at ^§c5 to 3n5 u i g^t ns #a 5 w& &z yiq 

§3 ara,TOl Tsfe* HIT^ 3^"° fe^ ufa^n* tj h <?o II qiq 
<S <J3I«3 75t?T 5l?5fS 3Wote g ^ ^tfc 
?TOct7ffii?)£ I 3TOtof 5 3-5, vpqi gTggig 

'f -n | ?> wfl ? wt : ^ <s o(i3 ,a ci i gat fafa ores™ 

91? ^ i ^ 3TI l^i fre ?5clo(i<S o? I 

^3 Tig, oOt? W# 3g i#5?> "H : tft§ 3B 
Igor'S 1 " 4 <g> II <H II >ra^i? il nfe TOS^ is' 

fen ■mT* t snai ?? TTOs^^rftwjrfe^ 5 <s §75 fto ? 

M*q»! fife 53'te I fef f33 #g "HcS TW*a Of 
M^ift' IR5II yfe qtqt fcfflfl v>jqg3 grj WcScS 53 iiTO 

n*ife* i y?s flcis am <are \^ia 3 ° i 

"•fui fui V3l fl^r i 'hh 3f 8 »nii a wots 51 uo j i g^g, , 
'nta i *§B33l i <mfl i ,0 li(3< i "aw few i «(ara »fl) svi 3 

Sh i (w) f3wa3, fwsl sis' i to i €gf §g5 wfe i 30 fifeT 51 'feo fefq tfl ^tp% "Hfe "OB* M^qr j ^tQ VHM^ I fel 

^^?> Tfcf WEES 8 3T§ ofi^ "HcS *5^fe I M^q 
SRSfflS^ ^ TO^ §sfe IRMH fcft grgj >ro^ s n 

o?fe f&3 febti^l gig yfe fey ^te^a 11 fey ?sih « 

fey fey VMS 5 yicji^g n s I! gigi feg ^yi fefy 
*HS li fe§ #W H%ft*l f3f 3fe J^l tffoxzs || <* || ii 

csk^ i ygr 5 |b1 TRrefa i WH § 

T!c?ftj ?5 fret II II MTq x$3 MBH f^cTO* | 3^ 

ftp* 33 -gfe w> wmz* 11 11 otht 11 ^fu gl^T 9 

Sfif * >(TI ^OTB I STB^ fafiMM c S^McV , Wife 3RV> 
§ fBIRtf II ^^Jl Hra VHTfe oCfB fW 8 tTO 53 I VHT^h 

gpns vpe m t itS csw^ vrfs sra §y £}§ i i unte 
"fif 7 iroii c £fh** flu 141*31] wgyi^ra YHsifc 

# TIHT^5 fe^^U I HOT oHtTB l^^o I 5 33^ 
Ht??^ UfJTO "H^kj'O II II "TOfe TTO ^ ^13te I 

^Sani ^utoi qo ^i ^i^f "firo ^ro in qa §xg t^f a8 ©Hg 

^§0 I ^ f"fi| 5 ^ I 5B H^p ^ or®$ 1 Bl ara S'So! ysra i ( 9?£ ) yagian wrana £. 

fofw tfSTHfs' 1 fe^t II 33 II $w II WH £*F fefa Wfe 
3 fiFTHt §?> ^ 3fe I fenu ?>% fea fiF^fe ftw, vfe 
75 ^ §3 5 «*fig II 33 II &n*» II fan $¥» *8l I 

Tra* feHTSt Ufe Wet 3 I HT=N 8 3fe "HU <t ^ I f3U3 

w&P f&3* s tfi ii 38 ii fy'^ 5 fwlu I 
fg nfg wre hot i^f^wi 

§qgfo 31 3^ fi?q "vHBTO' II 34 II tlte WSt^ tPfe ftTO 
W$ I M^H tffe faf 33* TTO^t I unraitf 10 sras ftra 

vraw i fes §b faf ^ ^rasi' 11 ^" ^ " ^ 
gifcfef fa©** 3 ^ 8 ^ 3ftfe -" 57 11 11 f ^ 

g^g gfa^mrat W g i -aw; #5, ^ w& HRP^" i 

WcFnf n II -KB?* VPS ^ ftl3 t^ aa I 

g^cs 58 vxfe sra* y era fe^3^ af 1 4 W3?f wrtt" 3iES 

"Hter' t I m ? K Wf3 5Bter« II ?tf II WR?> 3 ° ^TCj- 

H?f vufe ^ i w^ftj *ffu, 3ct ^ w# 3 * 1 fen grfg 
>ra§B Wp rrrat I ftd -hbsi nfefofc fecmjgP ii so II 
§tm ii trai tftg ^i 33 qgx ga aa viij ^ Tgfe TO i ?f3« 

-agg Mg § ?g§ 3g T=raq^ » 3H ii ^y^'^i 

^tto 1 f 5 ?1i 'uia §a<a i 3 ttts i=j ?ifl i 8 yij?^i u HiHOT^?><rei :> i<pi 

i «(gq) gi^sl H8 aa5i ,u aiai^gaai H, (9a)g^s'€ ^§aa ?rat'-(Tjs 
fen) HfJ? ? srai^^i i i ^'-'sstoii ao as?i5i 3< *ta1,H# ojot? 

g^yryi e M OS I ^'HHy I ,a V4S5 ?1H3 f3nTd 5fs>Hi I as Hy I au ?t 

gijl ^sji'^ara si 5 (botw) vjare sftSi 35 ^ ^3i 3,: 3™ as f?B 

§-| ^'aapw ?aai as i aa s>i1s s tfiafi as 5th i as tiaH mina'.(at| 
n1) i 3y faa' i *^5i3 i 3'?"fs^ ts-—w% mi al i ty'5i3-a*a.i aj sm tj sna I ( 9?? ) yagigqnrannag. 

fat fksfa TO wflw TO II fes yfw fe$ 

fecrefb wfe to' si§ 11 orafw fk& 31 vfi^tSi jwfl arcfl 
€W§ n 5 11 

11 'sfti yrcn §g wr 1 wjwst 33 vfe ti *S 1 

Hfif B<*3 TT W3c* f37nf I t?SH *f?> VS f3S, 313- 
II II fo3 fe3 vIB^fe wfot l 7TH?3fe § f33 

tafiP SB' II 33 II fe3 V>rf^3 33 3ft? 8 rra tFHf , 
fW5ftj f33fa 1 tTC ^ feoTTifu >TO3c? I 

Tffl3 3r?3 Hfij ft?c5 W3 3loP II 38 II ^nn 11 Bt UHHTjjB 
Wfe fan SB yjyfe | spf gsr^t TO3 3^ 5^ 

■rrerf fesoc'^' 11 3M 11 11 *f3 *fc ijtt ssfo w 1 

fct? f<33 »fo Hfti" 0 1?33 1 35} : 3% $fH 3fe S3 

sP7>t 1 1?3 U3 TOftl" TOi^ll3^ll'y'3HtUIMf3 fee? 
^3 I f33 -Hft} o(5[ 33I#3 3 I fcf?57tf3 TtHB ftfflW 
feKiHilfTO 3 304 3g^tHi*l3?lfeT?" gTTO ,B WER5 ,M 

"Hftj wi 1 t^^-Hmvwte" fwrefe #R I vfc TWt^fb 

f^gf^-^ffl^VHUj^TSyfecSJ^W^ £fll3tl|^llfiR3 
^)3 33 *3 X13 f3R3 WT VWSt?i^ I 
W fW5" cflftf 3 3 oTH?5 ygi?S II 3tf II §v*rt || fg^g frf" 
fe^fe •HfguT I 3*W 3 f33 fe3^f ofqzjt 1 TWff 
felf " smftj q ? 1 fo^ cf^rfgs" ^ YH3I3T* 
II 80 11 feu -TOTTJ <*Tj -mi yi^fu ? 1 £ feft, ufe WJTOt 

fl'^fti ? ftre TOu ao g-g >re 1 f33 ^u, ^erfesfq ! 

^3 I a §5 fli^l S I a #«^ 7JX I 8 TOl3 S3¥l" y >ft § f3H=f I 

"Sfw 5 1 Ha 3T3j ,a fes 1 1 "Igi 1 "yuj , -X^yg 1 W> ii S9. ii wn -gfe Hfets^" 1 ^ ?re?> 3 it^ 
gis gra^ ^yvre?; 14 i *ihb M^re ftra taw i 

*fefst w^fti fsfe TPfo ffe stftnfo s«« fea fuit >fera 

feoiSl «1 €3313 II *>raf 3lfeW r"^l fe^ 7)1% t^3 II 3 II 

§331 II 1-3x4 $m fa?>fO TOTSS^ 7I?J-H WS3* TO 
■fife I vpfe git? 1^ ^fa ?>3of M?> oT"S» 83 II 

t3?; w i fi$33* = fosicf^ feHTi' i ite ftp 

33 TTH 3iW 3 II 88 II W3t 3TH ft§ 33 iTO I tffa- 
fte qfe w I "HfvTH 1 3tTH 13 1 

fe3^H, fe3 1^*33 -fit II 8M II YHfost H^'^ 3^"' 
StfeuY 1 313 Uft 3Jf§ W' Mfeff I 3VI3 #H "R W 

^5^^TI3^5 3ra*a~3VB >rfu w h sin &™ nSfa 
ife 50 otfe wrs^" w vitffii-, orfgw^ 1 ^3?> 53 ?M3 

ycP33? 3fe ?5 H?>f3 ySfiB II 8? II ^ II fHH^Pfec* ^4 

iboj »R5on 1 M^ftj <5th xjte >Hfeto(T' B 1 orafe fo*ids 

f Tf u f^3^t I craij ?> fJTH3?> "Hfu fel ?5T5t ll 8t l| faf 

^375r" II 8t£ II ^ T II "R3 3a gf?53TfeH aa 3Tfl "TO Ttfeftj 
VRTgg yin , #r faU'^To >OT 3B ^ 3^' 

1 1 mo 11 vgg -gfe "Hcsfe few ^1 W3 jgg 33 

^ U?'l ^33 ?iHSi I <33l W tfe<3 I "i^ 3 «13 I "it I ^33 I 
* L8 33 WSt I Hy fFI3 ?3t I ^315751 I "313S ^3 I I ^fwi 

a 1 ao 3aS 1 a<, nrar^33! sra 33^ 1 "Hra sraSi i '"nrararsl 1 

a>4 @H3*i a *33 1 a, Hi3 1 at ty§ 1 '^sfew 3few 1 30 3^' I 

3, 3*fl I 3, U3 I a3 feH^n)ife5f I aB f3raUTlfHTrei BlJ ©H f^l a ^,7?TWH'l vfejf, ?>T3f ^ HfeoTfB f3U ttiWRrfe If II ,| 
4 cTC5^t?> 3T£ K >W tJW | gfeg s^c5 ^ cTC5^ 8 i 
fee? HcTT "H fefe "McSU I § y 3B ^U, ?5W Blf fhlM3ll 

M M3 II 

I >R5 53 3S qs VHfe ijg I 3ftns TOfiJ fi33 
M3BtB ll MB II ftrar || f^^i f^rg >fftj jsftT 

^tewng ii mm ii $ hv^to? ii 

i §1 w§ r>mv yfu yfu fes §u u ?>ng to toto 
*nA ii W gigg™ fen Tran^ "i rfe H3t gr 

i v ? i few fe<s nrog Ht sfefe ttni i few few 
tiftnora wfti gfafe i ^t§ : w& to5hw wStS** i 

f^tfet 90 T>l?5§ II M7 ii £u ^fe TO ^1 

ware! i fewftS tis feti *Ptft urgt ii Mt ii tOTi ii gpro- 
3te wjr^ ufu wfti wwftj fetj otot' 3 i ts&sl" fW 

WHftj TOM feWS 54 IIMtfll || cTgWT cra^ TrfW- 

bio fwg if 5 1 flruct ?5^iftj w wh off fir i scfo fy^r 

^§3i l p o*fl i •(^ ^) hsi B H5di <3s(mi§) &an y §ri~ 

*W 0*5 I ^ I ^fe I H ^gU3T I ^ftfl fqi ^ W |i (35) § f| , 
^§h^ I us l ,0 f^# u?5 1 ^frnsfl fe% fw3s#) ^grer I 

— = »~ #~. ' stwf^fei *P 3tfl 3* to sh yaw- 

fc* Tray £^355^1 feu iTOfc* ^3 aswii^ai, 
few ii afe t trai § fae? uia W3*a i ana 
guvi ultra ayfu yBocrj n £5 11 11 tfu gjrg 
^y <sfii wsfii 1 wfe^f fasTifo ay fcfii tresta 
fya3' mfe, <■> iHfo af 1 au asraa ^3fu y | » is 11 
mm >ra?5 fe^3 sfe arc 1 ufa ya vfe asfe airei 

WTI fefq W I faf I 3cS 3 Wfe>TO ?> >jB 

11 in 11 ufa ftiaa?> sera wy 8 uarc 1 ufa fe^ w>3 
fenfa ?5fu y#a 1 aa?re 7>a3?>crau rara^iTO 
y^iu viawag 4 ' n *w ■ ife w yjro 
ygi <t T^y aferTa 1 3 1? Blfe wsat 

V)f€3iU Wt5 II i? II *»* II fora» 3^ 

^i" 0 1 Hiiro ai?> ya 3 yaygi" 1 3H!f3>^a^a , srfiai 

Tial *F 1 fe^ tarai wsra «T3T 8 Tlll£t Iffl TJUi feH H?5W 

ynftT 1 W3i whpto afo *a wsfa 1 fcn aay si ?5y3' 
uai 1 feu 3a ftii& Tragi tw -Sal n&n fas wg 
ggyiuY 1 few 3a ifu yla yatuF 1 hi3 yaHH 
firaFanas 3?> >roy fys wna^' i7oi^iivHcrrrH<3 
eras** era! afy ^te ariaa*?;' 0 1 fessjaB to 

TO 1 75 as cTO II ?<? II *^ II '3€ ,tl orfe" ScT* ^ H 

^ohi a Cfeii 3 irete w g &ot^,h ; h^i "rea^Hw 3 tntani 'hor fe% l 
<=hw ell w^i ,0 3^'ai ^aws *?1 wsPfn ^ ^ ^ a 1 

«*n3» « M3 5^5 1 "to *a u a i ^ 3hj a i i k l wi i few if i{g ?P7r H9^ii wr ctfu 

TOTO i %W ^BTO BH^ facS^cS I 

3x3 BTScST ^*qi | §3 ^fe TO( YHETg Y>fflrqi , 

ynefi wthtth ii £ ii ' 

rite firo -Hftj 3fB -n^ro 3 1 3?> fa* ^eifti 
uraftfe -HftJ^w BBftfe m tro fero 51^^^ 

csTf3=^fl jflfl, fe?>ire ? Si fe ^ Is ^ 

tt, <Sl3l §3 I 

*fi3 § wye d?> 1 misft § 3rara?f 3- >re S^i § i I 

^^=fui@ ?o fw^ ? 5 fq fee §3 a 1 [fe ^=faf ] ( 

^ 1 ^ffegi gjgi |^ | 3 vh^i i B ^ (g^§> ^§ ftr^tgt %1 
fee ^ U^OTj^oro^gi 8 1 ^ i <§gp -^fe » 9 nraf^aro i f 

(w) 5^ T333 T ^ ^ ^ ?M 

(?) i??S fee o7OT*> fat' ?T I 

ew^ gin ^ fepra^ i (w) 3^=^!^ ^ fera*a 1 
fe*n 3el & I 

\ (h) 3o? ^ grrai nra^-3fl nig 3TEi y^iftra fee bots 
*HP9-(firo if) g^fl #ri foratf fee 3ti, aiS § 5i fee iral ^ 

fei fee^(He) fei, v35 I 

fa* 3^ eq fee F-m§, fat 1 raw fee fai 1 -m^ fe3 

0 — o """" 

3cf ei^ fee jfaS, o?K^i fee Tp^ 5 B3^B fee Vlo^t^ 

fiTO 3B* ^5 fee feeHS tTO (B^few^ §5" 3)i 

fee 3irf (3^W <35 ? ) J^g}| 4^ *A * I* 8 

tfl 5 Mfog f^T 3 fe~3 375 5 TO y TO § TO I 9. 5 f§1 

3. flWHl 3 TT5S:-Eq full ?P fcoTW 3^ fem ofa I 3. 5 

fSH^ H7>-?m %2 feB 3*3?3j o7H*5 fee raWl, 33^3 fee Wafe 

3s 3 yo?fe o?^?> d wsrA 1 8 J fee »ra ?s# 3 me 

oral $ 3@ %r *fi fee 5 ^rro> b, |o «gya &i feafl n^ n % 
Trfbg fll ^" gups asff S i 

fare S, J, nra nsl W (§63) & i ^ gra sisa i ( ^3 ) ygsjigq wcra ?. 

wh 1 y*? 3tra of3fe n TOT ire^ 3?3 vractna* h 5 11 

WHt II >4I3 ft|£ejfe 53 VM?5n3 I tfe^t TH?3 3fo 

WC? I 33 3i3 g 3«S^ 313''! I ft]3 offe y^ 3,y?5f3 
^3 T ' "I 3 II S3 3*3 SJiftje* oft S^gf I vw^st Wf3% 
TW313t I c?3 W era Hlftj c7fe y3 H»3t| yfe^HTfetf cTO^ 

3>3i 11 8 11 <fy3 v>^g ^fij mfa^ngt 1 ftics wra 

f33 yrgt 1 ^ vxg y^fti orfg <sy 1 ofiBtl 

ufs fesy^ 0 ' iiyii^raii, v^g" favjdPd m d flgg^ 

fiTO SH?5 II cTic3 vjtopc? wfe fyfy ?5B3 75^75 ^y^llfcfll 

^ 11 >fe -ff gra c?3it^ 11 ItihV 9 ygvifesnnSi 

'y^ WT? 3^ WJtfe 1 cifeftl yiyt 3^ wfe?' 

11 7 11 *fc crra fte» fen 0*1331 cTf3or yr 8 orfti 
w&tt™ 1 fuf 33 gifer vwr^iy^ ffeerra fe3 flai 

ftraii 11 1 II yH3 W§j gNcP *rat^ l #5 W3l U33 
tTUt I T$ WJ 3i3cT 33ftl orai^tl St?3 331% # fet 

1 513T 5 iitf 11 I, -Hgg^ to,' tth 5^33 -gfe 3,33 ^fii 
5»c? 1 ftra 3 f^ys"* 3 f33 ftjy gigfij 3=y feTTO ircop 

^11 tjfcf 0 533 f??§ S^l Wraret Wf 3f55(" 
Wl 3*53 oft T|T333Biif !S I o*3' fcTfcfc 5 " ifo ■gijt- 
3t II <RS II 5TJ5 ftjg^HS" f^r* I 33 T^r* Ufe 
*W3i'° IHffl orfg $3] Tl^3 3ft 3^ftj|-HTH fy3' 35 Wfo 
f B^ft IK 311 Hlftrefe gyRT^frj gf wgTrefa 3fti -Herat 
■•jra feg 33rgfl 1 'rwr* r a yare 1 8 5an' ufrai Urari ^if^ni^S 
! 1 33s jfti 1 facre 1 """^r §) ?nn afeg 1 1 "tat 1 

^ ftra?n gy, "fegrsi 1 far* 1 ^Sfe 1 gfirai^ftf^i fiR?> YMUI 3 ?>rRT | ISTgX f Tlftj feOTFlfo I sra "Hte 
Ml TTO3W 8 II II SF?> U fegcfftj* fetl feth 

ftifo gifoac tt v&s ^fe wi fe t\ vfc >ra 
§ tj§ 3?> nfirenr ii Hi ii 4N«» ii tPH tpwsr tors 

£"H* I <* T 33 qfa iW* 3 133 3"8t ^7? feFRS W I 

14*2 yfeB "H^^fefti ii r? iifeim en^Hiftjzrari 
vreifefro ^fe ora^'iRtimfe sew ks "R* 18 odgf tesl 

4 fefeW *H&f* fo<fe?T I foq 3 Ytffac* f 3fi3 

v^i i "Htfti tw f 3 fewtj ii ^ ii ^ ii 
■nfSife vre^s zra iRoii^ii fen uss 3 u ?> w3i 

HW* <2 ?53 §^3^T a II 3<R II 3 cCT Ufe 

m3cfhti "itoft \pi* e vra vnfei snr^iTB §nsf3 ^feife 

>lRj o0*5 t fe?> T3OT T §3 ttM ftfH»«g IR3H Ufe BTfe Ufa 
Wi^fe § T flf I ^BcS" HTO fc^R^f 1 1§ TTOc* ^1 (gfS^») I ^KoRfl ^ ^ I H8 §cl ife) I I q ^ #j| § I 

* P ?>TB o?9?5 ^ I I ^TWTl I OTl) ^ Hlg I § " H ^y WW 1 ?fe a fe3 fiufe 
S51 ™ gfe3V>Pgq JS^fiiWB 4 II 38 II Svsrl 

I? ^1^^ ^ i to to" ukrefo 

WW?* II 3f£ II fan ftm Si rrrfr, * ^A - ,. AG •10 

It £ f Lf^? TO 3f 55tet II yf33 

3ratei" H 5? Il^,| oHH gfe ^ 

522? « ^5 ^Jraf ^b' • ^feife to 

1 «rafe f ftram uijst ii a ii 

K ^ US ^ 1 ^ *** ' 1 wh M'6^fd hot y^it i fni^ 3 #53 ?5fe 1 
szra wot orfg Tife twi^ 1 sravra^ 8 ^ feu ^^11 

WW Tlfe orfg cP25 cTafe fegTgT|y<5 yrq 5 ^3*9* * 

"Hfe s^-imin ^ ii w&C "gfe orfa t^ts s<sa 
tRSJsl^Bi i ^953 yd<sfe scat nfe feft fee ftfai n 

VHBT 33^5 i y£ unto iwRi i--gn hhI wfei "hTb- 
^SW-ii 3.t ii v>rg gifest "Hfti crere ^ ii w5fe'0B *ps 
fofc ^tS i if i^S-s&r* wro h t b t ! - 1 tte^ fore 1 ji 

■g^THT n^^n TN3 BJral 3Tt§* ^n^fflcS lT&3 § Mfe ^fe 

i^ft i nra § "Hfe ?i?^^fe #)i i t§ tife sot Ti^ftJ 

■^Tfl?' II80II -gfe y?S tffa T-PB T I C T=0 *5So fen 

t> w h feoTHTfii u'ftnj nftT 3 fefe ^fe ?> sp#b|3 
3 fern fa§ : to fgtgt fadA'd) TRfe Brafe ^m^l \ ^ 

otfb c^fe i §3 write** "Shi f giftfig^iigtfi @h if jpsss 

"to vfel i HM ^i wsyT ^ i ^353 gif? i (vm) ms 3 ?i 1 

|B-3o? «Tg yi^ feo? f?5W3 I feg 55 3 gry fe^3 | fe* fee* u # 3q tgreP i t^Tftj 0 fewsl ggj^ ri 

8M II tlft) ^3 gfe tataraSFB 1^ 

^TO ^fiRTTOTi' I fa?> Mftra fW5 ?fe ^1 II H 

ifra 3 ftnf feu w$ i *^VH ftw TfaH?>n3t i 

^cf sra spfooC^ »TO I Mfe W^fo fen feH fewtf 10 I 
WS! ft^ W§ I H^ftj W^cS ^S5?> TTO H8tll 
^ #5 ll fRTf* fe^ ^ 3*5 Mttft I <W5tfe 
fH^SW 3 ytte ite^* 8 ^ TiBte US ^3 WS 3 

fete'™ i ftfcj 3<? * ^ 11 8 £ 11 

HU3H TRVfe II P II 

<*fs3 ii st?> favi ^ra, stains va 9 ^ w ^ ^3 
<?m wswis 3 1 ira flaw 3B ua^ ^ fiw vfe ira, €fr 
fcrafti vra <*te ife u^u i fe3*m M3, am *g<3- 

-rt^5 M3,grH Will 143 tft TH^RS ZJ I 73? ftTH^J 

3? ufa ^? ira, 11 ftw >ra dD sbws u u * ii site i%=ftre fl't ^ feoi. are fes YHiaeTcjs^aiti" rt, ^ y3te re« I fa Hot** i 3 i3l i *Si us io?§ 1 9 ffo a (^) i ^ i *§5§ ^ 

grw? vi^s i § #jU N ^ 1 are yrot i ( 9ct ) uOTgq nrora 

JJ3T oTae JIB I €5 *???5ft ing^l^feH § V3l 

3* 1413a* ^ ife%3 ^3 fe 5 s fee? I 
are uTfow, §w orai ?h fesnar t> i [fo: bsh] 

Hq=fea I >Tg=H^tw i £iR UT5=flr?5 yiQs 
| ^TO €TH, ^ *fca I (w) ^=^|^ 9 ^| 

is=oWI 3ta 5 ^5 oti 3, feofTa i [St?:, iaa] 
ua^vM, fe^w [fin?, utrfQ 1 

?feTO ?l=fi€33T SiH ofefl, 3^ §?5i MTg Uffevtf I 5 U^S 

^3 to' at 3* mag sgai^-g^ «ija ofo I I 
a T H=a T H 3~3% ^3R,vfanaTH,aiHl^3TOaTH,feiaTH^ yxan 
*43&atw & ffw 8 %p gar fie ?re e a^ wa i 

fe3V4T55=tJa3l $ VH??5 ^igj gr^ gr^ | na^ H=jJ 
aifrWi 3 : 3 S €H € WTOoT I 

arn-§jrai aw, e^an ^ y^-jjj ^hS^i 

gaH^e^fem? § H3i§5 tou, a^ i 

am=3lHai ^am, Hfeaw, *ft 31 S3* -9 ^*ua 

fes 3few &, ftw £ flaifffq § wTfaw rft i | 
HU4UTH=Main ^ a^, 3*2 flaiftfia * ?liw3 : kto 

nura Sh ^1 8 i nra era fgara §z\w % gi b i 
^^Tjrs=jtiBa€»a, 3^^a Ha 3^a, ya^-o^-§ : & i 

]fe«fe\i [fa:, 

§a=uar=j i [^arfl, iru] 

Ufe=§a HR3 5feH§ § TJ% fe* ffrar 

far fcaar fWutf | ^hth; fe« 8 i ^ afa= 
j ua=^p1wr ua i ^ft=&a, hbt S ua^, fe* 'HOT— 3te tft|f?5HiS ©3, (tflf) €S ©3, S€l fe^HS ©3 

fa^ss (5m ~€3) §i (OS §?>i e!) TO oft^ !) 1 

ug?^TH g^W ft, bth€« ft, sfogin mwfilfa 

§3 tflf yage^a (g»§) 5?> i 

fc^tftf uu 1 ^ fi, ufe 0 33 ?9| ifelw ©3 IS gj| fiw 

HO §3 SR^S ?) I 

TT^tB qB B<F5"%^ eft gNft f%TF§ I $B oTS #H BIT 
ora^ WJ§ W f?> §Wlitl5 "HTH B BctfB **TfB, y^i^fe 
tBfB B ^femf 11 3 11 fee* grga ©TO fe^te c(te-VRg£ 
fetf <TOcT f Tl 3 fau^ I i??^ 5P3 cT§~dJiHd'A cTBT B Brig* 
q?5 £fo cW§ I fetl oTO oft Blfefoy ?> ^^B, flo(fe 

?> B9 tirs-11811 3 TB 3BI #B MTB# 

3*?5 iff fnfe f^jgi 1 ira ex flTfe tthKi ora ftra 

TF*S^ WBBW^ I C "H "HB "03 ff %U M^fe feu BBcS 
fj Mfef^i I Bti "Hi? ^vJ SB^fe, tw^B Y>jT?> ifi B 

vh^ 7 11 u 11 affe 11 1 3 W5*£ 3^ 'ipflf fe^n 3^ 
■Wcraraf >rat ^Bi^ £ ftsnelti bb k y^f 1 , c5 ftiH^ 0 
B^^nnf'^B^rl^^vwTTOf^ cTO BS 
iiq b^ 3*^ yns c?t§ iB^^ff ^bb §3 

''utu? 5 gg5 Bra 5^55 ril i 1 3 ©H3 1 B feu^ 1 ^aril i ^ <*f5[ ft<srgt gife M^tw fetjrgf tlMJi S 

grfu vjf??5 fey 333 frrara-iF 5 7?fetrt w- 

3 I W5f ^ offas "HfTj #3 ofg ?5i^ V5 STSBJ oft 3TW 
N'^^S Vl'-gluiS^ ftm>re-tu epgwfe", 

fit j ira i wra iroa | ?> 3 n?n -hexb n*afl} 

^ § *re3" mm* fmws ct ^33 *w *rai 
fefnfti 1 tto5 ^ fcnra sto f H *f ?> n ws 
fen <?| vw^iti* 1 w&i $ w ^ w 
ci|, <sftj -r : wBfejqi^ ^u : nf^ytt-n 1 11 ftrefevrana 

ra-ofiH H3 fT<3 ^ yi^ fe5>j 3 Sf5S *l W ^BKfl-l 
Wfe Wf off \&$r Tffe IS 5 fg-Hi?5 

few aiuT 1 ftflF5f3Vi3TW3orafe-H?m 33 fn suit*8- 
wfe fem «r a 1 to sras -gfe fife w 33* 

g?sf33 : 3s wh %3©v^?f3ftf 8 ^fmfWMTSiWHt 
fast flf ?™ 3 3tR5flai aiaiMgt^ scfe ctfo- 

■rare $f tjhT sa mis ,,: 1 u# fie sf3 ,t! anfe 

$w 11 xph t oTO 3* feol tf^ftj 33*3 W3f3 3^31 tft 

fp§3 #3Tfe, PS : 33oTO {313J W sToS 1 

*q v ^^'q 7 Wk fi 53 RSS % gqt ao fj"^ , 

Vfe' 1 a <giatf tf*M 1 *ufi# 1 «|hb 1 w rfem5 ^gafl »ra®'i 

"5^ ftfl I "WH 35, ew'i 3? I ,8 fe«1 I ^yTy itiBSI^tMSA I t£ ara mm yam i ( yasrau wots t. 

SHfBSfB Wite VtfB^S vxf^ *HHt W3% 3*5!** ^ 
It ,| n ^ 33 cES^ STU3 T}3^ I 

sTS VH^tTO $ c*)3 W43 H II %™ I! yfe 

^ife B3 HT?> B "TOte M m "3fj : I 3ft3 

W3 vra : Sii "H^H f B §3 : ?5fiJ >!?> flf I feof 
Z>3 ^ tJ31 ^ T H3 U sfefu tifcf "H*31 VH"H ^ HS^ii 

c ^ wfg^3 TI33W3 3*3 nRSTPS "R'^^h? 

^ fife §€TR 3U c*g 3fe 3^ IRS^U ^ ! $ §o- 

f 3 33 3ftj 33 t^ T ^fe§' 3fe Sftf ^§ ?jift5 3 §BIN BH 
oTO £ fiEJS 04 TO fft* ftSM fVf^ ^1 13 HB T 'M* I 
%3 VE513 ^ W\ "Rfe 3^3^ i &33*3 "53^ T 1 4 3B 

mi sitft^ ufa f, ii fe vrB feu sncp 9 0 w 11 

c(tft 1 "RcTI W5*3* t?fcj 3T3c{ tfl 'Qo^ SfaS "TO I H T 3 
WEPtf* H#3 t fvra f 9WT*i9 WS3F 8 M lH&tfSV^ 

fera -#3 t;3 : Tp- strafe Txmm "mm™ 

m H3 3fe OTiS* Tj ^oCU'tReU^il^fef W5^5 
3 ^gWfe* 3 e^t HTJ fesi 'BH Vjd fVKR 5 iraWTO ^? i 

4tt ^ n*fu 3^ f^^y 31 fera^ w >f^ 

€i ugg^i 1 p hpi3 1 ^ ii^ura el ( ao ip cnnt 1 ^B>fe§P^eii! ») fig rare yaren (9^) yasigti wrfra t. 

*3 31 vpT gt% *TJ f?T13nj oft I WTO 33*^*1? 
cTO<5 13 3<5?3?J,Ufo 3TH 3t3 a Tift, 3t?t urd^ri#|R?ll 

>fo* 1%^ 5^5 *?3?S ggjfe 8 l| <*t II 11 < W fe 
Mm fa§-3s? I c5 ^tftj feiftl Y*i?>?> § J-jft^fe 

3 *?f3 §71 fe^* Tqfezfl I if fa 5C3 3H SJ<f5vJ ^3 W 
W?S Tj f Ti U3 M^tfe tsltoti §grfe 
^ fB #8 WftWll »fell >fer 3 TO Is VMfH 3 

ql HW3ior-t55W warn <?vsl =raa1a fa?" » 
^ hh ira h? wnaisls £113333 fas sfa jscjsI 11 <* 11 3318 11 
II w*r» || W ^TP guu 3^ I § Tp ^ ctf^ 0 Hfe 

Hftl fes TTO 3 gRjngt" , vfe oTO f3u ufeyg3i^t| 

* trefa feu ftra^nft 1 3 ^ <jfeftrqn&n:»u 

3'3WJB*P?t3*l i#3'l3 : SWfl Ufe frig 
^3 fe3 Wjan^tei' 18 1 gjfe 75 Tjt^ftj ^ ^51 „ , 8 „ 

»m qfe ctfg ^ §3 wut 1 3^ fe^jrg 3(3 firasfu? 1 

fe»t BcSfe W5Wl if 313 # US 5335 mWl 

ny* h S 3>ret 5^53^1 1 igsjfgigfe 3 

^ »pu4 1 'ko 3 : #1 1 ^ a r« w fww I M g«B I 

§31 as, w3 3? na1 fa fa§ ! (£iri)3a'fi1 >%1 & 1 V«i 1 *8sSi«|» S81 
^5 1 ,<, aatB5 el 5gia1 31? 3si ^ 1 "ass et gf 1 "yas 1 

,B H5 $ «feH3 SI I *M1 5 !3-it I f$ m $3 n ,fog jfl f^g 

3a qa wan 3ia3H Oft 3' § 1 anfs #b asl aiail, 3a 
yaiH sikT r |ae as 1 tuisi^-fef 1 1 v<? t^ 3 11 *t 11 3$ mot TOaa stoh£to 
wra§vreT3fo 3TO' 1 '3 3 wags wat 1 raw 

* tforfti fro oct ora^iWOT 8 <sfe ^ re^TO ^rara 
ai^sfw fcR ^iison *iot Htew?TfTO'ra^v3 

ifo to tj ii =mi ^ » ^^53' re^tent -nro ?>ra 

11^11 Svtf 11 onra ^ fe3ott ife tent 1 vtfv 9 ferefa 

sftj faro* man v?> fe3 ftxpsntira 
gfc^ 0 -ftHtqtgt 1 ora?> "5^ g furosi 

W75tT WH3H3*OT 11*811 TB*g ?f 

?5^^ i fen fes ftra" ^ S3^?5 if^?rafe3t 
wren W3» i srasi^TuaMii 3i3TOOT- 

5X1 WW 3tel I TOW feS Xjfo Vj3l I TJ3 m^** 

ftq WTO^ I Hl3ut3WH^53 ^ 115^11^ tOT 

^ -a Wt I 35 TO feft^TO 3 f?ra^ii*3ra 

$*<nt QT3 ii faf w : 3W TOte ii a?_ii 

^ , 'fe H ^ i j fw*a 33 1 "was i "flfe* l ^j"* 1 *f° J ! t3K3I HUB! 9 II Wo! WJfl 3P53H Qftfi 53 3TH 

few ii vwHis c*3 : * vjjgp vgf-g?^ ^fe cTOtfofcrate* 

tth? | ^ 3W t II 5t II II oraftj 

33 "HcS ^fei I "H traftl 3fe Wfei i q 35 

§ f s tow i § ft^fe vhbi^t 7 f i 

efftl3 M3 I 4 q3 HUTB "H3 VH33T3R |l8oil feff 3* 

3>ra q^ig i i fesafo 3 tJ fa3c?ig 118SH fs3 5 
ufe 5£3U f??§ : vratffiii 3Kg fiu W3 fs3 B^ftf i fii3' 

ftlH«3tl* vfcj fa TOT3t'l3ftj f33 $ WR gtfe TO^HSSH 

tsra ftamsftftreag fen creu Tife nfb3 fnVi 

Tlfcctfg 37v* feu 3TOl 1 $g ^3 w^i^l 118311 

531 133 ft?3 tTfefe 33«3lfi5 3air I ^3 3?fa gfe fol 
tWWHSBII tig rTH VM13 Hra feR qi3l I 3g gn^s oft 
H3'3l 1 VM3 of'?5 Hlfo 75tf3 fecPcTT I 35 3=^* 3fe 
3*sfl II 8M II 3753 $31 * T^t Ufa tw^ ! 3m 3 

5€fe tPUt II B£ II 3ftj "RUTfe f33 3 *3% f*3 
V33 w BTjS T-ffe Vjfq' 1 tP3t ftj^! >j?5'3 H*3l I V|fay33 

«fo s< iH> 1 1 "fe^g § 1 "s^Tg, (*m) 'mm wra^' fea 
SHia gfeHH hhI a as 3^ fen 5' few a^'aafl 1 H3 s'B flTS cr§g ifife "a^f iiBtn nrae st atreiB ?> "foit i TKjfo 

Sfe ^fo 1^ Hd<3d|] l ttfR WTtTOM^ "Hftj I M"efo 

S<s fes f ^ cS fl^-IIBtfll ttfR fe^TH ctfg fe? TOW I 
WfaWOT W3^W7> T I C W5M f-H$Ht u ^T^i 
ct W£BB3 $3 TW^St II Mo II fRTBi TO^fl TPc^ I 
Soft oTO oCTO >{7> OTj} l g^t ^f^5 fe?5 ^tfe f W^t I 

3tf3 vftfe oft "#rs w^t 11 11 feftnro § xfe 

cftel ffeTCT ijM 3teT I ©"RSfe ct life 

TW?>T I oTOT fefB^ M^ MoTR II M3 II 

Tj] Wfcf^o? || Tqg §tq ofagH ^ ft«W35 II 

&rsrt i^g^t feR gTR3 XRjt l crafe cRjfB <£g ?P?>fB 
^i f^THfe 9 ot BtTfti II oT^e ?Sttj ^ tIB?> 

3?> ^ fe'H^idfu 1 h^ot mn oT Ha ufu TOufl' B i nft? <re?> 

3Tft] §"R fenfl^ ll MB ll fBTToT ^3 Ufe#Hl ufe 

Bfa few srafs ^ oti 1 f^rr§ Tif^ft tn (S^aS 1 orgfu 

?J "Hftj offctf Zjfe *J|bP 11 MM ll TOfe >|W^ cT "H^Wjt I 
¥cF3 T "Hitl »irMcrflJ flfdM'~Ol 1 g^?> €^ cT3 l c BH3 
TTKR^^ >>ra ^ at© |l M^ II "H^fe VJiof 5 V>f?5ftl 3?i cft^l I 
33lfB BWB "HftJ "HfS ftTO ^teflTlfe Tjt I 
313^ oft fac5 "Hft B^?>t II M? II 

5155? spure ^ b3 ^To^i y^yT^ 11 B II ^ 5^1375 >R5 TfM 55fe ftStl W^l^isra 3^ ^9 ft5^- 

s>rgt ii Mt ii fess! vre xjofti tfgati 1R5 ?> •5% flares 

^reitf hm6i vxfqoT 3-Rfels'i 3^1 W5«3 3 W! 
^3' ilj ctfe gte Tifo tjbt 5 zjiigT i cra3 *i?f5 crag 

WSnsi? || £ 0 II feVRfg^S 7l TO>jfti 3^ I 3 s 

•^531 ^ | ^ 3Htfw5 feH^ f3» I of TCfo 7J3B 

<su >p» h£<*h 3a?s hto ©rt£~ iras' i «reutffati3i 
tRTHtj >ra<s'i f^tJcS 3H f^q" i cfft Sire* 
sreu fit' ii ii ^teig ?tre^5# ,,, wfefa i tos 

wa 51 ii £a ii *>R5 o^h" t^fHors 1 wir" i 
qteqte* 8 facta ctPd d ' ul i 3M waKftuft ggfe cranst™ i 
fane? forofe ^foo rdod i' ril iii8iwrifepg ,a mfefingS* 
wfra* i feu xfti trasf 0 xfauSs Mitral vrav 

fo3 te^?srs) i fWvi Ifo wf3*ra are^ i nfeflara eft 
Tte wigp^isreu wre fe3 -ftgi^ifen'iiiiiw^ngq^ 

frfe^3i3 M >ra>f 9 ift^v^u§ii ftei sw* ii ii 
Tiara w trfc w>t iif gra oft vTw xjftra^l « 

^ i a 3a i a f5rau' sraS < 8 fegM» *re i "gig! i ^It 1 1 'fetro i 
§3 i ,8 g5 i ^foi ijig ires ^1) sis i aa§ i tfgtll |M TTO i ?>3?> fq^O 5% WF§ ! 

cTHBi^MW ?>i §3 wi i BTI fefq cra<J?> 3f?5- 
34*f€rf «H 1H3l 1%H f^§l I nvf 7>«"H BfiR tf^B* 

fe^gigjl ! tfefsTtWfe TO "Bis**! I vfeoTOS 3TH?>3Z)fe 
tpy II II fefe i$ Big sisof uoTO % 4 tot §o^h' ySar 

9OTT-ifl Trans! to^^ s^?> t?b mre^ i 
H3*3»ibrat gte # 3^ sra Sfef n <ni 

I w§^@^^[fe,>)fer55]i o ft 

gfe^=^, fel I ffew feof Toffee? 

[ ana, [fto, i ItaSaN I Sfe=5^l 
W59-(feTO) §3i fife* S 3 (sshts) B«i ^ K55 &; ftp tfteS 
feQ) (ftra ^brf) fsrcflw ntei fe« ots 3 adltf 
us, $ wot § ff l# re 1 iswra^ 

S^i fog ^3 || l| oTO SZJB ctffe fe^T || tT3tf- 

u^b* #fe fen wiijfira s ferj ^ufe^^ifl i?5Tfe 

WtS BB^W II 3 II §3 wfeCTW TCS^I ^ 

ocb f^tra^ P Tife to uftre^ i 

**" , , - , o(fe Y>f§3 WfacT g i ^ifetrag § Tjfo of S3 oTO I 
Tfe felBS* Wfc §3*5* II 8 II f*R5 33 V)fe fesTS^f I 

wfe^ ^ W3t* ii m ii vire fa sara"Eft£ sre ^ttrat' i 
3^ fefti <s §h t wftnff i wfe^Hfgfe y orot i w§ 
era wh wa\ ii d ii aw* # mis fes a[feoi i #h 

cT sfa fernt II ? II f?I§ : §^31?> oft T©t K^gt i trefa 

ygs fife" fcigt 1 Hit fe« fef sft i tfl #3 
tws^I n t ii #fc?> #fe ^ zrat y^TH^ i "n ofaft 

$1 VH^W II £ II 71313 fofi^ ^?5T ^l n3 I P d d^ cS 

cflsT* im f^i i fife § 4 f^a ! fiftj reref i fa* ora?> 

irq b| II II -Hfc ufe^TCS #M feH ^Hcfl | fijgi 
e^fe fiU^^>^ HU iq^Y)fTTiH^t^l^^feftl 

ftrefa otob ii ii trofe kuthx nra 

B^ftl UB^3>l^tB 3l'faR qfaeh 

tlHig^^tn -r vjt^: ctf^ii^itT^ Htf3?> wi w^ti 

3ftj "9^ »f(tloTTgt I f^ITO HO £ fen q^HT, 
BZjfe 7y&j fig feg l| ^8 II 3^fe feftlFt^ 

313 M^ftj i f^R ^TOTI fen q^Hft] i -gf?? yqt^ t$ 13 &m ysro I _ (j! t£_) uggigq wwana rf. 

sra § gftrsti^ 1 wife ^ *g fcasftrehragn VJife 3T3 

1 13 ftTH!53^ feJ3 ftras'S II V? II 3 f^t? fett 
^^T?5'"l Traftl Wfe tTH^ few?* 1 3?> tT^f f3V 

1 753o( fel* Wil HfeT' iRtll Tjfe =*fo *ra feR- 

ggVMfeS'VI TJTHTjf^TO feW3i*ni 4 S?>t}f §t?rfe 
?> 7>gcT ? 7T# tTH ^fti srafe 11 II Ti fct* 

TO5t i TOfe ^ nfe §3 zravst' I sows 

s3 s ??<fs ii -qz'e H<sn sv>^ i gifts ^ vfe ii 

?J3 gra nfii ivtt ^te'i ft ^3 &3 l*i ste 1 * 1 
r5 Ho? srcra wai^ii TOwsftJ t& S^Tf 

YH* fefa 3 fi fl 3* VH » 313 y ^ SOf * Rtl 

srafe-HH 3 atas" vifst 1 7i?5 tinsftj fej -fen ^ i 
feTiTRi ->r xr&i 3 few §^'^ 8 1 fe?> *h -fl at "nfe w3t 

*s 

^UI^nTO^ I 8 y^| 1 M fe ^fe I ^ l 1 I 

qj ara >j5tTB , ( soo ) yaggg wbto<{. 

H3M II B&J U : fe^S SU ifejgiHfeWW! 

sfvjdwi^ tr ffrnrgg Itr tw^^t tthws ^nfe fe^ 1 

-II l£ II Wc^ -H3175 Wj 5W?»ITra7SSreSW5Ufe 

u*3f iR?ii 'g swa J feu twigv^tei i 3^ ifa wfu faisa 

Vj3t3» I M^Ir qgW | fet? SiUtl * U*rf3 

*TUH> II 5t II ^UWfecl § feu Ufe VHT^I i 7R5oJ H^tS 
Tlfe VfuU^i | ^ uh fo(% ??#5» I QSfeuf* HM- 
fe ] IRtfll ^?5U gi?5 J oH5 ^iJSt I fa© 1 %H 

nfe § guu fca'ssl'i Hfe t$ 7TOo( ire f^trau on i ^3 

f3U Xfe c?333 H^i'll 3o II 

fete Ife ss^W ara ^jjhs fawiiSg yw §g g& 

fifTO I ttfflfc tlfe 3$ Wn Wjt 1 tlfij cTOt! BftJ 

feyjS *r cTOt 11 w 11 ^ wsj cTOt? w^t 1 7? yn3 

ti<31 £ fe^B^'l "KH -RTTO # c^jt ofrgif^J oft 
cTfoJr §3 OTtl II 33 II "fol 31331* tTO cnfU^IHuf 
^TO BcTIH^ 1 1 ofifc TJ <p! <J3t I T^3 ft{*5t 

M'dcS^ 0 ^ II 33 iiB^H 7TfS?>>"H 0*33131 | tWXJ 3tftj 

ufe t?3i feriH^ 1 1 f^M 3f*i H3P 1 f^f^ fan- 
is fl3i§^W 11 *8 11 fet* wr c9 tj g^p* i yjfe 

foTH eta* fewarar if ii y<s flro era t? era di^-ft 1 8 1 

q ^0>fe^ 5 uig wg^T3 YHnagr (gr^gra iTOWiS 3 are) rat* 

%l%3 : l 8 vjf?3J%tigH|«3ife (to*) fegl^, ^ 38 fet? 3*3 ?UTHti 4 "HcStt T$ <ST^c? ira^teni^ Ytf3- 

tfawvretetJi Hfti Tragi i ?>fu uRrag bs ufe wsra 3 1 
bm§ Rig ottfc T?>ra ii 3? ii ftni~93fi "Hfe b"h wra 

^8 1 TPfe viTfe fevj ere fegi^ iiatii ?sb%b?> wbmb- 
vgiuatr §b orfu bb bib 8 qij^EsigB* cfgqa botrti 
ftra <8 3 wr 3fe §iniT ii a? ii "Sci ^ig sra viTfeins© i 

MS cT^§ ffifcl ©B | Tffc offe BFfTfefc* £ %T | 
y^^Tjt vjcTt? <&5ni 8o II 

^ spfo ii 2w saftnp vifositfhw gifc fesrf tfl*H 

Sifo II 331 oUTOO of^lS ^§ nnfe II ^fb Ho^r 

^ fefe 3b II cTJ5of 31 5 3^1 5 3fa 9t if II 3 II 

sbb sbb <S vn^b "H w i tT3i fvfg^n 3h g?>3 

II 8<* HfcTfe5^fTJ§BtrSf I >I3BIB^R3BT?> ?f flfl 
II 8R II Wqfeftl <TO<* Blfc^ I flR&fc eft QUdfe 

sreft i sres g^fn ffiftjs srfBwef 10 i tigRVRte* fe3 

a wvrel i ^ i •fgggii °gr§ feel % «b# gf i § 1 
*H&aig tfl ^ 3| ^3fl y^r S 5 J$ w&w 3 : 3 fetf fj I 3Rf, 

fen 3o( f£% yare S i d^dtiH^ qigp ^ yhu* raft >e* foa 
3TOS^^8i^^^feflfeB^^fnnt^i VjfUBmt II 83 II S'S 3Sfo W TW?Ji • fe* 3 

oft; fooG;*' i fcu fes fa vra^l i * ws § 
feu nfe ti^ 11 8M ii 3 tin! TOfift^flap iroiraw 

c*fo HcT 75 §31' I fell "Hfe H tfaRUP?te»l 9dd«J kl^S 
tl Ufc Vflfet || eg II W$3 Tlfefe fet? 3PP3t I * 

%3ufuTK?i tajf'iTCfe ^5 vwufsV fa3*?>* 

33 gi?^ fgfl^?5' II 8? II 

nj HM^iof ii hJ s ii sife vrfenl vfe fufi ures^ n§ 
tb ii saara nfefe y^lS 331 5 naffo U3 11 3 11 

&fs? Tf'fa?> wh xro tfapwifen * to fe§ foa- 

1 tro* tPfe 3fu wrei vj^ 1 Tife fe' "te tiri 
11 at 11 iraus ?> Wt -ftai ufu «fi3»ai7^ §Mftra{b 

cT§ II oOM |q "H?; oftfe >nf5l?J» I fmra H ife* 
cTfet*|| 8tf II fosfu ffe3' 10 feu TSgiW^HH cF?> § 

f^3' w 11 -gfe ufirearo -g wh 1 fire ftro 

?5f^ TWISTS' U~Mo ll^S tRS xjk §71' ^WTrfb I 'WV?5 3|fe 
3"H VHtyfu Tl'^ft]"' I W^H?> cP^'Hfu'H' tTCSll ffe^ *JU3 3| 

ufe v>,^>resl 11 11 fau ^u crafu ufd etfd ctdTS'i 3*3 3 
ufuut 3^ •hus< w i feu fefc era sres t^ut I 
'vws ir??> 31 flare 3^igi u ii ren t| I §3§ vife 19 

l^r?g | 3fiq fs^g fen it1?> *4^U' 1-nfcTlfe 9P6 

f=rre i crfu xfafe g-n fe* wa*t ii vm ii 

''hv i i %fl, fares, fas i 8 fa I u,il ores ww? ?reji 'fas' ^sna 
-r./n i «335i 7tfr i tf ufera3i i '"''Sen i "iwe i ,a fisH Has i ,a vfera I SOTfe fctf* HPraTl 3?> 33 V|ffe TKJiBt I VMfeot gtfe 
yiH^T 1 Tjfe W§1 I TlMcTO 3 35 MBIWW3I 8 || MB II 

fte^ faffe fcftj i mre 9 varoi* fei i p 
€res* yfl i >re*3 qfcxa tf^fti xfti ft* 1 ii mm ii 

ij€ -fifa Tife vH^fe sfei ya; usvS* 4 oftte ^^hm^ii 

Uf^?'f5 <3fafe "H | ^th 253ft fe^ H M? II 

viT^st granTOfa iRsi^fa ^ fan ti^i i 3<ara 

tlf ^ ^ cSK^lfb I M?> if 3T3 3 M3I VH^igifbf II Mt II 

ot3t n gRT3t^ twl re£jf fa ^ h5i i firafe §3- 

Bfe Tre?> HI ^ cira^te II Mtf II fefe Tj) yona ^ 

^tPfe^H>ra sssyifi'sRf 51^3* is jt| i 

feu^iHW IV VHH^B ^ ^fa ^5 £3t <?fc *fe§^t II HII 

^t^i^H va^i 3 5$^li 8 sps^i g Htei "Wl 

*XT5i3 ? tJS-HO-aa I fH9^ fe<3 S fa feu Vjfel ^ i B=B^ ^ I 3§=3S I feu#jT3H=feujS Y 

Vitus' fes €^ ^1 I 

3§ j y>w§ ras f (fi§) ^ feg fe 

yua oiuS jrofew fe* (fej) ^ <*fe3i (k) as* f 

(feH #H fee >>T3T VHifs ^rg) ht§ feu4?5T § SBZjtS 

(Sygs) 3$ i 

is* to (3S) 3§ i 

^n^itff3*-R^ yfo 3aft svi ii ? u 

333 33 7> W5fi3 £s* I g|?5 W13 75 ft]3 i W^l 311 
Trftraraifec* fewfe^l3fe3 vlfif 33* ftra* feftl 

8 ii twe wtoQh fire fan cm nft* creftSBW* 0 

faTOfll33 3H3* VHP gfetl^oTO TOoft >rf3 ftiij!^ 
INHW<§} cTfaf3 i3 313 TTOiife^ W=f <?3 cT^ft 

sfte^BSlt^ 3*fa3 <*3tlfe) "HTO^ fgui^tllill |3 

Vn§l 3 MR3l 3 fe§3& 8 H<ra I U U5T § ojfe ^TR§ €^5 5Tjf OR?, 

5i? §u « us i ^ i ? 3 ?^ 3? 3- i ^ 3? i f&n m wa i 3* afe *P<?» *A*r«wfc 
#n era %3ti^f3" wre* w?i^u^ i ufo 3*3 nra^ 

gnfl 8 i'hT 4 *ftl^3t33 ctf33«3 u < n ^ »P3WFjjJ>g 
Altera fefti fra ara fts Bnvj i tn3 gt3 1 fadldfo 
^ i era 3 cto feti >R5 xra^nfl iroii to f^n 33 *5 
§g i yg^MRTjfeste^^ren?* g3*?l3 3K3 faansli 

gra3 ,0 f3is 3>3t' m " ^ ? 

i>^3^§^fewt : '^5llV)ifT^5lfi33^5 , * few vfeffci 

gj ^fatfl ^r^" u VM^gtHt fc* vPER? *Of5 M § Wfl 
3ic(f3 fea35rf33St^ ?5H3cTi v 3dJd'W'dPd 

11313 eT3f3 tt tR aa TW qOfl 1 1?5 W 13 133?" V§ I 
5TR3 grafe f3J5 WS |Ryil3-8t yf3 feiraifall 
Wfe wrf" TI^hF* 5 3R8 1 3«Sj 3f3_3W 3^1 
fg_j53q Vffb T13 ct^l^g im^fe M33fij "Hf3 ^I3tlf3 

fij3 otfi qt^-i wfe fe3«t fan V3 tto? i "fl^a 

H3#53 5^5'll < ??llM , 'yft5 ftra W& Hf3 WTCS^I 
xjife^ftj X13 STCJ" 30 lo^t^^ ^<SH'd''YTJ3 

<faa i H °Jre i ,<l Hf 3 flttfgp i ,a 3<3 |i ""few wa sflii ^gaa^ i 
^ifls i a,j a ! ait i ao a^ ' 1 »g fasftr fe^mft M'ito | § T*fo 3i3 tnati §fe 

533 WStengrfe 555131' [Rail WR Tjfe *33l foq 

y?j fe$ 3*=a 1 vi« ^ 

^3t I 53^3 Vfe ^ ^ ^ , fS^^ f^g 5 

™ liSE STJ13fU <*3fa J53^t II II fo* ep3f 
^75ttretlf33 Sf%3F3Wtora ^il3|3^§ 

? ^ 1 J feT * 55 ^ aw II R{£ || 31TO 

531313 3fpi I gife 55513 ^ *fo=M , gtg5[ §3 

1 ^ "* twat to to 

^ g ><ftwfe 5B Wtl Hill 313 5 " 3»fa 1 3i 

- - ? Si # 1 **** 1 ,OQ3 *■» 1 1 «w 1 
SSi * 1 * ^ s ^ 1 ***** 1 a3 *a * « fyfe ! fig 1 §?refu cScrra "H§irfe?? i^fo wpfeftj 
fg feTf gfe n 1 3gfn w§ v3*it¥*% ^ 

B^f | g^fo f iTOT fa?> §W5t' ll^lfgralfcl 

cPK WUBT 3 | \X3 eft fiftf ofB3H T I Wra g^R t 

3tf5 fe^T | gife Tlfe ^tfe hT<S o(Pd "MR 

"Wfu fe?> V|T^T|--HH^^ orfSf "TO 7> fe^T-l f^3« 

■ftni v<refc 31 Bftte* i grfe feces if ?re>or trf^tii^H 

WH "Hfe oCfe cTOoT^l I cR^i^ *%j^T^t lfc£ll 
4 ftW5 R 33* "HfiJ fas ofeilHH oHl ^TO ? 

^ HF?^ feH TOR lJ3te I "Hfe ojfel^rg'qgfi 3 

3t II MR 3*53 -Hfe ^feT^ft^Tgr^^Tpg^ -Sc7 R <?R fe- 

^31^ 1 *i5^*wr? ggfe bto 1 k Rfu otS 1 <are b>4 yig' 
iij*fli ga^Vres "to jj w 1 fegR gjj^ xrr 

^nran* (y>i) gizjo? § Tra T^H3=fe>S^ ^ fee ^31 

1 vis 1 8 5?ct 1 M >m3 ^% 1 e 1 p oro § short j 

3rff 3 affi 5 1 1 "MUM § stthIw ^ 1 sw 9^| ^r&\ 1 f^tf H8SH &z fera 3*3* s §bJ i zrat yal f tTBf tj 

83 « gfegfe ff^ifSfo feFWWlfct? 3d?> H cftfe 

)te craw 3§3*3i ?> iw i fewfi 3fe $3 vwHB^n iismii 

^3 i^i I ftJU oT }tfimt 3Bfb KS 1 II ~8g II ^ife 

^Jo( -HH^T ifes Odd faQ' otgt ycOgri HHd'd'M 

wu y?> offer i if iraw^irfb fe& #tj "^te* ii 8? iwm 
ftftj ij! a> a'o( tiHi irctiwifH ste 1 cTBfe HO l ^l i al "Hfb- 
**fc 3 opto i fe3 ^ ?r if fayn lirenRpi 8tn 
i^wfire3^HVM3nS^i ws*53ift}sftl f3sfbftre*fi 

ftSH faftl itt 03 feint" l«5 f 811 snjc* fas t*t§ " I 

8<irteftl nfe ^3sT 1 33ytet Htt i *b $ftl otto wmI- 

Bl* u I Ijfc** 3 Pd H^ u y I cPSS QFd 3rd d dM H^II 
MOUOTHS v "Hrftj ^ftj^ M 1 ^! ^Tfl KWftJ 1 * iR3 era «ret 

*y=rnj i *of§a i *3^~ai§ i H0 fe test nfH nre i H V8 i 
fetf 9f §3 33 3 ?rc i ^HTOf i H8 tf§i ftfti £#33 sres 1 fen^ i ^nfe 8 ^ f^ros wSiukii 

TO? WWW II 9o |l K 

f 1 * II SCaffe §# offe Ife HI§, TWcb? TOP «w fe- 
%IVMBf^ \fg W> "Hft^? H "H£5 ftOT fe&gl 

ot=oti §fe=*33,^i §t=?r i c?fe-^OT 3wi j 
§e=fesi, RHPong i ^=hot 8, $ are tfl 1 
*e=B^ s» w*5, rat ^s, to i 

[jw, Here, fes ue-wc?#e-vre § 4 or' fera 

ftwn3 1 f%*H>pJ> i feOT3*ggfl i 
fcro | 3U-<^+*Hi3^^ gift gu I 
8g*8s i i m gu S >rai§* *^e» | 

8 3t Vfld«3« TOH & I tft & fe* f^S j 

*WH3f onf# ^Ifl S»W 9 I ftgrf fe5 ^ 3VIH § 
VT©^t S§ WHof ofi^a fOTTH § »fe3 : 

Carafe qrfjjT >ffc*>tf 8 I 

»xS|=*n*e Svrai ^Kra ftmn «3 
< rfl WT 5 ^^ $ i itaS (<H| sis* i) Wa^— (5) to i i§ 1 etf e to 3*3 are \ ?t ; zra fe§ 
(wu §) sHflcra orae* (Sfevtf feu ^5 ilfem 3? fa 

^33 oW®) fta^ TO (WITTS) 5H3 o?3?> (fe^) 3of§ OS, 

(yhb a) (Jfl) 3^fev«T § HHp § pa ^1 (§u 
ora?> fc3 hh^ 35~ n§) fwH |vfl -qv to) 5 §w 

3*| 7^3*5 (of 33 ^TO 35) I 

(yh3 3) hi| fcutf § fosro orgs ^3 (35 y>b) wi§ 

§ ^333 ^ *H$3 ^ 35 (TP Sffi WJ§) 

B3Si oTM75i (fir vigr) wsl^ (^f yfwo»d) 3t I 
ril figg ^ ii Iot ii "flfecp Hfer ?5feB <l fE§ : * orafe 

T^Si m\ ti% uottTb MTfe fcvreTi f*5 arc* gfe 

3^ I t=I?5 oft ^fe *KP^t I , MTOfe R0 ft? TO oT^t- 
II^IIHfeH^^fe^Hf^fezfl SratfflS f^TRS* cfldfdd|T?ni 

331 #^\'*tof*t*# 3*rfSS3 l^lfe c?3 3ll 35 I^Trafwrf 

^ I *W 5 I ^fH^ 3^1 f*uH 9 fel^! fe^ I 3 °fB-3 I 
B ^75 I I 38 5^f I 5l4 H^ I til IB <TOo? yoTO I ( P99 ) ^Tgxjy>TO7^ 99. 

trfg to sra sfe qia! i *rafs H Hfti sfe* tr to) i wrn 

m 33^3 oft Stfew I Tf?> cT37> ftj3 f<33 fewfeW 1 * II 

SJEjf 8 m^n3 TjS^ I y^S %M T feoT3 T II <U II 

^fa Kf^H ^3^1 cfcJ?>i ft? TO fairest 
tl€ TO sfef* I 3^3 oft grqi ftqgtsF ° II 

ssh to fear" Hafe** W^l Wfc| tf©Tt? vra 

wt^t i^fifefe xiritef 18 * i mfe ftm q*3?> wj- 

fifer* Iftgll feq : ^^» H3?5 "H^i fe^HB^3^ ftpg^ 
§3 "gnj| ao irmii -&3 <=g^ greaiq aH TS^te^ I qfe fFra 33 

feifcft iRiii gira Ste^ss* ^<tf i "Htn %hp feti fen- 

fafe BOiStl U3 <2 ae ^f^W 3u I Wfe §TB5 fire 
TOnfeqigi^ ii 9? il WR "H^t q^t i feq*' 

* T. ... 9 | 

"qy i $w kit? Hcrire an d»p fei 33, 3 ^hs> ufew 
§ (ffls "§^) gvflnii as 1 (vh) *ra hi?? Ho?§€ & I ^sres § 
^fMgi^^^S^fei^iSfflg&i ^ § >tafl ^ ftfg if "H??* ^"El i Tife i=rate vra ftffioft sh^t i ^3 tit 5 

?>fzJ ^c? 8 IHH^T lRtll YtfR feftj fefeB cTO fesfeTi 
efts ^ VHfe Zra^fe ^Bt I HHf 3! feM ^rfe I 
•3 KR^feB Y>i?>B WFfj* II Stf II fevJ t?3 T Sft ^fe c?fo 
W^t 1 fcra ^ tft^ 3131 t^t 1 wjf bSsTH* "R 

33FI VH^fo?>^ftjV^^felilR0|l^ c-STBl^ 3 foTO W>~ 
"W^TI-t^ WBM § BWIBsl^a oft gn^ I 

fe<3T W^i 1 3TI?> 1 ^3cTfB^ W fi^re^ 3 i#aiT a ?5fe ^ 

BT#I"RBM "Sb^ tTftJ ^ToTTgl-R^I fte?> fvJB fe[B 50 feoT3 
xjsn^t 1 B3 #H3T vp3i*5 faqn^iy?> 3Tr*B3 B§cn>f B 
gr§ l »fWtl VTTO?^ feB ^§ |R8 H fe ©T^ ire Tife 
"of^lBcS TTOB ll^^T ?P fe^ITf* €<S5- 

wrf 3 tra3 1 3te ^3<s oft flfei -roneti §fs bs fire 

fe^fe fcTO I flcTOj?5 offeoTO feofes 11 3£ 11 
TTOB 80 "R fSa ^fioTfe cWTw 8tl 1 ^-HfB" >TRBoT ^Ht TJ 

m<stwiR7H^T 83 vHife "HTSoife^g i^nTO3-f^y>reB^ 

**mm fcmp 1 33 ftinp 1 38 ufe?T 1 31 1 ,<§ w3i *©op 1 1 
1 p «cres 1 v§ 1 "°5P8 1 3H (v>wi i) 3*S (uroW) 
35 ifew S3 1 oti 1 a8 ^ 31 3y gife § HfeT m ^ 8) 1 3 %g^ 

e y'Wid'd 8 I 35 i3l I 3t ^l?5^o^ VJTHl I 3rf H[*5 7 8 °'»>n^ I fbf »R6i ^ M 1^1 gf^iBssfe* v^ap 1 is3 *<?sfu -flat 

SPaf 0 TraiS ^ Wlfe^l Wife 3<5 q^K^I^^ fH?*3 
* t?T7J 1 c?3S ?> iifo Tffe 3T7Hi3=>llfe3 ft? o?W 
5*ren3l cTfe for? feoTfe fesr^fe-fl 53 £ ?H ^ 

§Bfl 3^ TIKHB* 15 £ WB tJHiwW Wm WH' 13 Vi : 
W^U^ 8 cSRj f3?> cfra 1381 313 WE ^B^7>^ 3^1 
VRWW3HHT=IOT^^ I y<S5f5^ oPB Tin=jT I cful T^y 
eft Fife feftl Birgi ||^MII C W3V|^ 3M3fo 3 fcTO SUffl TTHfu 

3fo font ^fu ^^^^mfeodg era cifofe ^Tg^fe 3 

*P?>} TPfe orsn |p 13^1 y>tr cdtj WEraq* qngt 1 "H"^ flu 

fifKJ 1 3^ : -g *R : stenfaf #3?* ^ 

■^tfo ^3^° 11 3? 11 wa&far™ £ octi 53 1 fnu xra 

cot gyf 3 1 swa: w<$7to1 viny \ 

Wi f^ T cffgut 3^R SH^t 11 II U3"H 38 Wfe §g 

w mi3 1 crefb 33 c*?5 ct3 1 ore ^cS3t 
Tragi br?) 1 fey 3<rto ?>fB*~ ^ire f ^rat 11 z£ 11 

5<l ons ^ vest 1 ^uril i 53 ^t i 1 ^fH33l 1"* ^b-^I i xramra 41 fafe ?ra <s^i Tra^ s*t : fey to* fcvpgl i 

fen ift?> #e* i Hyfe"^"^^ ^ i 3vfa 
fe^nf fe^ "hhto qi^F i fef 2 Bret gwsn Tret n 83 n 

3**1* 8 §I88I >TO3^ ^ au %^gtet^ll^ #t mf* HT- 
BS^ ^folfW flBI 93lfe zfe 3 IfAlrfUVH "HBcS^fU fe3 
^4 l!8MH|FoTtR5 oureH 50 ftra^T q I tTO *j>ft fcl 

fas* ara iifijgi fgiiRSi 3 trefa ^fivrcafe fipi csfti 

l^faj^^fatl-ra fey^-gy^ftjB^^^lf^lfB 7> Uf3 
?> feanr* H89II *4"R trafa3§ wk$* ismfij 3V- 
3fu 3 TO* Mn^i I ^j^h TJ313 3 T|3I3mllfa§ fH?5 "Hfe- 
"jfolfe TOranft II 8t II sf^ftj lfe?53^ 0 ^T^} | gigi tI3T 
ftlf oft 3 i^ll V>ffl BjHffl "MftJ ?WTtfs! I Hfet 
H oiri4 i 3 h3 : fsrar i J w mi i 8 fein #fyw ft i u rrei3 & \ 

Si i ^feiRil vgy § i H3 H^y i ^fii i ?ra i ™mm I 
fit ^fl^H 93 ©rag 3^ ^fira ^ fes vraw ? 

3TU fl>fl^-in5T3 & j ^1^-1^513 tl I vfot? vre ae -g^fe y^T^iiM^nvjfe^ grnfe vrasras t?tgtj 

Sc^WTO tPjfl^lHRII WBVT ^ vfe^ § fklTO3 
■§cTlftj § 3*3 cdfoFI TO fe^fS^ f ?HS*5 Ht: V}felT|yfe >fftj 
fell $31 f^^llM^H T*fe fec5 TO "Hftj oTBU 3ffli3?>IB3- 
TlfH *5^ r °*!dH<S oC^ffl^fzi fa ^T37>*l BH 

^te BHcTOfe cF& I V|f3 ft "oTUfB c ^o( Z3"H BTB** a l ^ 
oftg BJB^ B IIMMimfe ^ITRB TO sfe fezJ^loTHW- 

^B oTHWcS?5^^i^ I <"> itft^T^1foi|^3i 

"ff V^^ljtBtiggg 3 TO >ffO cfor | nfg gfy ifiB 

fl3TWHte'IIM9l! Traill TO* TPdld <S'dlcf 3:? 3TC TO1B 

^ra^fy i o?to ^HifB ^nj 58 £ fe~qfB* u ^fu w>m n Mt n 

fefe^TO yoTO aft US^rgq "TOTg ^tji ^> uftgi 
S3, forger vrare I 93 staan I f% grfew YHPifea] 

SUBi || ^ ft? ggfe I 
Tffi " KgcS Ijg tTO 3TI 11 R I I 

q ^cW3i ^ I 'ffea I a * 8 §3o? ^r Ufg (v>^) 3 93 I u 7>r?5 I cffos I 

I ^gTT^ 1 S for Tfl | *h*4 I HO Hig : o?^S #S >J3 I ^sHS* ^ T}^ | f r ^=TraP3l 51 fee? J5TH & TlfeTO F few W 1 1 g| ftq§ || 3*n# II ctftj ST&t T$ Vlfere sO? tft I "HSg 

gT^ B f^irat^ irii irai Ttm tfapnft i h?> 
xraf3 ? mranft w& w& ft^ war waS *T 

fe-^r* <5fwfc^ fifi vntB cracra fro ^ wsvdT i 
safe wra^H >rao( g^t^f 'nnQfe dhfltai aratf 3 "ro 1 - 

i^t i '"feral ^ i qa Hi^ 3^1 wcrel ft i Ha fi5fea ^ i I 
a ^ i i 58 €^ (bu) i 5 % i i ft i Q ^ i gfljgjggg ^ggj ( ggp) uggrgq arcana 93 

srarar* 1 mnf hbm ^3 3^ 1 fafo ^rcs 3 

V|oTOT| "HOT Vfgfe ^ T foc* ^3T!THT 8 ll£ll tlB § t3BHl3 u 
ti^TP* I fW Zjfe 3 tic* <3fe cSTBH fHfe 7?fe3^ 

w 3*5m fiftf 0 "Hfy 3-5 feB wotwi^th Brans 

©SB™ ^5^lfWlTH* JStei^lltllf ¥fe 

gB 3 TraiS fssraf 1 * ifa^ -Hfeqre fro <*Hfe ah>csT° 1 

^5fe ^Tyi^feTra^^lf^HcS fciB fTTHcrfH BfeOT} 
HtfllfW ?5te T "cfl?3 fB3 SOTI fe§ K ^fvIBTOU TJ UB- 

^011^3 srafe C "PB ] I TOWI VMS ?> ^Bfe Bf TOl^ 

W> qrni 33 ! tnfeBnj^ a8 ^H feBTOUoCBB c#b feu yfe- 
VIW mil ftjBf* M|jY>K5 3 ufe B^BI f?fa 3 ^opfe 
ttf^tB** l ^ Yjfe»i%B SB fesCS^ I W ctff ^fe- 
•gtgli^^HYKFlfeftl eft t^fe ^BB foSTOtlWIB BfiS! 7rf3 fag 
WlP I 75 ^feorfB ftl3 *P?ft I ^R^f^HcS'-HftJ 
IRS II fc, H^B fM3* tft 1 Wfe* ^Tft I oTOB Wy ^ 
crf^T Biff I BSOTg fesj^fa B^n^l fee?: cWrrafiBl 
^5H^ oTTO§ 1 ^*B^ BljTffHcP 

^HTiHt 5 1 ^"sna sra 1 H «feu are! 1 otI ?W» 5 1 3 Vdt < 

^(^^^osi^g (w) «m sra 1 35 ^@i 33 ue ^1 38 g1^i 
^aa^ i"i 1 ^yfeuis 1 3,; S§ 1 H|u ^3 fgs sftTO STSof ^joHB I ( uaSTOl WOTTH 9P. 

"fif I cT«3 T?!wat* I ftra Str? fed Tlfe fe"HB^II 

ii g^f -fts* wirfeti WKsn era ira#5fe fafe towi 

IIS 911 fij^WalHt Si TOiSrel 8 | ^ VMfe^t 6 fetl >>i?>^ 

IR t ll-Sfe B*B "HX ^¥ %fW^ H ° I fef 2 SWfe fee? ajJH 
f^TBT-lfeffl^^^c^VHfe^ fefe fiiv>W o^fH Hdd^cS 

sb-rqi srara $b 3*^1 i miffi fen ?> ggfiivg 

VaT'ianS fWHl fife**! B^fB $B,3fa #"H 

^Bt icto hto feSsRS MHifean i ira ^siR^nfef 

^ T SWf 0 "HfiJ B^ ^^1 ^RB yfe feci VTjT^ WSllRSlI 

• 4 B^ Tf?TH 3 3 Hp ijuJiqfB §2? 3U?3 >T JTOJ^IR^Ilfe? 
TWB 3 vJ cn^fij^ »fq gT ^ dls^rO'l?Pfe 

p y3l i *fiu^ i 5^ i <l0 ^3l eras i ^^Q^t o?gsT i H5 vre §?i i 

a:> fea[ ^ U3 St 5 o^Hl^e^ I at: fH3Hr J para ysfeTOTO^i fmgr 3 afu w^ii^ii 

'5* MU<p TB 3W f3 1 S q SRlf ufe U : US I faff* * 3H 

feu- gum g^ife, s Hts)3jrnR6mg 3^5} fes 

* ?g 3 * it' " so ii sres ff y" 

M^3' I ftlU TO $ <TOS ?5fer I <Trfo 3 W?5U- 

1 ^F 3 ^ feu >wn3 1 arte' wa 

f^ai I *B fTO*9* t^tg, ,13,1, ffls >ra ^5 
TOW I fHU ^3 TO WW ^3 3fU3W I ^of fr^ ^fb 
I tWfu ??ty fl, yr?^ fgg^H33i m5 £ ^rrfsfgHS 

w<sn ^h^ijjt wfg ars^iWyge?; 3^ 

I *TOfuWdTjftH>;3 ,8 l:*8 II f3U yi§ gjg fl3] . 

SftJ tTCSfU feu fM >j^if| sfau Sura 3 ^ , 

^gHfU3fUt?3I WU'^ II II oft^ fe^^fe 
feS^T I fTOS S ?5 : m cflcff" I "ScJ fe^ y ^y. 
W5* a l^U I TJ«J3 TO ajsriW* II 37 II ^ fe<5 ^ 
?BIW^fe3^ I WfiTO*" ??TO* U VXSTHre, ^33*3 

*3H>S-yi<5% 5 , tui5 fe 5^ fo fl^fe gy gy ^ , fesTfe fate** i Of 1 yes vH^^viTi^i 9 ii ^tii Kg^3 a 

iR^ftj feB^i I ^fe ?i5^ feu "HTOTf 4 VMT?tiqft4W§i>icS 
^ I "ftS WW feR^ II 80 II ^^Tlfgirelp 0 

v^ire* i c^S : tifti fes w *-n^ T i fci=re oot^^ 

gmf M 3 #a i §tTs ^rafe^ u ^™ mu ^ 

3 orfu^i "hb?> feu fe© : sftf^frct i ffiq fm 
v>ragt? 5^1 raw fata ijte fefftfliisaii writes* uut 

3t^B STO* i v>raa*? *ft ?J3I ^ife ?5W W ' I »ra orfu 
$75 U*^ T I 3^7> fera qfStxraTTO** || 88 II ^3 § 
"HOT* I 3M63™Adkl tjfe Ufe** 3^1 1 fefa 5ufe 

■tesy f^wvifewfe frra^zrfs^H wbm^kmi Tre- 
ss wfe f nil afeweh <ra <jp si TRjRq wsnanraa feu 
to ^^fesn^trauB I s sres TOnafii8#l 4 pi 
i W era 1 1 wTtb TEST* ^ fcu**5 I 3^ftt 5t TO^ 
l>ra c^Tct^ ore s gfera fei TWoH effe feu 
ira <surat i vj^t> ufe 5 * srnfe 30 mi Trara^ i f*5?> c&r 

a<B 3§ 3fba feww i i t craiwt3 i *s^l i ao ^H few 

^i^iBH ufe fgm fif%a nan^ ^ ^t^t g m*i ! ^i^ufcX 
5^1 3 1 3 °^n S i *vn5i3->»wK 5wai' IHhirs u^gi' h i o^fo wre^ 1 yh*r<s qnsr<£ffi iistii ^ 

flftj 33H H WZft I # tt?> VMUR >to1 1 3T3 8 W 
forl M TOW* I HsE5 tTcTH Tit W V|WI8^|ijftn=l 

ira vreiHSi "H >l : 3Tfe3 ; 3if TO UM0I1 Hfe eft 
VHBfgfq gn^ti -hott UH cWS^ 1 TOi ung 3fe 33 

Train 1 v>f§ : v^rafe feq ^ ^OT^ifcrg ^"rh ©3 3 

1 ttffaol qrvif q?> >H75 UJ^J II II 3^ft| ^ife >I5 
fe3 fe3 I fefl fe?S ^3fe HT5l grfei* I fn 

?>i?>c* c9 ^raf3 1 >f ?> fei ■Hf3 <10 ftra *s9 11 

M3. II ftRJ f?3 £ 33U3 fW^atei^ I 3 ?> "R^iBt, ofl<st 

dtet^iyaw^^i ^3 cn^^et 1 *m fe^ 8 ^tfe 

^grgt 1IM8II W>>i 3 *IS TOfe "fe^at I 3?>cf u ?> 
oft fiffe TW3l I W> §Htf fe** ^ oT^fe TOgi ^ftre 
f Trfb 3ffl3f^ 9, IIMMif5rftl W5T^3^>ri^^W5tft5h f33cfl 
3tfe <S TOfo USistJ I qft f^TEF "Hftj-Hfe I 
ftf* TO l4SRtf§'lW£lle*ftre TC>fo orfu YtfH- 
fefa oTO l^fe W&?T »TO 33oCWI cC3?> ?5TO oTOfl fofl 
I 1133125*° MBW>sraf3 75 ^«M?l|ferai m| Hfaldki 

0^31 y^j vmti ftfq orafe fesmiaft? ^3^ fi¥m 3 y "H fen 

3tftJ eft VHrR II Mt II fe3 ^ gre ?5tso? yo?iH ^ji ^H^q 

'9 ^ fa gnat' vjfiar g^&jgH gjjgjj wqro 11 93 11 

q feg'^ 1 *i?R5 i ^ 1 a ^re1g, taw 1 i 1 w wu§ 1 

Hfti^#a^^roSi ,0 yg«^^i 

5 Rorf5 U&k\ ! §9p5 fe§' Ro? Ufo^-UIOT 5 i 113 #53? ysra I ( m ) UTO3q msm <*3. e^liiN? ire 1$ W3S» §BM?5 ^fe ^3 I 
§3 ^» "HfeB' HHfe eft ftTO ^ f?> II S II 

j fa u^faa! fe^ Is ^sfl, 3^ fual feu wal oras 

itf<ra— hhi Sokt a? usst t if wgq3l ffl I, (fiwl) el 

(vH3 3) fasl (|U to feu) Sbs stS u! (ui 
yeRj) o7u Is !> (fen sel feu fof fea) §-3H 

^T5?i ^vrf ©fbgi (sfugifTelwtf us) I 

"3^— offe fll agws wro i ei>raiB oral US, wrosfu 
wrana s € 6^?fe9WB?fl vtftpnxn € su 9 feu fey w§ us, §3 
gi^ fuss nraua § nura 3 §h feu ?i I WTO § wu e?g| us, § n§ 

us m st^w ^g^il edsI 3 uxfl u*s eras ^i»T <sass oral us I ufb§ 

g€ fe^ I feW3 WTO gjsi | us, feo?-H)-i4£, § §ira 

U€ UU US:- US §USi' UU5* FHal SHflolig 3%, 3 @W33? TO 
US ^ U3S vFUT I 

UU few 3U fe« fsul §UMT flH^ TOl S I feOT *5c1 §UU 

570 §1 SU >±3o7 XJfy UTUll I o?fe tfl 5U W^iUS c?fe 8o73o7 ?l I 
VXMS* fe^TO, WsLH 3US* 3 fefl Big UUS feu ^1 WU WCTO TO I 

9. =?. 3. feu ual us i vhictgi vfcfrr I tfara feu o?fe fll §HT 

3 JlUq3l fei? §U ^3^S oral US I 

bti feefe^ fea afe er?1 & foffual feu w>^1 u^s^ uw 
IS S wro, fen sel fee feg ^to? ges^ I fai sfbe » : l 

UR I fefl §UWT Is feg afe ^1 fl3»3l UU I TO ^« fe^iUi 
i?Ul vJS I R3W31 VXRS fe^ S^l Ui SiH ?l, fefll foTSTU t^o7 
feaW el f?€53i ^ 3o{1 B7I3I I W^T ur fe^ifj 3usfl fe]yxi 3 iraipl ssl, stf 3 w feor s^l a' 5531 h%1 3itf, ia TR^if 3 fa 
fea^ el hs1 arel 1 naral § 'sal wal =ra?> staV c?fei <*st at £ 
§ vja ^-n^aum fsHigt K 1 vxujtcj <? v^fe 5 at 

wfi 5s ga aja st S <3 a? tfl f S en' <ft nfeaiai e> tfgra aa 
wkto a wraa fea ^al <?Tgi fnof fssf ofat ores aasl 1 

$ ^ %a ^e 11 aval 11 y^tf 1 crafe fgj^ fer^t 1 gug 
S^HtfoH?5iJgTHIRI|Y)?g3 ^Tjfj^B fsfeflt^ H^fe 

Mjll * II ft£5&* oCmc&fa]*!tS W3f°\ 3fo 
52^ fW IBtl^Oe) orafe* 15 3M3Tqt ^w^" 1 -r^i m r^f3 

-R-HHt 11811 wraura Reg to »rei ^M" 8 vfe fen 
M^fwre 1 yr? yrfent ^ g^e, fg^> ^"vg ^ 

Sfei 1 3^ >WH^3 * grift", Irs g^} gr^i fe- 

Jsnatiiifii^iiTteg -mi ifeg w^? ^ >^ , yfeg 
w f^fn ire* k ofost gu TRnf^ii ? II II f3U 

gftfeagft raftj treft Bra era 3ti §e?ftf 8 iti orefo jrp 
eft -ftjife 1 sftJ it wjetts^ ifofeifeSsTO c9 

^ 3yi §3-jre5 3^ 1 5 Haa 33 Riaer 5?i 1 sree 33-% 535? 1 
"wa al his 5 waei s ester aiiin & 1 Ves 1 "sil 1 *rea Sh i 
*ufe\ ua 1 ^hh 1 <aa 1 <lo aa3 1 "aiesi 1 ""fe creel 6"i ^3143 
waail Sal m 1 *" i Hn^a 1 ,u an3 1 ^ynS a^ 3 aita § 0-331 
(ataa Tias) (y») yfl § ?n fo§ $g) 3 S 1 v ta1 a 1 ^ain at 1 
1 30 5as 1 (w) T!j?Ka=^aa 1 1 "n'o- 1 aa trai3''?' 
fes ^31 ^ 1 5a ma g=rS / ^^nrarn^i al 1 5g ,%ai3flwi 1 

*nrea-ms^a 1 fu^-qa H»y 5, uwra=^? <fl ffwa 
w^ra=iras as «sa 1 b) aja wast yara I . (y>g) vj ag igqwflBW tsa. 
cfi fan 3?i Tifltg tl p§ i 3TR,3i3Vl3,tPf3, 

TOPS' | TOfe ctffa^fa 5 TS^lRoilf^Rj V* W5 
5fg-Sfrai75V75 »ft Q?5f3 Tit 'I** ^ * ^J*? 
fe& fifei^" ftffS fr flfhWIIlWH fefa ^fa W3 WSfifo'l 

nrst fenfe nfii tj§ ftn*3' 8 1 *W 3ft* 13 fe*- 

WSl* I SbI Wit xfffe ff 5i!ftR5H t WJra 3^' | fep3 
fylfot! *>3t? ^3^3*115 fef ^$&> TOPI 

^Trag^nftitrawn ^ra3ijara3i]feTra3>i*»33 
fe'azi vw<s fe^3> ircsu otfg fytfe ?ra §v?g*i 
srfefeftj T^fen wife ?wn?3i3 *t3l 35 srafo feu'i' 10 ! 

jytjfe °™<§ ~TTfaf W3^1 "I <W 11 fen Hfe^ 11 35 ^ 

Ss^ifHsrafe -HTStTsraft SvoTfRii srafc-fott'u* 

fHS * 3'3'lcTg 3 f^fe ora?5 ^ ^13^-1^-^'^' 

sras fvrarfl i craft Bate TstwtFRiirH §a tib wftj 3 
5** ? i wfe ftai fe' » ^ " feife 3tra 
^3^ati« ttra appfefe 8 " M i faf fen fetT 

nl g^ 58 n ctfb >n3 1 1 M3 s <5aitop 3f q»3»iyfe 

3j T M^fe TjfW srre^tjBS*' gt^l^gB " 30 II 

vim Sat !> i a, ns&o1w si r ,a YxiQ wvani a3 o y?.l ^ 5 "w ' 
(w) Rrai'el am whw § i p8 aa5 i ay y i ^ fi auai 
i ^fu i a *?s ^1 w i (w) fem s's at si j Eft TO fi7?r^ ^oFR I ( ) ya^xiWRna^. 

ttffe^Tf Hfr fe^lfeBB 3 ^ 3?5ftj ©rafb TO I *S I 
f WmffB* feHHIcS »f^T| Tl^R ?5*fftj 7yd 3& TW*rei M I 

vs Mtcs 3fi3 gfe ff ogfaffitffg m^Hm f^qfeufll 
R^IW^H WcS S?g orfB c?fe ti^ I v^to 9 w^fS "V-TO mi-ri 

c ?us*5 gi* htb I ndta** i fef 3 crag fen mf* 

^1 ^ IR3II Y>|^W5 VH%IT l fealTf 3 ?> l?5vJ 

fill flfep lfct*-falt*ta TjIdTl fHfe^ fe^BfH fef 
3X IR8II sprra fe"RT feoTTH fe^H I Mf fe^ 

^re?> vMfeH^T* 5 1 wfjfi rasfb w§re h3w7 yiq 

333 ^B I fl5il-'HS "Bate cT crag VHBWI^f : fM^feT 10 

grf*ftm #efb ^ ^ra qfe ftra , S w 1 nii 

^Bftj Tfl SWiteaS^IR?!! TI3 cTB Slftj ctffc 5 * SUB ^ I 
4 cTUg Y>jTVic^ iftgt £5) | ferfyg >f : otf^t' ^ T 1 ^ 
l^fe fe^H fas^ JHW'lRtllKFra 5 " cTBt §^ I 

^ : c? m>&\ tpw i -gfq w^ft) 11% 

HPPSt I ftTO cT c^ftj WR TO^} II Rtf II #tI3 tpfe 

u §aj Ha3(^Hrg)sy? us Scfl TO g ^MdldSi I p tt^i t flfS Trite i 

H3 <Srei H8 HBtor fetfl aM vte €1 *«upft HSfl I v W3i i ^fe^l 

I ■ i t fto i ^ot i 5t: i^T S i pfaja sisoj ui^th i ( ) yawi mq:ro 93. 

^ra^I 1 s!*!* Vfe ?>fu c?fe # ©vraiB* II 3o II c?i*5 K 
ft#5 W I C B^ dArifv f ^ Jj H§ r| fefife 

fen Hf <* y -^fiyfebc Tga,irera <pt* §* uttHrowiriN? !P*fe 

fe?5^f 0^ 1 ^gg £g ^ftj qBtfl I ^ B"^ B*B 
fatB M l fed § VMftR tjfe q^#B^ 113311 TO TOU <2 m § 

f^^^iUBWsrr 5 feii TdofeA 11 11 

1*5^ fiB MOT?t 1 ?5T?5 fBU Uf3 iRfs l^n^fT 1 ^t>| t?in 
6 Ufe^tf TJRiTft I t^WHl gi^f^giTOBnflliaSH BcS V3 

gn?> B^iwnst 11 tjfti £i^w3 feu #eI 1 ©ns hu, 

c l f 3 ! TC^S I era faScT feu U*l£ l^^imtlfeTT- 

m£\\ "Hfe crfu feiftits 1 1 feora 3*rfu tpi 
ctenwss vra b strs 1 trafe xmsF 1 era ora 

feiw^isra b oriy 99* fen sra hi fsi 

feii^s 90 1 4 uiuu ur-q ^ "5 sraf 1 1 BW 

#§ ofUU feU BTO^' RtJITlto otfu iqefq^s 1 

tiff m sw3 1 fijB 98 , iifef% T£*B a ' ^1 1 

1 gar 1 *°faw 1 hh <j% 1 usrg 1 ^hahA 1 
"fesi 1 ^Uto m 1 H %ate ftfw 1 ^mai 1 1 ^fesw, 1 

^^aur 1 PW ^-03 1 **flm few 1 ^^ro H3 Is ^ 1 3t: ^^s%^3 
v>ftd (ara 1 **iwei§i hct^ I s m^3 mm ^ 1 to \[o(m i ( 33? ) ygnrg^ yhtofgt 93 

fes 3 3?> "MftS ufe f^on^nsoiifrra^ >i : feoo^wi^i^i 

3S f TO! M^U IIB<? II eft Ufa ©iffi 3 I 

fcasra sfo 3*5} ijs ^ u'i Is w*je ife MoTtres^ifeu 

^fe 3& Tlfe "H*J "H^TST iib'^h ^ HOTofi- 

TOof H8 9 II 

ttj H&lfew #€^1 Uo^fe €tS 5?3 II §Rl ff 5 

srear o?s^ Htfoii 9 ii*h8 3 11 teg #5 | yfb&i 331 
usis 11 »w ei| Hfe 83 ffl| i€ Sap upfe 11 fte 
^ o^i @fewfb 3fe wfe 11 ear areifefb wu^t 3 

*5'5o? tt> Ht!ifs II =? II 

^HHHia Wfe* <* uf>t d<31 1 fau 3 WOt^tufeSf I 

t?ai "hTzj "iRcTH "h^cS ^ i feu §vreiu* ^ ufe fo^i- 

<B5* HB^il UBU wfl*° I oTdTJ i? f 

wsofl^i fan ftflf * § gffl t?TEt 1 lmsf* m ^frrd 

3cS W& II88II "H Svgrg ire 3§ I fctl 3tf$fe 
SB fl© I tlc^H "H3?>3 -HoTHT UStlSUU ?> 33T~fewQ T^stl 
H8MII U*I MBWS M?> fe<5 <3 U3#* 8 I sfafe U WS 

fog oras™ 1 3 ©bot, ftsu ftre* ft 3hu 

vnzf hbIh vm felq jjifssra mAnfi <JfefWafe 

3SUtl-^ ^ <5U feu S3ftj v I -g^fe U3 »fg ^3 

fcu*ut II87II cRS^iS feg "Hfe VM^H^t i Ufe 

^fegre 1 a («3^i fag 1 ) ffljq si fes?rg 1 *e^i| 8 gg o?gwi m mb3*tj ^ufbs 
^ 1 ^Cai^fsm (^1) iB^I si« 1 1 Ha n#3i 1 Hs, w» 1 H3 »ife- 

?5iHl I He |g OTS? I ay H5 feofi Si «to S 3i §Btai| v fTO3 1 

few ag§ o?fe si a §r§ ^33 few 1 1 WOTWtll'lMl i^S TCSfe WfeTFN 1 i ^fl >^3 W5 

Tpyf | ora?5' elfe I Trfg fe33»3t I HOT WM ftff 
>re Tlfs WEff UBtfll ofH75 SI'S' 3R5^fea«^S 

g^ftT??5^3 tol 4 3?> *J©il 1 Uf§3* I TlfS 

g^njfif 8 cfi it^ HMoll W3T4 33 1 * ^ I 

uhw" i Hi ?> feu ,B ,?ra ,M isSPmfar i iftw* 

fer cCa?)) I feXJ feU VWftl 53 TOST HM9« ftf 
Wife TO 75fe ctfe TWtWBTS fi^fe Tffefo TT B^WlfetR 

iwaiisfti Hfe-Hfezjfost ^few€ifire aratel TO 
T3t i frfcr nfefti vrairo treshftsa ^<tf feu Hfout ^ 

IIMMI1 H'X fq W3 -HU f3^ a8 I fiFRS #€?> 50 Wf" 
^B?5'' IIM7H HH?5 5^7? 3 ?J3 1 fe^l!^ 35 

f&fa 33 35i fea m?> M x?>Tra a3 gfe sgutiHt fa aa" 

H3 Ugifer>n ^ I «fTO3 I <l8 fvu 51 T»fo TOST I ^ 3 TU I ^WS' I ^fe^WI 
Ht 8^31 1 (31U)§I 5 °p <sg?5 H*l ^ W til If ' 55g3T 

^mb^I fife 1 5 ?n^giT g y^Tu § w i i *^ I M ^ 1 JPSfU ?5t5 Tlfe <S II Mt II cTC fesf^'* l^&'fe^ WsF?3 1 4 ZT 

FH gRS! II Mtf II ^srra fifa Vtfftfe^ i it?* 5 
faf : ofel f^F M i whH tNB WRTHf i 
sftf ftro* gife 410 Tife gfe 3^ tpt^* ii £o ii hs 

WR feftl #3 fqreotfe^ WB tt&WXl *re?> § 
3T>fflV TOU fit feH II II fefr ara??^ ysro afe 

9B. [to sto? >lfe i w itei o^s i 
ftTH cfcT?>» H W4I M^ftJ Blfe II 9. II 

5, fas* ^1 few sto it (tft&fmi nrcw) w^h (v#? u?> 

W§ Wo?3l ^U3 orae 35 I 

^qi nfeafd' ^1 WTO §tl SHHoOdUfte? W%1<S 

ST© vpuM € U*U tjfe 9 flie 3?> ? fftH £T ^35 feu 3^ 6 fof §vJ 1 [pifcsiu fouu ^ 3§rt 3 ^s] 
II feu ^sJ?> T eft "goC I -g-Hfe ?> fotfe <s >re 

§3 % 1 gfe f ^ "H?> ^ft "Hfeitei 1 fm?s 3$ d»<jQ' 

£fai|RllftI§ : ffl§ : "Hfe ^ H^ftl 1<F5^T I fe^ 

orat Tw^nf 1 <suF fee vre b-tot ©a 1 uji 

^ §0^3=5313, safe, s^rate fetJS $ tF* I [ffa:, ^ 

Wra~(§uu orcft) wuu 51 m§ yhto» ft, mi§ mi fes) 

Si fes fee st Shu ffcfl 5 st w^te fe^ ?ro fm (ura 

sfl RUf) I WS (WUSl) Wf3 3? ?l 3 §tfl (sjfl) f%1 % (fai 4 ) 
hIi 3t fe^i 31 dlgi, (to) yiU3 a§^t 3? zkff I 

(^as-feu fey uu 3 ?) 

(t%-H^ faf 0$ ii ^ ^ tfl) #a i§ h§ ^Tfi 

us, fei' fei s >r (fcjl^) m ?SUTgT. o?BT fey feui ($g 

feu wisl) floral fos? vie uus ul zsdf 8, ujjg i m fuu* u* 
feu f^^l *fi huu3 n 3 n 

B^-feH iu feu ctfe *9 S wu§ iu ubs feu 'wfeqiui 
fiug I f$ ¥ yU3 §' wuS fetis ur onus #fow & i fas ais 

75^ SPS^l § o?fuW o?U€ US $H WHU 3 felW To? §U offe 335 
HU^T U* fsU^iU o79U U?i I §US* Ul WUSl 3*3Sl o?fe3T feu HUfet 
€j flf3Up STSof €^ tfl-^TM§ fe^U ^-UU cl, fefl €7 ^ feofUTU 
5?B^ US I 

^ feu || &fHl II "^V)j%l^ ! ■HcSlt ofy ^TJ5T | ^ 

gftj nftf ^» ^gusiiorgfb oraftj m^3Th b i^^?5 

** i ... i ..... — -- - iii i m,i ■! nymnn — , — , — | — — * 

*U(3 | 'feu^ sul 1 US I 3 &5UUi o7U & I *VT3i3-f53JTC5i I q5^rg sror yaro i (339) UdWJ YMTOTH 9tt. •Rcsfe farm ufe i gzre ^fenn^r srawshfog c*bbot 

Ytf£o( fgl^TqitagS crftRS fr feu BIS TPS!* I TO 

'%\ Wfe ?> mfe Tifc sre 3 oraf^ ^Hgtl q^jT^t 

fevJ ?> UnST llgll y?5 fBH ^dfeddl 3fei 8 | fe^j yjft 

i^ii ?>TOfa trg otrI* 11 ? 11 feors ymfes § ^ufti 

^ I tffi f Mf3 Ufe II t II c53 <5'fefe ^ "HtH 

91s! 1 sufzi teaMI* bis Hi3 ^^°i wTfgfq "ff tp^wfl 

fetich 3 Tlfeftlfet^ »^BU fi^'dUMeg: 
^ajsr ^ uig ft 1 s yyi 1 a OT5 1 8 faw§ ^ §3-K^ra tta I M 3«ST?f 3 : 1 

6 ores* i2t ^critel I ITft^H I ^jfijM I *fei : feH 5 WOT £ft are ittoi v&m \^ ( 333 ) yggrg-q Ymm* 

r?31 I f Tlfij, f oft? W>H?5T I Bfec? «8fe ftfc5?> y?5 

^infiraT Tift fefq yfe ^fzi feBirt*6r§ea T=i3f3iTi 8 
fcriW i fagr fu?& wrap tere^ i wfcra' 5 ftrtSert* 

^ ^ ^3 1 ftreafiJ,"ftra3 cs srafe fe^l 514 w<to 

fi=fo3 sra fenn^ i H3B fb3 WGl grgg 

ftW^S 33 I fcc^ few" I ^3f33 "Hftl 

gfe wi i ferwma fe^^t ftB*i lire #^f3 

■ft^rat | 3 : tl«3f3 "53 fl 7IW"6t II 39 II 3^ Tf??"Hf3 "H3 3* 

^reiHfotf, pTWf eras i *iaftra fee fess* 1 8 @w3 i M st9 ? 
>w^8 rft) S i 59 feOTn i 5t fH^ 3tf i ^vTsn i *°3cfia f I. 

'J sa 

feB ftfe Urie U"S I 

hinnr H;-^^ vafs i B^fe gifre' 11 f^ss% & to feoj w3i tPJSfo 77% yfe Hffif ura<JIR8llftTH "Zfo? if f^lHU*# 8 i 

#yTfrofti irfs sbh^} i gig" Tran ^ >rot i nfe 

fefa ">fe BTcffS 3* S^IRMirioT cS Hfe >RS 3?> *? cT9?> eft I 
?> gtfe STO eft I 3*33 Ytffe c? feft??> "HfB 

"Hc^W I ffl§" rrf&& ^ >j?3 W l ^ o feft off ofa fcRaT 
oTS^t I f-Hfe^ 3T 9 fTITf grr 5 ?> ^ i! 3? IIUjfecTT sbi^ 0 
fe3tHt TRUt I HMB^ fe^T ir}h75 H^fl I SUB TO 
Wfei I t3?> pTO ^ cftS^fu' 15 W5 T IRtll 4 WB ^ fvra j 
VTg?5 ituf 3 I PSUl^W cF&R ful I faf' U^ oft fife 

ifcx i ocut-^ nmr -fif' i ftr^n wb 3>jt "nfe 

* ? u} 1 to wzx oft feiut §^tb! 1 frgs tb vresf 18 ^ T f?fy 
oii^ u mg wfe -H #h ftP^t 11 m fv&vfc vf ^ w? 
fee^ 1 gwfe feci sro feu^i % >i^^ >^i 

TO SU TO fe© : §U ^fu fi^fe?! ytft ^yufe^^l 
c?UUTO?f feu ulfe ITO^ II 38 ll ^BS S3^U 

sTOtlSUU toh c?ufu HB 3^ I SP?5T <F5U ?HU* foNTe! 
7F?U W3T?fu3 ©tfOT'lSMIcTlu gi^T 7#> ^p!^ cl^^ 

cnps si^i ^i^fetfin e^T^uTgi ^ui *zrw\ RO §i Hq 3fur>ni asi TW^i fegii oTO 3T3of cnf3^r§ II 3£ II "HSt "Rf^TH fccffe fesnS* I 

fbsitre ^ sb?> weto** i <r?fo 3^ ^ "u : 1 nfc^S i 

Sftfl cTOoT foi VTO^ 5 II 3? II <3fe 33*3^ T^^fiSg 
f&^d fif' I >KH olfij Sjfa dTBVI^ 8 I sfe 

feftj Wws 9ms^)£ II 3t II 3* H^TO W> I 

^ "Hofe fiR orafe oRSbi I ^ fe^FTO) 3 I 

"H Bt?S >r cfcf Gyi^ ii z£ niftier ?>3ra § ^feoc *r£l i 
^^^cf vra?5 fefa fra^iaoD?! jfe ^ qfe itea*' i 

TOSF 3 I W ^WHS o(fefB ^U^l II BR II ipC" cWlB 
^UI^TOITfUf^TOftl§^Trfg H§l^5fB^5& 
W^j fee* cf^ u l3ffoftgccfeT§ c*W5TO5f* H8RH 

W7??> tone? fgq sjtf 1 * i tajtf* ?53crf3* 0 £ h 

8511 ^3?> M^ 5 ^ fee* 3*^ I TO yoTRoJ Hfe 

<U»> i «¥or wsl i ao a33lfiTOiT i "hm a] i ^ at 1 * a fH*fl 

qt: HTin ti^i 1 ^eg^i mi 1 3 °r^o? gg t?s i ^tfs 1 ^fe* $g ? 
3*g 1 ut^] ^§ gitaigi c?g,ai ffrfl 1 el ut^^93' 9 1 

||vieHTO fe^ §gi ft jfa § ^ ife yg gt^i, vfg Qg 
§ Jf3 ife \^ g«ss #3 fuS : grgi fg^ vrg us srs >fa Og 
v%3t §- Tffl w*\ tig ei ^asr, rata | 5fl 3 fe^^ II 88 II TJB Stf ¥Wfef 1 tT^ 9 7frn u (fflS 

grra^H^p 1 fees g?5or?5 5 fcra ci wai 1 vn^rte §H3 

fl : clfe §Vfep* II 8M II ct c(S 1{H^ I fFHcf 

fecrar~3 S^RTO 1 £ <sff« festcS feH't I 3 
?>ft >H?5r| 118^11 ^ fe fl f%3 f?>Hq?S cTfeuf 3 | TO rl 
fecS TTH VfOTfouP I ^ fM?5 c7fo ufe oT^ dHW^I 

vj^ftj nkfti qfe <£h fe7PBni8?imfk "st fee? vrfe^stFP? 

vJ "F^H qife f TIT I HB^oC cXf* c(fe oftfe Wjte^l 
fijHliw MB cft?>i 118 til 2* »d1 -H 3 WTcI qt ftTO iflTT I 

f 33 fro 3 trfS rf^re) W I fS3fa feHo( 3tfe Zjfe ^ Htf I 
>I3FVHH Wg cTH?5 a[3 UBtf II 4 g?>tl 3*3 vTH fete* M^l 
^ Sfa?> "H7> 3ftj 3*3 I yffe ttffe 1 "wn "Hfb ufci I 
^3o[ ?> ^cStlft] 50 ^"Hfe^ IIMO|Wt?fB 

flf II 33 tl cTTO oft "H§ II II -qt§ TOrJ 

^^ftjIVKHcS^TI^^ 3 £ TO V^ftfnuRH »TR "Hfe oTfe 

TO S^t 1 h 3*33 cTO fen* -srfec? I^cSoC^/W 30 

S^tl?^ M<5 t]3 I 3H ct ttia f^MT fec^H ! jlMSli McS FM 

to MB crfe fetf 1 k tT^nq ^ arefa g jjMgjj 

"ftraB I ^fVlfeoTO 1 1 *§fl ife I ^ € Ho? 5i« S^t f03 c?3 tcRF 3 I 

*m fog f^ral to i HO fe^fe^i^y§efb^ i «mi ef^i ^ M l^rdid ^ TO ?reor yore? f (jgg) uggigq nfEOT? 99, 

W5fe t?f ^Sotfe wdl I H^Zfl fel 3r$ K HMMH 

to i oraife 5 ora^s #a if*' i v>m orfti vt : 
to ora k 8 iiMdn ere "wfu ^Tsnaftis M s^ut i are 

feoTH W3Tf 3 flfi IIM7II fiffH TO J3RHSI fel TTCSF I 

fer^fg i g^re §W?* 3^f3 I npB^f" WRS* 8 

fe OTU VMc^Tl?>T qM I WH?> f?J§ : fe?> STO^ 
*£3^?> #53 Tra^W^I 3TTH "HcO ^llp I gi4 

3ti?> eft 3l3f I jH ITH ufe VH<st3l I ft^TCT" 

■fisN TO«^i I 3*M3 Iti VI3N TO W iil^u \|gi?5sq k 
^"H vTHigf l "^t crafti VH^o? {pigl l "p^ ftef 3 S3 fefa 
3M I >?3 f?^|3 eft tjfsfiSf tfiMB^IldUl Tlfc Cs33 
^Tl f^l iTO faSHf" ^3 MfHl^ I >HHB?5 

4 o^th lucres § 75ifeo? (9 ?f 3)i a fe*5 fe« SifPSi PiiPgvRa I *»I3TO 

Y& S3, Yife &3 fe^ fea OTIS nlf 2 WW ^:-^iH§€ f^^l fe§ r W^Ifl3l d| gig TTOoiygTHi ( 33? ) uaaiggwreCT ci^a. 

5ra3c?§' I Tjrw Tfl?5?5 wfeWV I 3*3 S?> 

fejgup n^Mll feci WW fecf ^^ofialvigf^fH 3 3ftl foa- 
fefe 8 ^31 I TOf3 WJIT3T "H3 TOW I "H% 7531* 

3ft5 feftl ^3Mif5T' D i£ « yS 3*rf3 W3 T33 J 
qfafe* 3H 5 HJ7> W5l I feH3 ft^t WH^I Tlfe 

>re ft qaa wawete aretat £ ftrew 't 1 toh ?im sro ^i- 

TOf3 -Hf^rH^m^ K SCftj75f53t feu ^75' 1 4 3FPJ ?> tPfe 
^TJtlfeU,^ 1 T ll^tfllH3 3^^ WaiN^S' ' 'W^ 8 
cG^-afa tiai33H 4 W ^ 3"H^ fefa 7P!5t i Brafn 

s ujtosi giTTU^^i^oii ftre w3P fTOg-fl t-st I 3'3 

gfe ft** YH375 c^T* 1 Wffo T$ S33^ I 75 

tw ft ereg waiB'' ii ?r ii c^fb h33 'tsui $t?° ITStS I 

31? <g^i€ tTTjcT I eft* feu 3fa f^^l I 

wu ib" 5 3fo fo*^? " 7 ? ii 'rag ! ft ftp fc*- 
w 53 13 <*)?> ftm 75T3 fe^w i ire ft so3 g^n ft§ ^rat^i 

TCP3 W53 a8 ?> 375 fe^a^' II73II TO! T? #3 W03' I 
cTO3 <fa 3^ §3 fell fe^ Tfe^ I 75 W& V?> fet? 

fef^ ?>gret i fire ftfT wfc feg *graP » " ra 

•>§3 ^ ©^igl S3i3l i a a3s as, i 3 u3fea3% fararB wfe i 

Tsafigala, 3war i u yu3l i 6 itt 3 as i ^ 3S U ' a i *9 
i "%S ©>ra wb afire 3, H fisi i ^ypu i 

gig tfl s faai 1 ^3i5' ais stoI warn (friF) jsdf oral, 3^ 
fel g« 3%f H3ie 53? 1 "Vai 1 ^yw sis 1 ^ssre 3 1 

'^Ha §31 I al, fU3i ^ I "U'Bt I a3 H3 fiJ3l $ WC31S' S I a8 3a I 
WW b I aE feTr I "Sffi5 31 3B3 I *Ul:-3UTJi3 I 

tui»-giu3 ysa viba waisl 1 +y«-feS-^ 5 frm-g* I fmRsf § fs a >ratei i feu ftra atravra 8 ^tei 

ii ?w ii WH gt^g gig i feu mi* ?5ctfu gig 
Squ i ?5te 3te a W3 <refet i fast 5 ^315^ 
11 ?4 11 ^3ra , ° U3 <,< ' tf^ra y?5 ^? 1 gicfl giggiu^" 
a ^ 1 nfefu Tfrr vfe§ Q^>^ 8 1 tefeaTamS 

t?arar5t^ II ?? II flfg feiB "HU3 wgiigl 1 qfo f ^ ^ 

^refufa3■s) :,,l, 11 ?t nlgst 11 life xfeife cnjffgrai 
'^dWdKi 'c?fg »ra?ftraf a H3 3X am?^ 8 yfg yjwS' 

ll?fll fera' II 3ft? cTO^ 38 oTH?5'<^ ay aR?ff?yfl v|fe §U I 

afe $3"** fifty ^531 xjg ^hi era #u 11 to 11 fefe 
su, [51 n%re H3is 1 ua 1 toi; gtgi era § ana HHia] 1 

^ 11 it wfare waftfc ire w^? ^ 1 
*ravra qra frra <THfu ctfu isas uus ^fe i« 11 

f wafH?=anH 1 u€=ggs, via 1 ] 

I H^e=Hof3l 5131 I f 

qgjfl §5 fag tg§ rig eggr <p i 

5 I I I I H ^tTHT3 $ ^ 3IB tfl I fm ^ ii ^ 'I tTO U"H 3TH?T fecTO H3*3Tt I 
33lfe ggTTC *) 9 II 3 H3H "f wife offe s<3 5 t§ i figs* 

^fe hh iisii -gfe *h3b ^Bw^ffi^feu 3 vrarw- 

Pf'lW^ I oiWl^ttBRf^ SIcW^ I ^3 off)* 3^3*° 
VBfe ?> tfiTSt I! 8 II 33 Wife K$ §f? i^Tf *»| -qt§ 

tPfe BtPf w I W! odt 3^ cft£ ira'wFRST I ?5HI 
Tf5?> 8 OTcST || v| !| fpfs^ flap ^| IjTfe^ 8 , % 

5^3*3 -jh t?T3 ii £n Trafe qife oT33T3* I wfe 
Stfc iftl, ^ | fe^H s^P ferg | 

I VH^fe^ 0 y33 I "TO feita?* "TO* 

<pr,§33 ^ f ^fe qrHT iitf II Rra^* v>ife |q §v#. 

U I ^ 33? F ^ SJifo <S# fpl 'ere ^13 ?>>ill3>* 

3 ^Blf 8 SJU3B iRon Tjrfecl c*fe ^cTO j fen 

fe§ : fe°3 *rat 3^ wig i mm ftm ufe Tiug -h iyfi 

3>^t 3H VH^Q I S^3»3 off TOW | yjfe 

I I a MH ^1 8 @Tq ^ ^?5l HT^} 3 fg^T ^ u^jfl|^§H^| 

<aH3 feni'§ I ^flT^ el I ^5 B]B STSo?) Ugy S | Eft gja ^T?>ot vjo^j l ( 38o) v awq nrOTiH HU. 

TP^ftiHl fn -mro^ irsh if u ! wfeg wsrrat 1 3^ 

3H3 Tf^ru'lRSlIU]^ fel?>fB £<F5fe S^flfcTO- 
Ui?>? 375#^t fif I U : 3 Bfe fefj Tl^?>r | yfe ?> 

uta 3 ifen ii ^8 ii 3T?5 tRstrte 1 1 ^ i nfu 

f 7T3 fa<5 c3^ I TJcS3 TTgfu ttTO ^fe SPW I 3*3 U§?5 

g^?> w i 4 o?ut onuftre, o*frfct ? = i Bn3 toi 

Tiq fen uiu i feu tsbiuI nfS fsxra iu* ? 
bu3 fk§ : h : ?> sub^Wr?!! nm sre "nfe #f ferei 

<E§ Wfe T I ^ Iffi f3^ B)bt* II St II c*f3 V|U"H- 

mb^sh cten ttre fuB fen ^ to ^fu?> <fsbt 
fie wfeg tfrft i 3<£ s?m eft cft3 ii st! n ^ "sfe 

^B3 U|B<S >[fB nre I ?>3TB ^fuu i3 fenrgnB I c?B?> 

3>i§^ qfuf iTre?> ?> »re feu fe^B^'iRoimra "gfe 

cTO ^ "gBT I VIBTifB TIT M^ H0 Wl c?U fe 4 >f£F 
cT fu HB^I^U f^l #7^ feu TgftgP IRSII W § B75f3 

fer^"k§^ ih^toi ^3 fe?>§ui i -gcst >pb "Hfk to 

oft arai™ I ^fRSHP^SPS fefe TITW* 3 IIWB 333** B^ftj 

Bftro^ 5 imuto* fen § ffe to sWwga ^nft 
toh§ i fag fa#c<6 fiapgiRaii gfcrawfe Mm 

5ij5 1 HB t3l i HU u^ (iM ^so«) § i H «u3t § I Ban crow F T#B Yflftiot |q Slfe ©TO II oral BTR feTTO || || 

vJTg § srn cOi^l ZTS BX^E) BWI gin zjig 

B ^fa?> ^TIW^ I U?> fo"R otfe feiq 5f?5IR?ing 

?>i?>c? T^l fecTH fW "HTcft ift^ 0 I "H^U 

"Vfe™ ^ 1 g"H<sfB "fl ttfH yfezfi TPS?* || 3t II 

33 ^W<F5 <=R3 iTO f*f§ : "H^l 1 53** MB XcTB* gfe gs^l 
TlUB yfeHTH <^te cotter™ I fiRf 1 fBV*3 Ytffe<5 
VtfiW^ iRtfn fcTq : ^B VHo^oC iT^c^ I ftjHl^T § 313 

wfei^ 1 M^et focd^ 0 ?rec3 bto i fiiB ^ra crra^, ?? 
fen k yg?f n 30 11 sju3 femora* 9 sfec fiq nre 1 st^tr* 

S vjfe 3ifB TTW^l "WH^ 3 £ fen ffep I HB M^B* 

W ijw f^ii^iifk^ furaT orfti ^f3 feHTiqT 1 Vfeife 
irvra yfe YMTn^i -htb fesrafB <F5»"stiyH?> ^ftra 
yfo nrnet u « h t\t\& fera^?^ -raftf* fe^iit 1 3"st 

eft §Xcn »racff ^1 cT5 *33]tfe 333% I WJ^Bl^ cife i 1 3 (vs y^l ^55) 1 *v>ft<T feg-' y^f 1 ^ht^t y^fe offel 

!l life I ^HS I ^§8<? ~B§ US (wsl) AS* Wfew 0 : t?T & I H3 (vwi ^ to 
^^nn nfyi 1 § I §o?^ §st?5 i ^Sgvtf ?TO I t£ Bra Rise? ysro i ( pe=? ) uasreu wrana <*u. 

313 fa?53?> i '"R3 3 crera cran w ct§ i liHdd* 
yfe "Hfij T?gi B ^fii38im ?> sra33i 3 fa<u>dn sfc faara 
if, 3fe H i Trees ^te to tra^ i 33 to 1 

3fdld'dT'll II 3feeT "H^ I rtW^rH 

gfit^itiftj f-H5fet?-ng' hhi^ i 33* wfe TrfB 
513 wst 11 a£ 11 Nta BtTHys 5 era 1 ^ts fe?> 
<=?<*fo fei^w qs^ft#fi^ isif 1 sgRs" 

Sq'3B'" 4 ftjftl 75 HcPf " II 3? II era U?> 3*435 #3'' a I 
WfH 3JRf3 ,B f33 33Tl S^B»' I "HSfe cTOfe? ^fe 

5?5«B' Fif ?TOot ftqu^gg wbi uatn vjtfe fei ftra^n 
yfe y3?>*i ^ni y^fy M3na 335 1 'aw? to w?>3 
>re ife* 1 " 1 era ifte ftrfi uCi 11 3tf 11 erfti 

fq v»ftlcf >R5 I ^detfd wra v fee 3*1 q^l 

•ritHS5 <,, TfH Hfe S3 qigtl-'HM Vfe 3f3 W&PP gigiiBOll 

cTO^ijs, sg53T3 * %vra* 1 ^ 3*R rdHctid 50 ftnrai 1 

fy iiWs 33 g^ 8 ! ggggg t^f u s^a f^tgi n8?n 33 
3 trto" WRyr^i foflW grafi 3H ^5 3^1 

335 ao dftWPd §33 T^cO 3 " I cTfe •RlBeT^' J5l?> 3fe 

V3a € vfoi 1 5 w I 1 hb i "feau 1 8 wm4^1 fssi v^stra i "sals' i i 
atf-51 i *5fevHi ^^Swai "san i ,<, iwi ,a tw saV naSWQ 
3a s'B i ''"are ggifewit i ^Jra urai^ffmg a% ^ 3? stf ■ "rei 
i ^srausf gfo 3 i ao f<ra^a i **pfe»iJ i aa fae fea I 
aa rti fan a afo i a8 ?re i ,y wW grar _ H'? i a ^HS (%sa) i 

as 3?H I a,: nM3 1 I a,£ (i3 §315 05 q^' 53i vfer H 11 83 ii di^dre fere* vjfij' gfij gigt i vh%i 

cT3?>i ^ I ^feffe 3 Wffe EfT^t [ -hut fiu "H : "Hfef 
JfSVa^lBSllfeora ft? cSB o?B<^ W5 3T3fijl^H^ cpfe 3 

ftfeftT* II 8M II ?>te cftte feSafe^SsS*! ft^OT 9 
?Wfif o(3 1 qfe §3 grfe nfEM 

•§cc ?> ws3 b : iral^ 1 sraH^Ste, H-ete% ^^sf 3 1 

W-vra^of fe^T g^* 8 II 8? II fe^UfB™ f^jafe^ 
Wi^'TO S53T| -g3 "RTHte eft ?5^fe 7> *Hs? T I "TO feR F5c*fa 

^5 fernre} 1 fes ste v iqqre] hscii mm to 

ffW* ^3?ura Hidl I eShJ of^H HTl^ ?>TZjt I 

5sm fire fW fe^ttfzj w 10 1 ftacr* § yan^ 

11 Btf II f3© : YtfflSl fefq "H : *3fa Iffe! I St 3lfe 

■ff ?ra?5 n mo 11 c >re "ff irafc mfe 3h Ffo# 
gofcps W3M^ 9 f Trasp 11 11 ^ftre <s^re § tn3 

^fe^l §33 cS ^fe 3 UJH "Hfg^ I g TO cRjt UoS^H W$\ I 
Hftj tTtt TO t*ftj SP#* 11 MR it l=ra ^ t??TH3 7T33 

V^l ip ?55l 1 q 3m 1 b^ 1 i 8 w^ i m (h^) hk^^ vj<s i 
3 r §gi fat* i aM ug 9fl 1 ^tre* S 1 v 5i=ra 1 ^wfcz 1 ^fa 1 ■ferar 1 i sret sra irea; ©wai'iTife to fara* 
i 4 b^ fa vra?> 3 ftfei ^r^l ii M3. ii y^?ra% 7>fti 

hot vs3 1 vHtHHs'" mrefe fen ?> faroff* ii mbii wa 6 

^ i^^fe gfe* i iw M^fti 33" wS^ T u*m ii 

T=jt ?>t?>c[ H7> qfe fUf I HUc* r^"H ttiTO "HcS feV* I 

fiS'i wi ^fe «rn vi^t Hd5»w rafia btoI %ra w mowp^ 

HM7H *ffa cPFBMS WS Ti ^ I ?ftf?> ft^MH fcStl 

qjflS* i trafo atf wail oraf^sre i «J t §253 BttfH** 1 
cP3tf a Trasn >re vilf feti urafg^PBi i fe^g^jfti 

crag fe^t HMtfn hw ^ ^fe *5*ai I Tl^g TO 

^ft?F fes W3II ^J3iy ife ^5 WBWI3^ XJW^Vfd 

u^T^n do ii gife c wg b feu zftn i sire 

xqr feftj ©TOTf oft^ I WK5 sti?> 3 *! Tragi i kh feiH 

§faicSo(fe feU ^T3^i II II "H3 ^>tf^35ftl3TOra*l sfora 1 1 *%fi #8i 'is* w^sdfi^l wh»3 i *^Hsi* 0 qTO ^tbt? 

335 ^8 Woi^ 5 ^ H s ^"4^ m W 3i ?^ W^ifl^ (fl^l) ^T?5 S I 
pusi 5 ^ Wi^ggn feurll^US g Wi 7 3i| (fef*f)l vngHB 3 1 fee* to w&z* fm & >f^3 M i Bm rP<53 

fefl $3* I fiftj fooTO* B §1' II £3 II BTfe ^TB "fi 

W3 wj i 'wfeg* grfs ->fe vjf%Bni ii^bii grasig 
?>ftj fcT cret# i fro fire^ sre feTO™ n<st^ i sreij 

?> fo3cGJ §BM?5 I B"^ ?B *HB c?#q fe>j^s w li 
£M II g<3B 3*3 oCftj 3*fe fetT o^B cTO era ^1 

p fasafe. ti^wi vfee #fct ^afe s^sHiggii 
bh# ^ ^b a^mferafe onjfti 4 ^ i^w^iya** 1 

focK? Ufe T3B "Hrgi ifeljHR^ Wfe toBR!^ lf£? II 
gUT^^Ho^H cftfe* TO ftfeftf* I tlfij Bftj cTO c? ?>3 

ffjfefti i yfg "Hfij ^fe ftfe* fe^q t|?jti#8 ?> 

"M<S T H £t II ^fe fe?K^c(fe I §3 feTTB orfB 
fe^l-T^ S^*?te ftiT^i I tlfti Bft WffiFT 3^ 
UfSBf-ll^tf ll$cdg VHHI^t | tqife yrfl >ftj g^ft 

fWl c fyfB ! SftftwiS I fcS^ crefB KH 

Ha# ll?oll clfafB ftjM3 feB f Tf a ftfTfi^ I 'cO-RS^cS § 
?5te I ^ tT^U fefl I TO 3 |q crfu $31 

^ Bg^iiggji^gfe oP?g B^ct 25 i xny I %b! fiftrg 

Vi? 1^?> § I '3313*1*1 § rl^I3 ^ I 3 5i t^S ^Sft 3U3 b I Eft Bia ^om i ( 3«£ ) ^rgqwcra^, 

Vfe^H cS^ II 95 II -fiMH TTOS 3§3I I "Hites 8 "*}? 

wa&vpifr 9 ii ?8 ii Wiiyht? fefti gife 535*3 ere? 3 Tru- 
est i iraqi qtfe uh §iffli^et n ?m ii ^rai n 

^ farads' 15 ?>sra trae ^#^ a n ?£n feft j| ^ 

vfe^ElH weihb II rum 

[ are wwgste Hen® i stu wq § fij?3«, b*53*?> ] 
^rar || m-Hg^n -jg ura "irfB "Hf^ V>i3M II 
ft?WS ^ H?> 3OT?> i* Hlfe §^3^ |M |R|I 

&, fmtf ^ § femra ? F3 <ks ^flW § 

^ ^ 35,(faffe ©JS? ^t) ^l^rfflnif 

3 §*ftw ^ 35^ feOT feOT Tfl fa oraiKT3 3 o?grHT3 §§i § : 

tfl fa ^few fee W§^1 ifl, v>^t ttfflcl 33 M 3 fji^i 

jft I feH of^l ^ VHTU^ *J5 fa §Si gi3l (KUT^ § : ^) ^ 

3Ti? m3l I 0^31 urnji ^ 1 <lo 3 t?y'< § ggs ^ I ^yxu^ 
<fl Hire f^rg ffl | flt<§ <?1 grfiw httht €Tft feg §^ 

fi?3 p* !>, §fl3cp W fe3 fe, TO ^ fe^ §^g~;fl| 

W TOU ^3 II i&n y*H3 |* , -53! cST^^} ^ ^ qT> , 

3^1% "H^ T!BM° fe-R^ITOT ^ 7THT#* ^ ^fftj 
3^ I sf^ ^f?> cfl?3 TBT H^H} 3 II 3 II 3^5? 11 "fl35_ 
B*?> MB #3i>| g§ 1 few "HH B I TTC^qi^ 

fc^ fei 3$ 1 feor tto fti& ^B7>f^*^m\mfaitftf 
^fB Ti^rat 1 fore? 5g T^raf 1 fero frai 

V)fom3 I SfHctfH ^gr^ Jferitf" I MS 3fe §^Tg q£ 
H§l Tife MT^ftj fe^ INIIotfsfell ^T^fB ^jr§ 
t^TOt Ufo* 3 §Bc? fe^T^XcS ^Tfe^jyrfet 

^fet?) ^ I *gTfs g^ig flTsei T?l I Vsi^S I 8 §3ft c*B t^j 3 
f'flS flfl ^tri | y ^g 3 sfo^T i «£fteg | HflT§ | *j^g ^} sgT ^ | 

* I H °3s £ I q< W§W 5TH i# I ^913^ I US~ ScTTO, 

iefctf ^ 5 1 ^feon^ i ^e^* feu i q ^<3 i H3 i§ i 

us § 2 V3T & fs? gj§ fl i § v>ngTH?5 hh : «^ fanfare ^ hs 

fe^i €H 3a§ §-3 WSH U&rz g§ fi, §g fcwrp 

^ rit eUps3 feB ^fi ^o?gHi ^ femfl vht^ & i 

t§ W UTS 'atgi ^35' Si YHZW3 WW $W fetflwi 

wsto i 'gigi ^vwf gl 3 i' ye gTcir ? gj^t ^ as ^ t?5€ us i fesr 
^ SHfymT feg ut3 'dnfe gife' Sf| y3T s# fo? offe ?8 ? wu§ 

fe^3, fHS^T o?lg yi S Hi I cig UTS ^^3 ftfe^^ $ ^ 

fe^ fwa 3t frB, feg gigH3 § §u?h Svfl : us I nife^H 3 ^ y<s f?ra xro ws w&ar 
tfS feats, ssft ss sfaa^ii^fc^tFfe 

l|?H3*fe 1 TO ^tH SJOTfe TO* am fW, TV^ gTITfe V^H 

w it *g"H T wm* fi* i §^ 3zjt *rfe 35 

fe^ TO ^rfe VflU oTO eft WBlfcf 8 f>T3 tPfe WWf 
fl* I Tlfira TJ3 T fe 33 tits TJvpfe c?3 tP^?T © feB HH 

3>i mi tot xpvP* ii t ii % i"R ssretf 13 *ra* B 

fi^Tf u **ft^ tl3I§tf' f s 3TS W5 Wfsf I TO 
Vhfere ffl 1 cfi ipiS* ^ T 3fl*S 3"S <T 35P3 fiRS cft£ 

Ii wvrF° i irS ftra ti^t qf , ^nq ire ^cn cra : , fosfe* 1 

c**5^3 saf^T-PH^fe aB fire* oftegfg tPMS^ 16 

^ tfg jftr" WOT c7 cfc~ 

$s«rafife "h 30 i wfe ftrra 3fe 3£l 3ra?> 3:? fiswsvaT 

?>3I?> ftravj i 38 333 Wife ^ 3M I 3 ^ 1 § few i 3 foreui € ura i 8 «uf fewfei i M wea sis I 
"am g*»fl £ i at UI§ i H «*f fig 1 mi 1 "Nte i ^isfewM 

OTS ^TS (cH3 tfl)§ I ^55t I FTOi | ^Ho?S 5131 c-j? ^ (3 8 *J ^yawi nxpra 

«?£ 3ftf fg" sag" ^^a' 1 fc?f3 ^"Wl^ 

W*? 3 I Stfcj*, c^feV, ^, 3^, toT% 

%I% ^fas", *ftfc|« 3S5*° -srajr 3f ?> t*t #31 3 
raSaf 3 vf I <*1553 <snra ffifol ftift* sigra «? 

31313} 3U #31* f* 8 l ajlffe gfe ftR5 W^fe VW33 

TO3I J II <H II "R^ 0 3T§ cOISS s«??> M y?> 

^^tf" <SrH Kfe 3f3 3= 1 W3 33 ftftf* otesfti&-si 
felFS 3TO% ^B?5rjT3<5^ i^f wS*r f-gfe § :a ' I tot 

fes 3d, fe^i wfc fti3 33 ara, -gfet *3i* *?>>re 3M 

3f3 3 3 * 1 <*3 qi>f 35, ffci oT3 : *f oTU 3W, $3 3M f £| 
§ c^"< §H Sfe 3^ II ll V3V^ W5cT tra'-H <S 

^3 'fe^r gzra v %<* W^efegicSf* 

75fc-HT3ft43'3 "33, tTC? #31 T?^ YH3, cSZjf V?> 

W^t 83 ' rep fefq ^313 off% nfefc £ fe^T ^)fe 3?5 . 

"H3I ^3 -HUT^-s} | g^t ^3 TOT 85 H KH3 

feHH^fe^3 30 W3 Ytk ff <s >re-g1 ii ii i, 

"p I a yi§ i "arar i "reai | , s|i j »fe=„ , <f&}48&) 

^Ba« I ,8 =n I ,u fia 1 saa! i ^ajife-arara I f33i=ia>, 
ga i 'hhct i '"JflH fosia afe 3151 fa* 931 ifel 1 a °gaa T 5, fHs 
to flsxfigl 1 *»swffai [ft*, aaaa] 1 aa vfe1 1 a8 $y vray § femfat 

% fes as, fvg §3 hiui ^1 en wliKi 5,f ^ ?fl § 1 
3 °ura 1 w ans yy sp§ 1 "Sq^i 51 1 33 mi?a sth i 38 uh i au «jg 
Isii 1 3 ^gyH's 1 as »Be ysna 351 0 1 a <33l nau § 1 a *y>y 1 80 fy3i 
S 1 w gs3«s ya 1 8, i5 1 8a wsi (fe^i 9 ) as ywqa fni fa (vh>§) 
?si (ait 1 ) 1 *yi : -nfei i t^ : -5ffe I $vp.—g aa 1 J-jl 13 Si5o( yam I ( 3UO ) vHSflna 

BTfe fetl ^feS* 143^ ^fe 3^ I 

^ ii w?^Y>fC ^fsre^ y?> fiR?> § >ras swfe' 1 

TOS* ^ fe> vkS^° "HVte ^ifeMTfe^ IISMII affe II 
■g^d TO 3?>~cf 3 7H"H"H >fH a8 WTO fifrra™ fetl 

fu wi^hi i few vfa yrj^ gfe yrra3 h"h*r ttr^ feq** 

§ €te -we* fire eft i i ?> Tier trail vis ^ tffgg 
cr*T Adas* 1 eft i fori 9 * ir wriS 3^ *3te* 
Bra HcScft 3 ' i^grasa if -nfete ftefe** 

fejS oft IR 711 ^ II l^tBteT^fe W H^t -jg <g?5ct3 I 
VtfH feftj fe^TI feH^€^ : t?Hl 3*33 cT U3 II St II || 

c3£ ftjH eft I TlfecT 5?5TH ^ g^pfe VIST 8 * BiBc^ 83 

'°o?ih u*b» Sl^fs i ^vrj3TO e f*5 fa3 i qo vM&e ^ toh i w 
vh&e i a<l (§^ e) ^ ^3 1 ^pra^ w vra i aa B^ i 

unfew S i i H,f wy ore& § i * 0 I^ I i I 

a3 f^) § Sonai to « 1 38 a?x?5 U3 g 1 ,y ut^ « ^ 1 ^fec? ^ 1 sit gg OTk? yorra i ( 3uq ) vjggig-g nmm h§ 

Wfe fH?53 s?5l ctal "RcWcS eft* i IpE^ Ufel 3 

4 c(w^ics ?re o< tiito^ ^^^b >p?>, oto^' o^cffe «ra 

TTH^ c5 Ttfi?> eft* iRtfll fl^ oCu3 "HTfe fet? 1^ *JTO 
"R?>* f§*° fes" feftf 3 OTfo *t fW5t#3 I %f 

Tffe ^3 ftfgife TO ^J3 HtJ "H^Hl I<F5 i ?> ufef^S^ 
"Hfe^ ofltfly I "R T H"Q WOT VT TTcSX VI^OT" ^ ^3 f?l 

B3 fetl 33 fi^l "H : Uril #§ IRCIIOT^II oCWdf * 

T^> ^° y?> MS^tT 1 B"H Ufrf 8 ' II 3<i II ^ht || ^grn 31 
UB^Tfe fei gftj 6 |pl W43 ^¥ tT 1 ?? I ft^oft $MW 
BH WV| c*3 "5 g?! 1 KH XFH f^H^-g "Ht^ l US § 3B § 
"TO B tRS^B TRfe Wfelf 8 fffe^^t fcra OTf I '^ft] ^ 
©fe 3^7> oftfe* 4 3, 3fe fere* Wf-fSKB ftTOf^H 

5ru m& ii ?5tfe srigtP fl^ -i^xfu^P^'iV i ftra 
t?b wn&ct st^Ti ftrHHfe irafe^ Wft t| 

^IB) II 38 II fen II B* VTCra«3 3t3 tTR 3ife^ cftf BH 
Hirg ao TO W^sl] Wlcft ^tfefe^B^ f^^H#,feH- 

o?^i a i a <i#mii i ^ura *Hf i) i ^li i 

til I *UT5T5-v>rafo~S[ i f 141513-$- 1 »ffl 3 ftra na^ire 8 1 'era ocscs tihi ?nfe fa?> -Hfe 3fe 

H VH^sP || 3£ || f^f oCSFtte BUfe IMS Wfe >j : 1 
cW?5?> "H Vrf31?5 M #fi Hc*ftj "6 II 3? II q^ggl^ 

vtfBFq feftj hut fegfi^ef 1 ^fe ctfg YHn3 ipq 

fe^T! 3Ki few* II II II Btfe 3^5 o3 VH3tH 
ti Wife fe* ^sra ^ftra 5 q^f wh?> ^Rifeg* 1 

3*Utt "Off H%a TOTfe Hre ?>i?>ot tft f£ '0*3313 
^H^' 3^° TOffe^ I S*J?T of} tfftjc^ TGjrfe ^ 

4 i??> ?TO § gtfH craUf33te ferl^H^ tRSifet'fl 
3tfll c §?>i?>c* (j ?>TH fcSc^ 3^5 Wtfltf-Zft oft rrf3 
HlH^"KH iTOtt'lora "te ^oT ^ WJ fc3c?^ 

^s§r safot so? (o?K® Se m -Hte ^ 3 1) ^qsh tp^s 1 

TH^rr-'cTOo? 3 STH, fe§o?T^ 3§tfa rF5, ^ & g trf3, ^3 ^ KM 

wfc3' I fe ^ 4 3w vhiu foSmJ giT, fHb g^rfe uh i 
xxm% ? i w itoajf) 3, s§g su ^ 9, fefii Ste gfi 5, Is 

vhts 3 I Tq^s ^Effl 3 Vc? §3 >r -q^ 3 c?g ijfog *5fl 3 3h giS3 WTO 3* l 

3o l| c?ft& II £ gTUU § 3^ §3 ^ yHS3igi UW, fi|& OT?T 3*fl«H 
5#5TO S I UH >f HSU 3H ? rMoC® B?fe, UKU ^ 

n»S ^ofFra 3 1 3u fe §\J 3 w^u Hf3 «vitm3 7 §^ fefero 3s ^ 
fetjTcra i' ftS sfb ^tof era § §3^ ety «gg ^ nwfe ^ ^ sj] to ?>$5o? yoPE i (3U3) ydyidu sg. 
§*3B ^HTfe <jh* § UHi^^' l^^fe 3 3 *H3 "gV H3 

^ToC *5t?>l oT3 8 3©3^ SUf cT HH3 3tflJ 7W 

^i^s mow cru y?> ^3 4 uk "g £u yhs, 3# fife 

cTO feti ^>i i -d faqN&t 5 1 sra ^fe offe 3*fo ir 

■S Sfij vw, ^fe org p Sfe tte,tra>i amrgt^'i 3fei 

fe ^Ufe of B3TB TCI* »TH tTO MTgft'ife 

33 ^53 3H3, ?>r?>cT E^cS W3j Ti^B fetl ffiN 

II WB cTB^ **ftf ct53, cTM^ few, W 
COTqaP* oTO fifu c? I <F5<Ji 3 : Bl^fe giy 

^3t^^ tPfe TB ! TP51 ?Wfe Xf3 WSfe ?> 3fo oT I 

orai & y ct^ 1 , sf3 3 1 tnf3* ? is** ofte ftpf, 

oO^ 3^, 3 : Bl^rfe ijg), S?>ti cTt ?> 

tff3§3 asP°3rafe, 3*3f3 Wfe fe3, W5fe 

7> W3 #f <lt oft ^ttT F^rfe fel qife tl»fe W]3 

3ftj 3X3, <tfU foTH oRj3, 3*3 MJcT* KH^ 3B 3TC^ 
feTRm ^11 If^B 3 fo^ B Vffac*f , *R5 Wl TO 

foTH I ?>i?>c* oT^5f d ot>R? ife t W II 38 II 

ipai II ?TOcT 3 I 3 9P oCXjt 3^ ^'3 C TO, c(H S T M U3t Wf t 

^vnyff 1 *ferei ( Tq|3 ) ofl Si a v>m4 ?r i a 5g 1 1 ^ra 1 
«t 1 *ajM3 m 1 ^w^g 1 * 0 fmi % m&z\ (ig fll) 1 1 
f 1 s8 uig 1 Hy >igi wifcwi ?># Qft^r ^rel ^ i 

q ^ufg 1 ^nm , ^*y!§ 1 ^ctot 1 1 ^ ^1 wg 1 Q3 t3l i ^ufbw 1 

^ I 5y Hf ^5 Ui^T 3fl| |h| I I ^ 1|) ?TOof 

(€S tfl) § to ^ 1 Pt ygg I *T4T:-fefe I tUi:--UH3^ § fow3d nrftlo? I s*ut i trnsfesifus mfc? cret, fe 3 afc ^fe^fe* 

Hi 3t I 3 f3S BC 3 S g3^f3 a a VR5 q«afe 3 W 
WUf II3MH 3 : feu fa omtfe t VH^fl y^fe 3 s lW<3 
5rai3t I * feH f H TWtf g§ «|g figife ?yst Tlfg 

3^jti »ra?> d'Afd c(tfl* ore fej ci Trfs § Traw#i 

II H ligife tfl Kfe 3WfU fegtgg fiwUc? 

^ i %f KfW 3sr fe© fefeu #fT tl^' sftj o?tg 

Smndt' I UTfe 33513 f^^jfg Bfirft tfcg 313" ^ 3 ^ ^ 
3U*u1 113711 fijtf* fcS3 §fl 

m* «ra wot i <sft ite sr<l 3*3 ©<ra ffln vra* osh 

3 i^UP ll^tll §Jrar ,1 'i^fo^ ^ fey ^ g= ^ 

tH iiSasi 11 fea fefti cdu orfu gifs m^I 58 fetil flgtw 

3 l '<TOcf 3H fegi wfe gigj fo^ „ 8o M 

iflBi 11 fast TR^tsra wj qicft' 1 feifi grfe 

■figi ^3 ffo'g T ||8«?|| 333 ^ ^^^.^^ 

IS* .2? u ™ ( ^^TisT 8 ^ ^ sdf 1 ^ 1 

«feB g# I p §>ra € gggg I % I J | ^ I 1 

^fsraurs 1 a °w3a <ro wrfyvm i ''•f^l 1 =«oto ^ ®?jt^ ^) i ^ t^Ibjb ysro I <tf§ foigj i ^ ftf^ vi£ saai ifli* fe^ ?> wire*? 8 
wr ^^i-f^qiHT iii ?> 35*9 tnfe ?>3 T 3t ii 83 ii fe3 

HTT° ft^^ efts I ?> it t?u t b3 h **t£-\ 

H 1 ^ 3^ P II88II c^3 'S^! fatt t^l"TO3 rjffe 

wul W 0 ifii : i few -tf ferre^ * yTf ^^153 

IcT 13 "S* TThW^ ?> 3fcft' II 8M II sret € <?c^ M >|T3^ gf3 

s^rat i -h^ ^Tfe w 3*5 fiwsT* i y^F* 3t^^° 

c^t gr^ T1T# H I vtH ^t=T§ fe*3 ufe 3 * ^Ht 93 II89II WE 

qrw g^te "i^T 8 1 ?rcrat *fi^ aM ^fti qi^F* i 
"HBtiwj^t oral s^s ?> wyiife^ fi^^R »ra WJ 

fe* 1 ^8 1 «ro 1 <%B 1 ^wei us 1 ^ysa 1 **slta 1 1 
^9 ! 8 °§Hg l^t Sb :: ^ S 1 ^ 31 pff fe» St, 3iS^ff h°t? tf§ tfe ti^ 8 ii ii srad ere* -Htut feqi^ 
Tra^ i fWati oTQ^ c*3# ©rai^F I T^T vhh tft -fifg 3 

HUT zft I TOTTrasft-Fft^ #H #3^ I §3 

feq fiftj | vhu fecltf W>tf l| M8 II 

<SU CtfW* #H Hlfl 3^Tf i S fo§ 1 3Hl 5% yrf | 

•guts w?,fe§3 3W^ 0 ih1 Afd hJi 7] 750? fe^'iiMmi 

[cn| gTwern ?ft ^ >fora5 i wtf ^ ore wNl] i 

^11 WH *PTI Tjt Hlddld Wm 3 "HWH I 

XTO m\7^ 3 ^JTI § c?Bfo fefeof "Hftj FTTH Ii S I! 

f wh=p ^ ytfl 1 [fe, w+^fe] 1 1 

\ TiTH lJTT?3=tW ^frltf I J 
*H3Q— $ T^feTO gn^TH *ft ^Tfli ^ mi ^{ gTjq gs, 

nfcfi wel) Taw ^totf ^flnff € i & fe°? fe?> fe^ sro <xd60'3 <J?» I 

s^— ^ gj| grvreryi ?fi vMiy§ ffiM § So? pfl o?3§ telrt 
te kt^ gijl^l an* *rs ! vh§ ^ f ^ fe^gf! us, 

H, tS trs SI 1 1 **mmQ 1 1^ 1 ^xj^i at f^i ^ f3H vhot tflro ^ «ra§ as fa ™* $ ^fl I g srafewi fes 

as? i a . 

j$ ^ frqg ^ ii ii t^t feftj vi- fafoc? t?3 W 

Is^sf^iOTFfas^ ^ra to* *g?5HT?> ya 
f ma x5t 11 * u M^ra 33 HI W> ^ ^ ^ 3 ^ 

W3l I 3 tWI Btfe *t : 7rf3 14^° i felBte W5 
WET" I *?3tf5 Ha if W53Tfe a8 fentfg TW MOTTO™ 

^ M^'imimtei sareT^ys #3 w^ c v^ mm t?3 aps 3 

5C§T WTO^ , qi^* 8 ^ ma >f, 3^ 3^,*fo 

c?3 *f3^ R8H TO THFH 33 WftRJOf 11 <*J 3P"H3' 3fe 
7J tFH i TO! c*hr tr yrfl Tnnf*3»i SftJ S^fe^ 

§a#R 5 * I 55*3 33 >TCJ W° ftTH^t v3 39 fetl 
^fa 33 >iTi *5#R 3B I §3 3& iT* ^ *3,*lfetjHW8j 
TO| ^H'HMIWS to 33 3M 33 WlS 4 !^ 

(ferosi) fea §gr tjot Si i Ht 3Tfl : ^efe fewi 3nrat M3i 
*faf 9 1 *°m § 1 1 ^ 1 33 ^u§ 3w feB 1 aB fi^ Eg TO srof }]&m ( ( Put: ) Vdy«dU rxu™ 9? 

t^wsS i ore tP ^F^^m^^^^m^ 4 
wfe tff^iiiB tram fatd^ O^dl %u wtetf^nst 

WSTTOT^rffe TT^^SOT HH^ftRS* <5fe" 3 ^fe 

sp3P 1 f<3 : "Hfe Trefe iffe^ 8 fore o3 it 3 

fegt^'jl ? II ^rar II 4 ^?5H VB 3^*3 <£ fi^W^T £<J I 
3H § Ufe fe^ffo ^ oCB o^iTI titf Iltll ^3 11 gt*$ ^ 

Snjl £ I ^fofa TWI Ipq Tira "focS TRrel 

^ ferl ?>m STO <*'l ^fe^gm^^-gfey^^rH 
>f few t?i?§ : BUH TOTt? 3 I ?^rg utti 

fW5^»f^Tf y fSTJ ofl^ <s fata* ^§Sfesw 
ft < H II ^B3^tT> 3 £fg"ai@ M^rFfe ft(3 Tlfe 

M^l^fe*^ ^te Tram 7TWB <F5"S W§ | 
9o II II yng STO WH?>f 3 -Hf73 "TO 1 Trefoil 

cSTS 1 a o?a^ I a fera3 i 8 i?w 1 M $re« 1 *3V£i p*fef f "is 1 

ZKS I ^ T f[3 # S ftm fe^ Ifll ^fe fen iR ttrezfl ii ii ^ if^g 

<F5o7fe T\W oft tpjS feW I W4?3 # "WftJ 1 " 

orafe ftTH feB 'Hftj Ufe II S3 II crffe II W^fc Ut=?TB 
fi^! VSc3^f5^cTt3 ^fe 3f Wfe if TTfe UH- 
T(Tfec7 I ^jq>l <g <3<5% Wf 9*^7 <^9 ^3 ^ XJTOl, 

nag ^f."qg tr -^Vfe^ i fa3u?5% fte^ 

ufn gig g^ Scsu^ ?>ft vpfe ^ ^fe f^rrat § HO 
vreh* sP* fi^fetiRiiit^ ii xr feftj $ftj few n#ef3 

§B v ,3fegigg ^ fw5"§ § i cto fy3 T tray Trfg 

S*l3te Ht 3t W5 ^Tfe#^TY>j^ w |R8II^IITfef?5S 

foot* 9 ii <*m ii *f*fe ii vi5%re tft cnfs^^ 0 ! to fee* 
isMiPlff f <p§ <s 'fere* ife tfltilSwn mi wfwi 

fjfi^'l fW5 ^te <fe?5 U?*fB f 8 ^ tfSB 

<s tre^TTtre j fro %3 fi^t ^ to feiP 1 

g| fe^ fe§ nfe I s fe3 & (fe fewu 3 tn?) i 5 °Hc^ git 3R=rara u>rfu B>tfu ftra orfro feu oTO fw3' II <*?n 

iiv>fRocfe>m"H?5 era** fe^feora u^^fls*! 

3fa ?> TT^ H^W H *t II to N "ff 

^F53 <2U 3fe Utf*fe Wtfi I feu SU ^U Wcfe 8 » 

fefe "Hfe I feU TOT U^U ^3 tETO "HU?> "Hofe 
^flRO II WqTjfe y^YHUf^ff^era^^l^Tt? 

fs?33yfjfe ccucssraiay?* c? f u "fi ii ii wis* 0 i 

Wfe "S^t WltH^ WlWitf^feq" fcwT 8 ufe W3^fu 
^RB^fe IR3I1 ^ II tPgaP 1 ctfu U : M^^ftJ VBX 

WTOSufo** SBlS** 3rafe WOTS** tcS'° I fS^ 

pipife § f ^f* vfeu ^ ao TJ(B feftl OTI W ^R3 H 
fi!5cP3 f ^fe "H cS ^ §3S) A fU dttH RMll fc^WD* 

fe yfe 3 * tihs 33 ura~ura 31 I feco* 8 #5 ^ 

<re<3 fiRt' ^ ft*5» II 3tf II >ra Wf 6 Ut 

TliftJ ^utS unsi i $W ccfu -Hfe fern ^ i*fu 

H 3gt i *iy% few i , OT©T i raS t?3i ^ §ss<? i , 

*TO fej M W3 ft* Wtl I < tRKS o^Rf 1 W 5OT 3 : l «*, 

n,,w ea & fe 'fro & i HM >ftn§ i H **>fe wfe i HP irC5 f i«i , 
Si sw ^Eflsri w©^ ^ubt miS, ^gsi qt£ ^i B0 ^, to II t!S "5fe 3^ 3S ^rqr feaTR^t i 

feTTH WS "Hlfc el j5 ofrd^^ldWRt:ll?>ftr W$ "H%- 

saf^-ii ^ 11 c ~m csfti $?5H w -^-^ i 

^cTH "GF3 vwfqo^ (P llft^H ^11 tPgc-f 5rdo( r ^»<S cT g 
"CTSc? c*B3 3^ I £sf° Sqi?^ TO 1 

Trfg WT^fH f "q?> ^fe oft WTPffl fefR fl^ST WAetdlcjA* 

ifufe mraw^ 1 ire faired ttoh S^ po b\T 

fe^cT7>"irufB M^i mail %■> "if 3 cPg W^TIB *3 ctf^ 9 
PB3 SS^-fes^^fo cOrelll 355fi| Ib^ t^rg YHU TO 

g*w> oft xf^* 3*fa ?> nret 1 5" »ra flifeci fiRw^vi 

Wfcif* ^3 cfi§ fVc(6iyT 0 -l fWfe f 33^ 
*5^S V>jrfeR ^ 3^51' 1 cpfe 'feT^'ft^ 

3 <raa> g£ raj 3^' 1 "H fcrf 8 3 fire vi gg* fgg 

^fsragt to sinfe^ S 1 'nitfe 5 1 'vrafew Sign 1 8 *h»kS «s i 

^ 33* I «€RI3 I 9 >fe^ I ^ feof I «§*33 1 *°feni 1 "fw I 1 T3j 13 sura yaiH I ( 3 £=? ) yg^MTj roaW^ 
Vlf3 "FT #5 era 7^5^ I Tf?S7> a >T -Rfe^5 cftfc 

fM3' 3 y^ hi' 8 ^?tw gfo* 313* 

<S >IU fire «J3^ I ^75 33fa •HUd'AfO* K TI^ 0 
fe?> f TO ^ 3s y ?5 wfegrHt 3y II llU^g ^ ire Vf5- 

f%3 3< xftfe s-sl 80 oft iq^t* 8 '* §iffln§ , tf^ feiw 8a ijt 

5* foy^K 83 iTO mi3 UBM^St I ^ MlfeoP 88 tlS 
3*3^1 f3U cTO 8M H cTO 7J vwsre^ii at II 

oto g^ '5553 T syB §3 fl^t 3 offel u ^3) 
ow^etV'Tife tfsfflB^'f?; ^'suwtj om'yloidl feu 
grst 1 sftj u^ k vHn3 8t ortfi=ra3i 8 S §3 nrefe 3 fe3 

v>? ^ TW3^ ua, ll^ii ferai 11 3*3 fitT f3S $3 faf uu 

"tf few '"'am Hcjifenp i ,8 'Fnauf|% Tflti'^Hftre (TO3i5ya) i ^uobi i 
S i Va ttra i i a ^§3l i a5 sro ssfe i 5c 3t3 i atf gy? 1 uia § i 

3 °H : (giS 3) I a< *oPW>> § I 33 >fe§ I 33 m I 38 U^Uj Xta | 

3y m§ (vb")§ 1 3 £fiiW3 !l vr§ 3 1 35 3re fe* 1 3,: srafe 1 ai tts 
fire ft? 1 8 °<re? 1 8<4 %fl 1 "are 1 83 3fe ns% 1 88 § 1 8y ©H f$m* arftra tpife i "Sctftj g^Tf^ -ft g^ji 

W> HTfb II Bo II II "gfe TJSfc 3 "H7> ^fl 

to 3?> to gn^fe ^3 1 ct trsh* ?> <totw s\ fen 

STO 3T?ife fe§ s ^ ^3 I fee? ufH TW3 cTH^ifH tf TO 

M^fs "S *tr wfo feciB^ i "gft^TO ?> orat crag 
^fe^5 p vms^ ii 8^ ii ira* f^fn 

4 fe<jf 3 3 gff to ^fo i ^tr?b?T 8 3cT 

33 ^3"ER5 vlfe rfdlH^T 118311 || <fl 
"KH q«H 3 ^<J* WBfRj cTVPfe I 3 : HTO oR| 
Tlfefa Bl^rfe II 83 II #*f * 333 s * fen eft W§ 3 
W^c^lMW^WHf'-Hfegu! U*3 WSTO^ ^ u 
II88II II 3*fa "fr^jf^cTf TO M^fe ^fe ^of 

^f'l^R flUfe^ TW^fe^ TO cft"Hc*> 

ufSs^re <*§ wre 30 *^ fen nfu <s to i 

3fe fewfo 3 cT^r yg^ 35 ^fraP WM cTH^l "Hcft^ II 
8MIOT3 9:? !i-n 33 tf^ 3s 3^ VMS #3 cT,tjU TTTO'I 

VPgSratfe '§ ^ fey^fe%oC^ TO ffas" - ^ K^fcST I 
H^^3cX3ffa^3 "H3 tftft fe^ 3 ' fefl T#?P\ff UK 
WBT\7>^Mo^^ cCT T^tr TO vjfe?? TO 3 " II 8d II 
TO frg^ it YHfecT 3j3 cTB "TOTfe ! fefa 

fa w i. a ^fy^ i 5 °S8 ^o? i 5<l @>ra I I p3 tvri i 

,8 5^ i | ^fesra i ^feS wfl 5^ i ^ftfr i ^OTte^ i ao Kcsy i 

^ omr^l I 3a §WcPJ a8 fl^5 I ay §S^ I 3 ^ oft U?5 J ?ft? TTHWSt BTI H £u "H?> SEpfe* || 8? II H^ 1 II ^UB 
fterRT^te^fe ^?5ig 3 fct? e H3tf Kl *P"H WW 
fife* flU* <JB #3T>J of l| 8t II fefc ^ gjg 35153 ysra a|l 

yay'dQ 'ftel yw <gfe' yfei 335s cstw'Vjbbw nftnro 11 11 

sretf y>ra^ sro fa^ €^?> ire fire qife 11 11 

I fee* gfb3 <K5, I 
(>*) n{gfl+?5=ywgr1=feST 933, I 3 Biff rTO 

J § l) r 

ffiS=^3 j feH^'d 3 fev)* & I 

| =*3 fimre yfo foy^ | | 8 ^nj§ | M U3 I ^TO ofo 1 

^WSWcS fefe3 fe^ fe<] §14 I fel7 e H^3 

3. "OtTO groi ^t«t fee? giW HdyidriB, fcw § l4cm3W ?> H'fow 
Tfl I 3. fe&T ^oPd ^ fijS I 8. feo?«3i I 

U. >?9 I g . f^i §TT55 I P. $ fee* slWTdl I t. f$3 fe^ oil 

fet-o7su fijg % vhott feg vxnaT & i tf. |g i so. t^e feB few ^ 
ss. &, us o?fe tH s foi ire ? 5! foj) fftai ?m (tiara fes) fe* 1 8 fe 

SUP #>p) TO »5 *J?> (VH3) ^ (f **cft 

M) srel wa?w fc*fl (ws fes niviui un§ ijifs 

?l, (f$), (gig) VH9t^ (§3 tfl, §) TOtf ^ fiw 

t£ht*5i fi^^g ii^otii ftra3 fpfe§ |5^oQ W5 ^fe wftra 

TOU I WRS* gT17> a V>iTcs3 GH ^3 I "H ofa %j"|IRII Ttesjjl 
tl^H T?T^3 8 fetf 4 I fHfe 13 Ttf§* 

qrn fe^r wrerfb* "ffHl 3fell3U rf^HOT it? uftlfe 3fe 
cO=K5> JriW I ^ 35 I ^Jfe §B'§ H ° H8ll*H3»l 
I £ft TTH^ I orafH*cT5pg T I fflra 1 II M II 

sft hIS i iw sot o^f iTrafe^ ftmra<" i fei to 
te" b d ii ?>£te ftre 1 ^ i fen "wfti ^njt i-xrs Hft 3ti 

3t-H?ll*f3 ^TBtlfeH^fe^tlOTt^ 

wt i favifefa wif lit mta i«8is«tf &*3i^ ! 
tc^i*5*i3 oto ^iiM>ig9fl igtufe§ ^tfs in 

TOlt^t I § ^'h1<S ^ *3#R "H^^t II tj II feU* Wfe §«! 
*ran* ! otfm$ ^ f q?f ^ w il^ll^ll3*ffB ^ ti\ TO 5^o? ■joTOT I _ ( 3gg ) UdVW WOTT H 

f^aW^u §u "Sot wtifw^ iRTi cr§ ©ra, 

Tl ft§ §T[ fw 7>i?>cr OTTBtW 9 ll<* 311^*11 

%H c?i§ WH fMHi TTH UU§ feu* orfu qvw 1 <^T3^ 

vwTfe u :<? ^ i?> trerH 11 <*s 11 ai% 11 eras 33 i?> 4 su 

creS^ TOfi?^§ <jW U 3, TO ^ "R : STlfe U~l 
VTZ^ut 3U* <efcsl U*fe TTOt, Wl W5Tre% ^cS 
B Htife Sfrufe ^ "HHir^t $U TO^fc^t tffu,cfrfl<5 
fei^ #ftl V?fB U : c*uf3 ^ig^ U*F^cft TT3 c*U ?> ^ttiiut 
US,^ "Hfe* W, 3^ f^HT >j : -g^fH zp || S8 II ?>i?>cft 

fiutW I ofBf3 f?3^ feq 1 ^ U^ faS^UUfe 

fef^3 fe3, £fe 7>fu 3UW 18 1 1^ £ WTO y?> ^TRS <lu 
?>3I?^ ^T^l, y ?>^t?> U c*f #3! <sfu ^utw I cC§ ^ 
o^^H, I^tto q^yj 3^ ^ ^ "Horan, WJUH 3*fe 
§3hH»^. II ^ II §Ho? #3 11 TfTcTO 313 ! fet 3lf33J3ftjl 
^fe ^cfa *Rife TCT 3ft 1 i%E ?5Ut f3U § §U vfeg I 
S"?>fe3 "Hfe f?>333IR£ll$?53 W fey 3 iu YH^ftjl 
S^fU >f q?> ?>' Ulfe tf^ftf I TP^c? fe3 vtefui 

3^fu ^ Tit -fej y^ftj- II <*? II Tafag^T 11 crfu 
I ^rf3 fejfcP I ^fe #*9 1 3*5 yfo* 1 * vwfetiRtll 
feu oidaidi I qfe WtB*3* I 3^ 3^ *Hiuf 0 I <5U 33^ 

?roT 11 itf 11 fiw" "gfe sns i.orfu 4 w gi^ 1 1 otfu 

I ^^fe fr? ^qiraoirHH og<U "H^ 1 iro V|ftra»3 1 oTU U 

TTH3 I *SfSw h I a U3l 51 1 8 S33 pfi 1 ?t | y u|g Kgi (3^!^ 
feB 8)1 *%& \ I WOTI^ I % °fi43i I Hq ao?TO ofgi ^JtTl^OTI 

^ W ^ vxtu^t (us) 1 1 § 1 y^aw a , i fwsF irsii ?w tF* i fe^ mr3^ I 

Wf feftj 3 cfr^ I q?> ftp? 8 3## II 33 II n ^ 
??5^fecT fell "R-H"9TfelU"H 3>l fofo feU F edr* ?tu' J 
i*3 W>ife'7| 33 II OTongi* || ^gfH gfe ddo(*<H>i I Mfe 

w i ~m inSF g^?> w£ i c h^?TOc? Hte 

TjtP3 IR8H U : B"H ct TPcSfe I Tj3 cVcbc* 3 XH I 

cife 3teft Y>fg gtRT^ i feu^* ^ ?> ^ n 11 35 
flfel UU eft ?5i flr | tP^fe SSiff VMoHtl^ I "Fife ©TO § 

"HcS UHSl lfe§ : "Hfo^ tit 2fU>retl ?>fu ?Wfl^ 

UM 1 1 fKl c^ut fe WSM* 1 feHTOlfe Ufe §tTOl"H^ T^uftj 
HOT* q»U II =>t II U"H M^" ^d<tts4 ^U* I 3"? 3 T U : oTOt? 
■5U^mfe"HfUHTl3^ 3 ^^^T|OT cTOc*T13 H V^Rtf 

wi fu "Htu -sut I cSfU VHTfeR^ u itefe I 0^ 

^Ug a:> ?> t$U* flU^t I ^ "HcS >ifu ?5T?5T! §3 II 3o II UU 

3^ci 53 it m^i^ feu* W^Tf * I wfij § ^fti 

tpt I UU S^fe ctt VMTf 0 II as 11 fe3 5H 3fe ?> UHU 
XPW I §U TRW T ">fl U"H feu I TO fecTS fe^ 3fe VM^ti 

feu wfeg fife ?> tm^P ii33ii"gfo 3^fW i c ?fe 

HfU3*!fe5 feUoTOT^ITlfg gig TTO W<s1lHPd tTOU fct? 

to "H^ ii 33 ii arfu ofhR fu ufe 3rf 3 i cragw if ?sf\} 

^1 1 tl^ U^fe ?rec7 g^U* I ?>fu q ^fb fe3 gU* II 38 ii g<a<^ :ci ufe nurel i fen f^H T crag ?> i 

fe^ fib 3 BSfo 3 tirgt I <sfu ^fa WfFsf' II II 
Tift? gWTHXjt F^qiq^l i#} cTOoTU^ KU^ I BS c('*5 

i yld'Cj sfiro 1 iw^ ii ^fe£ eft ofast 
B37> oTf ^gt n 3? ii ©rfe fecg ^ "hup^I i BfiR 
s?5?> mr orfg fbB ct u^tn fnfe OTSo? -ff y?> snw i g€ 

ftjB c! ctftj c(fe ^?5 T I 1=1 w& fx fmxm | y^s ?>t?>c* 
oTO ^WX^HI^^IIU ^fB U3^fe^ Ttfef ^BBfe ^Scf 

BTfl I f WR?> ^T=»<5 TifeVs} I UfB f^ HP £ 3 VS^l II 

8o ii Mfe 013 *4rre! ottgfB ^ B i ?>3 i^fofe ^ ^ y^t 11 

<* ^*5fc Hd fcTC5 fa^ >PS5Bt f35T II 8<* II 

fat' "5^^ VWfe5C^ t^^i^lfBf 3fB <5 5fB W^l 

fei pf* icflafe sto 93 i ^ uayfu wfl^ tt ii 8* ii 

^Bf d ofBl M -TO^ 9 fe^fB g# Jl 8311 & 
H^fe^I fi^* B*H Tl>l^i§ I tj?> feg^i Htfe H2i§l>ra 
fFf?>3^ H"H ^7>< II "HcS B?>cf° BrflJ of* f** ^ II 88 II 

s<refe ^cften i feB yfe B^cf 3 ura Tre^ i 

$fe 3B B3og ofl gg I g*re*?>t WHS igig* 11 * II8MII f >TO 

'^^l 58 ^ fe? feB ^fe 3^ ^11 ■qfefl ^ ssr'^fso? %\ ifl ?a sra yra I ( *g<0 ugatgg nroro qc. 
3StW a ! ^0 § ff TIElw h Si IITO^fS^fe 

ftre* *ra*?5>t ii 87 ii w 3?> vf ^tr i 3fb w^fo 

ftTO fefq 75'TP l Mffetf 33 few I 5ra U5T t 7133 
<jfe TSWJTS'*' II 8t II Tlfe 3?> TTO^t" H<3?>1 I 'W5 3^° 3 

im yg^ieffe g<3 ffer fe3 2fT3*"i fW g^H 

ftra tretH86l ^3^3 3 WrEt HXSI^T f5f3 ,M 
U>RI3Htn?5f3^3^^l I fe3 3%V#TrH5<^ IWoll 

fe3;TH3 fa yg^if ,e itsfii i^sfe ^3 lynvraH 

Si^of BM' I §McTOt IIMSII 3^ W3' ^3%^ 

erf bran' Tite ^ flrawi'vus $ s c^feaitfwi 

ift 3M3 §iw »m I ?>ft 3w clfe^ cTR' I TO 33 
jsrot i hm' 3 gist^" n 48 ii 

eft* vxgfe i n &^ Q 53 >™ v ^ f3 ' 

33TC5T S Pod^'cS II M£ II 3Zjfa3 Brat ctfu I fep, 

Wir" 6 W^W^'lN?" ^ra»l7l| W3oltS TOS '«*T» a«M' 

ntaii a 9%^ ^.(sre $ # 8331 3wi U3lai 

'"wife* 1 "fe3 1 S Saa ifa 1 *W 1 ^hhud i ,u yi^ 3 1 ^giw i 
""nwa fea i ^3 aril b i ,,s ' ao # 3? s^tan S» ugi f§an i a, 2s w 
b§, feaiai s aa i aa Sal ""yivi^ w 58 is I ay %u' I 5 ffifaags yaro j_, ( ??o ) ygroq rmm 5 e . 

M t II II <fo§ : m ??5vq ? 1 , 3TH ^ §3 feu- 

II ffl T§ Wfen? F c?fa 31*51 I Tlfe c^t g?>rfs 3Hi?5' u I 

arewre 1 5c^s is* 1 3 : 3^3 <tou w9w P ii^oii 

SfeU fcT 33) ? I <tfu vfig(3 3I sjg 33) , sft5;g§ ^ 
' I flfe ^i^o? § ^Tgi 11 || <fj ^=10 = 

fUsn3T I "R gi^i Wfc" f^r^'l £ TO» ffcl ^3^ I §f§ 
9I3f3 3 ,s g3 II 3fo Wg WRi ,u fe^ - I 3 s lu 

ara «fe us'" 3 1 f fe efts nfe^' 1 ^ <fe f%gtfe 

03'^ 1 3>l U>|£ gfe V|3n5^i ^fe wfaf ' jf 
ll&H stfo oPg 33t?' ,,: «sn3 1 1 3^ ^aias us Bjjgrg} , 
33 ttft 3?5fli ?nfl 1 m ^ftffe fa^i f^iB)" 5 ' 11 g M 1, 1} 
JTOcI sres f gig 1 'gfeganslf^ W g.f. , EV ^ 

S3'*t 1 faH ojiutl flfa f&njif 11&11 3« 31339 v^i 

4 3H W^t3 -Rfe fefq 1 u Vjfeaflott *rs : 1 fas g?5f3 
TrfMfU MSJS ! ' jl 11$ tgfc 33,3} f fft ^ , ^ ^ . 

fa* WJfl I U VHigj gfi : fgtf" 1 nfe'g^ W g off! c3U 

BfesgiSt ^fe feHB^ I <3ft |f 313 vtflw 3 ' I Hfe 3* 
%!■§ 1 a Ha 3 T p 1 -ish 11 1 »„ H #€t 8 1 u neg 1 1 ' m ? 
ura ^ ! «gaiia 1 *Htg> §» 1 ,0 «ra1feB 1 "fife 1" "few 1 ""esa 1 
u|i ^ij 1 ^ura , ^Qh 1 1 <«u*n . ao i€l as 1 1 

1 aa m.« 1 aa gg n T , »^ 5 , , «^ , ^ fff , w 8 , 

aw d y^S faoi 1 ^f«3 farw §1 ,0 ft 3 1 a,, fin.i , 

I aB MfoB 01 I ay H3l f?3t 3 I %W T a5 HW I («H) 33 1 i?P I fe3 ^53 tPfe ^ 3 3* iI7o||^f SBRSljwfe 

vmr$ i qfe b*p* sra ?> | csfij orat^ nra ccs I 
Trfg fefgt ii ?<ni >ras ftfi tPfo fesrgr 1 1 

?3?> SP* "W cTO^ | -gfe 33I?>1 1 ?> §^ht | <fa§ : 

fe^ 117^11 "TO "TOt I fa§ : UBfcf 

3^ «3?P I $ "ftfel ^£ i flftj f H3V ^ W || 93 || 
fW5 jretfife "ff u f Til T^f^B* tfefa I £ WW *J3^ 
3*3 ZJ I -Rfk S^ftf fe^Tfe ^ 5 || 99 || Hzrai j| ^fe 
VWOT* yfc* ^ ote I fee? T?B BTfBV^^ 

^ictf ^te* 3 II9MII II fes? T?^ || 

3S feoTR^ fe37>* TNt™ , ^r>| fe^? feUc?^ , gfi 
U3*T felPBT II II fsZJ Uf^ fe^fe^ IBT I fi : 
5^ I 3fo Vtfrg qrn t^O^ | waP* $gf Ti^c7 771^° 
1I??II 3S SHIcSt f 2?f3 >wfi I c oTZJ $V fe^B3 ctfi f 1 Tftf 

iSfcsfiT** W3I 4 ^,#RT*Ftb * tTO~ll?t:llfej c#R 
VPefa^lWEf 3fe 7> fi HjHB^T|BTBHT§ >fH ^ht^^i fe^q 

cTOt? BU fetf 9 || s?tf || Bte^ oft cfost B3 T Bt 1 1$ c^icra 
MBf *4oTOt I TOW §33 fe^W I cflfvJ M^I ©Tfij fe£ 
feTlW lltoll offe 331?>t TOcS WSifl'fW ^T3T fef^fc 
I W vJ 3 foT3 tP?? I 3 3fo 3 fife f*Wn?U II 
t^ll 3H ftlH^ 8 I ctfa >5fa]?> f^H H STif | 

H «y ora<s fee i ^ 5 5155 1 3 e^i i 8 h^ otcst i ^hsbI ?th i 
^3T3 ^iara & i >igt Jig ^313 oi d 1 '^hh T ^53f y^TH I ( 3?P ) ^PcTO It. 

PH ] Mfe UPS ^ W^8l fetf otfe 5 feu oTi"H «H 
^fl li "Hfe^ ip<tf c 7^3 ft H^fH 

>j-5 S*ffi ^?>% "Hfe o[fe c?rg §3 33>TO M , f 
II tB II y^WVH^r^ '"fife W^TjgJ I ^ Wfe W^t 

"OT ftreni, c*§?>t feau ?> ^B,vte grcTlltMII 
fe^fe 'fob sra H0 ?TOcJ: TITTft WrgT^jT 1 ! 

I Wf 9 oTS?>t o^fe^ nfe tlHl Z*c[6 313 r 6* femora** 

fti ^jF°' ik£" ^ii wro tfll^g fffeH3^^fe 
ire i -afera ob<s 1m ftrnvfe nt?n 

q^?> VJcS M?> cSft] ^cfvf^l^qT VM<S \ UHt fe^ 

3?>3) *fe?>< ^fe aH ?^cS Sfe'llttlloOW&S HfolsWJ few i I 6 5 ?>THo? 1 ? t3U I *9H3i ^ (TO r^) I gg 8 fetJT | 

p^fti ^) V3l (gr§~ (Too?) ter% S i H6 miu ?>to i ^^enqi i ^ftram 

orgs I ^oTTO I TTQfl I ao rHT5qr?> ^to, (w) RH^% I " 5H t3Q I jfljP jfiflB' ( 3?3) gggW gggg 

HHW 3?>3 ^SPS §^gi | cpgfb ft Ucfa 3ifa 

ttfl ^ if^MfH 5 >H3F K g^ftldf qfa^ VHfe HSU 1 4 Wfl 
3TH ^ cTO *3?> £fe ^fagftj* ! Iltfolj "B^t feTig^-g oQfe 
cre^T f3 I HOT* 3W§ fa "eEt 3*3 "HcS II 

vHfira^ ii £ a ii ftfe hboC wfe ^3 ^qnel fwfe Tft i 

g-^ ^ Od H 6 ' fe 6 UXft3 f?3 H^^etlltfBil ^gril 

vxftrot ote wmrr tfty 3W f^RTfe TR^fe I %fe ?5t?>t 
^ TCSf3^Ml^dJ6l 3IUte^ P II tjM II tW §fe3 H9 TJiS- 

fa©** *H7> f Tf 10 II t££ H fefe $ ara yora aji uggigg 

*§V o?9»' S*H WQaHH l! 9t II 

wJ c(fen wetfest to fro fes wfe hsii 

to (v>f^ : ) Brae* (^) fir Q ! fas kt§ p§ i 
tfl BT55i ftq§ ^ II jjthj || y(dc( o(i?5 fydld ^3 gfe glfe 

grrfe 14 # to vret ii %n 3 -w#e ^ut^B- 

3^ Tray q^r w?3rgi j % f<s3^cS TT?>rH 

3fti W5< sw^MSt" 8 TOnsT 51 wtyfo fh gvfe 

tRi>l Wfe fira qn* fif^ TlcS"HTfcS "5^ ItTO 
ff i c^i^oTt "TOfe U3*ff§ WTfl^ VflW 3 , TOf™ oCB- 

wfS ^ "^toI ^fs >|t^ i ofei ^ fwffe cn^fs 

fF*93 ?Stt t^TTO cfl£ SZJ ^ 3 II 8 II 

BHPfe ftm&Z?* Ul unfe Site 7^&f| cS^H ^fe 

Vera! i 'soft ^~^rT^(gra^i ) 35 I 8 >ftT3 1 u gfe i *?* I 
"weq sraSi a8 siwt r>fgif f^e i i ^aa ^ ^hb^ i v §a fffcjra «T?><S yctm I ( ) yd^jidU 9*5 

gftnfe ilaiH Wei *W5 3^ t^n wm^ W3W?[ ub- 

Sfe Wfrn, 3£frf 1 vte wji?^ 0 5 §^1 

g^VHcS 175 fe^l oTO TIB TlfB^q^fe^?5 oCS5 Hfe dl 
33oPH v "ft^T WVtT* W\ li t£il II TttZ 

ticScST 3 -HB^'fe^T 1 fffcc<(d HdlcS ^HftjW^lll^oil 
fttf?5 HfecflcS f BTre g'^lvjytffH oTdftj dlfdcfWddlllfrlfe 
"R%fofo ft 3*53 cTO 1 4 BtfU.Mgftl 5q 5g ■f3 | S SHS 

^fe^fe tar* was oc$fe\ mR?*tifc i *l%§m 

II S3 II <*t?5 FTO cft?3 I #7TOc( ^TTS 

f^*lcre?>^OT 25^* §B tT^Tt I frit W^3 3W 

yBo^^vH^T^iR ^ii i^ii ^ trafti y<ttd«<syfe ^ff* H8 ^ra e§u, [irofsjB, rea Sf^=TOr, § wax ora?> ^$t] (m) 3T3l C fi"BB cTOo^ BUTgt | g-^t TRTingt VrafZJ vJoTO' 
VRfiP | Tjfc ^ ^553 3i§* 1 <Y>m fcfq sffl oTO I ^ 

fetT^ 3 ii ii ^5of tth^ -grMf Tirg i f^fera 8 ^ 

faa* II <R? II ^idcSOd'dO snjg 3 WR I ^ YH3tP<5 oTOf 

»ra i uftrHi zsite sj ftn? tb wk : \ 3te ^ fwn 
3fe i ftjfeia} <to<* fen hx sBOTof g^fe 5 ' iRtfii 

3Ufe ^icfe^^rslBfti 3ft *ut^ g?> fetP^^IWH 
4 Ti<TO B»fe tfl I 3"H M^ifeB JMHVZfllfea 

iRsii grfie era c^r wfe i ctfra 3>ra s*5 i 

vm &™ II toB cfofrg f^cn Wfe' I <*fo 

^I ggggg ^8 7?fe T=fa faUSTl 13 «(} igfe 

^htS 3® i %i fag i H °aiftT i ^oRfl i H, 5 irift i *fo»ra * j\ aja asre ya m i (jgPj ^erowroawa 

flfti ^ i -meto wte* Bfcf^ 9 crf% urm ii wmra 
ffifc feftj swi foj^fe wfaotfa cflfc w^iwa^tx 

W3I ^^«3J I fTTFra Wm 3*31 "HUW II II yfe W53~t?> 
M gfe W% I <SS <^ 1 §3fe TR^ MB 

3 s 3ftj Trfg a) I qi* tfBTvi yff > 3S ut II 3? II fast 

yfe^3T w# 1 b y -fe gits yro ^°ii3tiifofo*i%- 
^sftra § si traixt 1 nfeftjfc # fafo safe mjsth' n?tfinf 

"{H yKofi^B^ va?Hn 1 ^gfe §3 fifa §>feit 11 l( 
^ 11 ^sT' 1^3 ^'scTtf* I flx^fe i 

3*5* VHOTf' "H5 3 3?5^ff ^"fllSRII^II 
cTCjfe 3^ 3*3> ! feH3 3TSt fa** § W I 
3H ctfgifsfe TRfo W I Hfsrfb ?T3W 3fc l£3* 

HjRlf 11 ?5 11 ygx ^H^f3u ygl 1 srat 

3H ft f^F* I oKWf V}3 3? M^" I « »jb yfl M 8a 1 a n"B 1 'fin 1 8 ?fe s'P i 

Vi 1 <p r a 9§ 1 'h' & 1 *\r$ 1 "Sea 1 "fog i f) 1 
**m< 1 sa sag 1 ,,4 §r? gig ?fl ai hw 1 ^Ih 1 v h^h1 e«3> 
sti^ysa- si 1 1 ao a"fL(3T fft i ^nala ( "wlai.af 
"Vfe asua «i 1 "fae 1 au <^ at faaut rth 1 a «ag? 1 *>« 3 s', 

*yn-feHB 1 fqw-araS 1 j£ ara J5i?53f yrai (^) ugqiggnTOnHS tf. 

fig? &z i ar^vre feai ^ ara 3# t tra^ 

rxm 3 %TO3 vra -Hn=Pl <fe H3Fg ftf* cllfe^ u 314 II 

3cft ? na&i-#?'^efo t ctlfe faMdife i^fj^ wfe^ 
.■53 fr&nfo" 5 1 3^fa flf teR^^_i?|t^ 

T^fafe TRH "HBfe *raTlB) <TO5f TO ffe mWid'H'fc 

oral fes fro Era ft sra gfo sfa ym^i 

ggtffe Cfafe -HtSoP" 18 I £3 ?5H|Tfe cRR m M^sl 1 
feBTO ,M TO 3feSM^ ,s II atf II 'TISW ZTH^ 

Te'w^ 1 feg>w sfctf feu w^et 1 waTfl ^ 
MWjp wS' 1 srfc ftra 751s s^?> 11 so 11 to ffe 
^ ?>i?joc 1 crat ^ 1 ma f?r 

fetl I ?jtH WBS -Hfti S«3 II II ftwfe 

<s fsn Si 11 ^ftj3 <r tf ?> >>fc 3 50 ft 1 s'?5t 

<^ fsrans? 1 f3s wro 3~ fcra»** wf^ 11 a 5 11 

11 HoSO*" v«g fen wfa 3 ,s Hfe uSsf* 3H fTO i 

ccN'* 5 1 =rafti teM wto fa 30 1 1 fira^t"* TO 

Tuwna 51 a iai 8 €ai i "S* frail M U3^5H e a ftea3m «ra III '3s 

3§ I 3131 3 I *«f 1 >tSS *H I ,a 9^ !SOT I I ,a *n%§ I 

«fl^i H8 H«wwi' lu H"Hi' lg fat i to <t^ : Hc^'fi?jRr stf §tf i^fei 
*<ia||"i ao w§1 i 1 ! "hw i 1 1 aa a>7>l i aa s3a 1 aB flfe1 3 : i a Tuwa i 
^aa^l al fuss i a!> H35' etfei? fa sasi at aas i ^fssn 
ao ai» ? I '"as ftra r ^iau i era feU Ware 8 ' II8MH 3*ffc HWSt 3*5W ^rtf I M3^l a 
II 8g II 5* 3 OT3,M3 ? WW I ^jft fcStt 

ftra mi 1 vte te* vraii S^s 3b 
gte gt sgi ii87iiwfc ^ ftras to m<s' ho i ^ Tifefts 
§ 3t£ i wC* 1 fe^ fmre gar 1 ^nfti mra 

■fl ufefaiaT Il8tll ^ II fWF5 cTHfe fe«J VjftJ "H T - 
8* II 11 ^ ^rf" 3ft3 ofo WTO 1 vcref 4 feq 

x3 qi>r 1 £^?> #3^ 1 srat Fcret^fef 

lTMOll*iTHT,f ? T3S»,ofi^,?5^iagyfB t^HftJ"^ §3'?f*l 

giHss>i?w ,,£ -Hgf 0 'a 33^1 fesra Wfe M^t 

ii m<* ii ittf fira AW wjR*t* a 1 4 wj # ng" 
g^t v»t^ i §aa ^gg?> wrap. *<w i +nfe HSf W 8 , at- 

gfe TWti^'iiM^iiHrH^^ura,^ ^fe wftm'featite 
wr^t ii Ma ii 'feu § a " w^-m\wmm 

Snoit atf*f *asi vtffcB fire WMftft**** i wh 8i 
»3is? ara tfl r i 'iMswff i *7ra i " 0 5a to, fens e fuf b vfsw 
rfaraifew I w wsfl i "stra, (w) s^sl |3SS hh j 513 srss € fea 

aw at & 1 "fea 1 ^t^few 1 ™fa> 1 1 ura 1 ^ 1 

■»<^ xl& 1 ao en3i 1 a, fi5tji Httms 1 aa »rei 1 53 a»§ *3 
fa 1 ""fetf 1 au fH^% 1 ai fs^' foiw 1 a 'ty§ 1 ^fefew 1 ai5 fcrir l ijj 3|3 sirs yann i ( ?to ) yaa»OT»K*ana < n£, 

sara § nroi n m« ii vrawS^ vjttit i vjjrg 

vxii^i 3 1 ^cra *rara?> eft fafa ttou i Ttfti sraS xh 

II MM II Tlfo K?5' 9>53 f^flTTO | ' 3?5 i 
V>Rft Kg >TO' | 3TO y ifij 3fxj ^3tf | feq 

Wfe Tttl* VWF* II Mi II tef tttf M<5 Sfo MS^> I 

sifl B=f fggpJr iimcii c<fo .ra^gisd 

fe? SSftT WS^S**" n£o|| Tlfe S TO §gt§| <?sfiJ 
W?S 975 I gg* f^j yiSffeftl f# 

w>rwi' ii^ ii vxn *fe£ fe^ in?5 ,g i g^P 

tm feKSl^fH 50 II II TR^ YWB<sfa M> 

siah mf* §sn§ siarer n £a ii arefe 3% 
M^m g ^gtijg WHfa jgfj) mj h iaii tf3of 

adli **sh *mt ^ fire i '°#fewi «afcrf §3 i aa ^i 
fa« elon ww *r$w 3 . 9 t fo? SfvJ yfe | oTO ^ftj IJXTOI |-§ ^ 

fc^fe TPfe effe fel^ I c "Hfe tra"H^ VMftR 

WS^IVHggffcS tTOSi*° <*tet I BX fifS 3fe ^TT3 

g^iigttigi fetf '<b1 Hfa otPd fgug^gg ftf^s uaii 
to wrai Q nficrag #¥fe?> ^ 

it jggw i § 33 itai fie* sra Ha i nrfiwv ^ fen w?f 9 ' i 

ftjU§ TT&ti §g*> f^LB^ 1 tTO b>^ orfe «wa*i 

c, gfeyra^3T ere frra yifei cfoeBffo^ 

tlWHt "§t? fe^T ^ ^pfe 117^11 Qvsfl 11 oT§ gTOCTP^ 

gasr* 1 yfbBcs ^ -to Tra^^'ii ?*o >i?>ifc3 

SfeuT" UTOiRi |6fj ^3 7ft* 7^ l fftf W5* SOT 

1 W3* i 'ass feraii 8 H5 1 u wu 1 «Jp (y>ri e» fw^rit «ri 
ai§ 1 ^wfW 1 *°oiit y^few gist ^ wu flUT mfl f 

1 ^(CT I ^TKS 3 I * B o?U3 I ,u €Td I =^5 vfe 3 I 

ufbss 5 tS\ w& fly flH^§ 9" 1 ,t: rtinds» & 1 ^(ot) %m rnfew 

*Mi:-HH I -(0418-31 1 Sfcf ft 3 gif3 a 3#ii 7i H fief ?fe TO 

3 m araw ^ ™ vram \ 1 

fe^ >ra^3 -fifoi Qifen ii " vRra wai ftra« 1 

*3 SOT <>I3 I 3Hra 3H*jJ 

3? fti fiifo, 3>flS» P "toll f8 OTJWW 

3 fiivj q^R' ii ii hh ^ to "frat 1 1 ?^!!!L 

mfe *UF5 3SlvMf 0 tTW3^l M3 WRf* f^f^ 

■ CM II Wl M?'B * «fe fefe WB*" life f S 
gUt^T i xjfe BTfe fiS^lfeS^T USPc^ I Hfe ofPe ?H ^VTff TOTS 1 1 TPfe V%S 3 TO ^ 

feR feai tTOT ii tt ii ^bh 1 "Hw^t i srgj 

<Jj<3 ygi cHT^ ll tif II fefe fjt Bra Too? yorrjs 3ra ugn^q c w^ 5 

=?0. [pj qra Ufe^fs I Ktf ofe, 339) ^Tqr 

[ efefe=E?5 fifes ^H, §a crg?> j 
VHg^-Si (to) Htrfeor qj wfeag (tfl §) fRHg fiqwa § to 

^ ii 3^ II Hfe if vjfere BtTO^ 0 WSl j g}B 

5f?>oc eft cren "Hvj^^ifeR fiwfti ^§ § viiwta^ ^9- 
viS^yeiiisii ^gt §b § tFzifa i ?fh feiRT 3" 

B^1b H 'l*!?53^?S TO<S I Wc5 WES** W^RS 3 5 ° 
^"B fe 5 ^ fl§ I Wfe Ytfura ^ftj Tffe 33 I 

*3toi i 'oti il i 8 h$3 i are trcrr (hs^) i 6 fe? fe% 1 *hiS i 

•WWB t € ftea I H °fe9Mt I ^jw I H %*5I ^5^1^11 

ars 3%t i ^ p f5?fi §Wt s^ : ^f^i ^wal 1a j ^arre i BcfofH^Cm^^fijI %&c? ^R 8 ?tf3 refill 
II ? II &rer II H^5W 3TraH*3fe5C tRftjST Wi I HlttJ 

>fc fof fiam<* i fm -afo Bfe v>re feu mv i ffe** 

sre™ Sfe -fif tpfe vans* i toiS i^ii 3^ 313** vn*t 
11 <*o 11 "S ^htto 3 Sfcjfe whis»** 1 3"? f "waits 

^fNf" 11 11 ^Burea^* ^ xfe^w 1 craft ?s vhh 

mrtf* m TO r«8 TWr$ Bfclteilftd Ufe 93 
fiyafer"' IR5II Tlftl ?5 ITS UH U "HH W$ I 33- 

it* tpsg sigliiw inaras^ fwfew^i oraa wy 
«s i*^' ii s€ ii yi^n mf • firasfef* cftsraf i fife 
wftwfl cftfe "hu^ i cora ^3 "Hcs #eiy i §*re3 

yt^tl VH^° II II T333 3t3* fi*3 MH^fe I 
3vJ3 lj%rft gi^f^ ^i^ 33 | »fH c*ft WTO WJ?5 fe^3» » 

g§!K^y YH93T II II f Hftf 8 ?Te?> ctfe 
5 fesi *3sn4i 8 wa i y «j5 1 *wa i ^fei 1 1 yregn i *Ss 

qu fsraBT i t^rtBiT i v 3§ arcs i ^hvp RHTO & i I *°»8H3 tfjRf I "HOT 1 ftfa fe^ Stt Pdl6d3 

i ^fuB a cs fern fen 5^fe 8 i tit <sv>cfl 

^01 fe^^t I Ute Mfe ofl *Hf3 W II <*? II fo§ 
3RSftj*--<5 3*3 cjcfrg | f^3W> ^ #53 V>raM3?5TP ^rfit 

ft* tRTOT 1 'wsn gg!^ ?5fe vnj* n <?t 11 ^ 

few? ftife ^iffvHfe^^w^fe m IHTfeS 

3 feo f^b TO I 3 tTOfo o£P fHcSftJ II Stf II 

TO>f3 TTOfe I Hfa T^cSt^ -cfofl feS 

|3t-i feoCfe tfe Mfe^ KH^t | 'fa©* ©3 5B>j H>{ ? 

•RW 1 iroii ygg V|3* isST* sfo 3*ft I ©3 "Hta HOT' 

3fi3 tR5^' ii ii fen *^rna ctfijsra Tm^fe 1 3^fM 
iww 3 fife* trefa * n?5 wf9 srft ftra?5 SP eft gi<st i 

ftra 7lf3 33 tlfe ?> tPSl** II 33 II if <^a: 33* V)f33- 
Wflt I SSftl Bfcst ^3?> 58** ^T>jf° I tra^ Md'dd 
^fer" iftTO "TO fifflcSfe 5 ^ 5Wt 3te*7l 33 II B*oft f^fi 
vJ3^ U3^ 3 I HTHS 1$ ^ cft5H3T | TTfe 
<E$i I #H >W Mcl S^FF 5 * II 38 II MOB** Ht3l I a8 U3lW I Hy ^3 I (^1 t«) * (H3») RlT 

^^few^l w iftmp i 5:, ^rar??7 ^ i eras ^§ 1 58 »^a 5»s i ^R^VI fee UftW^ I HOT TO* ^3 ITO II ^ I 
jOB) f33 TPoft fes cTT3t I WcOTHTH 3 "fi "RTJ^ | 

^ fe^n 9 yrn ^i=n v i Mftra^ yftre fa^ h3* 
^"H^ ii 3? h feoffe ffe orftj 4 Tra fey ?5^t 1 o(g9 fziH^ 
gftrfe cTH fi^t i ora fro?' 10 fena fas' i wo^ 
y^re ff§3 ^ ii ii yatf* §?3b ^ ^« i 

tffe VBFJTfe^ 418 c^fo mi«J5^ w II 3tf ll TOfe 

mm** 1 §?53 %f "H^fu ftww^ i § 3fe 
fcsnaT*! gfe &u 3^ kh unfP hsoh feqi fejj 

M^n^ 0 I W ftfq tctt VM?5TCP # I^?5vJ vhtm offe ?stfi 
§W I f?>M fiTO T^t f^W' ll $R Ii c?fo gi?5T ^ 

vjfere yi?> ! tou 13W3 3t ib?> 1 ^zfl fe"RT^^^tfe 
u»i T 1 ^THcs fas fey f^HI t^l^T II 33 11 >fe T?5 

ffeg Hlfe^ 3^ 1 y^gfe i 3g TI^t >f^T^t I oral ^13 
fe^S yjro I flfij #H <*}3 cffe grs 53 Ii 11 ufefc 

fe^nfe tret 1 ffef<3 ttftj re^ 8 fefa 1 

BaH 3fe 3rt TO qrni^ 1 fgftj 7^ K cftfe TC50{1 n 
38 II Bt 313 fefB fi^VI f^Hfe feHo(t 1 #oft MfH 5tS HOT 

§ 1 f^fs ^ 4 hvr.^ ?>t>p 9 3?^ tire! wfe- 

gtMr at Pll^MH^K55 ^5 "Hfe facf* '^3 ?TH 

*fen 1 ^feam 1 * B ay3 1 qtl yf^ 1 ^fansfl 1 ^srafl 1 ^ 8 ?3 1 

*yn-v>pfe fis^T ot5 wsnai 1 feaeai=3cfl (§3) 1 fe&naP i <tf TsfiS era* 3Hra i ■ftai ^ 
fw* ii M ii 3^ ti^h 3*5* "Hfen^T i **a vot! 
atfs n>f8t i twra» i few hwS 8 i 33<j?> 9 vrnzF 
m?\\ 'Sfc $f3' «fe i 3 fe?>g 

II 3t II feHTH' 51] 3^rg Tjfo I "HfB tT*^t 

fefirafo ?5u^ i cref3 ~*ddctr<j * gw i 'i^t 
fe3 tf t 75i ,0 ?'iiatfii^fe imi 'vjrag^ few I 

jsto «h *b * fe&w va ii 8o n ife 3*5* 3r3 
^< i *ftre3t i*' feafb i g<3 3*iftj 
3 sgsr 1 m S wra k wfe ?> 3?sr n 89 h reft 
Tel 3^1 fefe a§ i w s ^ fiFRsft fgi3 § i 

^g* Vlte^ WOW"* I ^T) ?> fesmftl Wfe Sjfe- 
II85II 55 6'<Sc( H^rd 13H5H I *fe?> ft]3 Wt* 
fBI]§^' ao I <fa?5 <S W5 Ufa UHft] \£P I ftra^gg s^ 
QfeStg^ II 83 II f3?>£ W> ^GP "HHtell 

s^fe f 3 ?3<iraftf 3 #st i wra' 8 ^ 

Sjrgi 5 * i craft] vftfe Ti feW II 88 II 3 fW3 ^ft3 

3WSt I "loCftj <TRB 3 ?5fetTP3t I 3*3 3^t orafe 
Sljfo*! gtjgjj K^g ggg 5 gjj^ II 8M H ^3^» 

Sh3T3 Tit I a ftfl €> «J3 I ^feaHH 5 ?l (»») S 3 §U 3 s 

afo3 a i [>: i Baa'=fsarii? i (w) ii a^=nwsa] i "snas i ! afira i 

M .trei^9fHTTOl'@H€t tH¥3 ST3S a^CTO I tf f5!3 • ,0 fa SaY? M WB31 1 

* a ?a saT i ,a feTB^ i "oral I " lu feH3l i & ^ans i "wh 3 1 
^^Bi^StDi ^Hwra i ao @ire fa? ^ l a, wTOfi aa fer^i aa aat wli ,8 o%i 
,y sa i a ^fH% i a 'wTj i "iro? (sis#fla)i a *ore? as vp, 3 fea«a 
ats "as i ao HS3l €il jwaisl § fa3 fea an? as i *f%t fHH3j ^) 
fifeai saV a/J3 fesnii ^3 sth 1 H^f « ^tft-^ fete' san^l a 1 ij) ia grot ysra i ipmv wtm *o. 

?5ftj fe<S V cl3!3t | g?53 'Sfe | 3t3r' I fl # 

craft wfe 33 fgi 9 ! cjfg ^ ygi' u 8£ u 

II 8? II $?53 1*3 33fu SVJ'H' I feof S&ife SHeT* 
3330551 1 3*53 f33 ■ff'flw* Ifrfl I WwT*133 Tfefij 

ftnfe ?5lfl ii at ii gus fe^n of» 3 T*fb S^m feu fcrs 

focTHftj Tranfo* 73*^° I V»Tfe wfe <^3 I 
-ii€t ^3 ^3S 3Wi3HI8tfll &3 felfe 3% W 3Tc8 1 
3t#S 513 Si^3l tM' I S^fife** ■gfe tlW^ 8 I 
3|3f3 fet* 18 -^S} TO gi^t II Mo II fe;^ *3333 S^T"" 1 

arena' i §3fo 3 *f 8f feu w"* i gufg 3 fnfij 

fl^W I 3T8t 3 f§H?3 UW : 3 7P3-II M«f II ftifa IS 

t 3 s fe3 -gi<si i Shi refc Bar to^* i yjsn fetro 

WW? ^B^i I ?OT fe'43 P§3] § ^ TT3S» II Ii 
fe*ffe 83} Mfe **B3 Wt? I ftHJ 'a wfe 363 

f?fti ?P3' i wai ocfoj ytfe maratf" ( 93*338 ctfg 
33 ,0 S3ri3 UMaiiarag isra fa§ Pj Wd g T i afaRf 
*srefif 'fcttfj t^3f 8 1 tfewfs tn^fg ^ i-feg 

sn^ra ftwfgre^ 1 fai3 3)3 Ssxra fesrfai i 

■H^"^ tjarefat* IIMM II 23 a * ftlTJSfe* >j3*f W3l " f S 

^ot^D i^feawi ^fettf ?w Warn n9 san "wi^Wi 
'"Swat 1 1 "''fegist 1 =»»p n § 1 a »egtti ,8 wallte1 z^?5 1 feo(" IT 3*3 3 vpi 8 IIMgll S*B 3*3 ftjq § q?> <sl<S T I fc* 
fetf VMftR g g i ^ g offer I SPSvTO XJS 3vR M S^sH I 

STCJOTtjf | 9^Sf^3 c?fe3! WHPl VHTMTT 5 ttJMctf 

ifasSgs i feg^ 3q feflgs^ iwtn nfep fifer* 

vrfb srashs^ thyrsi jqpwgRti" iiMtfn B3<5 
siwjS feorfe fey^f i ts9 siit ferre ftTO^ i Hfa 

fe^Ti 5 $V bO^IHdld VMS MBcS 3t gtg'ngoilTjfc WZfa" 
SSTO fen MSnm YMy^ fecTS 

ts3 §s w?> ifa^raftj <s Trafn fire wsfe vhro 

cti<33 "wft fen iiT fecrrft i ?Pfe ^ yn3 ore feu wgn 
im *m ^ cite wg^wuB^g f^sronfewi H fHSi Tfl fa I '(gig ?fl §) un§ fire wtan 1 3 fe* S to wOltfH 
S l 9 a#8g ^ snifani" s^g ^ <§si 3 i ^ tnf ($§?fl)i 1$ ara Risst ysra i ( mo) uagigg tmcra 30. 

•fl^t tjfe VH'fs^' 1 i^gg -feifg fetl Tlfe <ftll££M 
3?E3 frlTO 3 SSSfe 5T3 I TRfu ?>ft TO 3 I 
^ifc 3fc 3 H3Hf3 fi^ 8, l VH-R ctflJ3TO fVlfe ^11^711 
33 WW gj^ <*fc gif ! fi^t cTCfe ^ SoOflTO 
f VRlfct I *TO3f3 T?,<wf3<!5 WllgtltaS* 
T^i ff H IV) dfe grflfflfevra if <TO^ ifrlG d(V 

f * ^fafrolctf i^^Tvfc^vf^^ii^ii^s- 

1TO TTH? Wfe* 3*3* | ^jf 3 fe^^feqH gi3TiaW ,a 

gin TOfe" 18 ifFcp i feoTH frona, wro m&w w n?on 
'too g^terfi'* 3TOi^a UN m^'rate vj*P3 
^TOvifatiwfi 3feu H13 g^ ,t, ii? < RiiBfe Hfa hito3 

tRi itffRt?;' I feoT8 ZJoTrgS ffM' fe^JW^ I fTO 3fo TO 
5fcsl fTO *P3?° I 3 Si3l rigf3 ,, »ra'3T 5 Il75ll&f 

?RiW 35 f3TO» IW^W* ftj3?» 33*^ II73II 

fts wro ojitJ'^ 1 $51 *5te arete fe^tP 11 ?8 11 

ctTO oPa3. TO 3H I TO t^ 1 ^ iP 9 ^ 1 
fTO Tit fSH^t I S W3tg f<£j ^t 30 W3) l| ?M II 33 
^gr» qrn fc3 mnyi oti^ d Al ^ ^* ^1 |'faw fefc 
3^ 3*3 <* ^M'lfeTToa fSm fefB fecOft ftp 3 *? I!?gira»fl ^ga Tntani 'earai 3 ^tew ? wb9§i "wcrertr il^i y &s^ra* sra? gfeweH I oreft wist ^qrsf II ?t II Swf 

>*fu to sftrewiw^B fl^d^^^itoi^TO^I 
zi fci?>3l i BBftFwg^ 0 ^ cf^ftj fin fercraP ksii ^» 

fafa HOT q^ffB fkmS I 33M H^cS 5 ddcicCfd** Ttefti 
BUS ffMQSII tS II fefe sra ?reo? vara % yg^Q 'faro 
eras' yffo ggsS bth ^fan uran'tH ii "*o ii 

37| OdfoWcS H%*5 I H^T3 ^ l] 

|| -fl^g f<Sc<^6 ^ TWB Wife, BIS IB I 

I [fin: fe o7es=c^i i ^tA-ot^] i H^=ura I mfc-ntf 9 1 

3 1 m ikm 8 i ^nnwfl ft i ^fe^ i **u*hi, >*bh3 i 

Bwa s tftw !) i ^*§3^tRifetti» ft^a geftvofl I *°*3 • 
*"e*BT*^tf I i * 8 waai J ^otI 5 1 ?a| 

& [-RH:, Tl^tHS*], fa) I s ^ra 7 ^ (^) ^ IT?5, 35 fafci fee TO US (fl W$W) Wfftm iFKB U?> (fiffi) $ 

S^-sfe ?fl fen fee rft ara viaferas ?9 ^ hwjS el es^i 

ttfffi & |U §?> 3v) <J?5, fee WVI ffctf ^ @H ^ ftRoTH o?3§ US 

5 e^nfearii ?> wuefcw ufofeH?> fawsln} fa* f#few ew 

r^fe' I fa MUe £373?) ?TO> |B 3? <3?> I §tf |3 f ? 3* 

firo 3*3 S i fee § g| ejsf ^§ ere e?> i wu^ trex § nw^l 

^3%!^ 3 yBcS efe, We*Je fog 3% qga §?>t § U%3 35* §51 S3 3*3 
HOTlof 3 Ytf 3Wo? 315 vIS I fee eT3F3eitfl 35^315 foT35i ^HS5 jfl fa 

fen w^ra* fee wusl eje §bi se^ee ?fl § eiel ss^l ifew i fen 

§5 5 rai^o? riw 75^1 ^1 gig rfl e vteS ^SVB WB3 

oft3T j nffi' y$r r&oii gj^i ^ faH3?> o<fe rft c?e e3 1 7reT7|»Tmn 5 
f&i Siirfe U5 7551 Oe 33 ^ I 

$*PW fts§W ii || Ytffl vft cTO {^3Tb otgi feet TTO 

3^ *4i=rei3 Trair^P i w$ £ ate iwfe f^tetf irea 

§ wra ya w Bits ^ ^ ?>vil : , fe^i^H»€«tfl ?j| ^ ^ 
fee W2§ ns, f> pxjifew 5, ffeH^rs^ HjgH^ffiTO 
?ro S^) fls^q i fen «t u^bt 3 wjsw^ OTfSW § w>«? ^ 

?snT w pifi ?' §c5i § feeig fen 5 pqtfsw rfl 

TOo? fft ^ rH«U5i giHoTSS ^IBI nifl^vrelw H8 ^ fee fef 1 \^TS &- 

^tgi 3T5fo s o?sfe ^e^B ii wli § ufe Bo75^6 , i 

fAB3 k al 5 @anral 5 1 ?ns3 5 Rais aas »jis rot gate fs»s ^1 ftjia^ § 1 

fR« jfe B^sa jj) 313 xjfiu»Ha gfe, Bfe apH 5 11 set 11 [*f«i3 v: ga; tfl 

tuT5T3-i?Ttn B^fe 5^ fafa 5rvri1vMT fefWt 33«ro i 3^3<Sdofl<sl 5 qr^iRHWfet STSeft is^^'^fec? 
"HSWftJ feral W^l 8 * l-^H 1 ct MfcSS^fc^ut W3 iTO* 

wn £ >r gfeuial-NTsTS tram fen ^s^w- 

•ni ttiareral ii^H efts s# §3tto 3$ ^afe s^^ra^ vHT^fn 
SssgiBT iswT vfc^ife" y&ra H8 to tf*ra to 
Rial i whs Vafe ,u h* Tifesrefe* srafe s*s^ft wfte 

3*3! i cfes aref3 US 3^3 tfi uw^fe if ftlfeTTO! 

li 8 II offfe || fs'q c7 l£>*fe cT fl^m fe© 1 ttf?5ife STB 
<*ft#2 3^ 3H#¥t\3 trfs oft' I *0f 

SWotF* I fen tpfe 7i% Jraaf 3 fejtfe c7fe*% ^IB 
ura tPfe "Hq 5ff8t SiaWS # u I >ra *ray*fe §3 S 
Wfe,Tj® TOIS >{STfe 3S*cTS>ra eft' UMII^HZraW 
cBB^t g ™J SvJ TO M T fe I 33S 33rat cT 

oT3f3, W93 t|S orfg^tf^il^US^ iiHt S I So( oltTOofii 

#3 3 ^ 'dcB l lfag res** Tra*f3 ^ 53 gitTdh 
ii ? \ l sffenswra o(l s^t^^sI u vR^%oft$ viteaf 0 
ftfere 3 yh8^ §g w^si i §5S sjjaT gfe nfsfe eft 

8$ WT ^fti *rt5 -g?5t W tfe ^^^IfS^SSte 

gsre gg ^ gji* ggg qa* ggS Mj ^ 

**>rn 1 1 *v;-b{r3 w» 5 fa* a* s 1 * i injure w% f s ntn ^fe <f ^ret, <sfc srel 
yfe p "H^ tTOo? *?w3 ft-fe, "Hi^ifB ^fn "fif 5 fi <s 

fifel W%] if "H**^ I f^F° vS McT fefq ^ 

5% sifdfe** ofl £ra3ot ttfa^rw iRjSu£ 11 usi ora- 
gtfe ^§ Tife cftfcfif wstil "Hfe^f fof zra^ife 

f TTH^R 7# W§ TOf ijife ftff* t feetg c(fe ^ 

aPK^ing gife 3 ^ oral wg^i h#h w?>T 0 i 
wfeif'Sfe i? vhh^ if gife tfl J 5 stfei tops! 7 i 
miif3i3 ug«?fe%ts *w -Hftj creates; 5, ?T Bfev^t"^ | ^wigrai | «§gt („f 3 ) |M W nfe^i i-gatf I =^3 <ft 
SHOT If j ^aj5*dfH§ ofg^i a I *i4T:-5a?5-§ I 

few *>re^3 zto S3 i 1 ik^ wsa wp> 78 § pih^i ^ us ^c^ 3 1 vjth fee 1 hh3ti to ^afg c<3cSf0v>fa 

bib?> ^nfo ara!fi : ^?re g >jT?> fetriTfrRferel ^ k fe u, 
yeiyT^fe,y^>i : 3i3fH tP'i^i^i^YHsra orftra 

y^rfe ofB Hfe cPcl 3 * TI^T^ipfHT ^,§^u 

H ^r§ fa?? 1 ifl § 1 3 hob! 1 ^wg 1 M fei=r eife Sfew:- 
^feg^l 1 p >^e fag ^ ;dl Wore 3 ^9 ffa § >r ygy 

t^ura?S^few3 tth : ngi? vm mns 
vicryl ©ra ^ t & 3 3§ : ^ 3g yft, ^3 1 Asfi^g! 

f?5i* & U^t^] fifii £T oTO^Tg ^ &ei vtffl 3^? 

H?> I fpR-oTO tfl fee? yiStTOl Tf$T\ "R?5, §<^ ^ dl^'di 

til fey 35 1 tg ^ i| ?reof ^ tfl fW> %fe H fe *fe fa§ ©fa S^Sl | ftf^ vSTtto 11 

Trfrra ig ofcSTH are TWS^rsnH ?5 H^fs "S qscpng 

K | MB ^fH 3^3 ^fBVMret e |^3 cT orfg tjfe fe^ T fetWW 

H^fti ^raT I ^ *H?> tTO^ 

fr ^teuf t^'st i fa* era fnfecr trg ^ >f "§3 

life ^?>7> T?t SP^S^ ^<9fe I <$TO fetl fetl^H 

sfre i$ fa?>3 ^Wcpf i cicra™ ttfere^ H^H § w 
wfaopfe PUTf ii 3<* ii Htrar n far* i&ftg -gfe ^r* **U3 1 *uHg i *°«?fl i i w w§ i «i» ? i a8 <Jifo§ i 

foes? v>fer £ 35*5 So* Hfe^ra ^tsoj ^ ?fl vra vfen 3 ftiw *ft 3 §w 
$ *PErefl fen v>psnTo e ^st 1 fee orfe" ?fl ?> ggmfew i igfi 

U^of ^tr £ y>m4§ flm^ Kf3TO 3^1 ^ HH* VMty§ ^ HTtJTfi flT§-. 

tws ^§ o?tr fll § vjttig oft§ cjs, S-fen spf r ^ i 

VHHJ^ 3»tTO! Pn{T5 ^Tf|3 OH oT3^ vJ?>, t3 fe^ ^ 8* ^3 || tS^S* HBHO? TTo^" q VMgf ^© 

W I I a Ulfew I I ^yoHT^ U?> I (sag) I % I 

*?TtjeU'd1 ^ tH 3 feofg fen ttTOTTH fe^ YHrfew 5 fetf 

^Big ^5 o?fe ?l ^ rfl mrg bib fo^g-^ SftwT <ra § 

7=M &, f?1<5T T43T YMT14 ^ WOTH 3? vfe £U 3 s fe^ WJ fe^l 
^25 3 : feu Bl U3 T WUIST § fe Wi? UtR feo? ?lcSW FHpl 5rfl s^t 

fee fosreei vptfiHT fara craff a1 tfe M orfS? 

fetf Sfev^ fee war-re wz) xs\f$M $ *nfl, 3^ gpem tfl § 
fd&^w ?1 uisfl gt^ wh fVf^ fee ^jto § ^jfef fe^ 
B^s^ral ^rfe^ ferea 3# i fen I s us fiNs€fca®g to 

fe W 3* feu uftui offe tfl £ §3? ITOT TJn faE UU WOK VS 
ZSTO §31 % ^cfte o?fe ?> tt^lj ©fer &, srcr feg 

^ofl fws» fe3» & I offe fi§y ftfri ^ ^) feH^Ral, V^Ant 

§ l^q ofus & wSa-q ens*, §251 ^1 Y>Rfsr <stk mre 

331^1 99 TOP, UHTO STOT US', f?ST ^ fefcf55T5?^T UTS ^o? 

3st vhsht S 5 fa? feu fma f§i suT yiw, feu fW^ ^ugrgj 
larbs ^fe ^1 v>pyu S 1 S fe^Tu ?5h1 feu >fe few flit 

fa offetfl YHUS* ^ feftW & 3T feu UTS5 < fefeUTO ^TfeyHi' 
35 TToft^, feffe VUI35 W\j\f (^«3 3 U^i3^ 

^3), w& ^tjsI flsw Tqnfl, ^1 >fd frfvy ^ asm Tqnfl, gr£) 

UTU^TI 'Arf ^tgr^ VlfuKT yoTUt fefl g| VfUT§ ujq fe^ fen ^ 
Twm WW', f 3JUT3 VHq^TO 8^ Yife fe^U offe ^ V>ilU T?f3^JU 
§ H^tuI^ 3 1 Q^d^iQ'^ US fe ^ ^UHS ofU^T ^ ^TUf^ 3^§ 

fWussy soft S 3 4 wrw -Rvo^Tg' I CTd3 : fWjrel ti i 

tfeU % S^oj yo?iH I s <sgi uut T^i 30 ^3 \rfu6 fefew 3 I SpH ^ ^ W5 ©3ig tfclW 351*9$ ^ ^iKl 3 3KT§l 8 ?o?S ^Sl U §3I 
TOH "Riyl 5 : 3* U31 ^ fa Z&U?> fe^-r^ fa mi 375## 

ttc$-3 feivHi yfl, fe§Tor y&3V>yg§eg?5 t& ^1 wsysl tfl wj£ ens 

£g?> 75^1 B53l ora§ 3?> I 1^ K5l fw fe^j fe^ f H3 

35 I 3?5#^ ^ grfe ^g ^ fll ^ WU?>-fe^ <fi fe^ ^ W^fe & 

* jfl, 3 ugw tfe.ywa^siS^t tA, fn« waia fe* (ftfei <?g 

fu Tfl), ^ §31, H^gr, OT§ 5<jf P?5, faH3 : WBIOT 3 flit fa ?5TO 

fenro feB ^ S, \xa feg s<JP ? raei Tft n&s* <fl Sni 3b feu 

Si 31 «7? u € rae* ffl I 3^^te 3 ^feYMT3 fe5 fifq c*3€ US fa 
3**fife3 §TOfl fHsll 9 fa fev) 3 Tqo^ I 5> SSUS fe* 

ofei, fatgi 3 viafgtgi e raatTf a*g, 3 f% W3W atf £ fete an© 1 

TR5,§X]ore YHT3iai€ : § E fa STO 3ifet WE ifea ftf ^ WJ^l 

Bife^ef^Tc ^to??5TgggT3wifey>{f Ifes^igl sfe* ^H3 yni urn 

yir.-flra fanr fkp ^ HldHcf 11 ug fug g^d ywy feror n fe§ 
ftenp U3 h ctvSa f3§ iof^ org feongi ^ 11 u 11 w & * 
yfu wsl to ore §fgi \fRif 11 wb §fy fRi ^1^3gi 

o?fe "S§« fflui ?ft ^) niu^l gife #TOnjg ygg^gn ? a?^ wtj^h? 

II ^Ufra ^ ^5 & €Tfl I fesfb W9B & 3 n3ift 1 

fep si r??>w f^is fe?s Sgi i sg©r wfe ?w 5 ir# »i 
fle" sb^ut^ ^ ^ w§^r & 31 stjoT S rfl I wgi 

^frw &, nfeg rfl £i syt^RS? &i?S »ww 

»T©7 mo f^yragq^r f Strife cfl 33 -fe^ e TO Wra TO I TlBTrfH 14 

<JB*lf3^§3 f^">flSt 33*3 gipfeTlWN srffe II $p3 

t wg^ era, wsfm WB m, 3# dtt&l, ^ 

§b ^fu ■gHHV^yfe qre 1 Tit fe^ tPfa^f^ 
te^ wfe, fefa vtmii ^fe -st YHrg 3fep£« 

©^fq" ftlfe 3*5 era 1 >ft?> ftrt", <ro* M 33 , 33 

^ f BT rfd flfe fl I 37>1w au feo(fe fPfe 

firaa c(i& vnfie tw, 35^ uaansflf'ti ^ 3 i?anfeS 1 

Tlfeut fe^ 5ftl ift TOR?^ life f^B 

3 saifeS 1 fw53 ^fo HpaT* HIHS^ 3*5 3fe 

7l3l€V a TO ^ 3fe* 8 VPS 3^ -rift 
U^l oTO£©3^ T^fe Vfe 95 fb3 3^ *fl3 ft 

fern?5 fen bib ?53ro fj 1 snS Tife f3 % ^ 
^fVrasfegfee^tggr^mj vro 3 1 to fara 

*w : 3* ftraiter* fe ^b #S ti? sn5 ti 11 

3711^* 11 HORSES ct TO fiR3 ^)?> eTO5 I cTUl t?^rH 
TWfe yfe 8*3 eft Hirg II 3t II II §3 qfe UB^ 
fbra ira f h3 3^?> 35 I C ^B^3 3 WEJ cTO5 

§^ ^31 (gra 4) npi 1 * 8 8a« 1 ,VJ ^ via w §few (ftai ?8 1 Eft 13 TSTSc* Vfo?iH I (300} ^a^igrj wfWSl P<?. 

33 sra oray ii ^tf 11 vj?g sfu tfife' 4 -gs ^gsr 1 
0^75^57:1' 1 ^ : 75 oraftjijftra^-oreH' zra3'Ti3i3^-iiaoii 

11 ftlfq 37R5 oraim^- ftTHTfe 3 ?v3, gfcsi oft 

MtnfiJ fernfe 8 fe3 yt^ tmfof ff §3 ?>t3 frfg 3 wa^ 

^ 3 <5t£ *JoT€'?5 tf?> oft?J u TW W>3 S I 333 333 33 
Wf33J ura?S ft 33?5 ?>33 ijf' STO 3oT BV>^ I Tlfefe 

aPcS # II II ferai 11 fg^ »tjg MoRtjs flfo <^ 

ufiwife 1 ^53 tj's f^jw <* 3lf?> tra»w ? wfe 11 a? 11 
^ 11 ?5fti w£3 3 f^%s?t M psfa^r tb g^s 3 1 *^R3 

VMS V>mf^** 3 to tt™ #t« mfeft* 

fe?5 wsS^ife** gRtfe^ 3?; w^s 90 XH'fe is gift 

TW^S ^ II 38 II ^* II "TOfe lfl3 3 ° ^HJ? 8 ' 1 tJ3~T33 

i?9§ fws h tei 1 ins 35 snf3 aa 6 : is' 8 irj^i^W 

a TP^i 1 'tis 1 a w?tfe3 1 8 fe*3tai el vfera fasr^ | g yi3 i >fe§ 1 
'uf § 1 «arata nofla § 1 %J3 1 ,0 fifg ys^si § 1 ^vMifyw 1 "ff? 1 
"oras 1 ""rHin 1 1 ^ aja tfl € T^fe^ « >A I ft 
em v his «jg ?nt 1 '•"ura 1 ^fasro 1 ao ^es> 1 "Msh^ 1 

aa HH5 I aa lWS3 § I aB nf3|i § mxM («%gn)l au 3«t *S S WW $ I 

a «feHOT5 1 a 'ss 1 ae mra S (rtQ 1 =*hw e 1 ao Ute< 1 ^siS? 1 
aa arfbi 1 33 m 31 1 3B a3la 1 au o% 1 a «tfea1 1 a ><ztew <rc? 1 ^fw a3 
as (tfe) 1 a,: stei 1 B °rfea 1 35 § 33 gnj s% are <jb, 

fe«3 i srfftow fea feg i? 1 4 13 htm ysre i ( 3o<* ; _ yggigq w arn y» . 

o^ot feis» ii 3M it 3^ *33P sa itn ferate' wcRfe 
w& i sre! 8 i irat i?n?> ?dtr fa3sd¥ ww" 

^(3c!U?i3fl 3al WW 3» ?>a ofi TCJiat* fW5 

$mb3> sre *tte 3aT a ii 3d ii is ferra" ^ ^f^J 
wife wife sfe a : *sP 1 caret 3 5P§ fesfa 
fewjsf^a fa^ t€ i vHi^fe a'ai ^5 r ?3 ,g ar^fe 
3ife i fe3^ vwtfS M i w fefa £ t3nn] 3^ <zfe 

cftfc ■Sjfq^' VW" 3?^* II 37 II MIS Vf^TSS 3fe TRJi- 
3?5 313 a3 M I HT3Tt T)3' Tlf3 J ^fe# a 

?53 arai >W5oi off its Hiate fa# w WHfafc, vjtfet 
■S aa# q?> <siam few^ oreWwi fyfa 33°r 3*f3 
ccs $ ii^tii yat 3<a 53313 s?jt -Harat 3S n*5 5a 
*ai #1 saW 3 fat fa ws^ 0 mi Trem h fro 
arfe qal 1 qat mThh wfei M3*re wfaa 5 Mmtea" 33 
sal i # flsa &n wSas set yag3 w ao ^fe^ 

J^lfc 33T' II 3^ H §^ H f%^f fa"3l3 fefea: fe? TTO' 
-mflM I ?59J 3reS 3 ^al 3fefc g ^M aa 

">^w feaBlnf I a ^,? I "were 1 8 §tf=g?aw, (H+7ja1=aa H.3S) 
ifs, (w) n+<ra1=gtrS rfl i u £a* ^ fa oal emel I i 'w I 
*iyfen# Fan ^1 5*ia m! soY tra^f i ^rnal nwe'fn sa st attf i 
^gi^ 31 til el fen ya3l i "nferf fea fi^i ny ^1 aa^a & i <t, a«s' 
fas ttfl33 3HS3i ial vpbI 5 1 Sana i ,B ss1 (€>s) «t as i 
,u or&3 1 ^as I "afei i ^fire i ^ags i ,0 uh s'h i. a, 3irf I o« I 
aa is!w si i as 3Tfo§ i a8 5^p ^aal S i au ferr| aS St i 5g f#« «i 
offaw ufewi i "w i a,; <jH>ft5 § svjS i ^ert^ i ao f^ea « ngr i 
3<l HB' 1 3a ss ssl, (w) a uis at-wa1=wa we1» Stj ssl t aa s« *1u« 

« fe»P3 ol35 $ I jjj la s»sa >jera i (ao? ) yggigq wnro 39. 
li 80 11 11 yn, ^^"w^liiisWrifg 

are TO^ 1 ^ts W3ai a vjfeias -ftfei 8 33am u if 
^3 gs'^t 1 3 n<s -tea <*3s § ^ai st3ire^3 ^ sfa 

gnet I W3 3H>B' *3 fz]3 sfigfc c*?>i3?> * TW^i€ II 
t?ai vm >j5fU *fai 33Sltefe £3 3< 

ua^ 0 gUTi 3 era <<*3u trnfa'^'Bufef^'i^ii 

§W II Wfo tl3»U 3 qi>T 33<TO5 "Val 3^3 oO 
3^fHt I VMOJ75 ^TO^ Tjrf^ 8 YH33 33 ,u 3JS"' 

mThb q^T' 1 2fc ffeg 3)3 srat Tfelg? fk?5t 3ft 
^•313^ <V3t I Wt $feB<Zf« orUoTi^fH 50 ai^fc afefc 

gnSn 83 11 313*233^ 3q ferites gif" feS- 

v 33^ 3 tf* 5 ^13} 1 fia" fe# "faa ta fw 
?ia 33 5 #g gt 313} 1 3fe »refe33 lrreofr ,t qa 3# 

t?^* 33^ JSaT giBtf 3 * 1 II 88 II s«3 II 333 ■Hiai" 

333 YXftf" fefc 3*M 3fe 3155 w55i YMi?53 3 
wsti aiflW gi3 gruS? ^51* y^, 3^3 

VSiS* 1 33 3gT yfo^, qa 3^ gfe q*?3i 1 3^. 

^■a 1 'alw 85 el I "3ta1 1 "nfeialw nil «u@ 1 ^©wi bis 1 
'fs 1 ^sei a 1 <y*ng fei : 1 '"wi 1 "xm i ,a sra3 1 ,a »ijR;iaW 1 

,,: 5fsHf 1 "asetw 35 1 ''awss 3s 1 aa ans S ! Es»@a (aia>) 
e>fu 1 ^etife-Mt hb afewrn foot 5 1 5 V-S i 'neks <psi~nbai, 
saw 1 au §?ia (ara 1 1 "egg gi^ f flgn araart I s &i 

*w-ir us graft 1 fw-wal-aai 1 ^ area iforai i ( 303 ) ygsjigq wjjpth 
UBire^ 11 8M II 5uth 11 Xjw&s, gpg gfe 

fef B' 1 Hts u<"w, t?ara»fe Scs3 nraiq^ Ir?« i #3 

^VM5 , 7|iigrst |^V4fei"3T wira ^f3oJ fiifc3 
II B£ II $w II feB 8 -Sof 3B31?S M 3^?5 flife ei^fe 

■Srenafo gtutT ^T" i feia ^ 3^ bS Tra^ 3 
giw^-Hgi5f35Si^5 ,9 3'^ii8?ira'tif3 ^m?" ft, 

Trif "Hfg ate f a Bt£ fare} 11 st 11 ^ ura" 8 ?>C3 -ru 1 - 

313 3 3ft Wfo ftfcj} flftj if tIBl Tire) I TTUfH 
*Pfelf ^rr,^ tjtfe fipiWKftr wrgf e i 3^3 ^ 
351?5^ *fe € 53§T° f fe TTOfo ytl fMV)(rgf^ , fcg 
mfo 33 5Ut* Wfej5S* H3I3 1 ' 8 353} Uf^rgt II 8tf II 

5BTO 3g gfe iwft uq Ti^fTfu 3 ' gjfer 3 * 11 mo 11 n 

i 1 'foam 1 'wK^'alntf fs$i srejs xx> i "test ins 1 "Sif^i 
<ut?5o?i 1 ^ 1 ^tos 1 1 Ha urt 1 ^1 ^1 Sal ^gn§ , 

I VT^ VHfl TO § l^fe^R B%7^ ^5 I 3o 3lf I 3H TTOH§ 5§ Hi 313 sim yaiH i ( sob ) yasias w q 1 "^, .,. 

>n?> Iffii RstT wra ftps? ore ^n-gfociT$ 

gjg oP3t II l|<* II *F> || tJfe 

SifW i^fe 8 WfiB Bit T# 3te tom*" I 3*3* c? 

•fefcrftT" vfe § virg c^ u nfetf fen wfea ^n** ii 

II suai || ft#5 nre "Hi ^80 33 I ^33 

§3utf> 3 : ^3'^ fife Wfe *fp* -Hft *S WW I 

Mw> t vxfe^ T^f 3j3fe W vfeyifwiwi 

#g ,a l^t 3K5 3*3 3t S3 m W1W M8 II 

su^ ii fen fen *fcnfa w^ 8 -Hfefb w§tm3*[ 
W »fa gal ggjjjjg i gg m33 fgq yfe at fe^s 

IrasiVua'i 1 8 3trci "feoro fasig i ^hbto i 'aS I ^ I 
«ana1 1 ""^i i ,H ts I "afi I ""siS i """itf § few I ,g uis» 3 : 
ma ofli s **(hwvJ ?>) wuS otK i "hhto i ^aui i H<! ^ i 
ao ai3 1 i aa fsa>?i i a *nia i ""wwaWl i aM 3*3 SSPfti 
out i afl «H €i as i "(ip tA ei) sans efa\ m to w i 
a *fa«3 f^ura i so Kdl ! i i ai3» 3a I M anj I 

*faiai s> 5»h, f?ft ana flfeaiai % aias^'a as i 

gtrfi, fao ioai ^£ti ?)isa 3 s w» ^ 14013 «B '§ t) 1 fea «sj§ ^ 
* ?i<ja1 aa' a'w r'ss r ygn S§ 1 glna v 5S ia s* €4® «h 
& 1 fai aiai t>i5o! vrSfsntt ^ tivfls fea ti f^s 3a wb 1 sra# fea 
y-iaS fa 1 w si?j3| fefy w a 1 aja ^ €« few?} msth afew iQyp sura vjBma i ^ (log) ijgatgq m m 

«<r«c* II M£ II fefe $ 313 STO? UoTO BJ§ ug^rgB <33T3 ^^fe' 
btb §^T Bxrea vfercs I Bgrg £i ^onf i fewo] 1 

M^ VHgf^fe tl^fef TT fipS^ II 9 II 

^H75=ofH?5 I fee? o?B>ft 5Tq9 feu U^-nf^- 

feu wfew 5 1 feg 330P s<s % 

us, va npqf nta^l wtf ^ § rnbi 

t^^fe*R^3,5fe T5|M I ysnjxiS TJ§V I WS 

*h&* 3 SMHcpg era s3o5,wa& $ «ks#i J 

Bail <K5, Vfe ftKtf ^fwrfl) S3 Hfe fe3 wft? |V 3 

g re-»fg fft$gfe?«fti @w fe*? vis, fa* 3* ©utf 
3 >jats flfen? tfl 1 Tflro € S » to €e i^i 

& H€ t?£ UTS, fe« 3^ $5 3T§ Big tft S 

& I H®' §3*> vTSflfKrf ^ U^cl H) § ciffe ^S5l ^ Jft, 

foe §^ ^ rro wfe rfe 3 1 vf-5§ fenro rfe & hhf 

tWF9fe«* fee ot^ »^ ^ Tflifn t§ «f« Wril y3 wft&i iff gig susst tjePH I ( 3°g ) uggig^nBCTO ?3. 

era si €l wa^3 n§u w wig, fc^?? t Ihbwh « 

$ Iro ii ^a 1 il (A odd fenfefB" 1 oT^t Ttf? 
SB'S 3 fffe I ^33 3fe feft? "HStf WE 3 

wfW vw^'g^ 4 w§ traws c&wa §f gra i 

5TO^-Hfb§^ §33t WfiS, W "TO ^feftRJ 

*325t *T3f 3"St, #JS^^ 5^13 *P II 3 II t^ 1 II 
BTO ffecT 33 IBci f^' ftTO 313 fijW 1 §3 37> 
tfOTHf3 ^T3t wngt 53t3 TjjftlW^ I WTO? 

&l TOW 3" -Rfet fe* f£ l» 8 II 'i-H"" 

Si3^if5?5i ^fel T^ft 3>l tF?>f3 ^ TRfrjTj 
3t3 YMftlt** I XW^^fef "ftfHI ?fcJ ^3 sTC5» fefa m\ 

^ * ^ * ^ Mm 33 iqft s^T iimh 
wfes hup era t n sra 3ftj3 1 wOTissra 

ofcl^ ^ I ^31B ct V)M fe^ 0 iw srw U I ^ >1 
{J^r^ fe^fe -R^l feHI MW 3 H £ II ^Bi3 *T23 ^ 

^ fe^ ae, II ? IITO3' cTO 4 3fa TO fe w? re'fe ? ' 3tq 

<l Sfo3S' I 5 H3ai ^i^jYw 1 1 *TO few i P ^ I I 

^iro i ao M?R f ^Saft i "5 aftrai « (3?s€^ f ya ?1) i I tPfc^ I 5 3^ cflfe s?c?i§ g^cS HH II t II 

3B%S\ ^ oTO ^ M"<i^idlw I 35ftl TraliF *RcS3 "H TO 

H ^UU ^ >l § ?£faQ I Wra* gT^ p >P*5 ?> "Ron 
ddiqifd f^MTJH^ Mfej^ 7 IRoll || "HTfo^ 

3%fe\$femr3 SKI vwi^ifeY^^ti^ frfs", 
fes gtfc feSc? ^bth tre^T 5 II <R<* II 3fB 3l3 TOTOte^ 

^fe ?> fatf to u'<st i if y^odB^ 

fB^* >j3 5 <£te fe 5 SWtf I i<3<7* ^fej 

3W 8 7P3 tW^ M 3UUJ?>^T II II &m !) fW5 oTfe 

^TWHfeut qfe oft ffoft ^ ute^ i 
ftfafc 38 *te 3u ?ra vm^^ ^^^^ *13 ^ggn i few^ ores 1 a a^t 1 1 u sra 1 

Ht %P *1 I ^53Tt3 § §c ire) § I ^ I *%3Mf § 1 ^^tosi I ^1 %5 WHfe MB WHS 3 S TO JUfltf* IR8W 

fta&ff ftfef? 

9W* q I ^ c3#3^fe 3 g J5fef Vfl §^ ftgig 

?> oral 1 cfofe s : f^Htefeu^ yw^iftf** 

a8 t=fll555 1 ***** ^ ggyt §gfl 33; eras* a 1 4e £1 "tyuA 

difoS Qm3 hs§ hi fNt a 1 §9§ 1 5W ^a8 1 fe? 1 

25175 3Hf5 25%3 ^r&TttlT 3» flit ttflt 

dt (£9 nnrro 33) fa ?wh mil, tasw ^ s 1 ©', 

WfOT yoPH, % TOH HNI 9^1 >*fl f#M tfl fe« 5# a I TOFfi feo 
YtfSUo? a I feof SiqQ fe* \TO a-gTOT| I t^:-<% I aft ift ^3 ?5<^l 1 ?3& "Hot^ fangs' 
ins W5?5 M tfws* ^tgf 11 <*t 11 fai Tj§3iffc >te w& 

fe»c{ VW^ ggf xra M'3tH ^'BTt I HITS'?? ftiT3>75 

craS vxiBfeuig 113 o(t was) sigT* 1 ^ wft 3fi3 fe"i 
^ifeccww* ?rao? fg'gfB hhoT 3 1 aires 0 otof^ 

J3B'3 sub* 1 faq 13 >r wfef #a» 1 Bitifu gB yal 
w 3 ftre -fen ftraraf a-ira^ 3^ 1 if 3S'3<53# 

felgfe ?5»3T TTH^ 1 ^ It I ^ ftra^ ^5t "Rf 
3& 9 JSapir"q>f* IB ?53| sfa ^B' II3<*II q£ 3 g?5 3 aa 
f?5T 3 q lB^"?5»afl B #3 Xr?^5t 3a I V?3R5 oft -Rftl 
^5 3 B3 >flf M3W 8 ?B Scf* ^S^et I ^il 3 ' 
©fai 3 * 5 5*3 -H3^1 fTS IS^^g} 5 * 1 ^3fo ^3 

jcT^ct 5q ao -g ^3oC BB BB*f"gj "H'T^ ^ 8 S 

5 sai^Bi® Vft3»p osi 'fe 5»bi "rae^ (is *fl §) i '"'fea 

rod feai , «fTO» w ew tra3> ^i^i <*§e» ao 3iwi a, «feai aa ?ran 
OT fw5^i as RH§ 315 giggr^saas §bs saifjwi a<5 iai a *is el c^li 
'"as is 1 a4 §ta?j< & i ao €3 often 3, 9aiRi 3a ai|gs ^ isn^fessfWI 
W3ag'ali 38 uf3oTii au §?So7i a<? £§ 1 9? tji^ i 3, 1^i a,J fes! inraHgi^l 1 •goC 143' Its *J3?T <S feS TO^r | tqigg W4 ^35 

vre t ura ^»?5 fu3 g«s sfir'i^ Tifeii 3 fei=ra 8 
*5fi qfe life fjsl mfiiav 4 1 w*? $ ©3 qifa 

fia&ife* 9 ^ # OTt trfa utf3u ^Ti ifa ?ra* ferret 

MTfe HIS 3Ui g3uireT q l 5 ^\§^rfe it 

^f3 cT3l fm f ^ ^ OTSt IR8II otbt jfvjfeg *B3 
TRcS 3 Wl^ fife feg^ , THftjRt feS # 

t§ wftiBi aM firo W fa w a? i^yfe** cftfe asm** 

5 feg <re?> -fail 1 qfg ggttf * feq 

^HfSSg tfl I *few<3 3 %a I HO »<SfeTO I H< W 39^ 1 ^ 31 

H3S3^ W3l tP*** If tfl I Ha )ffl Ulft*<dW| tfl 1 ^ti^vroi 

H&p fll i mwfi fe^ Sfew fofuw & 1 fen atet <TO5 

6 1 sre tft s v>ffl u g^ S3, 3^ era tree fe* § 3^ 

nft-sar^BR S SMMd 1 Sfew ^3! ^ i^il o?fe ^ ft? 
n^f ut 1 fen flU ^ §31^ 9^ gfeft I 3# 
^§ m^i 1 fea 35^ bT is? git § YHiq ^ wf3T»<i >fe 1 gjg 

^rafiTyi § jtoT 1 5a^3 fiw fi^n ^ Hfesre on ^ li, 'stob 

S * nrai?fl * to! ^5 ^ g^l ^ ^ 5^ 1 ^ T B a KOi^lH tCT Bfe "HBI ttf^ap IR^IIBMth lifeH xjpt 4 
afJj««B SBB ^8 § ^qr | tjfe 3 s ^ ^rg gfe tyf?3** 

<*fo fiqt i §i <*fo hJb sWs cstfe sbnafrafc 

3% ?>B feB oF?5 BU ftjB# UB^ngl 1 77% gfeoT f^cf fefa 

sraf ftif 1 ft?© 1 fetR BtPfe fe^ i fe? irasra?** feci 
feu ^ sre yfe ftwaP >i : i smt gra^ wfe 

fet? S^B>f I fewf* 1 f^tTH^ 8 gtfe WJR VWl^rfe faf^i 
UfeB >^B^ VHfeof -H O^dlcS^ HHc* fWf IRtll si* II 

ffet ^ life gpifojg; gfe if^ gig^jra 30 

*fa§ i 'v^l i 3 i3 I e feg (m) Big i i ^R^Tg=^i^"^r^ 
>Mfeor=nmg gk i p 3gfl ^ i ^w^xrag^)^^ si' 10 ^ 
to i "it i **ilhe% i «o8ai i H8 gr3 tn i ^ife™ (§ 
few §)foi : nrarroi^Bi&i ^^totoi^c?^! ^a^cras ^ b%t fenl i 

Bor^r 1 5t TOorr^^"§g #?h o»o<i3 i^t nws?; § Sg sss s^J i 
,t5 gg^ i ao feg^ i *$feo? ^fe^fe* u^, ^ y§§ ^ i 
jpfo=t€iufe & mi faig ^flftja o?fe &oT=sy§§ infi & % (-43- 

fl)^Uj?S 5 s (fUw Tfl,) ftq§ §^ig§ <35 I [§9- *»f^33 fn:"y ># 9] 
(^) Btergrg fo§ U3? vJ5 I (s) +#8Tg-f.fe (fea?) 

Hntf^ttr^i t fesr fey3 § srw fe^ fife? ife^i ^ ^ ^« 
^aug usife -eur^ ^^g >r 1 stel gls v>feife vhps vis wfeii 1 

H<S gnf3 TO^ W^fe^' S feo? 9g feu3 g SHQ f^y : _ 

hhI gj^io?! ^ ^ fefl s^gfi j ^ofl gl3 vxgTfe 3gr are sro >jc?E i ( 39* ) uag*gq *ra*n a 
B?> qft fa§ : W$€3i SBlfe >f II 3o II fc^ te II f wfe 

ero^^w^^ 0 re b?> ras fte i Srefe 

af% w5 few iim wsre?> qfe » ^ » w i i ^ ii 

T^TI gqr fiiiW y «d 9 BIB WF5 IMdWWS HP* I 
gg?> feHorfH SoR5 ylB »W tTC5<5 I 

3P* i Mm vQ^'wAS) <Biy ftro b rt^ fa y- 

< S3 off" II 33 II "fe *3 II ^M^^M^f^ 1 
"Wilii i ^iSf HwiPi^ vhS^p 3fciw i "fat 1 tow ifa $ 

fitf | ??HSSST & i y fertf^ (are) 8 I fel^F I ^ 3 I 

* 9 {fen ^ me ?fl tto^ SM*S ^ (fo* 1 *) tiTg5 3 wsnea offer !* 
3^ fe^ 5) ife (fl|u) S tow * ws*es sfei& i ws^s? 
ti u?^ut§£ €l W §3 3 ft i H fan 3$ (HWbl) 

§n wm srat m«3§ tow w § itfSfS stfe« 9 (pa" !)) §^3^ 

HiBM~"fa5 ^ (tc) £«3 re isn I (3t) wfew ? ' vol 
gtfef 3 ^ferMT?5 ofel i>iS$ p i 5 ^ fen ^ tow fatf§3 

wfddid rfl ^ t^ai ^pra aifl S^I cfe 1 o?g fifei & s 7$ 3TB STO? yoTO? I (393) W9^J VHW 33. 

wSoref urz* gfW mrs& TfTtret 8 i tPfe* oft 

fe' W oCT dU^ tTR S T fec? im8I!^^tlf30 fe3 feo??>B 

offe oT§cST wW^iMH |gs» ii Tlfeftj UHTO TOTfe cPS5 
cflfe gflTfe 33 1 <^<F5U TlftjH SBife HTHS §TP5?5 ? 1I 

ggufwutfe^ i^ra^Ps T3& 3ifo >fe "Hsrra 3 i 

q^t Q vTO fo3 TTO c?fr HlcS bit^?> tt ^fe 

WW? 9 "flfe vHeTcS^-gy^T^ 80 ^ #?|?> son! uttli 

^IcT* "HUT 3 * V|oF?iJ5 Ui$hf3 W*J33f* Wf 8 fa@'"HqBrH 3W l 

vM^vHt 8 ^^ 5 if* sre 83 ute<j 88 -H3 8y fts***sra 

^ 82> fe^r^, felcf* fM"EI3 T "Hfe itlcS "fit Wfa c^ 8tf II *3ifu§ 1 s *mii i a gea 1 e Hfl a3 vj?> usure* e I M wsfl I % i i 

^ 311 tS I I q8 53T *n&\ I ^ I ^3 ^<J3( I V &B I 

^1 Sil S i i 5 °Hi i RH fwfeHi i **h%i i ""fas i i 
OT ^t i 88 f^@g i 8y fi?3 i i 8:, HT@3fl I 8t 3rat i ^teS I ) j gjg sis* ijsra i (999) xftgigg y>ot<h 3*. 

Hi ii ya^ era* fecnfe vfe 3 ires mi?> 3 ^ 

3^ 8 lQte§'§tR5 l, f "H ^Nfe Ul^fe crfefe OTfe^TO^tl 

ore? Tiite srafB Tit "jp> gife cf 3fe 3ti gfat^sl i t\z if 
^ ii fetj fes if Twe^s cT £ Bre vfeg qrw 5 1 uifri- 

irs ss3 iw> ^3 sorafo HT?>fe fl^ptafe era 

t^HPP?> "f "Sorfu 515 S^f. ?>fvF" fl ll 83 II ^ 7 II ftife 
B^tf 8 * cTt^TlfefZJ 33* is 518 *?* ^fHlTlftraTO^ 
tj§Sf w "Vrafe ©d 3fc BTfe l$fell 83H ^ II cTH*5 f S WH?5 
3# pf fi^tf H*5 "HU^ 1 ij'orfl ^ 

to w^y teto 30 tn 3 * 1 vte ff* 
nferst ft=r wftsn ?ft 33 "flfti fewai f i^fe w3 11 88 11 

^uftnsi 1 ajrq 1 'tres 1 8 5 H5 5 grfew I y ^ I 

>TO § I ^oHH 3fe oWft fM^I 55 H^ faw?> oTO^ & 

ftns 3te ^ fnf ?3T gfonfl i ^ferr^w £ 1 * B fra?l 1 ^tfr* us 1 
ii **u«j ao li isiofi 91 ^ 5 1 fe^ 1 aa ferT3W 

tl -<^S5 ^3fj Hft^l S"§1 jeg?5T feg I sfa siBf i era* i^H* fra* fegg g^T, fa- 

Sfe HBfllt^ll srawjP fare >TOI "Ffgrgngi § T^ig 335} 
fefq Wg}f 1 331 jyg ijgf* ^g^TTsT* 

fetors "H3 utestiS smi^ fist bm sl^} aifc 5 * ws- HHi5:-Hftel, vfl§ o?u^, §3is, srar? 1 73*3 e JW5:-Y>$e 
€ u6cn § pi^3 o?g^i a i feo? feisl fefkmqo?^ 14^3?) ^hrt^ 

3 gi: H5l frfw yfl €} tlSH R^ft § 3 f3®€sl g^T^ vfej g 

fe>dll 5 JTHVft «3l fll3i B €T feoiTv] o?3 f^3l Rl ffeSH 1? 
set feT^-jt 8 7T3ojt fefw*3§ u I f fetf fttf 

vrao(t srara^t! to i * fife* *a Jh3 

3ft ft?> fafa 35 I f^PB s1b¥b TIHI3 rl I 3 

yhh uoto fsfti fc@ Trek vm#^ fl»iwo« jg 
Mwttw^Si^^^?'^^ vii ferrate 
vMTr#fe^3Tra^t 1 3 gut oral faf wfe <p» *f 

U y?5 WH^ 3 rPfS fW5 WWS flf II vr II |w II BtfKS 

S^f" "TO, S3 sifisf 4 fe f§ai 3W3 a ' 1 sres* fa 

si, yfo ifeS* ^ fos efts Tt^g imau giqs-narg 

"jto^I bs« 1 5 fc iro 1 ■«« Si 8 # ' as* W 5 w «*an 
1 'fewai 1 3^ fire 1 H^al uaei 3 aus 3 W 
^ro^^i «3fPaB 1 ,0 «* * ™ « s ? ■? «J ' 
"feys g>3' 3) H3 "ftra arel W5* fswlm' 3fl?la' to 1 to 1 
«tes « 1 "wiwwrfire ^3^1 h« ™ ' 
"%53i 1 1 «ufe\i 1 ao Sfr™ 1 a ^ 1 "J? 1 "!"» 

^ 1 1 1 "§3 1 ^ 1 1 ao y^ * 1 ^ 3,n3 1 

a 'sgra % 0^ B 1 "fffc s.5 1 vfa 1 aB !M 1 9u h^ 1 a ^m1 1 ^ ^ IS) aja srsa y5!Ta_i_ ( a<t ^ ) yaanra hwana 33. 

?M Bt% ctf3 I 3^3 ggf 

TIB feftf 1 4 fa3* ' WStfs' II MM II fa II W5 ^ 

3ta fegiai c?i 3<tfw v^gf fee §>raF§ tf 1 vjfc 

ftBSl *?>^ 0 3ft Wfe ^ ^3*313 tJ ftTO 1 

if 3 vtfgra alfts wrafife femes' 1 ' BMWtrerafc 

f533", f£n3 cfrs fa3 ^tof3 Sfa Sf^Bfe II Mi II 
wfes II fcftT" 3?7> ,g t "H^R ,e 1 feTSfe' 1 ' H I tTH 

II M? II few II fefa tITI fe*3'fe t BTHJSt 3^3 I 

?W ftH era fc^R fef ftl§ : oflg WJI tPf3 so until fefe * 
^ 3 ."[# ail >^i8 1 3J5#i1 s'S'] 1 

ferat n frroraT'ora 3 >ra fsra figg §srs3tei 
ifjaiftfc ftw ?THfa kh 3^5 ^ n s 11 

J firsi'=a3 1 5is=for53 §* 1 >H=>i|-xraa3 1 1 

JH^-(fflH^) 33 e fasfaw I ua^3 ft"? i vraa3 § fasa aa 
Hi ara aWe fi*«i»fl* M swraia at 1 

§ni 9 ffegnti «, ftfe fe* *ra 1 >fea pes, fej § 

1 a *a1 1 1 1 8 wQ 1 1 e ft)3 3 2 *j ?> I 

'fsrai rill ^ Htj 1 <§sS 1 <lo S^ 1 ^ys»««3is (ht3i 
m) 3b o?3te# ft*ws *h^M 1 ^wra ' i HB ^t § 1 ajafaTrera vpH I ( sic ) ygsigrj ww<h 
felHM, ufb§ msisI fa Hare* 8 fig 5a ag £31 fa 5 

Sf§ 6| «l 3t ns, el ate uasn sfaafl mjasi ?f§ ae 

freae sa ^uaa3 as'w, i uaas waii fl«ras 335;' ar si^ 
wag JaV, ?i §3 ^ aa fa, fgyg, nft fai ?raa sdf tf^i 1 
m 5 els 3 a § n §31 § aa 5' ael arafcw, Wu ferS 

$ aw fig§ I &nfl ll fogfe 753,3 ^ g^} 53,3, , 
WOMBS' 3if3% 3'3' I g^S^T xj^f fol3W a I Vfec* 

sgfe TpsT gfe c?j?>i 11 5 11 yr^Ti 8 ^31 ujs 1 * u\& € 1 3 
fa§ : ite ?> Sai'ife^ y ra t^r* 33- Tjfeni^tm^s 
?>t?>cfi 3?>f3* sqret 11 5 11 3^5 gftre' 10 ?^ra § »re 1 
fen fg«^ TiviyTs 1 orfi ftfaret^Hra 31^1 3*(?s 

m?>" gfe qi^t II8II qtfa gift, gtg 3 , 

Wife fe*3 ^qn3 g?5t I qg 1 ' 8 feHcW oft YWf3?5T*Ji I 
feclfe <5t^c3 crfu B3 3H*» II M II qtHl 

xjf Hi§ TO mqrzfs II £ II fgfq <??533 I 

>fe tf* HI W?> fc^f l 7JTTO -Hfe3 <S^3TO I fcctfH 

oral ??5a¥3 11 ? 11 TT^f y $ o?fe fc* saws) 1 
to to sjfa snreH" 1 yrfe §<fs S ,<s to ct) grst" 1 33} 

3W 3l 7ft3?5 St3l lltll STCH feWerfe ?m §TH%fi I ■•sal 1 3 M 1 3 5gn% 1 8 aanT3 1 y ^%f5 1 1 'ual 1 ^3 1 
<hs« 1 ^aitra 1 "'•awt 1 "Sea 1 "aralwfeg i <l8 ?aal 1 ^mrea^i 

*y»-g«3 1 tw-e«Ji5l 1 ?g 3?g gigra vfirei i ( ^ ) u^gx) mim 33. 

feftl ?>Tcft 9 II Ho II Wf* ljo(Tg ^fe fer^ fe^} | v? > 

tre f^j% fen waft mil feu £ cre?> "rouq y^ i ttT^ 
W3s* §^§ r iR^ii ^bti o^y^w i Bfe 

H?5fgl yuiU V>|TRT | ^333 fe?> fere** Od«d> f i-yfu 
Wjg WcTO fee* SpBt-IRiill ^fe^ Ufa wfe ^3bT°i 
craft] fW VTO3 fi^T I if of ^ H*f ?5fe vwrg^i 
3*J tTHH-f feu M T ^IRBII C H^ 3"H £5 tROTl 3fu^ 5 l 

crefa cSTO fiHl^ <5V ? c^S^^UM^?^ I 

9s fe§ : 3^ ura >roP iRgii Tifts tra^w oftlgra^ W3 v i 

tjfe uu** ufa gg** foaf 0 £k? n dawl ^fetf %g 
^bt i yfe 3fu craggy i Oh) mh"h 5*5*3 stalf! 
^ut iifs9 5| ere ^ft ustn rau f\ ^ciu ?> §3 vf 1 

feu fel=? ^ftf *I?3U fet? yfe *H : ' I WR feftj ^[Srafe WVTH 
>TOt I ^fe c7fe W^r 7jH r 3TUl II II 3l?> fe^TI f SETO 
ftlS 1 ^} I fefl U|H 3 fU3 tj^ I <5fe U3 fet? 3fe- $ ara siffoi yana I ( 3»o ) yggigq nramo P3. 

«v orafb i^Nfa it' iriii to vzw&s vax w^sn 

WSftl faUS* 3 I Tlfefe U3 Hi 3753 S 1 ?^! 

<TOU Ife 13 Btfe V|8i# H 55 II 3^ 13 fe* W 
W3M fTO'~fa*S^ ctf ^ 13*3' I ft!3fo a t^' 3 " 3 

feai Bnefi ftreg ss u iw : to ts^sH ii *a n wn §3jR 
fro fn« wfli i xfe to ufe feraTi' I * 
Tife 1 33* so^TigS wto'"' 1 ygg vtf irsii TPfew* 
fegi^r3TO'3lraf% <l3 gg-q -rites s^T i Hfe<s fro ura 

3ftj?S 375#^l!?3fi^ *t fero* 1 spb * 3fa *fe ,B 

3* eft T33 t TO VSt™ Hfe 3TO 3^ I W §Sfe 
?TO feU oPH' I 3*5 *TOl ^<55' II 3? II '^322 
355%1 1 Ufa 3H UK^U ft(U^ fcfefo 
^U few* I Wfe orafijftOT "Hf3 II 3t II "R?>1-2 

vtfare ctfti toit 3f5^ jtoI feu * w i «Ste ^fe * 
festal i 3 "Riga TPfe ^ *w?{n c?'u^?5-fe§-fTO 

3W3 1 UUfe ^'fa Wf Tre* lai^l TOflP ,£ *5fe 3 

<*© 1 3 f?3 fesiu ■St'iiaoirafe^S if n%f"Hffli3n 

STOfo *JB ^3 Ilf^^V^S 35H KH -H31' aa ITli 
g-RxguvMigi^ II 3<? II TR??>th "HfU Mlfeuj^Bl I TOH 

Vtt sft sci i f ut i nig e?g xfg ut cT33«3' i uu 3*^ WJ 

'aTitHw H'a i a %a fas' i a few vnfl i 8 ww w§ i § i ^ffre 1 
ai| seal i 'hh* I *§atf al3 3?1 S i «tal i ,u v^ i "Most 9^1 1 

S I V M I ^inS s)s>s i ^wiu 5fij' i ao n?f>i3 # tar i att RS' 941 1 1 
'"'Jig' urn 1 5a 5saii3rg i *y«-wflra i ^te*ZTH!3i* II33II "Sc? WJf ^ U>f§ I 

gffe Trots' | fe© 2 Tjfo >j : to i4Tfe li^gr | oHJ? H^S" 

4 ?r B^fe 9awtSH ccfo crew ^t^^H v>rfii 3^ wfHR 

%np€P\WB\\ UH *jT#i Tfe fesraHJ 1 "H?> Ufe 

fjw^imMii ff ifii cftel %fs if^t i ^ fcfcra 3 "^ftrfey 

<£SJ I ^H3 Tlfsfe V>f3^ ste^i f Tn d ^Wl 
II 3£ II ferai || gi?5» o?ftj, ^3 3?5#^t ?? V>f^ I tffi 

fec?2 Ug^ I srafe gi^ fflrt qfe I 33 ufef 

wnra <$^) i Bfeg ti^tbI i vfevt* ^1 uara 

wfa^ wis* i nrn ?5icsst UHcS ^ uboii fenftj 

^Htfticfl yifei el sis i ^tnetf i **3*i 1 i ^nfika i #yT:->te i 7$ ^ ?>ro? ysra i 3ftf BHcS I iStf tl?5 ^ftra fiU37> II 8S II 

ffeSt "TO BW U I facra fW5S eft M31WI83IIWR x^r^ 
ijfe fe^fe I ^tg VoTO -gzjTHTi flfij :§vf3 

3*3tl Bfa?>"Ef S^] I fot? fe^B ■§ fesc- 

sfo ftPi l >>ff^ gffe h ufe "^q^ II 88 II & fBMB 1 

i TlftlB TO^i p TIB ^ tteHcrafti fegJ^H 

VW I ^t* 1*3* €b -^^cr^ 0 II 8M II 11 TO^tfe 
TH^I?) cCfoft ! ^ sfeu^ l?> ©tjfezfl I WB 
feoTB "UM^ I f^B-goT t\rp^ II8£ II fmll "H?5 : 

**^t yfe feR Tim I qH3 B3c5 Mcf >TR3oC VHrH H3 l ^ifi^ 8 

^5 w fn&\ i^fe^fe w "py srst i fesrfe tj 

fexiB^ ^fe ^qrgl i Sfe zja^ ^fB vmhi <5 >ra IIBtll T*fvJB 

f^> 50, i^fe 5tencoj fa'saifS' ^ o(i^ iter* 7 ii8£ nfesraf 

OTI ^fe I H3I*fe TTflW II Mo II HH?5 

QWB TO ?5fe lafe* 53 fnfefS" ireiufc iy g5tei§lli«l 

6 1 ^ i^fclrt 1 50 ^S i ^ot i ^si^l e"u3T9 fire VftfSP HU3B fftl faB^ I §fe Ufa WHfe 7TB W3i*l 
IIVRII fcfeB WS^ TP^t j -fife offe UR^ 73} TIBlc^ I 
3TP tFfe BTcWcStl cT3?> ^te feuftf MTF^| U | Qt^b 

tlfe V? UBTO d? 410 I ?c*?> <F5BT t^t cTO cTB IIMMII ^fe 

33 # 5^T H gra HQ ^ ^te ^ 1 Try 

srefn f are gvftifes ©^^^fe fefa vftra^t tm£ 1 

eft cTUBBT I fWfe 3*3 WfeyB*^ IIMtll 

?w stel feu otoi^ 1 ipnj § ticTO fVH^f 1 yfo 

TOB T cS SvlB WISS 6«Pd(6 «ra Uf3 ijfe ^IWijll 

%&3W?> ^te ?T ^naTigB^TiB ?5tel feno i fezra 

yfe Bfe ^5} 1 oft£ tpfe ico§ ?^ra r| i^ 0, iw^ 
ira ferrw i vnfB §btr~3' jjs* feu otoi i 
gjfeH™ ^ un vnfei un^ 1 flnfesy w> ?m oft 

WfeSW Ili^H K3 ^Nb f ^TOf 1 ftftf 8 5 w 1 ^ 

flf* U I WT ©BH^ TiTF ?> 5VI 7TR feP ># & 

5 foiw l *fcfli ?>tb I uut^^ § $3 fi?3 T ^ 31 5 I 

TO? , ctf 1 I «HdtU| § ftHTg ^§§ 

SbI 1 ^fe^ 1 ^wat 1 ^ufe mil toi 1 **fm 1 50 gTfe fll I faffed \\£*\\ "Hffc 1*5*3 >r?> 3J5 TO» M*^ l 4 TTO "Rig' 
fcTO lira VHT??> || gfc U fifclS* l&R "oT^ t^fe* TT^rg a I 

flgwwf* i are 3^ {ra ftfstf 10 fontf" ii da u WW" 

fte ote fewcS'cS" i viftra 3te Trate tgtoi ii £m ii 
s-stfg tmi^yf^^i^fiufeg^ if^ji fare 
w Tp -ofd^ww it§ w ^ feren ampn^gn 

^tef lt ll£?U 3^ faBtsJV^S cfosti 3^t ff *5fti 
I WiB cSTO ift "Hfc * I TOfij ffl 3"^7> 33 

3^ wfl # n£tn c^g^ cTOfl ^ yhiw i Trfe ^ orgs' ft?3 
W^iygi^ATO^ygi^ vr^H M3^3 cSTO 30 

WmS II £tf II VMS #feg#g I 3^ SSfei 3HI3fe 

TWcfei | OT^t3 5<l tPSTfo 3>T 139 ct KH "H?> 

feHf^gcfi^Ti ?o n irag stow ^ §b vret i >f 
^ter ^g} i fmT frf u stf* 31*8 vfe T i w 

^tlwfiSTOl^ffifti 93=" fftf3^ I 3?> Uffi 

eft "rofH ferret ii ?r ii fifes gftreft in Bate* i gfe 

*<3ia tflSi «a*n irai *«gsfc ^uRm ^fas afttfi ^ 
till i ^fo* p ?ih uS| Si ^afW **i^#tfti fee? "Rf I fef : 3?S 3fa 3TW$ : af§ ' II *» II WR srftj 

^ wm i fevj ire f^VJT f^Hfe ^ 3^ I 3^ 

fo+T 3 #4 M^W I t?fe 3*? Ttfg vjtfeTqgi?5T||?8II^Tl^5 
TW Vfe WifeT I fetl>R5 few U§ VHiH^ I 

^ I qf8 ©rat l^lR 1^ II II Ufo TlgV 
WiRc^t I «Nj 3*5 W ife** I ^F5 TO TO'HW 5 

^T!^ i c?h?5 ^T53 i?> II ?? II qfe qtetT *I<F5 W 
1 "TO OHdfd 3*?>t I 4 ft?q gs^R3 c?r?5 

cRSt I VHfe feR 3cfo 3<F5t II ?t II y3 

93 "ft? 3ftf I %V Vfe V>RHtbt" h 7^ || 
cj^h €5 §^R 3i^ I £^c5 7TWf3fo 3 &3 ft ^ I TW 

ftrcs Cora 3 toirP 1 b frra vra 3fci ipfiJ iitoii 
ws wsw* orafe to uti ?i^^n=ioraboTg3TO}i 
yro ctot -fl^aF* 1 jwfti fa fireftf W3 

Cj^f 11 t<* II VtfR ^pra orftl orfu sre*" l fyqfe 

to Tft fen§33^ 3 1 ^ Tra^i s<ff rae 1 q8 i §ui§ (§^) 

«3S I ^$311 s^T Jfl TO§ Tfo I at: fiRSi € RTjj JJH Wife 

^1 Bj^f 3Vfi fH6' lt,S'H |Ul \m 3 ^f^ tfl 1413 3 flT^-^i 

,0 3rf~S i^RoP ^ft 8| R ^Wf M3 ^ Hof ofe I ^S^S | 

aB gea i *y:~fflw h« g5 i (w) fen feia^r tft aia sra Vara i ( 33g ) y-<rereq nrnm . 

tl£* I fw£ 3*$* TJ^7> 8 frors i ftps 

"MS SBlfe feQ TW yrg n«llftf8 VHTfe yfe* mretl 

feet ^ftj Wj §gi l| « II §fa feHi^ SHR 
WmW I ^fcsf^H^st "TO TTOt^llt&ll feftstsra Tnayzm 

^ \ra^q 4 3<F5#lft flips' Ufel MHH WRHTi jp3,| 

o?fa3 II Tjqr ©3 dldlAl T?t ^3] 3)4 #HI?>1 5 Wit TOt gjtfte lifted ires ri^i tp^ 6 1 ^t^t 
tS "hu uin ifell fe^.c8 w&5<# Trek wrot 3 1 

i£H M"3Bi?5l TWJStj^H'S oft tRSfe tPctf, 3T<# 9?st ^ 

Hrn==Y^(H3 | 33^=^1 1 [fa:, 33531] 

H5x»^=»>4s h^, § afe w§s TOfi, vdpbI i 
hotwb ng^gi fen us & waB feo tjs: -ws, tobu, 

fe§rofl=g«5 |u, ggi ?s [fin:, vwfe^nxp|, 
3fn--^aif^] i fen w^n % 3g was £3 as:- 

oTHS f®, wa^ I 33ltF I 

[hp:, igfcr-ara? eras, s»iun] S»3ll tWfe=Wi3H J 

WTO-vfe ^ saw fvil § eg °ra?> ^ §31 fero 

j#33 fj ts» ihsftd>9&Atf£ (fen^) yfon ^ 3, 

3 T71§ WTO 

^ a* 3 ^ssl 9, ftae §*«5afe J^l H« S PsfHj i 

ai^toffil fsial bis) a ^ (*) &y d at aig gwrf S I 
i w§ as 1 @# H^ns h* U3^a aro el ftrel snst ^ ware 

0*3* «J5 fa fea rffHg d SS* ft I § § 3J<5 3S, §31 ^ o?35l 3 
W3§ § 3 In? 3* fa feO §3W |U §3T € |3 5^?5 ^Bt 3, 

"&3H 3vfi $31 3D 3? flrsfac* H3 3S 31 S' I HR § fWal 

mid'&Cfifc&rvril % fej fen s^l faai ftjaWp €|§g 
fSa* aa* a v>e ulfevtf mefa 3 y&$*& aa* & I p§ Pfe 1 <Ni hb^ts 

^ 3 T*3 HT^l *331S f%3 U3#H <23* ^ 3 | TOB U3 W5 TT^3 

fmmt f>rs to ei 3 »ra w y huts 3]aa 
>ffev>p femn & i Se33T msrfb 3 1 wre as fa m&ta >ps v&zz 

* §31 8c5 TOfl ffoifl 3f§fl I 3» 3 I UfUW fH3 ^ H§» fest 

mis 5 uiasfao? S a 3 tffte el s3 wfaw ws, p ;m foara 
t?s w >ps iia^a uaS°? fea §*3H fl fflgfe 88 

^ass ofl3l i rm c7fi33 asfa 8ss ff <fl ^ o?fofatn feTOt di^wwi 

(feHV us fbae ua ^ass orae as fa vraa^fua 

* feH & ffem uaet a i f m\ ri?s<a & i ua fsa ta^i 
§eiHte3i 3 ^fa^^r o?^ sap SNA, fij^e § w*e 
f^t !j 3 rNI ^1 €'3l a, tie na el §a S 3S 

is ais53i fea saf §ael, ^fa3j§ § *asi ^ g'3t 
ttei as* ififl & i grai (Oh) to aau flRof Pes ^ 3^ (w) 
?^€^ai T^aW^fo3£^ ^ai fe« v wS.fife # ms€«l (w&e ei^J) feu nnse y«T3H wsi2 fei &, feiq cre§ 

tU^BI I s yjf g felrHTjS felfew o?ae US I WU US fa ^ 
lu W3* % fHH€ MIS fe^'a 3 3 : BTRiS ttW ©3U3 3^ & I Ug §U 

faws 5 o?^ ril o?fb uu us i fsuwnssi >^sul 2 §u grTO 

WW S fa S VH STO U§31 S^r 3 I fefl Vh KvJ^fl 1 3 ^ 

ug^sl 5 1 feu tamps ©us* i* ©3U3 &m ^9 1 Sift §3faisre faws 

fiiwa' I §51 ^1 §^1 ftrows ^u gi^l & 3 wH Biggr c?us wel 
MK p fvrafenn § gi^l |u fag suss ofl3i 9, few otu§ ^fog| 
ueat^l feu to3 5?vil & Ffefl w& 3 1 btto ©v?rei a 5 grro'fa- 

us srf&e us 3 Ssfl 5usn3l3i 94 1 §u 3 3% 
^ tflf neS ut, uu qigg^l f 25? ^ ^1 3]| S, topsr* irljjre 81 

tu »ffy3 |M, UWS fgigi ^ gr^ } 5Jh STO FifSBlTl o?3 €3 faUS» 

w£e sro iu §3 gy fag § to srafl, fan fag Sgigj, 

tar, bpw, \fw3m£ <tf felis fwdl M §e sp^wfe M ys1 

nflfeoP 3^1 gt^l BT§ §U ^} f^fa^fa §U 33131 TO TOPS 
S W2o? 3lt, feu W§l5 YHHB TiHHT^ YMorfb Vl€ 1 tTOl S I MU UUH 

fs fus^ Bra vn^3igT I wui wyiuf^e W &&s\ ^fum tfl ? mus fli? 

3 TTB BTTfTS R|U §?jf £T vfl' 3" I 

fffiscacflgfe ura yra tf^t 1 >-Rp xtamrafttgftl Hd'ofO i 

Uo^g 5 7^ ^ W^HTTuft} 3 II 5 II "Wqg feu fi£?» 
^ frKJ H^ls oCTSt II 8 \T ^ 515 ^fefe TO 

I *ta %a I a ftrerg US I 8 3o?ig I «faH TOS^¥ 
til SUT Tfl I (w) stb 3^1 u^ 3 I feTBtgr I 3**1* fecf >fa §^Tgi B l| M II vfe HIHSS 8 oft 
Sfeft 3^1 fW5fe IHigfe lj}3 fegigfrag feoTB SSfa 
W^sHl^ I TO STi TPfe mfap II g II 5ng §fe sre** 
S^fe 1 fy^H "H^ BVPcP I 

><fe 1 f?M* feq^t ! I oTC5^t?> J o&5 feis* ! URS W5» I Il?|l 
^3 TOfe-p 1 tJ3TB or^figrwg oft W&Ff §14^1 

ii t ii tj} ifoTtf ire?^ 0 i 'frm^ 

wffl^i^ i sraiS? wt§j xfe tft ton i ^ 

fHftj TO'' § * ihfii vra^ q» crfe 5fer n 
yt9fl trftJ^Ff ii gug^ wfeyf ©ratrecfliirft 
Btfe so* oft ggnt ii9o nfecT fen finrafo 3 fe?> ;rat i 

araftj ftre feHw^vrar^iR^iigug ?> *ran-wf§ i^fu #eBi 

Ucm Oh mfe^ *iR3ii o7faf3 fera^ 3 ^te gM i 

a S33 I 'fee? WtfW I a H5f3l € Wsl (^1 rfl) I B 3^?> ^ t %f&»3 | 

^-fa*^ (OT) I turr-oKSre Ins I 

*5^)>Mi 8§3of fee* f^f 3 & fa w ifel 31 |J § g§ 

3la ?^ feS ^ ofHT? 3lg s§Ih Hi ga y% 3la nfe 

f& *fo ft, fa gfti? § l ^ |g & "^j SWW' 1 fo3 75 I I'M 3TH7> a W Mfe HiW'A' 1^3 

3f3 feu ww' usan ^fe ftrcSfa 8 fe^xp w»J 
crH75^TOfare't^i'fo3^33'ira w^sturmrr 

yfe anst arata* 1 fvn&va w i ftwafe 9j 

fa§ : §75 IPS^S* II SM II WfiW 4 tfe VlSflfe W^ 1 • 
W?«fB T$ f W** ' I '*3 «fl ?KR5 nfe W 

tray hh ^ete ^re?'' ii"s£ 11 *ra3 W3 ^ yai tra ntw 1 
3n v£g vfegnnfl 1 frraTO' 1 ' cro ^fe 1 to wss 

3fi fefc l^T 8 II St II 'TOU ! WW 3 1 H^q' I W 

vfij t^' fifa 3 "to' 1 323" feV* fera.* 1 tra- 
^tg^' 15 •a ycra f^^^s ir6i y^SctT f^ia3' 3^gra 1 
fgp^ wrR?*"* h >ra) ao ?5igigi to! vgh ife xfa V3qi75n 

q^tH^ ^cfofe IfVPSHRo II 375^ll 

trcs fe5 otrati ?5fa ^ 1 fW 3*5 fcsro h 1 ^ w^ 1 1 

IWTO 3 fife fg^ra' IPS II fa© : 7I?5 3t75 75 3i?5 

I fe^ to fro 753 is ?> W I TW75W1 fTO^faf 

§(V B ts^I" 1 to feute i3§:* tow" 4 75 wd^' ir5ii 

feftj 7JT5' Wife §3fat I TRWJKffe fts" etf3<t I 

<gnsg 3*^3*' toes tra'^tflra^ g*3 fti3 j cra : sgi 30 ^' "ail i a, (w5a) hbV xssl 1 1 "933 aft? as i ^uisl «ph ssh 
fasi i aa 53l I ^fcrai ^ruT 3"hoiIi "^hi ae mt ww? 3i R3| »flR otfu eftstyfe W^cSlUDH^ "H^Hl ^ fesfecSI 

wfmn fen ftracrot i 'ttct iuiai ufan mi i 
f aiwfl *h^i vNft i grjfea faera?* f?t?> fira s*dl i 

M<3*j yfe W*3W f^R ^i?> feq'?> T IRgircFH 

oC6\ IPS 1^ Mora gcH ^ feol^A^I! 5? II <pB5 

l£R5 ctfa u MB f^fl fe^ WRi fi* 3^ 

TOMS) yfeBt tf€H» I feHlTO cTW?5 <5*7>cT) TOR' 10 iRtll 

3i??> orefe 3F5te era hteIi ???>u +& : R^fefa vn^t i 

$W T^R SW^^ I 3* vra c^M T ifWJ SW^ 8 

ii ii "gfe^ if Yjfere ! ctfa i 3 : ^fe -gfq^ vhors^ 

B33flsF I Tift} ^fi Hlfe I fe^ 

ttffac?r5t ii so ii tqgftj fewg I W vrafe^fo 

1 c fes c? 3S*a ot' offtj srel i ctms^ ffe^ 

cKdRf 3^ II 3<* II 3 : <f?>3 ^T=E3fo "H^ I ^3 
felted ^ feof 13 I tRiR fe^gn^T iBlcSB'Vi 

33 iu?> ^ m^t 5 ii 33 ii ^nt <3§ Rsra i sums 
cra?> »r§ Tife §^et i TOfti ire vraftfe ■yci^r' 0 1 

? I fwrfl feg^T i a iS i 8 gi^ aig fft i I y iw rfe 
H5 ^fuw i sa oreyT §feg=2^l 3Bi i (yh) >hS^i (^^1) § l t£-3l9 RtRo! t|8pS I ( 33? ) yggigq Wpto 

feora <racfl #n ftR't' 1 ii aa ii to "n?> yfe ^fet i 
*ra fi&re * fTO aifn ^tet i tt? t tfh fen 5 3tfl<p*a:'"i 

§3 T3*f3^i 8 ^e3TO tP^ II 3M II ■Rfefb #3 K ^ftfc 
H cS ' cS ' I WTO orfg f feti tpp^ I ?3ViB 3T§t *P3 

igi* i bito g^ra feifeu' §3' ii ad ii hto 753i f ti 

f?3 TOl I 75fc~ *fe 3 ttf* ft$M Stf I 33% fa3S 
SP75 fe3^' I 75fc TB' fetf W5« W^i II 5? II 3U3t || 

TO5 3 W5» §T?3I ii at II &rtf || vps §3 

Qid'dd ' ^Tfl i sraft 333 iw»gra itf i fat" 

gif3 , ° Vjrgt gi^T"* | c<qfb 3 ftuaftr 1 MT33X W^' 

ii M ii fa^ £3?? £ trax ■R3'TO 1 to fevra' 18 h sgftj 

§S'TO II 8o"ll fa& Tra3^ ^ T®9f a $ T©»© I tl^§ 

fgi" gfa 3 st'f Tfif i cra^ mra^s^ l*i i 3ft 

Tlfefe 5^75^ TUfe"* 0 118^11 ^753W?5 *JTO %3 #3' I 
3f3 folW 3TO §3' I X3S Xfil WI3 J5 STO^I 

stefa ^§ ^igi^iiis^ii^ ii wsg ^5375 ^nfa 

fefl cfiitf Wfe ioTOI^rfg^gqi*' J53RS3r" 3fa3T 

yfe ywa'A n 8a n Ti feirwftf M Sctra 

u fa$ saws i *nia i i 'VhuuS u$ i % $ i M iar*w* 

"t>m §i ^asy fspc i "*§gn i i i 
^""^isreai l '"aa atf Sh s«fh a, ejfcfl, f«i "3 

Sail ,8 ea are i !<ii 53»R 3s i s{) 13 area ysro l (333) ugaiga nrtTH'ta 58, 

su <^ul 1 wswrHTTjfe -Hfe u'ut 1 B^ftj -aiq'fe^ 
afejTi'qan mj^fu w gfe fgfadtissi ^fe* sr5*?*?> w- 
jpir^fura vmra xro a vraraftira ara 'feu gu 

3 d'Afd fag 3d fa TPgl II8MH 3^f3 <*fe<gcr!3feu yU> I 
if Ufa <*T3 8 oft tu' u ' 1 ^fe c^U'feftl fnftj fe?> 

w?3tg crefu y»M'ii8 ?ira t H3Q» qfusuB?* sfiufivra 
m>3° fm -Rfg ufBuTit3 Tfa wtfe ctfg S^inres ■gsfe 
gvi 3 3fa tsl 11 8t 11 w\ fear ww* 1 t?^«* 

figfa 3 3 fearai 1 fos 3^ sftfe ftre^ 1-3J3 g'urn* 
wfe vwcniBi" 10 11 8rf 11 Tit •figiu?*' 1 ' 1 #i -of i feu fosura 
ortutfes 3§-i ^ fafa offa §ucfi wfgwtf mfe £ f?so(fe 
333 ufe g*i' HMon'^fei^ 3iT* *u MA ' digtid sw* 

Su^S^' |-Hfe tram 35 N33 S75't I 375t Ulfe "H 3ftl 
VpSa^ IIMlll 3 VRTi™ TtU^» I Wfe ft§3 

wre' i cdu fe€"u 33 ^ g^tTTO'^ *Su'" Wi ws- 

^§IIM3ll^5H Mfo ^ofl^33^l^^^^fe3 

giu) i ^ uvi trw?>1 3«wrafe iu 3Tw3 wfeurwimaii 
^nfl -ftfai ^i-iifu wi^ i ^us ?recft 3 jws^t i 3i3 
upfaqt* 3fe twhotto gw^s ig igwimairafe* 

, 3HS ot5€ TW> I *t!3H 333 tfo 6 I 3 S?5 & I *Wst I 

"uis i Ssflura H ws' i 'ta S* §u9 i Tea wito i "^awtf I 
,0 ura v*t i "mrefl "sail, wafl I "wife* i ^id i ™ujg i ^ 

*fe§ora swot If fetsng wrare wsifbwj I* * J^StjraycTOtl ( 339 ) yggrer, 

few feBtt 3fB>tlB3 fo*3 <TOcft tlf^raBB fe^ 
3BH , Hg g ^ T^grf |( MM || 

*BVfl* fTH3P vhs ^ ^ i W fe jfy , fMil , 
^ II 3^ g*jR SHI qfa^ uf^feHo , ^ 

s>s<*i f<s" gntfe hm^ii ^ii em» 

tejTre?5 S W^ftf | WW yg« fe3I^ | 

71 ^SS <5'^ I 33(3 3 *?<3S TCStJBft TOP 

<*gt 11 wtfi Sfc 13^ fe3 slg 3#3i ,< 1 i fij fegiBiTift 
*g3' I ST fefScf SB ofafe cdBXS 1 S feet WWP* 

wra vxfira mftj ufsi *Bg vrH 3 y t?fc a %s 11^11 fera 

g « f ^^' I W^B 3 ^Bflf^ a ,§V>i3TOJHI<§3ll "H^t 
I3R53 fciSjfl feHgl^ifira^ ^%BBf3fes BT3t|cTfg e?fe 

wte mtht 1 era b* f'fen ?n amngsi W 

SH* ™^i>%3Trf3 cPt? ft© 8 qfe vxi^i? 
WHS Sfti fepf 1 iraq ^ ^ qfog ' 

X* 1 ^ 1 ,§a " 1 8si§ 1 wT~«fo§^ ' 

to 3 1 "a* , ^ , , gfew§ , Vgi ^. s w ^ ^ 

sli r Ssf-s? §s ' :^U3 1 ^ s ^ § , ^ § , 5H ^ ■ i$3ta aijra ysra i ( 33 u ) yaqqq nwana 3U. 
ii (£m ii -gfe c*fa t|?> gt^ i ggrFst Tife fafa Tis- 

"HVj) I TO W f*W€?> ^kst I ^Tf3 «fti Htgt 

gug f3f ^Tfltmfe fefa wm ^33 fi KrcrosEi'Tnra? 

jsaffecnOTi^nvife 3 3tTO 1 nfe Mf3i?5' a I TO* fgi 

X|gf a Tlfe W3*i 8 II It II Tl'TTO ^3 VHSTPgi I 3^fa 
S# T175*(St W 353ll£tf II Traill TWS 3TSl yfe WM?> WJ 

fe3 We i m fes'^s fafe^ fis 

3fe ll?oll fefg vft gia sissf y^m are uaai^ <b*53'5 yfo w^s' 

Soti II <fe 3^7>, KHHt TOR, OTfB feoC^cS §^ | 
§"HT 3*3 <TH W II II 

3 3 W3H73 tfPSl fe^ 1 ^ ^5 

g1a3», fe^^n, ^pu3l§ i J 
»ra^-§^i (q?a§] tto§) ^ra itfl 51 ura, 3^ fq» ? c?H 

fifes to! 3 fetg a, (tl) few b:- flfen, *fcl3 l I M3^3% 

gftog a, Eggs stay, 3 » §g g ge^ mm ggfl 

^ tih^ i a §OT i a yg1 ii^ifi^Ji 8 (3^) Sal u f>ftdi *5i«9l p fMi 

W^«» i *MT:-oPfli i t^-^t* «y ad otu fef' to 1 i 

3 B'-^fl gp,^ ^ g%5 S» H3S ofer iTOi 1 1 tte» vhi mw wrtl ft 1 IN H3 ^ €»3l Ef i tea are ewi} 

$ flf TOR &; 31R3i 313 |H F f^ig 3 i «JS ~fa 

fs>3 & i fn<3 TOg^T 9 ot tis traro i awns tit tosd S i 

fe* o?3§ f=rft fti^f 3 1 ^ c?g? IJS, fatf f€% f3ST fW"c*9 

is* ^ fi^T^r a i 

©HT-itWTH ^ToT^ £i ^igof 9, 5 S^gfap eras! S I 

3isHa*3Hi3 ^TO3l 3 5 Sjre fifl Hps o?g^§^1 9 1 

wot w^tust 3 fen t ft^ ?>uf gfa fa 

a»5 I 3* & e^tw & wTgrgs sot 2 o?3€ I foj "afe ? 
VHTC^t ? >to jr sfl 3 tffl 5, fa fe3 SPOT *t 

$ si?* fag ^ II Y)fn ij^rg -^g TTHT feS^a I fVffecS 

93 39 y>|n3 1 "H^ TjH'^ Hf%i5 TO Ut I §HHlS $vJ 
VWftjc* "HcS 39vjl IRIlfst TOW^t, #33? sfot 3 W^r~ 

sra^T vi^ 8 ii a 11 vtfigira* fl^ fsgfe^ i ^ 
?y ?>i Ti%ftj wssiit Hsu figfe &a?> 4tt 

STvlfe TOS^ Ufe Wfl^l c ?fe fl|3 WJ\V »T^t I to 
^ e ura fes i ^yt flre I i 8 «B5t f^ ^ro §^lTi TOS : wfiJSTO"fe*wfil win m# s fofa qf) %mM\ 
p teixu gfB feu §r5t i wsai?? ^ wrs* vra 
jro i was ras § sftre mmmwn j&fjb « crafc 

jtftHS I vwV° 75 I ?>f3 H3e? ggiffl 

fjra ii ^ w| ggs" s^'itre sa^atf fe# 3 wot i 

WS ftj | ft* 53! «* Tfg^ I §33 

WMrarR W "HcS Hfei mil gp* tfgix ytH 33cJTJ3t i -w 
mm ?^^ftTHBi I feufecs T§ 75175* flgint I 

WR75 9Rt itHfe^S f3igi oIS3i|*T?fo 3 

fa re w mil ygg tr^ 3331 37ft 1 W cdl 
J f "s* ^75 >rot 1 Tjfofe srafgS# 

ft5^ a H <?M II * 3 s 7*375 TJlSfe 713t *gf3 

«jw 1 *»wfl»# ^ m 1 'g 3 3t 1 «u« stf 1 <ew 1 ,0 h« 1 r I 3 W5PB» 3ft5^ TOWS' ' J W - 

s^, a*' w& ii ^7 ii «te fen W3t 1 >ffl 

Wit fe* fcc** i ©vSs' fTJiaff **>Jf£ ' 

TRSt tW>f 1 3 s "Hfe iNtH <>fe # 13' aTti BSj 

WW 3ft faS *1 1 fas to at a»fi 3 ^22* 
fgrqt 3 i pjis WTO n Ri H WTO STO fTO TO 1 

i^refo y^fa TeTswai i wfia to * ami faM 
SgHtf wy ai yg>' iro ii -msr fro vraito tpsI 
^te W5» 3' Ttes i ?q to m^T" 

sWftS tR5 tfl IRSII aTO&5 >W 3T33 SH* I TO 

^ hh« fera« 3 sNt i fm fen sftaf^ 8 to' w^twi 
^ qte afirefe 'mre^"' ii 55ii to hthcW f3* 3nra 

i wtf Seatf 3^ # iRSiifwsl -ngi w 3g ^ i 
WM^fVra^tlBi^iRaiiyBntefeH^Tiki aBWi 

Safe TOHfe TlMl vtf^'l tfl TJBTOt ^ §3** I 
cffe3 f53ftfeR^i H^fei IRMII 'TOTOjfe ^ 1J- 

x(&3?° i ^ra -rrag g^ftj ^ 3^" i am am Treats 

53^7; fetjr^r i WTO" MB fe333 a3 fe^ (Rill fepTOt 
^tfe?> 3i>i tat I TJ3 1^3 3 Wfe W&a* I TOfe TO* 
sra aa 3$3>3t 1 3Ht f^l a Xfe BT?5B'3l IR7H S^JTO 

<93al afite« i aro MTO as ara M 3ft^i fq ateyf3 

*%>mfo i H,f fgsra i a °3-vjtel I #st aw I a, 3RM^t? & i aa ^ 1 
aa 3T3 fes i a8 3isn au as1 1 ag gy ysS i 5Ht ^ 1 4 3U f B SB VjBte 3 ^ IRt ii fen vara 3 
3 ^ Kg i I ^H§ fa^ gnft yrf ppr I fe tl 3*3*^ cSftj 

3 ftl^g W§ I fiqZ33t TOT >j>| I 7^3^ f^TH 

foi fey erg # ii ^ ii ^ ii ra^T 6^<sc<1 

I T13 cfB >fe* f 3 § : ftfa ^ , ^ fy-^ 
STSt I 4 "Hfe >inft f H V|*OT TiXTOt II 33 II feW^TTH^-H 

fe^Bpl fef SPTSS t §g § ^ I H#t, ?TOt I 

?3i§ I fiTO "Mftj 3<3c7 3 c*i§ II3MII XUT ^TOT- 

^<iwjr5*to tons 5 ^waeM**jtfr sfbwfe 

TKJW I TJWjfl fa© : fejfcf flora*" IIS^IIWBH^ 3VB™ 
ftra ViB H3 7 1 era giqi l^fi ffl^d'lfaQ 7 ^fect fen ung H 3cfl i a OT i 9 h5 : i B ^5 ?># i i * (fet '-) ym § * 

fe* htso? 3t i 9 (ii 73^3 fef d mri i *ii i Ǥ3t f 

Cll ao ^l a:i ^|«iTq§?i^l cT3 fe-qi3M fa?> ^ Wfi S?>5 tW3'** I Wfe^ W5?> 3 S3f*J 

3© i yrraa fWR to* ^ I 75 W 3L' 

wfec* <?3 ^rq 3 53 HT€'U8oliyfc 3H g^lfe"-^' 3W3tl 

Trag gr3* § 3ftf3 W^tn ctftra^?; vret33 ^?#§; 

5H1 fe?q^t?jt u ll8SllTra5^Tll3!3' 75 <El?>l ! 3337S 
ifcS W33f3 <*t?3 I ?>W WTO S3 ^75 I 7^3 |W5 

mfe cft?^ ii 8? ii -531 fesra 3 fcraa' 75 i gnu i 
3 fe^raRtftiTiti ^ 3H srau wgi i g^^fera 
3>ra ^THtii8ara r 3 >^ 1 wnftrH aro^ra'H ?n3 
•n^i'inmgg •Hfood^4^i3-steTa?jlwfe ts s<?5lii88ii 
IW 3Bi *m waf ^331^° 1 ^'3 75 w^f3 «r§ i 
?5 tjf3 W TP* fiaai w^t i f Tnre?s 3 fare* wsnSnsmi 

II c "Rfe 3?5W P" 3 : tiifet 33 fecS^ I 

7^ 3 s3fafa srasa'wl ^^iia^ii ii tto f/33 

feTO ^t?5 I 37575~3 3T=R5^lt'3Bf3>i : 1^75 

<*§ i 3te vi^a gnra St*" n s? n rat rawst 

WHfqfq I Slfijfc 7?3tt t T?3 TTO^lWHTJ STHTS 

S3 33 1 TI33. 1^P3 ^§ V!9 33 H8tll »R3 ^H3 ^1 atf 

75 >ia i fe* ti ^ * 3*if3 3* i srafe «fo wfe 

75 I W5 f ^ fojT^f 75 S*75' v H86l ftt W5- 

33 fen fen 3^ i ftffl -ff srftl WK5 w tw^ I fe3S!3 

"witf i "snjaa i i "watf &' i "w^ 5 1 Mfcs"? i 'few are 
S i "sraft&t 35 1 "yig i I i ,u (ftm) r | feg' *re3?> c*3l* c^oft 3*% y5nH.li M<* II II o(U 
3W9t *Hnft Pfe^ I fetf re^foHS3 a 7?fcTO 8 I 

33* m^m 4 9 s feu era* ( ^ ^ ^ 

I 3 : §3 Sfti* ctf% SUf 5 So t?T8t i 3TraT° 
Wf^3i^ II M3 II IS tff if} 3f<TOi ctfgt I 5f ?> 

33- m iims ii ^ ii ^gi?sf sraS Hfy 

ft? STSfij Haf 33 I 3f?>" ^<s"* a f %jB ,s f3^T" u 
TOf f%3 33 II MM II Bast II 3f33 s^tj H3W35" e W?3 
3f£ Trf3 I fflS fa3 143"" flifc 515 gfew 
f33 <S 3*' II M£ II 11 srfcf^ ^ft ^3 f^,,. 

I feftf* STO* 0 Tlfe *jftj3 fte^fii 1 3ft ^?5l3 f33 
# offe WStl X3 HHU3 WJ3 M3^i^""|IM?ll *fo yfe 
33fe 3"3*t SP3T" I figS Wra 313 313 tj?f W5P 3 I 
*U WRt I Tffe ftfftl T?rQ? 1 3^ 3fe^' ST* || 
Mt« 3^fM MJ*'3 TTH?i^>W as I Ufe ^T3 ^Ife oCW- 
StW-M3$3>f 51 ' $ WteH fe§ : 3Hjfe U : 3I3t M^tet 
•I Mtf II ^ M*3 ^133 M3 I irfs 3 fTO^ftJ fe^t 

gg< 3fe # feU cffe5 : 1 §3 >rfu ^3fe TOl 
W j OT II go II II 3X tl'Sgat j»3 3 crafe T ffTO 

'Ssi Tfl^iV^i~wei u jreitf p ai?,i^^) 

s ww^ (bh) Sjs fee wsyr vxw *H3 fl^ 9^' wg^ 3 fffisl 
«»sfl & 1 ?a *ftr 51H ,a fesu '•■ofy^i ,,u 3ifa§f>i ii fea#-Hf3 ti'sa "Hfe writ ! i ttcs fj°^ ^ 
ftR5 croft i fe fray, ti sra wra?> 8 i gfofe ¥313 

vW ?5ftl f3, 7> y II & II W3 rl^, 3* 3 lffl3t3' g I 
tig VM^rH' W%fiJ if ^H' I ^fe^tait *TC3 feS 1 *! ' 

3^ 3fe^ ! ^ T^cf VfH*' 'I £3 II fSU feftj >TO3 *p3S 

TIicSl I WW" 10 5?5ftj *P5f I' £8 II ©fe ^ 

3fcw ym' i Tm^-sl ste few*' i ^^fa ?ra 

33I 1 7^5 w>fo fti y^at i w ws wra 
TT1 yfe" ofrfl I forfe Trag w *5twi&fii ^3 ^ ffe 

orafe f3tl TI3t I TWl <KJf3 ^HctS 33T I W^pj^ 
tffa ftwst I fe3of fe^fl 3fa ^ II 'I J* 11 

grains trcw Wtt ^h' 8 " »«*<«S»w 
ycTOr^t ygg>OT 'hh^ stoi 1 sasfrsm v^tffH »ra^a n ?u ii 

3g. [sreei h c 3I5 i ftral §s ash] ^ n 
^rai nvtfHB cTW5 35fe3 ^ HdHfd tR5 TTH I 
<?3?> ZJIB WXEi TTHfU ^3?> Vft II <J II 

j" YHHB=VH+W55=5vff ?l W5 fflH f?9, fegHS I 

[ s>ra=swHora i sg=st, Jjte'a sra, 1 
'mi «y*Fl tf ea 3wi ,0 rc-| w M3li « Wi Tft §W ^ -5^31 fe^WH3 T y«1 fei FTO ^HH o,3§ fof 

p] feB ^ 11 3^57 #1 ii f?>3 cS^of wuT^ 3 P 5 gfr 1 
ftra* uufe 3 § »r 9 §uj u ^ 1 oCB?>T oTfe #5 fw ftiut I 

itigBp* -gw™ 1 flbi f fa aret, oTfe sfe gn^ 11 s 11 c fe?> 

U3 W feoT3^ q§ <9B<5 T I W> tP?>f3 U : fiR I 
W ZJB?> oft feH W? f I f?>3 cRT 3"H VH^ 3^»* n 
iTM II Mfe ?TO3r #?> <7fcTO I fet? ^'H Till U"H cT 

?ife3 1 iiffiraptf" uopg3 ©tP* otfoti 1 33 333 50 wf 8 , 
# 3foo : 11 1 ii vm § srcf * iteur* tj 3wgt 1 fen 
wfeff 8 ir feyw 518 u>rS 1 ^ 3: >rau k era <fl 1 

»ftj 3Hd T Tffetjt II ? II oTOtl tF3 TWTC 
I SOiaP 3 J i fHS fe?> stf fcSOT I fear 3s?fe 3» 
Sfi) ite S3 I feT=rS*3 fed nfH^ T ?> S3? II t II 3317>t 3^ 

sssfc nra^r* #1 gjrg sre Yira ?> "ffi 3^3133** 
3 sste 3fi : 1 g^?ra3oT a<l ! wgHWfirfF itfiiisreui 
6 feu feftj eft -gfa^ gufti ' ^ ti^g -nfe ggg 1 

g r^fti tt^ 1 1 1 Ht fHgr 1 ^wes ^ 1 ao i3l 1 m %m 1 

gisg fel § f>|g fer foo?75S I 5:> U1H I I 
§ I ao rH^3Tcf 1^3 H^3l ^31 1 |- 

^Uir-fePI I -f-T4T5T3:-y>i55f^=^fgy>ii ^ ^rg j t$ to sisa ysra f (see) y<wdu vmma 

^Hoi 5 HHH 1 ^ cfl § TOT 1 II |l 5Sof is ii 

'fsk I ffTTO3t Tlf?>3l feU TO 3$ "H3 3]fe^ 3 i 

fig WlW^vJ ^3 : B^ftl§W?> creffosiT oflERjf IRSU 
tKS'd' d c ^ TO fTO TTfe ^ I VJBTft^fH 6 f P W4H^ 3jfc<^l 
6 H<5 133 to I Tjft* W3T|tfe TO^ 

^ ?> c(q uTl "Hfe ^3 "5"R T ^"fa ^ : 33 

vft I 'o^^cSfo ^ Bfe^ H TITO* I TOTTO c*3 ^fl5 
^ SR?^ II <*3 II fHU W3 ft43 T 719 VH^fH vT I 
VM?5Tfe Ha Hti^rH fl 5 ™ I HHfe tjfe 33 s fe<5 3 I 
?>fj TPTlftj 3^ ^cS 1 37>3^ II RS II $3 ^Tfe ^ 
"H Mcll^ I §M3T9 fe§ fTO TO F531 T I cjfoq f^Wdfld 3 

x*' uitoH i Hfer?*?>fo oft nfeci^ 0 3329^' irmii 
v?i?r* to3 wis era i c 3o to WT^g gte ar) ? i 
fen ^fo y^fe Ttfe utefa 3ti few §3 ^ crauPn 

S nqfe § ^ 3 vh^3 t "H^i few 3 mTb to ^mj 3 

II <R? II ^ T II 3C3 ?> ^?5fe few "fr W€3 M^B*Q MrH 58 I 
§3* TO ^ fTO 3^3 3^ Btyf y ' II <*t II 
fea #e ii 4 TO "Hffo TOT 3Ht "g I fe3 Wfe^ K §3 

ws fera^' ii ^tf ii 4 ?fe "freu otstT to fTO* 5 * i ?w 

fll I 3 H3l 1 3 feTOt£ I e rHrgi^i | u ^jqi § 3^SOT tfl 3 I 
(Vl^ag) IT §vJ § W6 U5 I ^R55 oft I 5P fH^ I ^ ara «uso( ysra l (38U) uggigg rmm =?€. 

«W I fe<f 55fF5fe a 3fe ^Bt ' 

b*j ^ i strafe sraBtg 1 vrafo f?v fe^ro 
^5 ^¥ = faa^ fTra' 11 11 i2* 11 fgra,(l 
tw ttoib 3 1 ffe wvx Wf^ fwara* 3 i^bi^ 
€njt Tretf §b w 1 ft^ ?re*fefa wfe^«rax" 
-c*fa t^b ire ?> hb Bvi 1 sb span* fr vfewfe fra i 

§B *B Ufe BBl ■Hf3*q , ° TOP Tfe f ?> c*3 -IR3II 

^rar 11 fo*<it> " 3te -m Tre^' *m yfe w?> 1 

MB^Wfe cF??55| ^"^fe^^RSII tea |€ II 

^tr« 1 §b -Rot mra ftra 1 tiai £ <s 

%H II II sraofafB # MB I ?>B T^BJjBB- 

>ra^ f ^3 1 <sra ^te?> fvicrelstB 1 us ?5>HTf 0 w 

"H^ -Htfe U$ II R(£ II HH ?> W?B fa3 I 7SB 

B HfeW' t I MB VtB VJBtfe XJB HfeT^r" 5 1 -flfH Bte HH3 1 <%ra ^ig) i ,0 h« § was aus i sro i ,a «ra i 
m"" 18 ^ § ?h fl9 H3' ,u ua «u 1 1«1 

5=iof I v - , " : lJTUi § W3€ US I ,,; ^B I 3 °tR5 St US' I a<l y'?5l I 
aa fe* I aa tW (€W *>) I 58 ?W t ST? U, gi? 5^ fsra %H 933 

«rjreT 3 feu HHi fesra 3 1 au (ua) feu (ug tfl) Hi? $ fe^'a sdi 5 
aa§ (gi? <ra us) 1 ^nw 1 a 'feay> ^«rausi a,: ns shh 1 1 
^ua"^ \te p cra§ us s O^ hus (m) whI yfe uu 
fira ss3 ffl!? s> feu ys u 1 *ur:-s i 1 

ty:-yag3 IMS 5 ?y H§ I $y:-fe3 1 J$ TO 3T?5o? ^5PB | . ( 5«£ ) TOU ttfTTTO 3£ 

"H^T Tftw* , 3^ ^jfa ftrangr ^ ^ VRnRi' II 3t II 
^ ftfet ftf^fe fc^fe ^1 feftj fife | 'giTra "gof 

^fe 5* 3a<*?> TO £ Mfe II Rtf II fo5T || jggfi ^ 
TPfe ^?53 fe^^g ^ , o^a T^lfe 3t?fa 

<^jT ^ fTO'' II II Hclof^ ,| ^ H ^ 

feai tpfe era i 'ftre^ fe3' Sfe, ?> tto *5u i 
iwfer 5 tjfe ^ i stub nftj ?> vifo ^ ii ii 

HjH93 farra fegg fe^ i yfe wgjtj £ to sre fe^' 
ii 3^ ii §ubt ii ^ftfe 3 tffai fHfo Syi ttefa fa i 

fcSoTO T# Hia -R^ 0 q?> tftlfe WcScS cp™ II33II i^fie n 
TO WTCfe ?>*?>c* tfl TI^^ I c?g f?^c2 ^ ?5t?3 I 
tR5 tPfe^ foe TO Sjftl I fiFR fifcfefl^ ?> 

ii^8h o(fe s^fe g £ ? §g ^a ftrrafi^ 

wJw**! gT* 1 fes >te ^ca p3 fri ^f i^ mi 
fife? iraf3 58 tr ii z£ ii ?>a fif^fu, cfiaf3 3fe ^a i 
Trfs -ftfci are ^ na^ i fes* f« ?>ft apra 
'UrS* I tth Tja?i f -3X §fe II £7 II ^ II T$ vfere 
feai wja fw ipse cfe fu3 wfe ! 'otafc 

a?f "H 30 g g oTHTfef 7 II gg II gj ggg figg ^ I I q^n II 
^^orro ^ra^ 1 ^ tTTrl 1 R0 wt 1 ^ -gaffe 3t ^fev^i f i 

^ I H3 fe^5T I l ^?^5l I ^§gg I ^OH IStff y^ten fefiratfe W3' »ra »resi ua* 3*fa -g^fe 

c?B : , "Hfe 3' ||3f ?H BWf5 8 feH^5 M ^ 
^ 7>3 W3vT § ftra W??5 3t3* ii atf II T3>T 

Hlora wot 0* 18 ftra 3 ire^T t <j?533 sra 

vjngt^ i VHf^or" Brra "5 giftj 3?5i 3fiJ in ara^ 

WS^ I W Vfe filQ f3U cT ^55 * 

ggiTfe 50 •§ 3ifu t waf 1 3<s vfe aw ll ^?5 o 

gTI 33 3 f MoTOT II 8o ll fcrai II T35ff3 feof5S^ aa 

oft 3bT 3W 3 to xifti j h 58 few ^ jrafe 

-Hfe3m?> 11 8<? II Sasi ll ftKIWfe^ t^" 

3 3fe HS* lis 311 is* *c II TW to 30 ?5B VS'7> fe*T " 

figgi 3 * vjtefe v 33 ftro 38 3*fti # i ©nspfe fe 3fa 

e«.| 33 "IB fei 3i -HfB fl Vfe tf* II 83 II MBWre 

nfe 3 tea i sife 5fe "wfii si f3?*xh uatr vra 

c? ^ "R^i I *jta TTOiB Tic! 1 ?> 5?' II 88 II c7|?>' 

re" 3ms -rite -g 3 3 ' i -mi tRfe ggj ygggjjgj 

'yara !) i a fy^1 I I a fas i s» (w) rea i ^ I i 
*y3 1 si® i "^few Sfew i ,0 §i. i ,<l 3i3 raw i ,a gu i ■"saw 
oral i ,8 Mf§ 3w ftf § i ,u -^?raT are iafew b=t faron vfl l 
v t«S i i ,,; §3» i ao ^gi^ § i t "-raral § #i' s# i 
""ores 3 i aa ? i ,8 (l§ §) cTss § I a,J * sraex 5 fa fat3uw & I 
a ^uftra; l^ijfe? m ="gt3i"§uoTra1 & fgsujsi «i (p§if) §83 I 
5,; ae s# Ss> i ao ™ "^aan 1 3q fe3UK § i aa uiS : i a3 fu i 38 ftW 

uig saa ii S xra<3l— i ^-<sa uia fel fi 1 n vratjl-i few* lEW* SB 3 W>IOTi 8 l TO B% T^t fecS 33W y 
II BM I! &rar II T§ V)?BFE I STOP ^ TOU STCfa fefeunq , 

wh fefa sra feB*?# t <sra» m ihmS iiwfen 

WTO H?^fef^3^>|T^^|8?ll^i|^?5g^i^ 

^fe ite* ii 8t ii ite?5 ?if5 fen zjn=i c5 w HO 

T^^fe TT ^Cfe ST* "ftife W faftTctf fcllStfll 

"w^s^ rer Tra^ ^nft TOifie^ i crefe -g?w^t 

qfe to c7 >TO ftraife II Mo 11 3?o? Ii ii UJH Wag* 

f^°^ ^3§lUaipf3 §^3f3 c*a S**H*|S llftl^ t| 3ra 
WBf* tf3 3U* I f3^ ^fe S^lf 9 W Ufe i ^ T5S 
ftTR cra 5U yfe I WHTO 3?> W TO ft II M=> 11 
^ II WBcSB^ fW TO ^cT* U t?T3 | 

f?> 3d ^rHB 3? mm** II M8 II feB}H3 

fefn^ tra tp^ bo yfn f^ar i ur^ qg<s ctfc? g<cra =bot, ^ aftmo i (5?) ueifew fefa=T^ i] 

zjcs (gra tfl) i ^ § ^ i Vtn i ^ ^b) i *°ihk5 1 i 

I a,£ fe3Tf5 <D?> I 8o 5lBJ^ I " *\4i:-rrer I fg^Ufg •figf II MM II || feU cTO K TO5 J33~lTI 3 ^ 
f H 8 TT#3 qijj fea^ TOB^ I cTSt <*3 feu^ cTC ^ 

ws^, irot h ere tiwhi i feviti^ firafas wji 

ttt™ fgtfU TO^?> HlS I VjfeH" 8 g^ 14 >f 

BS^fe Wfefa 3f3 T^liMWHfe 3i3^WU- 
W MtRS 33 Wcf 3 753^f3 ^# 8 I WfW 5 

kn w to vnfe wfe 3 ^ nat to w ^ftraraT u Mt: n^rem 

H?75 filBi ft TO M75^t 3, TO T^mfe afo vj^tTcTH 
eft fe^M^IIM^Ilt OT ll^^fH^ 8 °,V>rafeVTMy 8:i 

Bfe 83 ,^fB^ 88 w : ojrgvreHU^'ragfQ a 3fe 8 ^ 

'Safl I Vhb i feoifew (yh) a?? <fl I ,0 ^f i "foa I "u\ 
yga, §655^ i ,3 S3l i ,8 ta3 3 i ^ § I ^n%re w> i ,a w%i3 i 

a8 asi au M«3i i 5 %hh § I "ta^ 9 I oas 9«b1 i 

* 3 arel i 3 Va8 <w>i au wta I ae &rt s<n3 8 i 3 'h^> fffi a V»1 1 
ai 35B si sin psfi i BO Ha i 8, o!^5 i § i 5 1 88 ?f^) i 
8y iTOH vtnj3 oraa I 8S uisl I 8S fu»«!H 1 1 8t flHCTB I 8< wqtf W 
to unfioraei ?) i B> «b I ^ i ^vjvftbi ^ #h it.i 3 tWVCT "Hfe^ "HcS "^Hig Treftl3^3B^lgollls*i<eii 

tJcScSt cfe W&e Ufa! I TB 8 * M ct3 u %a Mi ? 
ll£<*ll filft*^ feju 33* ^HHl/T W^l q?> ^fecS ^fe T^TB- 

Tftf K ll£ 311 ^rar || ^ fe^fe^TB^ HcfUftf* 

ii ds. » >ra§ vnfe coffe orfB Trag irerara oScS i offefe 

feTlf3~3 §1 ^cSftl ^te-llg8ll ^ II gfo 

fecf ^rgi3 W3 fl|3t I ftfet TO** 313^ 1 fe? 

7*3^ TI?rH I W 3crf3 >P3 ¥Ht Hc5Kll£MH3BlSf 8 
"TO oft Tlfe t?i?> fo§ I Wf OTSof 

£ UfBM^ oT§ I 3H fe^a c*f ?> qtP II li Tfet 

3 n£?ii ^ ii frral^enfesTH f3U, ^si 3s 33ta 3w i 

sv>ot^o?to aHl vggigq €^ fls"H' yfer ss^S ftiH istaw tB § n 7 ^ § P431 fe^ i =»BTOi i 3 ?^3? 1 8 ig.? i f 

^wsei ,0 ag3i ,5 tr§Ji ^gfii 5a ^^§i ^353 

fifgi fw feo? ffs 1 ^ ff5»iT 1 3 °o?^?5 yy 1 ^twa & l a=g <^^ig'td1 
a 1 33 Qh ots 1 * 8 3k3 [8n:, §3^t] I 1 ^ggi § ?nfew fe 1 ^zraT || ^5 ili ?>W> fefeof ^fe I 

j" 1435=14351, mm i 5*5=53, 531 ^ i 1 
i fefoo*=<foi [Sw, fsy*] 3fs=fte3si i j 

^ 3==ri?>H I <335 H35 3^=fl5H W35 § 33 I j> 

( 35, TO TTOi^l 3f3S I j 

V)fcra-(Bl) f§ (tfl § ©ZS?) ^ ^ WB31H5 (fer3^3) fe 

fas* e*R^ (3 sal ) til el sal t? al g« Jft, ( *h| 9 ) 

YtfU^ OTi § t!5H H35 ( Ytffe g*fl § ) 33 ^3 35 

(yha ^351 U3 hqT) ?>hhoto 3i, (§o) to >i§ i 

33 OT§ fcTfa ^ € 3gi f$ 5*i 3 1 % J™* 3 ^ 

3*3 ? 31 ^xfls? §59 35 I xm OTST ^ffl5i?53fe r '5 §^ 

35 YHBX W%*5 ft?3 ofl3 oflH3 & ? 35 fa W4§ ^ ? 

t!5H H35 § t § cPci 3?5 I Vhfl flf33J3 tfl § 335* % 

TCTfil 35, §35i § TJT115 ftfq 35 5 TWuft *^13 331 3 § Wtil 
Hof3l TOT S^l 5, fsjf 8 ^351 & HWJ ^ 3T5ofT3 fe^H 

3 ? fen ?5~a1 fo? fa<si § §3 ggs 35 §3 W3H IK *H»|i TO 
^ifbara fee f5W3I5 35, ©51 ? YH3I Yh3T fe3 »P3H 331 33U3 

3 gaTgn #5 #55 0 f33i % iflu 3 1 3%p tikrf (faiston 

§ 3351 #tf §SjR*T>>P ? TO §3 53 33 a3H fetf gfl 

Y>fT3H ^13 5i?5 3 »P3H 3* r§ Trf33J| fll § W%li fi?tj 
^15 3 f33i 5 tfai^fl I tCT5 ^35 fmfl 333 §e1 3 I 
€13 9351 <?5H] ^3€^R o?3€ 35 fe §3 TO £3 § feUiR 3S I 
i3 fWF& o?fe til ^ 3I§ 5pi WCTi^i € H%l?5i fe^ tTOl 3f3^i 3 » 

*fe*=05 « T fSsp, 5. fl5 ^1 IS?, B. #El x!» 

feo?§65, u/t^or n feo^ 3b, g. fe, p. fi£ ^i ac35, c. & fm a} gig &m yam i ( ) yggio^wjipw^p 
Hi ftga sro H^rai ii yft TC?^ TT>fly 5 W^fai fe* 

3D"H i U3" ©vitro? ojifeo(iHUT gaflgg tto ii ? 11 ^ u 
m§ : fafo fsu fera <?ra><f3 stel i fn§ : offf -r^u orfe 
^tnl 1 gi§ *re fen oroti Tra whh ctfg Treijtf 
HIM crafij (SrH f* g^i 5 g^jsf 1 TOR!S' 8 ,i 315 oft ^ 11 

Sfd 118 II ?5<?5 fajSTO* felfisT 1 3¥ftr if**" 
W&\ IIMI1 W^3g, "Hftwrngf MtRtf* I gwg, $3 

ifrf 1 ^restat <* ireT" 3331* 1 jgftsSsf 

TOfc^^TOfH'* 8 ll£ll Yxf ^13 ^75} ^o(i 1 ^ MtPI 
fe37rag WHoP* 1 1 flgiB c?i^l, wfe H>|igt I g-Hi" 

II 7 II i * 3%% WJfsTt I t? * 

W3 3a gig ftroST 1 fl^ggi 38 , ?g qgtis aw W 1 55 

firaib fw ta 3 * sur 6 11 1 11 toi ©xra^fe, ysfo, 

jjgjftjHggrcS 1 /to gggj ^ggt 88 ^cre^ 8 " 11 o ?>>j 

I 'fei I 3 #^l, Hl% "t^l § SiH 2§ 35 I 8 ?rai3 W3« I 
«M« 3 : 1 1 "g^roof 1 ,8 B3 tH I 9Sl I " fei $ VH5 

^sl 1 ""tmtj §3> § 1 ,e OT c?a?> ?isi 1 ^Hjbwjig 5 us* ^1 1 
pra sras i?*fl 1 *Kte ?!B i 1 wjr, 1 w^s, 1 Haa ^ , 

§ Jtct 333 o!3S SUftll ^Ui3^3l F a:> HS>fll a «Sg^| a <T^te qrgt 

m 1 ,0 «s1 1 •''wgi ero 51 rih auiH 5 %r ^ 5 3S 8 am**) 1 3^ 

S3?3 HJJof yfe^t, (»)) Sy^^i 1,135 ^f), «^ , =8^^, ^ 

. J * M ^ 3? § ^> M «wfei (Hi §) i 

|3tl5' 1 581 § | »'gy ^ | Mfevps xpgs giRl I 88 cbs vtll I 

0u e-3» § i BjgyaCTra tfiren (^) ffl 3i? g mwa 39 

VBW BM l£J13i 8 c?S3»Sl I f TOT^ II 9 o II 

#31 WCP 4 , SB^' I EBB BV fife tPSt 

HaBsTfe* 371*3 wJsF I <^>1 <™ V3I §f§ M^' IRH " 

fewa wjr^" dTuTd fag fes B% 11 11 ■ " 
fe?* -Rfe" WRfH wgi 1 S^ftura M-a Ha qfe afewifl? 

sraeS sora Bte' 1 3^f 8 ?> 3tffti b^ fe3 xfe' mil 

bbS cfrfocT Vfea wot I TR?> 3 BIWSS wfefen ^ut I 

VHgq fenr^ gl3T I 3Bfa 3feo?' TORS few li 

<*8ii'i mra^ I ti -H^ora 33' 1 "Sfe mps feB bb >fa» i 
fen 3 HfiSd 5 gpnw 1 wife 3 w^bbT >raw"ii 
muiraissra b 3?> cfi *? S^i w?b f Traa ygi 3 B so * 

R£\\1% oTBSiB BM W^tB'fl c*fe SB 3^3 8 3?> ^ra' I 

^ _________ 1 

5>r el el" nfui i 9 tt e*3l i t s*5^®1 i *si*f§ *rc 
33 ! 3<l fevi gfte <35 1 

fe3 oraC ^ IS nwi 3^13 f W33I *rnq3 l| <^or ?fl ^ 
to TOS tuts WtH a, ^l-if% i#w3 ^ ^fe 

gsnfl II Wojfe oil QdrHi sut^ 11 9 ti l * * Hrw: 

ffe3 gt^l ftfui ?fl ^ wa^ ^fo ^ vis fe Hra 
515?? §w ?fl OT3»g ^ ^3ig ra ? fefle v^g^ n?> fe S3 I 

§5 OS, feg ^ ^ T?^^ 5 fa ftfl 3^1 fttw fW *fl S qfe iraqi ^3HU w ^g* 1 1&\ *ite?> 5 <F5ng' n 
r? ii fe§ "h t b "hR) m£ fe^^ i nfW mrg 3 kfasg 
"6^3 1 f 3 a 3fe ^ fe^ 8 sraw i 3*3 fe^ feti 

3^WIRt:liap< ^333* Wfe felHf I 3fa Vflfei 
Wf3 yB^ I 33 oRS c53 3o*f3 S^lifH vJ3 

MB7> I Tift} 143 iTOH* I ^^HcS 33^ 5fH 

irafti WSi IR<R|| f t|T ^c(fe ^ 5^3 fesna I 7$ w^ra 
cT5 >W^ w IR^IITOf3 S^ll'Tlfk 7ref3 5 

€ : iras 3>ret iiRiii ^jth fiwRl9 : >ffti qw™ i oT§ : ©vto 

cTC5t cSO? I f^vp o(tfe tlcTW"^ I HHfH ^tfe c*fij 

B]ig^ IR8H K 3"H TP??> ^3c5» I 7>fi # 

i Vgifenfl ^ i ^vS i "Hi ^ m Q fojt trar § § i 
^fcrsr i ^hs ^§'^1 gfe I {mis) vfe i <l8 Htig i Hu ura !l i 

3^ flyfll fl^ba § -€\ot ^ran gitisl fe^ o?fe ?fl »ru 6re us fe 

§g ea§ <k> ^§1 gi| s5f !j ^hhh Si ^, § uwrs 
e^us i 'wfe v>fe ^ v>^h t i 5^ Hjg u>^' i fen 

^f?^^ ^el ftfui fllsfg Vivha ?fl ^ ^if '^ifbcfig' § 
firo sfei 8, ^ to 5# S i ^1 $3 33 3 y#i ^^"i »>fe ^fio? i >R5 sP^t 1 gfe3 >>ra McTO o^i c?^ r 1 "hot* spufe fire 

1 w leans' sua ran* 1 ?pa fan* ^fe srfe yfg 
wQiRtf n c Tif?> t? tq^ # te^ 3"H isng mm 

fit IllOll ^5fe ?>1c*} aprais^ 1 ste^ wufi!" 

>raw 1 3*oft irafe 3 Tre^ 1 w fcra v>ro fe- 

Slfe BW^II^IIYHfiR ijoTO "Hfe ^fe WOTI feu fe?> tJB 

Centra iptp 1 3*fi is fgw fe^^T 1 'orau I mbh 

*raai undliAsomffi; §to y^ti3fiJfeSte5 
wsu f 11 33 11 BtreF* 3* gyra yftf* wft i b^s 

"H^E^ flngf" II 38 II Stfefe Ss? fefl U^gr I 

wst^i 1 fee? SBTOHawa fcuia» 11 11 wstw a™ U3 

fifTR 1 q<tf ttlfai ^imtb 1 feu^ OTt fet? 

araii ira^ ^ ^o?fe nag ifarcj Sti on^ref vra Bcf?S cjfTO oTOrl tort' Hft?U ife cffe "HcTW fed TO- 

fetrn 3 1 ifa ufe ^ ^rra "H ^trt 8 ' ii ^t: ii fl orore y<5 
uafl* fw# i ^ni ife ufe 1 fe5"H safe 

^3 grps] 1 Treu wq I feystfe sep^F 1 ^ft fefn* 3tf 

^ c^^? fg ftfl 31* oCB3 fe^tg^ I £ WS^ 0 ft$ 
feUSTO** I ifa-iTOH vjfe ^ -18 R I c TOTO "STO XH 
Hfddld V^l tTO 3^?> Sfe 3fU I fe?> ^Wfe?^ 

TF?TO Vffllftft feU yfe HB 7S ^T> # ' II 83 II Tlfe 

fefl "HfcfvH-R <£fe 3 ygr 1 g ^lyfe flfi tlTj pi aM9 II 83 II 
C #TTH§^ SSftJ Sift ffifl I ftTHoct >T gujfe iljfta^l f3Tl 

"Hftrq-azj ft? iw yi 1 tma c*^<s dduRJ^a) 11 88 11 

oGStsra graZf* oCd3»d^ I fei "HdM cfcs W?S^lftnra 

gtfe ©rafu fed^iy 1 fef apro ure^ v)Ihth W3 T u 1 ireg $ aja hwk yawa i (3^5) vjaaiarj wqsna p?. 
II 8711 $3* TTO Si *TO3B I MJMf3 ^ ^ ^ 1 

11 at 11 srafe gaiter ! "wslfl 1 fei ihbh?>" <ga 
nalfl 1 "Eratnqife y^Hcs 1 fen irfus yai 
vrera 11 8tf 11 *3f3 mjm13 $ W3» 1 fefl flay eft 

U^ftl 3W3' I 3=tfB 3fofc 3"H ^=1' I 53 
33^7^ liMoll 3feq' fcsife § rR5HS c ^ I fP§* 
3T]i 75 I fe^ few effe 3$5 $av I Mgtt 

T?f33ra 33 §MW H M<* II H3W=J ?fe 1 

3*53 gfo # fen 13 vrx^° i «i ■tem^" wyn unft i 

YHE3 vra^' feci *3 ,a 3vJi3l n mr n ia 3fe §fe 3I3 
T33>3' i -frfl 533 ?5tel feftj 3W i vgstw sra salted 

fop I «fec{ 33» >IH Tre3 H8 "H §31' II 43 II t33 
ota : SRnfe 3™ I A W f33fa"* s f M'feS" i wrT 
*3te3 3 -H3 3Bl I ftfl feHi^ srH3 s ° -q II M8 II 

■n?5f3 safcre gnfl g<3t i 4 3tT °tfaci 3H aa fafa X3 

313? I 33 3S(fe "Rfg Bat I -H31 ai>l3 T^af 3 feS 
•Hf3 fat II MM II 'HcS'HVj cTC '^1 MS 75W I c^fa W 

a?? 8 "^ gwHr" 4 r fe^* M3l3 33 fa •wfu tnai i 

Tlf3 3VT K-fea «3*< ^'"-'IIM^IIW'R fafa §3Bf3 
Midi I 3fa Wm Mfa MHfl I 3ft VMiM?S ac MB ^te- ,e fl§ «Jg"| fi : S!t> ^ tB5> 5# &5fl I § H ! I v |3« 

fewsn i ^ i *«3»3 i ao afbs ^ I a "M i aa fl"T I a3 ^' « 
aB a?5i5S i ay 5! ?ft i a ^1 1 a:, 3i >i : ire ws ssrait fe flgi 
earn srasai i ac os yg i tij 13 rare tjcTO I ( 3Uc ) ygnigq wnror 

^•?5t I 3fiS WS -gte olfo 33o0?5> II M? II WfeScffe f 
fHMS S^S* I sre?> ©gif g>|fu fefi^H' , 4 W § ggflgg 

3 VftWl feu cfi^r || fscq jjrH grfafe vjjg T|igi| ^§ 
W5^ Wjg -H31I I >ffH 8 cftst fegp 1 " II Mtf II Hfc 

S3 q>fe 75tf3ft I WSU fW53 rl?5~vwfqc* fSTI'S 4 | 
StfJU foqfB^fe V«giiut| gua ggftgTE} fgigt §31^ 
II £0 II 'V)RU Tigg 3*53 gp^i , grfus g£ sfu KM 
TO *«3' ! I cS'K Uf33 V^S *fo f ^ I r?fu Wi^i 

3ku fm us' ii A ii if gra safe fees 3 raw?>i i 

guu Ucl'fe 75^ K33W I i^iu fit? 3tst offu yg} i 
U3¥% 3X3 fe?3orf3 II l| 335 fig] y<5 ^S , ° 
W&Ef'l S HTHS^ fU qife V>R%^r | 3 f5f^ ^ 
feBB'U'lclQ's f3?> T1K W4U f^'ll^ai! yfe TOS^fu 
-Hf I H3q* fe3 fe?> 3§ I 3* HK 1$ 

33s" i is3 gg ,a sdui M3 \\£m <33i iq?s feu 
gras" 18 gjgiu^ i k^?ss § cruu ©wi fen fa* 

KfU 3TUl I vwf3 fBjaSt SfU 3% feU'Ul II j£lf II 333 
335 K 33c5 f3U'UhsH|33U Bftj ojfu wfacFUT | Tj^fg 
f?M' fofa giSt I 3lf3 #33* 333' Hft flijflw |,"^ „ 

'ftiUKgis u§vi : ks qiBT i kh ura% w4tj?>,xh 53** 

'sre® ss^^^Qi a ggH ?g aas ^ i *M 3I3I 5 wmi ires 
""firafl 3sl 1 "fa* H5 iws feg (fen ywa ?l) u§h tp$M b 7&it I "KM vra^cf, ^T=?, VMTj% UnS I feu KH 3pf ? TO, 

hh w^t ii u ^nfeof"§ mra 1 vreiro i ?rai B #? 

KH VHP YMaFd^ l 3U* ufe f?>3 §*i £ fefl* I ^U* 

^TOT y^fe »f#BiT ii ix: ii iuwJS wyfe orfg yhtvj* 1 

Tiufu tfe tJH] Kfo 3U 3iy RO I HT3 fa Ufe TO fa?>T fW^I 
TOSMTOSVP^feW Si^Tl £tf II TON Hc?> U§K WfU 

^ i fro u§>f" nfe #g fH«t i w§ fen 5 ^fl 

33'3ft I f375nj tlfM ^ v>{^ii? 3 ll7oll Wtt aPS^ 

i tresu tot Y>jTvi^ #5^° i ^ fes orafti ftra 

Ml v>f§i4U feU 35^™ H?S || Uffi : 3ftlfe 7Sn\ 
fe^ H^cS I -HcScS feU M^3^ I o(UU ^fes ^ 
fe^ VH^^rRT | TaifB ^Tfe TO "5 5WP H?^ll ^Uf K5dH 
K "Sin <gf 1 7J313 ilqs^ £ Tlf§ I WH Tjfe TOTOI^ 
TO TOf* I 11 3*^5 fe§ STTOT || ?a || ^tB« 

fesVfo yfu H«d«AM %m t viife wmm cthw i 

feQ"jS W f 3*9 I XJ^fu fe^UfU §U fU3 3»y II 98 II 
fe^ "HOT* ^t-feU 3*33^' I MUfi-EjU Wl^ilf 0 §^Ui- 

ii?mii 653*43! Mtifu ujfa 3^?> 1 yaif* OTfis *ifu vre 
3«s 1 guuapi 3 wft i xjms qgfu y tifu fefa 

H u£ 1 wfeof 1 a 3g 1 *fl¥f ,sre fe*r 1 "ate 8 faa^ ti* 
to I H8 {h\^ (u^wig I) 1 ^ 5? ^ 1 ^feg & 1 v at 
(•go) g?>tl "H^f II 99 ii fefe t$ m wm ystm ate wsmv 'fates 
H5gy' yflgr sa^S 5m tb^Ihw wehkh n p? ii 

st, [ara ^a?> >%ib i isT ytH i] WTO-hs ^ >tes § tig of95 § erf feu^s afe 

to} feftj vife g&^et l ^B 1 fet? fel TO T t^Sfefc- 

tfI dfopsl 11 3 n toil b^hRJ #h fsto, bot?> ftre 
^ ii fop ii i ^ trora wre^ ctfe waife jfts 

cgfjg c?t? f3?> ggg X3t Tj^lBKa ^ <p ^3 ^ fl™ II8II 

H are til g i ^w^Jta m 2 3a w& i 3 fflH 5 1 8 rel 1 1 u iara1 1 

YHh^ Ste^l ( ) |U ( r$l ^ ) VKol OT§ 3<5 I 
i# s*m ysfH I (3g<Q ygggg wgaro 

TOd ' AM U "Ufa 3fect gPTO wfe 3"S "TO V^st I 
55% ftSih 3tfl, TTH3^ TTCtT, f5^#" Wfet* fa 

*fa> sratsh s^g* ^si vs^s 3f fes *fe<s <*>rcs 

B'SStf 10 VWrst IIMII 3^ 3PHc5 H3^3 33" *P3 
3313» 3*"% W5 W ^Xirgt^ I HJBi 50 VW?g'?5 a % H75tJ5f 

te <ran ftro met 3 " ufa 

WJig Ijt ^ fen -BM IJS^ 4 'S??* ^& 

itativm ?ra' y fefti ff, *fe fiaife ^t^iM^fa 

snjf 8 1 qai te" -to' feu M3 f , yfe *s?fe $375$ 

SUcH^t* 11 7 11 &rar llfirat^fl ^V7f?3 YHftlol tf3 
Hm* I tl3g"° ftw feU >f Witt JfWHt 5HHtll ftftS 

"fata fe* 1 «anwfc ft 5 ) 1 "•"OTft <ns 1 ,u a*f^, 
Ms otas' tjaS tlr, gfei b 1 , *bh ^ns' & 1 v 33ra1 i^s 
fesoti gvfl & 1 1 &I ao HHf^ i a, 9»» (wsp) to 

gf§ 1 ' a H€ § yira srast-«7-vn^ & 1 (w) HS-faBT?-^ 
& 1 M «^33n & frftTsi 1 a8 *tot) &fn^l awrBl 1 au Q3H >^ a I 
a *(l3) orani 51 feefs eras' u-f to, nas=fl fa^^S 
33H _a '3^5l ^fli a *PH5 sift a< »nu§ n§u 3 ysf5i ao B« gvfl yg« 

d 1 wTf «Pfw3 (=h^) 3u <?>? ifWsia an fa) 

ijsl 1 3< fuora son 1 3 %?w%ls3H e 1 se fea fe« 1 Kcs bib v>i^ig] H £ ii ^ || f^ra 0*133 \m&m feF 
TOfc 11 11 is** 11 g£ i£| 6 tJHB s»a 3 ifa i 

W4B Bits SBBfu tfrafvJ BB 5jB §3' l| II 
tJBl ofBHTB UBt, fafq 3fe VJB*, yJlT dlQi^'Al ^Hl <*3 M 

W"Vt wfe fe-^rR orai t?ra w?nf M bib 33 q*Bl 1 

Wfe off fiFKJ ^^BTJ^^^^Blit^fe^^i 
flife l¥l MB^Tfe c9H, feq ; BTJ 13% cOT?3 sniP* I 

smra feor ^in tj vra,TOnf° feg ofot -fifaiH^^ 
mm wgi 3B aM , 5fc 3^ 3B 96 3 nra £ sb* p frv&n 

^1 *pT *?*3i *hs feg tw*1 |i *°fe^i ,q f^i "fas |i 

* 3 cH| (WTo? tj) § tiuot crargp i ^ gggiggy g he; ^ ^fb fen fersft 
i» am a 1 ^fan trap 1 q:> fl75 fire-fas feu» 8faas)i <tt HT?r 
3* ?> m^r pgig (Trfgnn S utb 314 feg) 1 fes 1 

feOTS & I flrftjg U5 Ho? §i 5, Ua" f^q 3 I §fli ^75 ^ v« ^fe HO feQ fe* ^3 fe^ suf 1 wfe w Mfespft* 
waretiwte *e v^waftfe if ^ra ffe 3 u^i 
<s<3c5 ai^a to fairer iv* 3 feSorfB^w^ 1 ^ ^fe 

t§ Tig wte to <bs? mfi"; w* 31:31 f 

gi 98 Tins svfe ife nmi y>i?>m iT?pte ute wpgi* 

3 feHHiS ^f3 33 M^ 30 ,fe?>i WfoB^yntf W5 Wa* M 
II <* t II t : ^"WS^fe* OTtfS* 3 «H3 W5 3?> 8 ° ^ % 11 tH § tfsw 1 a3 ^ H tfl 1 %9 &% 

his! 3tf ^ 3sl & fsf 1 H|£ ftra i ^ 1 

toi a 1 ^5 1 "ma 1 * 3 fe* 3^ ^ 1 38 fee 5»W3 i 

a£i ^owi i 90 u^t &\*m ^ g ) wflHtaw aa f^i a8 3g i au § em 
& 1 80 uig 1 xffi i ?>te fe^te v^s* wft> 3? ^ttf 5 -ni 33 |p 

3V| Trar "Hfti itfe c^tf c Sta* 3^ 3® IRtfH 
3 : ^ vlt, gtf^° fe^%HBT» 3ft 3 : ^ V>W l' 
■fi Tlfcf "H?> ft gife art fe3 tfe feoTC^ 3 U^SE^I 
3 gfo^'fe q^fe^ g wfig 3*2^ 3^ 3^ I 
3s MB^ yfe, ^ ^ 33, ©33 § B 53 S^IRoll 
W3 tR^ *H3t tR 3*3, ^3l WyOt^ 5?? "HlS" 
WSfoi" i qife qf q^ 3B3 53 #3 33t ? ©3* 8 
Wqtg^ I vjfe^ yhmib 3 yn?fv! VPS", fq§ 3ft] fV| 3 T=n(3 
TO^I Wfe t# 33 33fe ^3** <5 3trf3 3 : 3 ssff* mf 
ufoilR^II Ttf fefq ^fe ^nra 3 * Mi33 30 3T3 q3 3f3 
§ vpqi-BTH 3^ *333l fa HTl3 ^3 3 * 3P3 ? 3ftl 33 
s*^ 33 -^ <JI3 sfofe TTO13 tf 3 %>fe 3u -H^ 3 ^ 33 $ 3 ' 

Wf?3n3 3<: i foSs fevj ^tu 3 * ?w fe3 ^ta 83 ^ -gcre^fti 

3 3 feftl 7tf33i 85 Trfg Mfa fe3 f3U 3rl, 3 

?P3f3 £ t? sra* ^ife ^sHfawfe fe^ yfsnfe 3-5 y3 

Wfe 88 ^Tra 3*3 g^ft <HH W313 333 814 Tjfif* si 8 ' 

qtJ 5s i^fes § feo?ig to gr fWi 30 ^ tfte mi (^|) i 5<1 h^ i "few 
ut^I i s-fiw i 38 fe§ fee i xpfenn i ^Uls I 

Rtffj ,tt ^ ?J I au Sxfll ^H?**i el I ^fOTt xra I at feH^^3 S I 

tos adl S, ^1 fgn zsdf nran^l I tt ^i ^fcrt to 80 ufTO l fas 53t g u fogig •a n^^'Ratfa 13 ryydfd §?*3v 
Tife ^ tj was n : 1 s*, fet «Vms*t ajs'- 

Tf^TS* 10 'Si fTR^3l fan W$\ <SfO <M>d| TO W3T 3 
©TO oftfo fSSI'Ijf R8ll*i ^HS" >f VHfeWHfe" 
feH ^''H >IS fa3TM 3Rrs | qfg >|gfe ttf : oWA'dH 

scnfefq? fifti s ^Infc 3fe fM«€ , iti?yeh« M frag ^1- 

3 Wft, fcwaSS ^ fetq f#" 1*1 KMB iTctfS **** 

3eior ,,: sra 3 ° fa f ^ w><*, ywjc< it fas 3a s» ufH*re i 
nt nra <*i <nf3 33 win fessfe 38 <i uf3 fa yten 3^ : y rg 

IRgTl STScft to? §3 Sf W, te efl 113* S# 

s^n^t 1 < n^ 3:, 'siT=racT w^g, 33 W5 3t , wte 
tw^ 3 *' 1 333 fteTtara» f '©aqts 'era 3ft? W33- 
3rgTi gnre-s'rir 1 TpgTaifn gi?. 8a 3^ feftj wfo 
of ftwdnfr "lRyH nfe cro *3>n is sres* tTRtre 88 Tawa 1 a sra3 ^1 a iya 1 8 tR5i u i3l 1 ^ysa 1 s *Hiy?i a 1 *5p> el 
1 « W55 s# fll 1 ,0 ^es saafl 1 M sa«sa 1 '"gbl 1 ^Vw nfl 
1 ,B (Ss v) ya3 1 ™foa iaa 1 ^it v<£ fe« 1 "ss wais it 
yisJ fea (3333) hs) ^§ 1 ^aa^ aai i "^hs i ao rpa i "gas 
§ fesi 1 "as 1 aa a^mi © i a8 *aa i ""ffla i a<s treaHi f i a 'fe i 
a< =fat : fyss 1 a *yytoi i '"fig i 1 3a a€H fas' 1 33 o'S3 1 3B 4«a i 
au nis 1 3 ^5asi 1 3 '5da rft 5 1 ^wgtf ag§ as 1 3i n<€ss d te y tfe srs* frfo top i w% ctw % H0 ^ fe^ 

*f3 *3o? cSfu M^fe TOB^ I feMHTfe^ fegiH fe3 
M13^fe, ©vpfe fe^ "ft ?> WTO*" II <t II "§^?> ofa- 
W5**fe 3' fecS f^S™ c?fe 3B3^i p I ifes* § 

fesBtfc*ma : ^BH^te #R3i3 ^ si ot rSn twafe 

|S 9 Trfk ^faf^fWl 3<5 oft ?> tfgigi | Rt r n eg yf 3 § fe 3 
f?> 3* 3itS *^fe»>oT 

fe<S» ftfH ot tJ3* 3 <5 oT S Ch ^foc( 3'B =,e I WTO 

?>>i iff, ^ot - tilit"§% 3^1 tP ii 30 ii qifeftr for 
"g^oc if 733, enro i^cS <5 wfe f%gtgi i ?3oT fe^fe 

ufif <fl fg ana ?sft3 3fo fcuiaf" i ^fe S?>^ 33, 
w ite i?s "flttf* fe^-n a* ii "to 3 

£?>3 §3 § WTO £fe 3fa * I cTOoft 3fe ^ 
5feo(t33^RtV3?^R^VH^ fop3V"l 33fa3^Mf?> *T3 

feTOi3,ireB oft ara^^feBg^ i wfa 3iS ? ^jfrfe 3T 3 

4 3H3 1 3(ti ste, "h?> m S^f 8 3133^ 33f tfe wjL hu fera ffe h t*ui mm i ^ ^ 

3Tfe of T^tf £fe oT^H i 3 M f3 YWT^ ft^ 

t?>*3J?fo, Tlfe 3 : >rat fe^ Bt* 1 3l?> BBL 5 
I ! fSifo S Uig ftfe?, wsffi* ' II 3311 U3 jftg* 

ST -R $f3 u 7>'?5 oft ufB -Rf | £f33 c**5 

J? ~ 3 1 ^ ^ tS "R§ 

3f-S f S 5rf^ vugrg' n g 8 „ 5^ }fl3 U3 "Hf 3f3 f 

WW ^l c f>*5 ^Rfe %i I ^ 

t?3f>t TT 'UT »ffH I oTfTwreic^ clfe 5?>% fa* 
5^5? fe3 ^^ SOB S Utg tfgj) gu ^ 

W^at? S3 Hife 1 WRT? f3'3dT <?feoT ft&ft 
^3 II 3^ II II yfe ygi fa^rfe 3 ^ 

HR^feS yf3n^irR5fg3TO, fot? H t ^^'"» 3 
MU, "HS 3 II 37~ll 33* it faftf, 3*3fu £ 

sTH", TSifa 3c? "3c* c?3t Bf3 ,,; I 33 fet 30 33'* 

fgi13 fe3 gr ^% » t?wfe <? aife' i <sfe 3i3l a8 
u ufe 5, wra*« few t$ mvf* IW i yrxq 

H fe3I I a flfW3 7!^ | 3 gT? ftt tfl ? BBS I "§€3 I "CPe 3 33 , 

wt - " 3 Rt §gg ramp i a3 ot^ f^v>it i VF? % 7*111% Ptn TO fe3^3^VHf3 llttlt'Stj 
igofos <? tl WBfe, Wife BWTO c*nfl 1 3 ?> 

itl, TO !?X|f3 3^ 713 s 3<J H^Ef 13^3 
31* ?> eTO feVHitl H 5 , witl ftwl feTRt Ml^r^l , 

fe n ^ bs- f^e 8 , -st ^ ^ w« 11 «* » 

3^ II ??TO VRtt TO T# ^ ^H' fe^a I gp* 

f?> >^ 7f^t *nra tPTO mffl^ "Son ^nn '3 TRiS* 
xra Tiw <^ ! ! <? ^ro ! if sra3^! 
>ra'fe I v>wf¥ h3 w?3^ 1 * TO wtf i tlT^yw 

irfd* Ht 3 feW35 feufe SWHt 1 1 TJ TO *5*5 1 

v^^fe wtf'Stra 1 trvmw w*** 8 i * ffe***> 

oi?a" cror q^, w <re wasn** 11 85 11 " 

WT1 3cS 3f7lfe ^ 3^H gfe wfe I e*Tl W.33- 
TFTO 3 a0 «ra fwfe II 83 II sreif TO 

fe?T Tra* hp3 cowfe i f 3 MS'sra" f M ft* 
* gfe ftiormfis^'iwsii fcwn tfe ire ^. 3fe qrqa* ra 

H8MII W3q 5< TO 30 fe^ TO* *fof3 pi 3 TO 1 3J3 W^- ao fe = , =>"»g^i ^ , 5? I as Rt%l ae B*f l aU ^I l^^l feM tozj sjxra are sre i c?fe ffH^ fm\ frn-ra fe^ 

y^&' yra h^to ?stj-t >*3^fa>5 ms^m n =?t n 

^ II T$jm ^B7> t?*Ji*? f3?> WOT U : M*fe I 

^T^-^ -m (wfo^Tft) fft E fl^3^ mn<S §cj VHTfl^ 

era TTfe ^§ i£g yrrft i era srfe* cdt 

^ 3oTOt* I Wfe tie* 1 fif§* XHoTO q^tH 
t^d?^ cl f?>3 I g?> 3?? ^Ytfo ^"^g 

cTOfl TFfe o[B V^fifl 3 otfeoTO oC&tt™ feTTOfe 

feHif HM II 3 II rife WTO^ fel^ ?>3 ^T, <5v]T 
WH^* o?^° H^thj | ife 3W1^" life ^M^ 5 

nf§5f3^ ^cif M i ^fu oft fr^3t vjdsrazj, ?>m 

§ fa) ^cj tfl ?> I I 3 SW^o?^ I §33 ofel I 

^ YHTO ^rg | ^°fflfl | H<l KTO fetl I ^'s^Sof I H3 U Bl§ T]S I 
qB H7p 3 felW & I ^9 o?§ I ^1 33 I ^?^of § I ^fg §o?l 

^9 fe^ I 58 8wfe»i? vft, H% 3^ ^ I 5y ^3 It ?K I vpfe <z% fWwSPnjj *s 3* firat Bun fw> 

fara* w>amt II 8 II * ^ wra m fafl at? ^ ii 

Sfe la Wl v>fOT U^5 VHfUYHi§ II 3g 

tlfe gig 3 §W W« H|5 25 ^if II * M lftfc W 

pfe Ttfi nrai wmdsi 3 sra 3wife h s ii n 

^ "o^rHi to to vfafe Ufa ^fe M waft ^ 

5tw fca afo w| ii * tal ^"fe ^ J* ?s ^ 
^ ,i ? ii vfta 3feS awS wrowfl wBj | »«• 

fafi 3 251 fag Vital 3 II * W *M3 Si 

Vlf ZJ§ WW 1 25if II 3 II RT5o? oH^re ^ 

nfe xife 3tf ii mb Ife s im^l 8«fe *S 
rai§ ii W *h6 «- ut ^i^I «w j?§ »J » 

§u^t |, Virgil feaift nsfe i^te ig*afe i tJ ?>t?>c* 

qigS 333 TBS* flfe II M II ^ 

«i € Tife^H o?33> yga feaaf feat? 
WcPWHSfe wssl B§ ara VfWfe ii 
„ ^ ^ f3 M 375 a 'aft* flg 

^o 8 w3» i v^^s <* sfe f b ^ fte rau * 

4 wuS ap'd fe9 v=n as 'wuSua unra?H varna wra 

~ +Tfl are ^ «f Hfto *aa ^ fas wuSraaTa e> fafl 
* sassVfe %s» § *«»89 § « « 

a © ?re feW wa * wfl «• a 'to ■ s ^Jf? *m twng» , nra fcferaf 8 offe ghF ftre s ^tafiftsff 

fen ttefo Wsi II | il*^rai ii tqftj yfe-g fe^ 5n HftS 

feoTH aif i fe are »ra fe^B ^OTfy fife *5 

^fe II ? U*FP || HOT 1 ©3 f 3 feu T ^fB^ 5^ 3T3 W UH 
fl : Sfe Wlto I W "fi^fe* 3^*5* ctfcT fefl^f3% 3^43 

BTUI Tpmi ^ ^ryq tj^r tj?5 3^1^ II t II $3 o^t ff 

*fey3l cSHftlYHi fe^ fea i*P % I fee mff & I 
TBjglfuBH «1 val feu 3] 

titSi fe fa S^l $r 8, via pre* nre^ 3 ig Tra^ tsR § L<gg *fl §3 

8 3 ?73o?i*5 ^Xll vm\ t>, JFll JWW fetf & W ifeg o?3^ %W 

orate a fo? §3 fsrS >{o?th feg fop reteT g. fH^u &adf % 

o?^cS ^tu S US J OTi:- 

^HTfev>n 11 Tib >rafe tmfw sjyfew 11 iq^l 

ft^fe H'Wifo ofU^i ^4^f^n^^ II Tqgi v>ffH3 S^H |fl?> 

nrfew 11 gjgH3l ynr gfiq fefe yifew 11 ^1 
o?^ ^tpfew 11 ?>t?>o? ff^fc u^t 

"UlfeW || II [W5aT«iB h«js» 1 

& fe ^Tfocirg § Tq|Vf fe^ yiM3 3§ VHTU S 3 oflddft 
^ ^3 r^B § ^ Uo?H yiU3 oH^ 3 YH^ Vj^Tg ^5 s€t I feu cTO 'fo^TO fe^ % WF5^ I ¥3 3r£ 

fin 3 ^ § fa§ 'wg tre^H wra 1 t$ <roctf 

TftflTO II So II Tra^ few gist (TlHftj fel?>3l 
W3 1 XH 3 ftB ^3?$?r Vsi Wfe^ 

I! SS IS !| TFife ^ TO 33 

TO I feot 3J3 v>iutto 3tt fe^5^ 

ZJ 5 W 13H S^S cfeT I 4 gfe f XH^ ! 3^ V)TO 
WteS, fKB, c(fe TTO?^ tffeF' II S3 II l?j TO, fetl 
£?>^?rafX3 VHHT° qrg ^vxr^t I if 

©HdlT §3 H t} T fe t^X ^ ^ I 6 W1T3 "3 

m(* ^ <gc*fo ? YJi^iTI Tl?^?> 3^5t : ' II oTO TOT 

"wte 119 wa1# 8 iste o& ws W3*^ s we! i fir 

iftii** TTdte Wife' WSft?* WB?^ 0 VHf3 Wst I 

Vf3^t* M i ■SB ^^53 X wfe fH<?3 T , fe^oCrH YH3^ ^TU3 
HfUTi^llSBll T5 : "RfeHV(a^^ W^f d 5d ^ f3 

ftreistrart ^fcT fe wc?§ gfe -gtf* 3^ ^i- 

*n ^ ^ fi| f% §^ -^i if are sisa yora i ( 393 ) yeraw wcpfta it. 

gta ewt^ 3 fef wafers ft 3 : ^<fl s , "3 *«n *3*fP 1 
sat fetivi^ # ^efb *ra wsgigf js^rg' 11 

^ll^'So? Wife 3^ fen VjTS s K Ife'lH'?) 3*?'^ 
mxZ n?> TO fen ^'c5?3 Wife qrfe w§g 3^ I -STTT3 

3te aaS w ste £ ntefe at yfe wfe 1 ^'TO ^5 
?> 3?r s3 n?5 ?-w fefa Tf famre 33 11 1? 11 ate- 

33 : feteF'>iK5fef7;fes f or? wSi Kg 

MB iBXJ SB fc?3 ?>B 75^f3 ftafiT BB ,d UBl IRtH Wife 

fw?5 3 ?fe~, vrate ?f v , *RreT 3n3 1 
jsftj feB'fec^ 33 3f ,yfe opfin3 5 ° 3fe f spa 

vtfq^T gife Yjfe<*?> § T3B WIS ft nfe ^fe • 
3<! 3 Wfe, W3^ sre), nOTS" fe^^-HfefeV 8 TCFSt 
||<^|| §zrer || g}g oft ?5B?> cfi BB 133 S^TlftB 

tra^H fef^oral irel era ftreite 11 50 n 11 7? ferb 

Wfq 3 ftffa qfl W, i feftl B ^fa 3fe 313* I U«fe *4B ^3 

BBfe f, ?>ft fin fc*f3f3 ,u , *N wop - I *?53 flf 

WVS m feB3*3 WIS 30]t I f fa ^§ f^" 

3* fos nfe 3 fcrmre azromii ^^fe b : snn gan"* 

"afire feB i § a?i i a §!) % 3w§ i 8 €ti f yfsw i w |h (s'H h) «f : 
Bfnw i OTVT'Jhra^'y I fsm\ tf ?3^w i ara si § i 

ral ?5§ I i I fvragi i ^ohsI i i to^ i#g^l gre P <jtb ^ ire) i life* fe^m €^ti 

feiR W W ^«fB fe^ctfH* 10 ifai* 1 I c §c5 Bare** 

gi ocfe i y ^gocta ix wfe fesT nfti few fes fw'iRaii 
if cdu ^ cfttS XcS >f yfe §?53 v feri aw i 

ffe TC5BT?> 3f Bfa §W> eft Tlffy ^ ^ 1 ^ ^ u 
?>cL §B irate** 31*3 WIcTB, feclB II 38 II tPftP* 

sfiJ^-i? ^nfu 3^fo£c< iW3'^ 1 tRf", 

^fe-l-g^tgigi 1 famra § #3131 & prate "qifew !l 1 

S ^^U ^fifS HIPS TO I Ht o?ggr § M?lw fe^ I 
M H3Bl I 3 ^ ^ 1 ^ ^ VH^aii I ^ ^e? <Io?t 

aH i43 to oras 3" 5^ h^t^I & (ni) feBi^i B 3g f g 

*"V - 1 -- fe>feP3 gifcf ^3 fctl *JT3% ?> Wf IT^r ?> 3t??> 

stefb 3 ^ 3?> ^ste 8 W5te M y^a w i <*fe crrel 6 

fe^E feS 3fe K W^f3 WIS* ^fe S^nst | ^5H- 
W5 £ £*jt -q faq* 0 fBU eft ^Tofl | 

yfe fHBct "Hfe £oT WSfe ^PTO tjfe -Rfa WOt 11 
"TO 313 "HBte f-H 333, fciq : f3 SJ33 fevl cT **T3- 

wdF'rcra araife 3*3 feu §*f, faira fw fera 

I W> "H^ fPS^ f? 5 H3 cS^ "H^c? rR* a Rife c9 
gWOt^ II =>t II cSB fcf^oj ^53 ^ cT M'"H SW5fe 
53}^ fBU cTO^ I C TO yfe WfcT ft?3 3^ 
feZJ 25^, f3<5 Hte srai?>T I 3>re #3 ff 3% £ qfe* 

uie flra^ £ ife ana i *m tram £ 

V* 3 WU ^ftl UP3 £ "fif II II ^ » 

•Hf?> offe |[# ft>U3 33 SBW37§tS I 337>~ Wfe 
itfrfe f 4 ^ WWl' 3 vJFf 18 ' II 3o II HiHi 11 W<F5T3 § 33- 

fcore uwat 3 feai ^fu% h 1 ufc 

(feg ^TS)l ao ufe 3f W ^3 I 3<l cfe1 of^ l a, 3^t I 33 5^^l a8 ni5fli5 ^> II as i| i^. || BU3 %f Viiot 3 ?53] u fe 

wfqBefe 8 I f3§ : -Rfo *ra?5 f 33 fei W??5ffe" K 

-ocn fen wisiWiiaaii f ttoh 33" w- 

W3» Mfe 3'*ffa" Wf" fife" 8 "! ^53 3^fb ?>BT3 fc 

3 : fire wq wns vrcs ftra xra* i fen Sufe* 0 , 3<?f3 ira 
5§© *a %m #3 iot 11 ii 'fvj gwB 
! trs, fe* tto 3 8w feww* Wisf* i «3 
stsCi VnHife 53 TO'fe wfeg vfe' 8 wff feH ^OT I 

f -gfe ens, §s fra fc^* 1 • 

z#5 ?relfite aa -afBi fa? 3a 3S in i sis 

5 w w^y flf ay , ^f3?N' 3fi <* 8w «ra in ii a? it 
feo? -sqi?? c?j&5feWH 33 ^ra ^tfi fe"af W) ssn a f il 3 vSi s ? I 3? I as3 2^ & I's^ra i *urag» § 
(Sam) 1 <«Pirai 1 "'"ass 1 ^ 33tt 1 "g^ai 1 1 "wal 1 1 
< " J pt( si (nf3ara) € 1 5? & 1 1 

'HraHBw 9 a,: s1?i 30 3'5 gra Tfli 3, b3 3a ^t i 33 msh1i 38 bh^ i 
3u a vxsy & ©n5s &n sfbt F 3 ^bS v3 «i i 33 b3 i "tW I 3,f s« i ?fe ociw 11 $t 11 thb "A tto* Era* 3 : fm% -m\ fen tt 

# ^53*4W 1 3f3 3*3 felW*! fro, VMftlH^ 
3 ?|ife W5i I >?€W3F MB ftfc* Htlfe, ftfisfef 

"rit 5 ^oT^Tof' 13 m^i" 11 gttf 11 ^raT 11 f^^oT ^"6 TTHl?oT 
II 80 l| a«3 11 3 fUTTOtra 33f3^ f?^ 7 ^ 3*4 c F5iiR 

feti sioft, yhs ctib y?> octtftS 1 ^ m bh 3d fea 
iB, qmi ufe ^ srai, fe?> ^3 >>te # st#2' 1 
orat 4 q?> W3 cSuT, ^§ T\fk otI 3^1 3*3 *f 
tc3#§ 1 -eiws ^ife mm ftrai* 03 v 
y^fe it ^c3b3 ^ 11 sh 11 t** 11 ?> T 3oc tfl fe^ 

ifa gr§ i f TOtaf 1 mt fo 

tojiftf* ©Uffif^ffiwft? 9 fKS^H8^ll^ra 7 ll "Fife ^t?H 

el S^of* 33 WS WftJ I fe^fe tPfe fHH DU %% 
TloTfe cTS cStftjIIS^IB^ "flcffH ^cTO eft Iff ^ TTCfgl Wfe I 

W3 ^ 1 ^fl^e 1 t+m 1 HO Bgqig B3 fern ti) 1 ^(fesof) 

1 ^^esl (aflafl) 5 i^ a eo?t (ftfesr) 1 1 a8 ^fl i ^sra 59 1 1 
*%»^ 1 hp h3 : 1 Ht o?fD^ 1 ^ufbai 7 ,0 3^ (fes iwS fu 

38 tlaTS 3 I 5y §U I I Tife "Bo( tran^ *fr ti^fe tRP# s i 4 *p?tf ?s ?pfe aife sen, 
©fevHi^ 3 utf, ^ife 8 v*fe M ?> vf i Or ^ tttt foi, 

?>t fen £^ k f ^t^iisSrH^ ?> tro^S^ >ra 

ocs & ? feq 1 fH ?TOo(l "§oc gut f sir 

ftre, iW M w?> ^ Tife tothI i ^i^cf o8 %fe ^aifa 

ii ^rer ii irai 5 ijftf ^ §"tR5 nin >raw i 

W^qiTS ^fojfe djcSdkjl Effl fife Hc5 3^ IRH 

^ cQ5 ^Kfl=3TS*€l 3^3 oras ^TO I [ftfl: ? are ajifos ^ ^ 
[ are ajj<fl] i J 

(>iB) VH^gjSi feWBT o?a^ 3 313* ? o?a?> 33 Ha 

H5 |Vl 3HT W ^fl I 

3*^— fei o?fe ?fl ara sbst e 5Jjfl aiaw wii th^si sb^ 
vJ5 fo? 3hT 5 ni^s? § stae ora3 ?1 o?^a otb 

ifl i ^iraH^ra i a gzs 1 8 aftra i y ua i g is greli 5 SsT i 
iy? i i H °wif5l Si i H:i Hay3i i aa ^s1 <sft<? Si 

H8 S^ ssasre^ 8i ^Hvia i q ^ai| ?fl ^ o?asl ^ % f ftdj a OhJ 

Tra^gi «1 f«ra f S Hay ti i Hi HTOi ^ II II 

fwfo tn arc tw, i^fes^OT, ^3 nat ftra 
fe?> nte 3tj w ?fe ?> yfe ste^wS, ?> 1^ tib *p- 

fare gssfii ^1 ^ ^HTp^TCn^itrfS fire ^tefn 

cTOT* I W3 fe* eft ^TOfe 5 * gra! I W5M in § ^ TO 
UJT^} lltll^H fe^ fecS TO^^te TOgq t 

v fe5i§ 1 1 1 ^|?st § 1 ^ ^ 1 **m 1 1 

,<l feaKs 1 $ pm el o?gs 1 * m m® §r 1 7$ to Too? ^arai ( 3 to ) u^g^ nftn^ 3 o 

39§>fWVfe^ W3fiw5 t wT'jItf II II fM3* 
TO ?pfe gp> vjf^ 1 1 3W> B0 5 3 f & %'l 3vJ €33^7> 

3 ?5**fo ^13 ti^"l I fefa W ^ife | p 

ferraftj, angF !<§3i- 1 few 33$* wfe ^#3* 11 n 

^ era, 3fe ^ l4»felR5l|S3ST|l c "§of fe^R TO 

atfb, tig ^ "H3 1 fa^ifo 1 1^3 urefe wfe, 3fa 3BcsT° 

ura Trfs' iR^iiferarimfe crfg s^?> feu feti- 
ng fa3 vraiR 1 *gsg fe-n Ti-H^Tfe Y>fn fefq.orafe 

IR8H ircf c*?5 jfe3*%TCfc5 ^ *?33 ? 14*?3?> 

£ ^3 <l3 -rim ftrcf 8 qifroi 1 W5* s3i* tff&3 tra* ff "Hfe- 

>W M fcclfe is fg§* 3 : ««Sf0fegi(fV8 *fii ?5tfe 
oP^^ : "Hfe^tfe 3M,ife1 f?3 ife^tfe TftST 3 fe^ T - 
foW I W3 ftS* S5i*l 3ft?, ^fe WR 3** T*fa, ^BB^ HH*?> 

fif 1*5 WTO* S 11 

^Tfli hto^ aaral ofTol gB5» sife IU»ra 11 ?fe wt^I 
?fe w "uSmfb vffe3 ©rag 11 9 11 gwfl i?fe3' 
3>i W3i 11 fas fafa vn^"| ^ 11 H atn§ 11 

3tfe 3 Tfaf |M felW?>T| 3b ot3 TO W°"VawiR ?H 

etui) <sdi Bt irereo qny i »ra ere fag qfe fe?>T3' 1 fefe 
fere arte gggg^ 1 ^fti f) pro m€ ffg^tRtii 

«A 1 8 1 ^vll f igi 1 H5> «^1i ^rei _ _ ( *«) va* wi wca* 3 o 

wfevmmm tar T^imM%^ ^^ivre 

^ra ff ^Bf3 vwgm fe3 ara fe^fiRtf 11 ferani 
gi ■jraifk' § ywa h ^° » H wgra tn?5 cira ren 
wb3 tfdMtea y* fe?> wfi ■wmra wten 

Sft«8«wiftKi'ftiii.i5« ^ if^is'is 

feila faRS I f tf%3 ! H.njfe M| I feJ 

*53na TO few" few * <TC ,a I fe?5 #P ,B 3fa 

MCtisa gaT fens' wwi vre<^ fW ^fo ?> fe^j- 
gnmiiwrag ^ W feyi ?raWa fe3«a w wall 

35*51*431 ftflnar * I 3lw, *3', 13, fafflP, W * 8 | 
^ T^afl W 5 H3i3 era * m %o*ft vzf W 

«WS i fe< i « i to8i ^ 
*°anfl fife' 5 Bflg i ^) v»Gra (s# §a 5- a) w*" 

[£=HM3I Wa^giyi, STCSW, ts«?] I ***** I "TW*" ' 33" f^ftj 5 ufe fes giqi 3 l feTigi^g 8 fflcSXfu 
W> II II ferai || ^3* f3<5 3 ojfe <*fl : , b 

fojife 9 1 T?igi3 1413*** fife wf^s vn^fe 

IRtfll II «l«f " HfU Tre* ya^t i Qfe gppTS 3 

Sfe ?>a ^3> ,8 ii3oimq r M ^araC* iraaro i u 35 acre 
vxarc's fewm * fenws ara fe?> <sfu vnfew 1 3H 

?Sfb v »ffcc? H3SII ift ^iSof W4 3*3 sttei 1 

yfe -erne* f ^ to gtei i^tvr fmra cfta feti spaT" 1 
s?> to re?^ giw waT a 11 35 11 Strai n a<?3 
?R5 -gs f%3 -nfti nfe cfl -h 1 -nfe, 3hra 
*s*f3 a8 FStjare^n 33 11 

gm a€3i wgln) fecf w^i iaj agfe 11 3'a 

w^asfa afe f^'antega 3c?gfb feawai 
iiasiit? fm&* 3 fJS *3lfti»T Tlf3 331 

53 fe§ feet TliBi I tJ^ftj a^H f^i' II 

3M II ?fe ft? 3^75 I 'feu 3' faaal'* -Hf3 

g gr imgw 3a3 fag 5 gsfa 3 >re 1 fe§ : yg3 feu 

""sgla 1 5 5w> at 1 a fsi s y)33 cfto 1 (w)~iife»tf 1 (sHasfeT) 
b 1 B 3i 3 fss 1 "5n fair o 1 ^getP saT 1 'gfow §Ha fsnjiQ^ S 1 

US' Si 1 ,a ^-few Sfevm a t ysr 3 fern & i ,8 fe3 fes i ,u fmn 5# 3' i 
,4 f«t i "as§ |U1 nraraw Si ,t: guife>nt Si ^rih Ute 5ii ao ww5i S» 
a, «ja i aa ar H fsi a i ««g g , ^ , m ^ , ^ 

I31S5§ I a V"S 5|Sl at fl3IH3^uai a,: 0^,ftl^l So H3etlgi| 

fen 1 §utiel i Mb yg wf?1 b fi ol tssl n^i & i *v»:-ynj3 1 $ TO STfio? yens I ( 3t3 ) ffl ^nrw 30 

urn cwFi&jw fej fefq "gfe kfe ^>ife fei^i Hwfe- 

fifeRS - fa?> nfe <M ^Uf II 3t II 

ys^fe ^wfe 5W 3*5* 11 8 11 

Qcrai 11 fe^ik wy ^ sew Trefe csfu 3fe 1 

§^TH ?> *M'^^ ^ftirs few*° fe3 -fife II II 

ii CfafB <w ?> wi*' 1 ^ras* 11 ^ "gfe ?>ft 

f^B'^ 8 I "B^fa TO* «jt W I Tmefo B 

118011 twbh ^wraW 1 ' 1 tot 

•ff * Waf^ Wff* ^fd UTO I ^JW fB?>U) ff* foB 
3^ II SH HHfefetll ufe ^ro «ro 1 stefcr" TO' 

infer w^r 13 1 to oft ^ht 3 fesran TOot 1 v'fe 

Vj^g 3?5i B3# 8 II 83 II iWfU 5 UOT feufe* I 

ww™ -Rof fe3 Bfu ^te' 1 Brag §yfe Tre*3?> ^<3?> i 

tlHl B 3^fb #S ©qras^ll 83 11 II T|fe cRT" 
3 feci* SKRoCTg VJHf^fe IW*MW iTO fe^-fejFM* 
3 i«teHl88ll ^s^ll^fti^teBT iaiB^Ui&JHfe fetf° 
ira^BlltCT 3 ilTfeWH^ IBS ^ BBcTO f3TJ 93 U8MH 

11 ftrfe <g to' yfe "Hfti 31^1 vmT3 ^ Tra to 

^feHOTsfem S5l few S 5 ? 1 1 "Mff 1 8 Qsfli u &a 
*w TO5i f^i 1 *9 feiw 1 «f$9»f g to 1 *°fefi 1 "witf ( ^shW 1 
1 ^ 1 au 5ron 1 g^el 1 ai, isy?> § 1 §fei^ 1 

^ a 1 U4^1 ?) 1 ^fqig ! v ot 1 ^aatf 1 1 ,,£ ^? H tfl 8 I 
«°s;uh^ 3 1 a<l gq5 1 a *s§ I * a tH (^3H5) 5 1 a8 «ra ^ fainit 1 WB& T$ 7>Vy5LWmT?> Wl §TR ^BlV^ BiB* "TOW I 

w? eft} ^fBB i ste bts ire ate >ra1£ i 

mb^hb bb^j >!?> <^te 

Bt II TpWSt yrfe few Tft w I §BI HB frfH tTO 

fl'Hd'>fl fe# I "}| BIB H^feB] TTfe TO^f I X?> fti?> ^ 
B*R ^cf -HU^r II 8\f II ^jbt || 141^ ^ yi^ft} yfB 
ttffo M^S SfeW^ l #H fen giTO 3Bi H °, ©HB HB^ 
"HITO^ IIMolf^F? II W § ^TfcrfB "HfBBJB l?>i I 4 cSfB fif| 
^ HBo? ?> BcSTf I iRBl "HfB fBf 3Bo( ^ I f 3 ?SOi 
^B^ftf II M<* II H £ 7SB f f?To(B TjcSfe B I MfB "HfvJ 
VWBcS^ ffefB gftfe 3" I feB fefa TOl T^?> fot J cPtft 1 
dlsto-? fecffe 3** 375 VPtfl 118 II M3 II o^-H^tl feB "fifol 
faq^ .1 ^ gra Wfe feBraiW^^ 3c5 W?>f3 -Rf I 
4 cSfB fiff 3B^ c5 II M3. II §<J3» II feoTB Ifa oPtfl 
^9 4 wf cCR BfBfe I ftfe 3Bcf <5 rJBI3 H, B"H 

fef'* TrafB MS*?* ? IIM81I II tjfe 3fB rIBl >i ; ^TFlfB 
I ftf? Nra>fl?> ?5B^f I3"HB cffBcSH^B BH^ I 
© r 3B #R fe^ fe^B^I MM II fa^otfe T$ BTB §BM 

^ few 333fi ( 313131*5! } 1 6 gg, 919 $ tte, pfiq 31?? ??*>fl 
1 uas fe*p few as ggfi eni 5 3i sitf ^H5? 31351 5, 3 
ugg few few t^tre 3ei" ft 3^ §d ^ ygs 3 1 p fa<j ^ 
if H * MB I I 1 ho §h ( rff gj| ?fl ) I I 

Ha 5g^ § 1 "fas* ft 3? siro ft 1 q8 gs^ 1^ ^ g o?a) 1 

^.fcn ft 1 

*v:-@§| p HH ?W By giTfl I fy 11 -^ « VoTR g^^T | ^nfg oT^%mj H^?>t 8 I ©RJ3 

U3 mrareS I^Wfelfes IP WOT M^cS 

VM^fe Wffe clfc to Hfl<*S5HW WTO wt II 

3fe vmfow #5 vjspi >ras rite ^ n 
tiiif.tiS t (I ftfag write ft^wT^TOTO^l^n 

Vfl^ fe^Tfl || 3"RSft Til feP OTlfl SlSc? S3 

sra ii «i+ ii wss ii fi% w£ §§ tftfl ii orfbnn 
fa yfl orarifi n wPi # nfe v>ftre 11 S yafo wgiq 

|| W Wfl4 f§ 3W o?^H 33^3 II 3$ II 

tfttfs 5f3 1 fW aPf wai fifcra 3fB 9 11 Mt! n ?>fo 
f s3 ore 3bs.s^ i §^ *r 5^ ffe «ra Brt 1 * ?>g 

it© saife fad *m mbts^' i f ^ s3 >m»?> twjp i feu 
feci U3 g#ara «ni«BRS srefe vfe Were ii i<* u 
yh^T-htsto mm §wn T i ftra ws ^ ts 1 ^ 3 oti i grg 
^feci i^s i xigS t^H ife « ii 11 
^3^' ^ TOgrtf n i itf ™ ^Hg^ i 

i i 'feeisf i % wfew i 1 I 7$ Bra ysna i ( 3c€ ) va^an wcrofco 

• • — 'i 1 m> 1 

are are ^ ^fe gfe wHhji i g&a nsfo 'ararato t 
fc^ i ^?53 <3ufe 9 vr ira^han ifwcftwei ipfe fe^wi 

sj U feSTJ I f^OT VHTVJ 7^ WW II II ' 

*ra?> §w> i §^ gfoa rare tj ft^ H ^ ii i|n 

\\£?U igi 32§ egg t^fT i feiqi tTH 3 Tp W 8 I 

Sfa WSH tPBTO feu oTOT I treb 3t ^5 <3f§faTTC5T II 
itllfeof "HcS ^ ^ ^Tfe Hite^lHIcSU 3 M^U ^JTH fo5d |U l 

©rag fesnis* ttefe i^T i yfe vhtohi Itoth era ^ 
Hj€'wp qffe 5 v>ra^; t fen ^ i fWf€i ^sttfii 

ii?oii ?^ <g y>f^ tpfe ^ ora i fh>rau""Hfedidt 
^ TO^tfi wr "gfe§ireT=ni crr^3 nfecrra 

fe^ II ?3 II fefe $ sis* ysOT gra ya^q <hS 

§ ySit, *jy>fl tish, mm sgftag Bras' yfer srass ism 

§ ufo oras i =^i§ | ^uftra to afitel i 8 *re vrei 
feji (w) §g t®f 8 (§u) i «9*,«i|taa nay 1 1 uh^ i p f it i 
^sojsi ore i i ao 3ai^ fe^ i^l'Sl i w nfeaj§ ?fl ^ wwm xm i 

swfte"^ WTOH ? ^gfjSfl #fH^i€T & I